Gevaarlijke gemiddelden

U herinnert zich nog het verhaaltje van uw leraar wiskunde of statistiek toen hij het had over de soorten gemiddelden.
Een man staat aan de kant van een rivier die hij wil doorwaden. Hem werd verteld dat die rivier bekend stond om zijn gemiddeld lage waterstand. Een bijna droogstaande rivier: gemiddeld slechts een halve meter diep. En toch verdrinkt die man op de plaats die hij wil doorwaden. 

Een merkwaardig staaltje van gemiddelden werd hier reeds aangegeven in dat stuk over prestatieontvangsten in de 12 grootste gemeenten. (Scrollen naar 8 januari.) Kortrijk ontvangt aan prestaties slechts 30 euro per inwoner terwijl het gemiddelde van de grote steden zowat 80 euro is !

Niettemin geef ik voor de cijfermaniakken voor nog wat andere posten uit de begroting enige vergelijkingen. (Bron: Dexia.)
Kortrijk hanteert inzake onroerende voorheffing (in 2005) het hoogste tarief van alle centrumsteden.
In 2004 werd hiervoor per inwoner initieel 302 euro begroot. Het gemiddelde aan belastingontvangsten OV bij de twaalf steden (met een bevolking van méér dan 50.000 inwoners) bedroeg evenwel méér: 333 euro. Voor dit jaar 2006 zijn de cijfers resp. 328 en 352 euro.

Voor de aanvullende personenbelasting staan we (in 2005) met onze aanslagvoet op de vierde plaats, na Sint-Niklaas, Roeselare en Leuven. En toch ontvangen we per inwoner voor deze belasting meer dan gemiddeld bij “de Twaalf”. In 2004 ging het om 267 euro, elders om 226 euro. Voor dit jaar zijn de bedragen resp. 242 tegenover 224 euro per inwoner.

Burgemeester heeft al dikwijls geklaagd over de hoogte van onze dotatie aan de politiezone VLAS. Dit jaar geven we daar per inwoner 160 euro uit. Bij “de twaalf” is dat 214 euro.
In 2004 : 147 euro tegenover 207.

Voor de stadstoelage aan het OCMW is de scheeftrekking van de gemiddelden waarschijnlijk wel te wijten aan het Antwerpse OCMW. Wij geven dit jaar aan het OCMW 123 euro per inwoner uit. Elders is dat gemiddeld 154 euro. In 2004 lagen de cijfers nog heel anders: 142 tegenover 147 euro.
Zo zie je maar.

Dexia maakt ook jaarlijks een vergelijkende studie enkel voor de centrumsteden.
Maar men doet daar heel geheimzinnig over. De bank vindt dat die gegevens vertrouwelijk zijn.
En de dienst Financiën van de stad is er ook niet heel scheutig mee, met dat document. Benieuwd of onze transparante stad die studie zal vrijgeven bij de bespreking van de jaarrekening 2005.