Wat mogen we nog verwachten van Kortrijk op WTV ?

Zowat om de twee weken is er op WTV een uitzending van Trefpunt over Kortrijk.
Per jaar gaat het om 26 afleveringen, telkens op woensdag.
De onderwerpen voor de eerste helft van dit jaar zijn nu bekend.
Uit de data van de uitzending is ook soms af te leiden binnen welke timing het stadsbestuur verwacht dat een of ander project tot een goed einde zal gebracht zijn.Hierbij de lijst.

18/01: voorstelling van het jaaractieplan 2006.
1/02: idem.
15/02: project Sint-Denijsestraat als voorbeeld van burgerparticipatie.
1/03: wielerwedstrijden in Kortrijk.
15/03: de Leiewerken (met speciaal de skatebowl en de Westelijk Ring).
29/03: Kortrijk studentenstad.
12/04: wegenwerken (in het bijzonder de Oudenaardsesteenweg).
26/04: opening van de Libel.
10/05: voorstelling van het Streekbezoekerscentrum.
24/05: over wat men zoal doet voor de senioren.
7/06: opening vernieuwde Pentascoop (kunsteneiland Buda).
21/06: opening Ondernemerscentrum (Leiestraat).
5/07: programma rond de evenementen van 11 juli.

Goed bekeken gaat het om drie uitzendingen waarin de burgemeester kan schitteren, ook drie ter ere van schepen Jean de Bethune, twee voor Stefaan Bral, twee voor Frans Destoop, één voor Lieven Lybeer en één voor Philippe De Coene. (Philippe, laat u niet doen! De verkiezingen naderen.)
Die uitzending voor en over senioren gaat een beetje iedereen aan want handelt over mobiliteit, informatica, veiligheid, dienstencentra.

Er is een stilteperiode in volle verkiezingsstrijd: van juli tot begin oktober.
De eerste uitzending komt er weer aan op 11 oktober, vlak na de gemeenteraadsverkiezingen.

Maar in “Tendens” (in de weekends) kunnen nog 20 Kortrijkse locaties voorgesteld worden. Nadere gegevens hierover onbekend, maar de burgemeester zal ergens wel als praatgast fungeren.
En als er diensten of directies zijn die hun uitzending zowel op WTV als op Focus willen brengen moeten die zelf de extra kosten voor hun rekening nemen.

Wat die uitzendingen op WTV kosten is nu niet meer te achterhalen. (De zaak is lang geleden één keer voorgekomen in de gemeenteraad. Notulen van het College reppen er niet over.)
In de begroting 2006 is er voor de post “prestaties van derden voor pers en communicatie” een krediet van 251.100 euro voorzien. (Vorig jaar ook.)