Ietwat opvallende items uit het OCMW-budget 2006 (5)

Inderhaast nog een zeer opvallende budgetwijziging voor 2005 memoreren.
Op de valreep en zonder slag of stoot (geen tijd om de boeken open te doen) heeft de gemeenteraad van vorig jaar december nog kunnen constateren dat het exploitatiebudget een opvallende verbetering kent ten overstaan van wat er initiëel werd geraamd. Het negatieve resultaat daalt van 10 naar 7,6 miljoen.
De financiële verbetering is vooral te wijten aan de spectaculaire afbouw van het tekort bij de poetsdienst (vanwege het succes van de dienstencheques) en een daling van het tekort bij de sociale dienst. De cashflow is na inbreng van de gemeentelijke bijdrage ook positief geworden.
Nog in 2005 werd er heel veel onroerend goed verkocht, of was men dat toch van plan: 2,1 miljoen. (Voor de gehele periode 2005-2008 zal het gaan om 3,8 miljoen. In 2006: één miljoen.) 

Waar men ook altijd raar van staat op te kijken is dat er op de 728 personeelsleden (in 2004) nog altijd 456 in dienst zijn bij de vzw Zusters Augustinessen. In de “arbeidsplaats” van het rusthuis Sint-Jozef 146. In de arbeidsplaats “OCMW” zelf 309. Dat is niet enkel de administratie maar ook bijv. de sociale dienst, de dienstencentra, en de ter beschikking gestelde personeelsleden in het AZ Groeninge.

De althans in meer rechtse middens zeer verfoeide gemeentelijke bijdrage stagneert al van vorig jaar en tot en met volgend jaar rond 9,1 miljoen euro. Voor 2008 is men het dan weer met de burgemeester eens geworden dat de toelage opnieuw mag worden zoals vroeger was gepland : 9,6 miljoen.
Dit alles is niet te begrijpen. Want er is nu een objectieve methode om die gemeentelijke bijdrage te berekenen. Men past die dus niet toe? Of is het omgekeerd? Dat de werking (het exploitiebudget) en de investeringen of desinvesteringen (verkopen) worden aangepast aan de verwachte gemeentelijke toelage? Dat mag niet.

Het gerucht loopt dat alle OCMW-personeelsleden een rookalarmsysteem hebben gekregen. Gratis. Die post is niet terug te vinden in het budget.

Alle rusthuizen lijden een exploitatieverlies. Ter Melle bijvoorbeeld iets van – 350.000 euro.
De Nieuwe Lente: – 294.000. Het resultaat in Sint-Jozef was tot vorig jaar nog positief. Dit jaar verwacht men een negatief resultaat van ca. 57.000 euro maar dit zal spectaculair erger worden in 2008. Vooral omwille van de stijgende personeelskosten.

Ook nergen een winst te bespeuren bij de serviceflats Ten Olme (Kortrijk), Elfenberg (Heule), Rietveld (Bissegem).
Idem voor de vijf dienstencentra. De Zonnewijzer is er het ergst aan toe. Resultaat: – 228.000 euro.

De rubriek gezinshulp omvat meer dan u denkt. Dat gaat over kinderopvang, maaltijden, noodoproepsystemen, poetsdienst. Alleen de poetsdienst brengt nu een (lichte) winst op.

Het OCMW heeft veel tentakels. Dat ziet men bijvoorbeeld bij de integratieprojecten. In dt verband wordt samengewerkt met o.m. Kanaal 127, vzw’s als Constructief, Mobiel, Mentor. Buurtdienst Siné, groenopleiding, Werkwinkel.
Pure OCMW-projecten zijn o.m. Werk.Punt en Werkervaringsprogramma’s, de Leerwerkplaats. (Men doet nu ook aan integratie door cultuur. (Met veel subsideis van Vande Lanotte indertijd.)
De discrepantie tussen de werkingskosten en de opbrengsten in deze rubriek is ongelooflijk.

Het HIVA (Hoger Instituut van de Arbeid, – een onderzoeksinstituut van de KUL, volgepropt met ACW’ers) heeft een keer een dure studie mogen maken over de Kortrijkse welzijnssector. DE WELZIJNSINDUSTRIE. Nog altijd geen resultaten gezien. De opdracht bestond er ook in om na te gaan in hoeverre er wellicht enige tabula rasa kan gemaakt worden in de welzijnssector alhier. Misschien is het HIVA er nog niet uit? Of is men danig geschrokken? Over de territoriumstrijd? De overlappingen? Het gebrek aan bezinning over de kerntaken? Het gebrek aan evaluatie?

Bon.
En zo kunnen we doorgaan.
Een nieuwe serie artikelen over het OCMW is alleszins te verwachten als de rekening 2005 is gekend, en het jaarverslag.