De ware investeringsinspanningen (2)

Toch even recapituleren voor het verkiezingsjaar 2000.
Zo krijgt u een mooi overzicht van de door het stadsbestuur al of niet gedane inspanningen die u zelf hebt betaald.

2000
Totaal buitengewone uitgaven in het eigen dienstjaar: 46,0 miljoen euro begroot.
– Vastleggingen: 39,1 mio of 84,9 procent t.o.v. van wat is begroot.
– Aanrekeningen: 20,4 mio of 52,2 procent t.o.v. van wat werd vastgelegd.
Pure investeringen: 29,8 mio begroot.
– Vastleggingen: 22,8 mio of 76,8 procent.
– Aanrekeningen: 4,4 mio of 19,2 procent.

2001
Totaal buitengewone uitgaven: 21,2 mio.
– Vastleggingen: 17,6 mio of 82,5 procent.
– Aanrekeningen: 5,6 euro of 32 procent.
Pure investeringen: 17,2 mio.
– Vastleggingen: 12,7 euro of 77,7 procent.
– Aanrekeningen: 2,8 mio of 22,4 procent.

2002
Totaal buitengewone uitgaven: 28 mio.
– Vastleggingen: 22,6 mio of 80,5 procent.
– Aanrekeningen: 7,3 mio of 32,3 procent.
Pure investeringen: 16,9 mio.
– Vastleggingen: 13,9 mio of 82,5 procent.
– Aanrekeningen: 2,8 mio of 20 procent.

2003
Totaal buitengewone uitgaven: 24,4 mio.
– Vastleggingen: 20,6 mio of 84,1 procent.
– Aanrekeningen: 10 mio of 48,6 procent.
Pure investeringen: 21,3 mio.
– Vastleggingen: 15,1 mio of 71,2 procent.
– Aanrekeningen: 4,8 mio of 32 procent.

2004
Totaal buitengewone uitgaven: 21,5 mio begroot.
– Vastleggingen: 14,6 mio of 67,9 procent van de begroting.
– Aanrekeningen: 5 mio of 34,3 procent van de vastleggingen.
Pure investeringen: 18,4 mio begroot.
– Vastleggingen: 13,1 mio of 71,5 procent van de begroting.
– Aanrekeningen: 3,6 mio of 27,9 procent van de vastleggingen.

2005
Totaal buitengewone uitgaven: 41,4 mio.
Pure investeringen: 31,1 mio.
Vastleggingen en aanrekeningen nog niet bekend.

2006
47,8 miljoen euro buitengewone uitgaven.
Daarvan kan men ca. 30 miljoen als “pure” investeringen beschouwen.
Het is nu wachten geblazen op wat er in dit verkiezingsjaar nog rap en rein wordt gerealiseerd.

(Wordt vervolgd in een volgende les.)

De ware investeringsinspanningen (1)

Sinds ons vorig taai stuk weten we dat de stad in onze naam voor volgend verkiezingsjaar bijna 48 miljoen euro zal besteden aan zgn. buitengewone uitgaven.
(Merkwaardig: in het verkiezingsjaar 2000 was dat ongeveer evenveel.)

Het bedrag van 48 miljoen moet wel enigzins genuanceerd worden.
Ten eerste.
Wat we als pure investeringen beschouwen slaat op 22,6 miljoen voor (meestal lopende) grote projecten en daarnaast op 6 miljoen onderhoudsinvesteringen. Voor het overige hebben we niet minder dan 14,5 miljoen belegd bij Gaselwest. En voor 2,3 miljoen geleend in naam van en voor Parko en de kerkfabrieken. Dat geld krijgen we dus terug. En de belegging bij Gaselwest zal ons méér dividenden opleveren.

Ten tweede.
Nu moet u vooral niet denken dat die 48 miljoen uit de buitengewone dienst daadwerkelijk zullen vastgelegd worden in 2006.
En nog véél minder dat dit bedrag ook in dat jaar zal aangerekend worden. Het is niet omdat een bedrag wordt begroot voor een of ander project dat het ook in hetzelfde jaar wordt uitgevoerd en betaald.
Dat spreekt vanzelf zult u zeggen.
Jaja, maar soms wordt er toch veel minder van die buitengewone uitgaven in het echt vastgelegd en aangerekend (gerealiseerd) dan Kortrijkzanen wel eens denken.

(Voor uitleg van de term “vastgelegde uitgaven”: zie het taai stuk van 12 december alhier. Idem voor de term “aanrekeningen”.)

Vooral in de 90’er jaren was de vastleggingsgraad heel laag. Met als dieptepunt het jaar 1992.
Toen was er slechts een totaal van 14,2 miljoen euro begroot en daarvan werd niet eens 50 procent vastgelegd!
Als Kortrijkzanen nu nog zeggen dat Kortrijk “jaren lang heeft stil gelegen” is die lage vastleggingsgraad van vooral de periode 1990-1995 als het ware het boekhoudkundige (wiskundige) bewijs van deze bewering.
(Ga eens na wie toen burgemeester was. Een onvergetelijke herinnering. Ik dacht: vent, die past wel op zijn winkel. Maar hij vult zijn assortiment niet aan. En maar sparen. Alsof een stad een gezin is. Een stad is geen gezin! Het wordt tijd dat men dat een keer beseft.)In het verkiezingsjaar 2000 werd een waarlijk buitengewone “investeringsinspanning” gedaan.
Voor 46 miljoen aan totale buitengewone uitgaven waren er toen voorzien. Daarvan werd er in dat jaar zelf 39 miljoen daadwerkelijk vastgelegd oftewel 85 procent.

In het verkiezingsjaar 2000 werd een waarlijk buitengewone “investeringsinspanning” gedaan.Voor 46 miljoen aan totale buitengewone uitgaven waren er toen voorzien. Daarvan werd er in dat jaar zelf 39 miljoen daadwerkelijk vastgelegd oftewel 85 procent.Heel de vraag is hoeveel daarvan in feite werd aangerekend. Uitgevoerd en betaald.
Bij het bekijken van de aanrekeningen per jaar doet men toch telkens weer een verschot op.
In datzelfde jaar 2000 is er slechts 20,4 miljoen euro aangerekend. Ingeschreven in de boeken.
We zijn geneigd om dit de ware realisatiegraad te noemen.

We zetten even de cijfers voor 2000 (het eerste jaar van de bestuursperiode) netjes op een rij.
– Totale buitengewone uitgaven in het dienstjaar: 46,01 miljoen euro.
– Vastleggingen: 39,07 miljoen (84,95 procent)
– Aanrekeningen: 20,4 miljoen (52,2 procent t.o.v. de vastleggingen)

De ware realisatiegraad – wat daadwerkelijk is uitgevoerd – was dus toen slechts 52 procent van wat het schepencollege zich had voorgenomen te doen.

Pure investeringen

We kunnen het nog even anders bekijken.
In de totale buitengewone uitgaven steken 1) overdrachten, 2) schulduitgaven en 3) zgn. pure investeringen. (Zie alweer ons vorig taai stuk.)
In 2000 was er inzake pure investeringen een bedrag voorzien van bijna 30 miljoen.
Daarvan werd er ca. 23 miljoen vastgelegd. Dat is 76,8 procent.
Maar let nu weer eens op de aanrekeningen bij die pure investeringen : slechts 4,4 miljoen oftewel zowat 20 procent van de vastleggingen. 20 procent !

Hoe het zal vergaan met de ambitieuze buitengewone uitgaven voor volgend jaar weten we natuurlijk nog niet.
In een volgend stuk blijven we een blik werpen op het verleden en bekijken we de vastleggingsgraad en de ware realisatiegraad voor de periode 2001-2004.
Cijfers voor dit jaar zijn uit de aard der zaak nog niet bekend.
Maar hoop doet leven. Naarmate verkiezingen nader wordt er namelijk steeds koortsachtiger gewerkt.

Iets is Negatief of Positief

Even tussendoor.
Ik ben het beu dat kortrijkwatcher wordt uitgescholden als een negativo.
U weet dat de gemiddelde janmaat in heel zijn leven passief 3.000 woorden kent (verstaat) en er daarvan ongeveer 300 ook actief gebruikt.
Tot die 300 behoren woorden als “negatief” en “positief”.
De term “constructief” wordt dan weer gebruikt door de betere elite. (Het woord “opbouwend” is alweer van een lagere orde.)

Op batterijtjes staat een plus (+) en min (-) teken.
Dat is opdat u dat ding op de juiste manier zou kunnen monteren in uw dildo.

Kortrijkwatcher schrijft gewoon wat de plaatselijke pers niet kan, mag of durft te schrijven.
Niet kan.
Niet mag.
Niet durft.
Drie dingen tegelijk en u mag kiezen wat het meest in geding is. Als u zelf journalist was.

Kortrijkwatcher vertelt alles wat het College van Burgemeester en Schepenen niet vertelt.
Ook veel dingen die gewoon saaie kost zijn. Info.
These en antithese. Jongens toch: synthese ! Pundit ! Samizdat ! Underground ! Happening !
Waar of onwaar? Juist of niet juist?
Toen wijlen Godfried Bomans zéér lang geleden een keer hoofdschuddend het Kortrijkse stedelijk museum verliet mompelde hij: “ik wou dat ik twee hondjes was, dan kon ik samen spelen.”

Wacht maar tot morgen of zo.
Dan leest u hier alweer zaken waarvan u omver valt.
Kortrijkwatcher helpt u dan weer recht.

P.S.
Wat er mij enorm intrigeert in die stadsbegroting 2006 is dat bepaalde voorziene “buitengewone” uitgaven net dezelfde zijn als die van dit jaar. Asfaltlagen. Betonverhardingen. Aanpassingswerken. Voetpaden. Westelijk Ring. Energiebesparende maatregelen. Legionelladecreet.
En in het OCMW-budget is het wel lastig om op te sporen dat alle medewerkers van het OCMW gratis een rookalarmsysteem kregen. Als dat geen positief nieuws is.

Wil je nog wat weten? Schepen Jean de Bethune leest zijn email niet.

Een taai stuk over de investeringen voor volgend jaar

Altijd goed verstaan.
Dit taaie stuk dient gekaderd in onze niet aflatende voorlichtingscampagne voor de lokale BV’s die menen te moeten deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar oktober.
Maar in de vervolgstukken over de zgn. buitengewone begroting 2006 van de stad wordt het later weer meer ontspannend.

Volgend jaar geeft de stad 47,8 miljoen uit aan “buitengewone” uitgaven. (Daar is niets buitengewoons aan. Het is gewoon een geijkte term om te zeggen dat we geld besteden aan zaken die dienstig zijn op lange termijn.)
De “buitengewone” ontvangsten (vooral leningen) voor het jaar 2006 bedragen slechts 33,5 miljoen euro, maar met wat we nog over hadden van vorige jaren en door het spel van de overboekingen stijgen die toch nog naar 48,1 miljoen. Het officiële tekort in de buitengewone begroting bedraagt dus slechts 100.000 euro.

Waar gaan die ca. 48 miljoen naartoe?
Ten eerste naar zgn. OVERDRACHTEN.
Dat zijn uitgaven uit overdracht van kapitaal voor deelnemingen in investeringen van bepaalde gemeentelijke diensten zoals bijvoorbeeld de brandweer. Maar zoals het in een katholiek bewind (beter: christendemocratisch) past gaan die bij ons bijvoorbeeld ook naar het onderhoud van kerkgebouwen.
(Schepen Jean de Bethune is gelukkig met ons van oordeel dat de Onzelievevrouwekerk binnen afzienbare tijd het mooiste museum van de stad wordt. Gelijk heeft hij. Nu nog dat filmmuseum daarin krijgen.)
Uiteindelijk is het bedrag aan overdrachten te verwaarlozen: ca. 900.000 euro. Het grootste deel daarvan wordt besteed aan het buurthuis van Sente.

Dan hebben we nog de zgn. SCHULDUITGAVEN.
Ook weer zo’n ouderwetse term die gewoon wil zeggen dat de stad leningen, kredieten of deelnemingen toestaat. Voor volgend jaar niet minder dan ca. 16 miljoen.
En hier is via de goedkeuring van de begroting iets gebeurd dat nogal wat raadsleden helemaal is ontgaan. Het overgrote deel van deze centen zal gebruikt worden om onze participatie in de distributienetbeheerder Gaselwest van 30 procent op te trekken naar 70 procent. Dat is dus een belegging. (SP.A-raadslid Lemaitre legt dit goed uit in zijn stadsblog.)

De belangrijkste en ware “buitengewone” uitgaven zijn evenwel de pure INVESTERINGEN.
Ca. 30 miljoen.
Een groot deel daarvan (10 miljoen) gaat naar de rubriek “verkeer en waterstaat”.
(Vlaams minister Marino Keulen moet dringend iets doen aan de terminologie in gemeentebegrotingen.)
Dat zijn dus wegenwerken. Totaal nieuwe en geweldige investeringen (2,5 miljoen) in deze rubriek gaan naar de straten in onze “historische kern”: Kapucijnenstraat, O.L.Vrouwstraat, IJzerkaai, Boerenhol, Lange Brugstraat.
Veel geld (ca. 6 miljoen) is weggelegd voor de rubriek “Jeugd, volksontwikkeling, kunst”. De verbouwing van de Pentascoop zal weeral meer kosten dan voorzien. Voor het fabrieksgebouw De Smet-Dejaegher krijgt Buda-kunstencentrum nu ook nog 1,1 miljoen. Euro!
De rubriek “Jeugd, volksontwikkeling, kunst” slaat niet enkel op cultuur. Er is daar vooral “sport” mee gemoeid! Voetbal! En de uitbreiding van de fitnessruimte in SC Lange Munte: 762.000 euro, waarbij men hoopt op een toelage van 400.000 euro.
Geweldig veel geld gaat er alweer naar ICT (schepen De Coene): 900.000 euro.

Om de investeringen naar waarde te schatten moeten we nu dringend iets leren.
Er is ca. 22,6 miljoen voorzien voor de grote stadsprojecten. Het overgrote deel van dat geld slaat op projecten die reeds jaren lopen. In de pijplijn zitten en er heel moeizaam uit te voorschijn komen. Secret Gardens (Buda-eiland): 1,3 miljoen. Sint-Denijsestraat: 1,1 miljoen. Woonwagenterrein: 47.000. Vetex: 553.000 euro. De Libel en Hof te Coux: 322.000 euro.

Men moet over een arendsoog beschikken om de werkelijk nieuwe investeringen voor volgend jaar op te sporen.
De straten in de historische kern, ja. Nog meer informatica. Aankoop loods NMBS. De leeuwen van het Astridpark. Een motorboot. Zakontvangers en gaspakken. Veel verlichting. Muziekcentrum (1 miljoen). Fitness Lange Munte. Heraanleg wijkgroen (480.000). Allerhande apparatuur voor het streekbezoekerscentrum. Tweede duiventil. Kortrijk Weide. Is dat eigenlijk allemaal nieuw?
Wat er zeker nieuw is is het feit dat er absoluut geen nieuw open zwembad komt. Dat er nog altijd geen 2000 nieuwe sociale woningen zijn. Geen nieuwe bib. Geen nieuw politiekantoor. Geen nieuwe parking op het EI. Nog geen Collegebrug.

Goed. Het kan niet allemaal tegelijk.
Want omdat er bepaalde bedragen worden begroot betekent dit nog niet dat ze binnen de kortste keren worden gerealiseerd. Het verleden geeft dit trouwens aan. (Iets voor een volgend stuk.)
Er dient onderscheid gemaakt.
Als er voor X aantal euro uitgaven voor een bepaald jaar worden geraamd blijft het nog steeds de vraag of die uitgaven ook in dat jaar worden vastgelegd. Of er namelijk in dat jaar wel een verbintenis wordt aangegaan. Bijvoorbeeld door een bestelbon, een contract, een gunning.
En dan blijft uiteindelijk nog de vraag of de uitgave in dat jaar wel wordt aangerekend. Of het werk is uitgevoerd en de uitbetaling ervan in dat jaar is geregistreerd in de boekhouding.
Dat is allemaal niet zeker.

Tot een volgende keer.

Morgenavond geen Kortrijkse gazetten lezen !

Want het staat er toch niet in.
Morgen krijgt u hier een les over de investeringen die de stad voor volgend jaar voorziet.
Let wel, een eerste en puur theoretische les. Moeilijk.

Stad heeft het over een “volwaardig en ambitieus” investeringsprogramma. Bijna 48 miljoen aan uitgaven worden voorzien. Ontvangsten daarentegen slechts 33,5 miljoen. Maar wees gerust: we zullen die 48 miljoen in 2006 niet verteerd krijgen.

Morgen vragen we ons vooral af wat een investeringsprogramma in buitengewone begroting eigenlijk is. Wat pure investeringen zijn, en daar tegenover “overdrachten” en “schulduitgaven”.
Voorlopig dit.
Als u in uw huishouden voorziet (raamt) dat u morgen geld zal uitgeven voor eten en drank dan moet u deze uitgavepost aanzien als behorend tot de “gewone begroting”. Dat is geen investering want binnen de kortste keren is alles opgesoupeerd.
Maar koopt u morgen een wagen, dan dient u de prijs te boeken in uw “buitengewone begroting” of “dienst”. Die wagen gaat normaal gezien lang mee.
U mag daarvoor zelfs gaan lenen.

Zo.
Nu weet u al evenveel als de lokale BV’s die zullen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.
Morgen méér en overmorgen nóg meer.

“Het Kortrijks Handelsblad” is onmisbaar geworden !

Koop aanstaande vrijdag 15 december allemaal “Het Kortrijks Handelsblad”.
In dit weekblad staat soms wel nogal veel narigheid te lezen, maar uiteindelijk is het alhier de enige krant die nog wat plaats ruimt voor de Kortrijkse politiek.

Bij de laatste begrotingsdebatten in de Raad (zittingen van 12 en 13 december) lieten de lokale persjongens van de dagbladen (concreet: “Het Nieuwsblad” en “Het Laatste Nieuws”) compleet verstek gaan. (Een blad als “De Morgen” heeft enkel belangstelling voor Gent en Antwerpen.)

Lezers van deze kranten blijven dus nu volkomen in het ongewisse over de stadsbegroting 2006, die van het OCMW, de belastingen, het financieel meerjarenplan (met onze stadschulden), het jaaractieplan 2006 (met de voorgenomen investeringen), de financiering van de gemeentelijke vzw’s, enzovoort.
Zij weten dientengevolge ook niet wat de oppositiepartijen daarover zoal te zeggen hadden.
Dit is ongehoord. Kortrijk is Bommerskonte niet. Kortrijk is een centrumstad.

De journalist van “Het Kortrijks Handelsblad” zat er op die laatste hyper belangrijke Kortrijkse Raad (met de begroting van het verkiezingsjaar dan nog) dus helemaal alleen voor.
Het is niet de eerste keer dat de plaatselijke dagbladpers zich niet vertoont op de zittingen van de gemeenteraad. Of te laat komt. Of te vroeg wegloopt.
(Zo komt het bijvoorbeeld dat lezers van deze dagbladen nog niet hebben vernomen dat de stad minstens 5 miljoen euro incasseert door de verkoop van Electrabel-aandelen aan Suez. Alsof dat geen nieuws is.)

Soms hebben de persjongens wel eens goede redenen om weg te blijven uit de gemeenteraad.
Er is ergens net weer iets aan het branden. Er is een mus van het dak gevallen.
Een andere reden ligt ook wel een keer aan het feit dat de lokale pers wekelijks en nog de dag zelf gebrieft wordt door het Schepencollege over de genomen beslissingen. Raadsleden moeten daar weken nadien nog op wachten.
De pers krijgt ook zo nu en dan een primeurtje ingefluisterd van de burgemeester of een of andere schepen. (Sommige journalisten krijgen daarvoor dan een premie van de hoofdredactie.)
Met andere woorden: in een aantal gevallen is het voor de pers niet altijd helemaal nodig om present te zijn in de gemeenteraad.

Intussen wordt het stilaan duidelijk dat er in de regionale journalistiek – zeker op politiek vlak -een ware kentering aan de gang is.
De steeds talrijker opduikende stadsblogs in Vlaanderen zorgen voor een ware revolutie inzake (politieke) nieuwsgaring en stilaan ook duiding en kommentaar.
Zij worden onmisbaar voor de wakkere burger.
Er zijn ook slechte stadsblogs. Die van die Gentse meiskes bijvoorbeeld. “Gentblogt” lijkt eerder op een nummer van “Flair”. Oogt goed, maar is van een ondraaglijke lichtheid.

Kortrijkenaars ! Blijf op de hoogte.
Lees “Het Kortrijks Handelsblad”.
En ook kortrijkwatcher EN “kortrijklinksbekeken” (van raadslid Marc Lemaitre).

Meevallers in de begroting 2006

Het tarief van de aanvullende personenbelasting (APB) is gedaald van 8,5 naar 7,9 procent.
Dit geeft volgend jaar voor het eerst een daling van deze belastingontvangsten te zien. We gaan van 19,3 naar ca. 18 miljoen.
Vanavond zal het College bij de begrotingsbesprekingen niet nalaten te wijzen op die mininkomsten van ca. 1,2 miljoen. Diepe treurnis hierbij is niet echt nodig.

Het College zal daarbij vergeten te vertellen wat de méérinkomsten zijn geweest bij de verhoging van de aanslagvoet APB in 2002. In 2002 haalden we voor de APB 14,2 miljoen binnen. Het jaar daarop al meteen 19,7 miljoen. In één klap 5,5 miljoen euro meer.
De opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV of grondlasten) zijn onveranderd geblevden.
Maar de verhoging ervan in 2002 (van 1550 naar 1750) bracht in dat jaar zelf al een onmiddellijke meeropbrengst op van bijna 3 miljoen.
De buit van de fenomenale belastingverhogingen uit 2002 is dus binnengerijfd.
(We laten hier nog de invoering van twee nieuwe belastingen buiten beschouwing.)

Als positivo zou schepen Alain Cnudde van Financiën ook kunnen wijzen op de meevallers bij de inkomsten van volgend jaar.
We sommen er enkele op.

Vooreerst de inkomsten uit de Eliaheffing. Dat is een compensatie voor de verliezen die gemeenten moeten aanzien door de dalende inkomsten uit dividenden van energebedrijven vanwege de vrijmaking van de energiemarkt.
Voor dit jaar hoopte Kortrijk 1,95 miljoen te ontvangen van de Eliaheffing. Dit is intussen 2,1 miljoen geworden en in de praktijk met achterstallen zelfs bijna het dubbele. Bijna 4 miljoen! Dat is veel meer dan andere vergelijkbare centrumsteden kregen.
Waarom zegt schepen Cnudde dit niet?
(Voor volgend jaar vooziet men een stijging van de Elia-heffing met ca. 800.000 euro, maar dit cijfer zal moeten gecorrigeerd worden.)

De Fondsen van de hogere overheid zijn natuurlijk ook weer omhoog gegaan.
Van het Gemeentefonds krijgen we 300.000 euro meer. Van 22,1 naar 22,4 miljoen.
Het Stedenfonds waarvan Kortrijk kan genieten als centrumstad stijgt van 1,9 naar 2,0 miljoen euro.

Nu nog wat kleintjes.
Belasting op het rioolnet: plus 322.000 euro.
OV: plus 732.228 euro.
Belasting op publiciteit: plus 100.000 euro.
Dividenden van Dexia: plus 50.000 euro.
Het totaal van de prestaties: plus 121.692 euro. (Dat zijn de kosten die wij Kortrijkzanen betalen voor diensten of goederen van de stad. We gaan bijvoorbeeld zwemmen.)

Maar hoe zit het met de opbrengst van de verkoop van Telenet-aandelen?
Op zijn onvolprezen weblog pakte raadslid Marc Lemaitre niet zolang geleden uit met een primeur.
Gaselwest heeft nog aandelen bij Telenet en die zouden nog altijd 21 euro waard zijn.
Op Allerzielen kreeg het stadsbestuur een brief waarbij Gaselwest meldde dat Kortrijk 3,5 miljoen zou krijgen bij verkoop van de Telenet-aandelen.
(Bron: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be , dd. 28-10-2005)

Iets voor cijfermaniakken

De reguliere pers heeft er nog altijd geen weet van.
Al voor de derde keer op rij publiceert de dienst financiën van de stad een uniek en almachtig interessant werkstuk. Bij mijn weten nog door geen enkele gemeente van het land al gedaan.
Proficiat!
De titel ervan is: “Overzicht van de activiteiten opgenomen in de begroting”.

Waarop slaat dit?
Op de zgn. “gewone dienst”. Dat zijn geraamde uitgaven en ontvangsten inzake vooral personeel, werkingskosten, toelagen. Dus alles wat niet te maken heeft met de “buitengewone dienst”. Geen investeringen (werken) bijvoorbeeld.

Wat is er nu zo bijzonder aan dit document?
Het geeft per directie weer wat de activiteiten (netto) hebben gekost.
Bijvoorbeeld die internetkiosken van de dienst ICT van schepen Philippe De Coene.
Die zijn niet gratis. En we hebben het nu niet over de kosten van de PC’s (want dat zijn investeringen). We hebben het over reiskosten in het kader van deze activiteit die in het jargon “Citizen First” wordt genoemd. Die bedragen 2.450 euro. Er zijn ook receptiekosten: 2.500 euro. En prestaties van derden: 5.000 euro. En werkingskosten van experts en adviseurs: 126.000 euro.

Wat kost de dienst onthaal in het stadhuis, netto dan? In 2006: 157.759 euro. Dit jaar slechts 22.200 euro. (Er komen meer personeelskosten.)
Wat kost de brandweer? Dus zonder pompen en slangen en hoogtewerkers. 3,4 miljoen.
En de erfgoedcel? Veel te veel! 208.884 euro. Teveel personeelskosten: 120.149 euro.
Wat zal de pas opgerichte vzw “Kortrijk 1302” gaan kosten? (Schepen Bral zegt dat daar nog niets is over begroot. Kent zijn eigen documenten niet.) Aan personeel en werkingskosten zowat 10.000 euro. Maar er is een super marketing project voorzien voor 139.000 euro. En een openingsmoment: 25.000 euro.
Buda-kunstencentrum krijgt volgend jaar een toelage van 35.000 euro, maar de stad heeft ook werkingskosten voor 35.000 euro. (Het is nog altijd niet bekend hoeveel de vzw Buda zal betalen voor het gebruik van de infrastructuur: Pentascoop, Tacktoren, de fabriek, allerhande huisjes her en der.)
Curieus: niets te vinden over ons filmmuseum.
Aan cultuurcommunicatie wordt veel geld besteed: 211.099 euro.
Het ondernemerscentrum in de Leiestraat (iets van Syntra West=Unizo en Jean de Bethune) kost aan stadspersoneel 17.371 euro. Toelage: 25.000 euro. En het innovatiefonds van het ondernemerscentrum wordt bedacht met 75.000 euro.

Niet vergeten: bij al deze cijfers gaat het NIET om investeringen. Het zijn personeels- en werkingskosten. En soms ook toelagen.

De kabinetten van burgemeester en schepenen zullen 1,8 miljoen kosten. Dit jaar was dat nog 1,2 miljoen. (Er steken daar ook pensioenbijdragen in.) Spijtig dat er geen opsplitsing is gemaakt per kabinet.

Nog wat cijfers voor volgend jaar.
Tussen haakjes eventueel het bedrag voor dit jaar. Als het relevant is.
Ophaling huisvuil: 2,2 miljoen.
Netto-kost onderwijs: ca. 709.000 euro.
Werving, selectie, vorming, HRM voor stadspersoneel: ca. 886.000 euro.
(Te veel! Er is een tijd geweest dat het voorziene bedrag voor vorming nauwelijks werd besteed Рtenzij aan de brandweer Рmaar nu loopt dat al jaren de spuigaten uit. Stadspersoneel kan bijvoorbeeld leren brieven schrijven. En nog veel meer. Het is momenteel ̩̩n van de grote taboe-onderwerpen in de Raad.)
Externe betrekkingen en jumelages: 118.391 (59.363).
Zwembaden: 1,7 miljoen.
Stadsplanning: 2,1 miljoen (1,9)
Kortstondige kinderopvang: 129.403 (7.398).
Activiteit minderheden: 54.023 (20.490)
Drugspreventie: 96.152 (9.891).
Preventieteam: 351.067 (170.544).
Buurtwerking Venning: 51.183 (4.874).
Sociale economie: 416.908 (265.660).
Alternatieve sanctionering: 51.892 (71 euro!).

Enzovoort.
Ik krijg nooit genoeg van dat boek.
Je vindt er natuurlijk ook allerhande ontvangsten. Of soms géén. Voor Buda-kunsteneiland bijvoorbeeld. (Dus toch geen huur te betalen?)

NIET KOPEN DAT BOEK !
Het komt ergens volgende week voor het eerst op de website www.kortrijk.be/begroting
Proficiat ! En nogmaals proficiat voor de makers.

O ja. Nog iets.
In die “gewone dienst” gaat er ca. 100 miljoen om. Laat ons zeggen om de stad draaiende te houden. Vergelijk met de buitengewone begroting. Die slaat op zowat 47 miljoen aan uitgaven en 33 miljoen aan ontvangsten (vooral leningen). Men voorziet ca. 6 miljoen aan onderhoudswerken en 22, 6 miljoen aan stadsprojecten.

Absenteïsme en de vraag hoe dat komt

Met dit soort stukken maakt men zich niet geliefd, maar dat moet dan maar.

Gemeenteraadszittingen gaan traditioneel door op de tweede maandag van de maand.
De dinsdag daarvoor zijn er zgn. raadscommissies (vier) die min of meer gegroepeerd per beleidsdomein de agendapunten van de komende Raad technisch en informatief voorbereiden.
Bijna alle raadsleden zijn daar – in de hun toegewezen commissie – telkens opnieuw aanwezig want die vergaderingen duren meestal nauwelijks een half uur (soms 8 minuten) en men wordt er nu ook goed voor betaald. Iets van 150 euro bruto. Dit wordt met recht en reden “presentiegeld” genoemd. Men moet er gewoon zijn. Zich even vertonen. De toegestuurde papieren even openmaken.

Laatsleden dinsdag 6 december waren er ook weer zo’n raadscommissies ter voorbereiding van de zittinge van 12 (en13?) december. In die zittinge komen evenwel ook allerhande stadsbegrotingen en belastingen ter sprake. Zie een vorig stuk waarin werd beschreven hoe zwaar die komende zittinge van de Raad wel is.
Ook al bent u geen verkozene des volks, toch begrijpt u dat de Raad die de begrotingen van het volgend jaar en de beleidsplannen moet bespreken van het allerhoogste gewicht is.
Het is de belangrijkste en ook moeilijkste raadszitting van het jaar.

Vandaar dat het College al sinds lang de goede gewoonte heeft aangenomen om ter voorbereiding van die Raad een speciale zgn. “Verenigde Raadscommissie” te beleggen.
Daar wordt dan door de schepen van Financiën, de stadsontvanger, de OCMW-ontvanger, de secretaris toelichting gegeven bij de begrotingen en budgetten. Met slides. Raadsleden kunnen ook allerlei informatieve vragen stellen.

Die Verenigde Raadscommissie ging ook door op 6 december, na de gewone raadscommissies.
Begonnen om 19u20 en beëindigd om 21u06. Men moest er zich dus geen tweemaal op verschillende dagen voor verplaatsen.
Van de 41 raadsleden (inbegrepen schepenen en burgemeester) waren er in de gewone commissies 4 verontschuldigd en 3 afwezig. Dat is dus niet veel, en we weten al waarom.

Op de speciale “Verenigde Raadscommisie” achteraf waren er slechts 20 raadsleden aanwezig, 3 verontschuldigd en 9 afwezig.
Totaal 20 op 32 aanwezig.
Pure raadsleden, want nu geteld exclusief de 9 leden van het College van Burgemeester en Schepenen.
Voor die “Verenigde Raadscommissie” achteraf krijgt men geen presentiegeld, juist omdat die op dezelfde dag gebeurt als de gewone raadscommissies.
Er waren ook nog drie schepenen in de Verenigde Raadscommissie.
Nu, het absenteïsme van burgemeester en bepaalde schepenen valt nog enigszins te billijken. Men mag toch veronderstellen dat leden van het College niet veel nood meer hebben aan een vergadering met technische toelichting bij de begrotingen.

Alhoewel. Ik zou niet aan alle schepenen durven vragen wat onwaarden zijn, of autonome investeringen, of kapitalen van ondernemingen voor bijdragen in investeringen. En dat doorgeefleningen niks kosten aan de stad is volgens mij ook niet waar.

Voor de 9 raadsleden die zich niet eens verontschuldigd hebben valt er geen enkele smoes of verontschuldiging te bedenken.
Verondersteld mag worden dat ze er bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2006 de brui aan geven.
Dan doen ze tenminste niet aan anti-politiek.

www.budakortrijk.be

Een nieuwe website.
Met eindelijk een schoon, verstaanbaar overzicht van de evenementen ter gelegenheid van de opstart van de nieuwe vzw Buda-kunstencentrum.
Op allerhande bestuursdocumenten (beleidsplannen, begroting, rekening, balans, verslagen van bestuur, jaarverslagen, medewerkers, kantoren, enz.) is het nog wachten geblazen.

Die andere sites bestaan ook nog:
www.dansinkortrijk.be
www.limelight-kortrijk.be
www.budavzw.be
Die laatste is nog in opbouw, maar als je goed zoekt vind je op internet nog boodschappen van vorig jaar. (Zou men die nu niet beter afschaffen?)

De www.beeldenstorm.be bestaat ook, maar dat is een Brusselse vereninging.

Machteld Claerhout, de nieuwe directeur van cultuur, is vast van plan om voor alles wat met Kortrijkse cultuur heeft te maken één (1) site op te bouwen. Momenteel zijn er zowat 7 bezig met cultuur.
We hopen dat zij er tenminste in slaagt om één overzichtelijke overkoepelende site te laten maken, met de nodige links. Dat zal al veel zijn. De amateurs en semi-profs moeten ook een plaats krijgen.

P.S.
Via deze nieuwe website nu ook vernomen waar de afscheidsparty van DIK (Dans in Kortrijk) doorgaat. In de Tacktoren, op zaterdag 17 december. U wordt er allemaal verwacht tegen middernacht. Reserveren.