Alweer een nieuwe vzw !

Hoe dat komt weet ik niet, maar er was beslist dat er nog begin dit jaar naast de vzw “Bruisende Stad” een vzw zou opgericht worden voor “Promotie en Toerisme Kortrijk”. En dat is dus nog niet gebeurd. Maar geen nood. Op de Kortrijkse website (niet in de gemeenteraad) wordt nu gemeld dat er een vzw “Kortrijk 1302” in de maak is. Want in mei volgend jaar komt er in de Groeningeabdij een site “Kortrijk 1302” met een dienst toerisme, het streekbezoekerscentrum, een auditorium, een cafetaria, en natuurlijk ook een museum rondom 1302. (Die guldensporenslag die we door een stom toeval hebben gewonnen en waarbij ons eenvoudige dronken lieden van ons heir nog vlug tot in Sint-Denijs – dus buiten het slagveld – vluchtende geuniformeerde beroepssoldaten hebben neergeknuppeld en lijkschennis hebben gepleegd.) Dat alles vergt dus alweer een nieuwe VZW. Nochtans zal de Algemene Vergadering bestaan uit uit leden van de Algemene Museumraad. Vlaamsblokkers, opgelet ! Kandidaturen voor de Raad van Bestuur moeten binnen tegen 2 december. Mailen naar musea@kortrijk.be. U moet wel het juiste profiel hebben. Gemotiveerd zijn, en interesse hebben voor geschiedenis en meer speciaal voor 1302 en “identiteiten in het bijzonder”. De gemeenteraad van vandaag zal nu ook nog op een zijdelingse manier overgaan tot de erkenning van een welbepaalde taak bij de nieuwe BND. Een vzw waar schepen Lieven Lybeer voorzitter van is (zijn 23ste mandaat). U weet niet meer wat een BND is? Lees het stuk alhier van 27 oktober over de sociale economie ter stede. We hebben toen geleerd dat een BND zal zorgen voor een klusjesdienst, een vervoerdienst, een verhuisdienst, kinder- en tienerwerking, kinderopvang en nog twee niet gekende projecten. Vandaag beslist de gemeenteraad dat de BND een “meisjeswerking” bij allochtonen gaat activeren. Daarvoor wordt aan jobcreatie gedaan. Er wordt een 3/4 FTE jeugdmedewerker aangeworven. Dat is namelijk een doelstelling in onze sociale economie. Jobcreatie. Zie alweer dat stuk van oktober. Toen werd ook verteld hoeveel geld men denkt te besteden aan personeelskosten in het kader van de sociale economie en meer speciaal de BND’s. Geldcreatie Het wordt dus nog meer. Want de gemeenteraad zal vandaag nog de toelage aan het Provinciaal Integratiecentrum (PIC) schrappen en aanwenden voor de “meisjeswerking” bij BND. Dat gaat om 60.500 euro. (Is hiervoor geen begrotingswijziging nodig?) Dat PIC geen geld meer krijgt is geen slechte zaak. Geen raadslid of schepen die weet wat PIC uitricht. Websites maken, ja, en lulrapporten schrijven. Sociologische cursussen afschrijven. Die nieuwe jeugdmedewerker voor allochtone meisjes moeten we verbieden van meer dan twee uur per dag op zijn kantoor te zitten.

Parkeertarifering is enkel in Kortrijk eenvoudig

U zal zich herinneren dat de gemeenteraad van oktober de ondergrondse parking van Ladeuze aan het Schouwburgplein heeft aangekocht zonder enige kennis van zaken omtrent de evaluatie van de kostprijs, noch enig goed inzicht in rendementen.
Onze gemeenteontvanger vertelde toen ook met het hart op de tong dat Ladeuze niet scheutig was met exploitatiegegevens. Zie archief alhier van 13/10 waarbij ook de formule om de waarde van de exploitatie te berekenen werd prijsgegeven. U weet wel: de som van FCFt1/(1+i)^1+ …+FCFn(1+i)^N.
De uitkomst daarvan is nog altijd niet bekend.
Maar goed.

De gemeenteraad van aanstaande maandag 14 november zal nu zonder enig zichtbare becijfering ervan nieuwe parkeertarieven voor de Schouwburgparking goedkeuren.
De burgemeester wenste daarbij als principe voor de berekening ervan aan te nemen dat de tarifering zou “zelfbedruipend” zijn. (In de vorige gemeenteraad kende men absoluut nog geen tarieven, één maand later wel. Een waarlijk aardig actuariswerk.)

Zijn die tarieven nu wel structureel kostendekkend? (En ook in de toekomst, als het winkelcomplex van Sint-Jan daar is?)
Geen mens die dat weet. Geen raadslid dat zich dat afvraagt.

In het dossier is geen spoor te vinden van enig onderzoek naar opkomstverloop of bezettingsgraadverloop. Geen spoor van onderzoek naar mogelijke extra bezetting omwille van de gedaalde tarieven. Geen spoor van prognoses van verkochte uren. Geen spoor van mogelijke effecten van het nultarief voor het eerste uur.
(Die zouden qua rendement weleens nefast kunnen uitvallen. Stel u daarbij ook nog voor dat slimme bezoekers zich – om aan de retributie te ontsnappen – om het uur verplaatsen van de Veemarkt naar de Schouwburg en omgekeerd! Beschouw dit als een tip. )

Een normaal mens zou toch verwachten dat het Schepencollege een omstandig dossier zou voorleggen met een aantal tariefscenario’s en de daarbij horende prognoses van de inkomsten. Met een behoedzame en een optimistische variant.
Een normaal mens zou verwachten dat men zich een keer bezint over de politiek (visie) die steekt achter de gehanteerde tariferingen, niet enkel in de ondergrondse garages maar ook inzake straatparkeren. Niets daarvan. Als er al een visie bestaat is die alleszins nog niet uit de doeken gedaan in de gemeenteraad. (Onder schepen Moulin wou men wel de auto uit de stad bannen. Die piste lijkt me nu wel verlaten.)

Ons parkeerbeleid is nattevingerwerk, in het beste geval een compleet ad hoc beleid.
Kortrijk heeft nog nooit een parkeermonitor, een parkeerbalans en een parkeerprestatie per locatie opgemaakt. Dat is een serieus werk. (Een firma als Goudappel Coffeng kan dit wel aan.)

Wat is de huidige en toekomstige parkeercapaciteit? Hoe is de verdeling van de parkeerdruk op de verschillende plaatsen en op verschillende momenten? Voldoet de huidige situatie? Hoe is de parkeersituatie voor bewoners? Hoe is het gebruik van de verschillende tariefsystemen? Hoe moeilijk of makkelijk is er een parkeerplaats te vinden en hoelang duurt een bezoek aan het centrum? Wat is het effect van prijsdifferentiaties? Creëert het aanbod de vraag? Wat ervaart een Kortrijkzaan of een bezoeker als een redelijke wandelafstand? (De psychologische grens van de loopafstand wordt hier toch wel klein gehouden.) Hoe staat het met de shuttlediensten naar de randparkings? Wat is de parkeerprestatie per 100 m² winkeloppervlak, nu en in de toekomst? Hoeveel derdebetalers zijn er en brengt dat wat op, voor de winkeliers, voor de stad? Moet het aantal abonnementen al of niet beperkt worden? Waartoe worden parkeerlocaties gebruikt (wonen, diensten, werk, handel, horeca)? Kunnen we komen tot een veralgemeend systeem waarbij men enkel betaalt voor de gebruikte tijd? Willen we een hoog tarief op straat en een laag in de garages? (De stad wil blijkbaar een gelijkschakeling?) Hoe zit het met het zoekverkeer? Moet er iets veranderd aan de betaaltijden? Hoeveel los- en laadplaatsen zijn er?
Waarom? Zijn er wel voldoende gehandicapten voor de beschikbare plaatsen?

Een heleboel vragen.
In de komende gemeenteraad zal er vooral gejuich ontstaan omwille van dat eerste uur gratis.
Men begint nu al te beweren dat dit nultarief uniek is voor België en zelfs voor Europa. Voor België zou ik het nog niet zo weten. (Er bestaat hier geen landelijke noch Vlaamse monitor over, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Nederland.)
In Nederland zijn er alleszins steden waar dit nultarief wel het geval is. Overigens begint men zich aldaar af te vragen of dit wel zinvol is. Voor Almere bijvoorbeeld wordt in een studie gezegd dat dit nultarief op de werkdagen géén positief effect heeft op de concurrentiepositie van het centrum. Men opteert daar juist voor het omgekeerde: het derde en vierde uur is gratis. Een degressief (stel u voor) tarief om bezoekers (toeristen) in de stad te houden!

Overigens is het triomfantelijk uitpakken met dat ene nultarief (en de andere) nogal simplistisch. Het is maar één aspect van het gehele mobiliteitsbeleid en subsidiair het parkeerbeleid. Nog meer: het CIRCULATIEBELEID ! (We gaan naar een ramp?)

Vergelijken van tarieven is een heikele onderneming en vergt heelwat nuancering.
In iedere stad of gemeente heeft parkeren verscheidene en verschillende motieven, met diverse soorten parkeerders en parkeereisen. En vandaar ook een waaier aan tarieven met hun eventueel gewilde (beredeneerde) of ongewilde regulerende werking.

Aan de slachthuizen en markten van Anderlecht bijvoorbeeld kan men voor één euro een hele dag parkeren. Dat is dus gratis.
In Genk kan men 15 minuten gratis parkeren en in zone 1 kan men voor 25 euro maandelijk parkeren zonder tijdsbepaling. In Gent kan men op Sint-Michiels 24 uur parkeren voor 10 euro. Is dat ook niet gratis? En een bewonersabonnement is zelfs gratis voor de eerste maand.
En in Gent nog zijn er bij aankopen van parkeercheques vanaf bepaalde bedragen kortingen mogelijk.

Bij vergelijkingen met andere gemeenten moet men het TOTAAL plaatje van het parkeerbeleid bekijken. Inclusief het straatparkeren. Inclusief het functioneren van het openbaar vervoer.

Nog iets.
Moet het gemeentebedrijf Parko wel winst maken? En hoeveel dan wel? De begroting van 2005 heeft 5,7 miljoen aan als ontvangsten en 2,7 miljoen euro aan uitgaven.
Er is een saldo van bijna 3 miljoen euro !
(Ook in buitengewone dienst is er een weliswaar klein maar batig saldo.)

En nog iets.
Over twee of drie jaar beschikken we met het mega-winkelcomplex Sint-Jan (Bijstand) op loopafstand in Kortrijk over drie grote ondergrondse garages in het centrum, met een onvoorstelbare totale capaciteit. Voor wie of waarvoor? Wat gaan we daar eigenlijk mee aanvangen? Zijn we niet een beetje raar bezig?

URGENT ! Belangrijke vacatures bij ‘ t Stad !

Waarom doet men dat toch?
Pas vandaag 8 november staan op de Kortrijkse website vijf belangrijke nieuwe vacatures vermeld.
En de c.v. ‘s moeten al binnen tegen 15 november !

Men gaat op zoek naar een coördinator jeugdbeleid, een coördinator gebiedsbeleid, een projectleider nieuwkomers en integratie, een beleidsmedewerker sociale economie en een cultuurfunctionaris.

Wat wil men met deze spoedprocedure bereiken?
Dat enkel bestaande stadsambtenaren (mensen die daarvan op de hoogte zijn) kunnen solliciteren?
Komen die vacatures nog in de kranten?

Bel vlug naar Carol Vanhoutte (056/27 86 64) of Gerd Dumortier (056/27 86 82).
Mail uw c.v naar directie.personeel@kortrijk.be
En vergeet niet van de tot op heden ca. 180 stukken te lezen die zijn verschenen op de stadsblog van kortrijkwatcher. Anders geraakt u nooit door de proeven.

Tarieven ondergrondse parking Schouwburg in 2005

 

COMPLEET VEROUDERD BERICHT.
Niet meer raadplegen.

De nieuwe tarieven worden goedgekeurd op de eerstkomende gemeenteraad van 14 november 2005.
Ze vallen duurder uit dan deze van de Veemarkt omdat het Schepencollege absoluut wil dat de parking van de Schouwburg “zelfbedruipend” (dixit de burgemeester) wordt.
Wel is het zo dat ook op de Schouwburg het eerste uur gratis is, zowel bij dag (8u00 tot 19u59) als bij nacht (20u00 tot 7u59).

Dagtarieven
Tot max. 3 uur parkeren is de Schouwburg telkens 0,50 euro duurder dan de Veemarkt.
(Uitgenomen voor max. 2u30′ parkeren. Hier zijn allebei de tarieven gelijk: 2,50 euro.)
Méér dan drie uren parkeren (tot max. 12 uur) kost 4 euro. (Veemarkt: 2,50 euro.)

Nachttarieven
Hier zijn de prijsverschillen groter.
Al vanaf méér dan 1u20′ parkeren wordt het 1,50 euro in plaats van 0,50 euro.
Naar een voorstelling in de Schouwburg gaan zal u zeker 2 euro kosten (max. 2 uur).
Een avond-etentje in de buurt waarschijnlijk 2,50 euro (max. 2u30′).
Een overnachting in de buurt (max. 12 uur) : 3,50 euro. Wel om half acht opstaan!

Derden kunnen de parkeerretributie van hun klanten geheel of gedeeltelijk ten laste nemen. Die handelaars moeten dan wel een over een validatie-toestel beschikken.

Bewonersabonnementen
Voor een eerste kaart: 30 euro (op de Veemarkt is dat 20 euro).
Tweede kaart: 45 euro per maand.

Persoonsabonnementen (op de Schouwburg)
Type 1 van maandag tot vrijdag tussen 8u en 19u59′: 70 euro per maand. (Veemarkt: 50 euro.)
Type 2 van maandag tot zndag: 80 euro per maand.
Deze persoonsabonnementen geven ook toegang tot de Veemarkt en de hallen-site.
Type 3 van maandag tot zondag, 24 uur op 24: 95 euro.
De memorie is niet duidelijk: voor “Kortrijk” staan resp. bedragen vermeld van 75, 85, 95 euro.

Bedrijfsabonnementen
Type 1 van maandag tot vrijdag: 50 euro maandelijks. (Veemarkt: 40 euro.)

Congreskaarten
(Hier zijn meerdere inritten mogelijk.)
Voor 12 uur parkeertijd bijvoorbeeld: 4 euro. (Veemarkt: 2,50 euro.)
Voor 24 uur: 7,50 euro. (Veemarkt: 4 euro.)
Dus best zeggen dat u naar een congres moet.

Als u een wielklem aan uw broek krijgt kost dat 62 euro.
En een interventieticket na sluitingstijd: 50 euro.

LED scherm op Grote Markt ?

Het gerucht loopt al sinds de voorbije zomer.
De stad zou nog dit jaar een groot LED scherm plaatsen op de Grote Markt.
De content zou beheerd worden door ‘t Stad. Er zouden aankondigingen op komen, agenda’s, zelfs live projecties van evenementen.
Het stadsbestuur is (was?) op zoek naar innovatieve concepten.

Van dit plan hoort men evenwel niets meer.
Een specifieke begrotingspost hieromtrent is niet te vinden. Ook nog nergens een aanbesteding of offerte gezien.

Ter info. Barco heeft al in 2003 een groot dynamisch bord geplaceerd in Glasgow. 55 m². Zichtbaar binnen een straal van 600 meter. Maar wel uitsluitend gevuld met advertenties.
In Eindhoven hangt er op de Markt een LEDscreen die niet enkel commercials toont maar ook een podium biedt aan mediakunstenaars.

Stuur uw creatieve en innovatieve ideeën naar het meldpunt op de Kortrijkse website.
Misschien komt er dan nog iets van.

Met vlas, kant en linnen valt meer te doen

Koningin Fabiola is er geweest, en onder auspiciën van boer Clerck ook Gorbatsjov, Margaret Tatcher en George Bush. U nog niet?
Dat nationaal vlas-, kant- en linnenmuseum van ons is toch uniek. Het levenswerk van Bert Dewilde begon aanvankelijk (1963) nogal bescheiden. Samen met Dries Dequae (kon die kaartspelen zeg!) werd een vzw opgericht met de bedoeling van alles bijeen te brengen wat verband hield met de vlasnijverheid. Spullen werden verzameld in de Broeltorens en het Begijnhof. In 1981 kon men uiteindelijk zijn intrek nemen in de hoeve Beeuwsaert. 

Er moet een beetje vuur gestookt worden in ons Vlasmuseum. Net zoals in de rootputten.
Hoe uniek het ook is, het blijft daar toch een ietwat oubollige bedoening. Het bestuur moet dringend jonger, opener en creatiever worden. Schepen Bral van cultuur! Doe daar eens iets aan ! U weet toch dat kant en linnen kan leiden tot heel vele frivole toestanden?

Er is ook minder frisse koelheid gewenst in de betrekkingen met de Stedelijke Musea.
Conservatrice mevrouw Annick Dewilde (dochter van) zou wat meer de gelegenheid moeten krijgen om op reis te gaan. Bijvoorbeeld naar Santa Fe in New Mexico (USA). Dat Museum of International Folk Art! (Het is wonderlijk om zien hoe Isabelle De Jaegere van de stedelijke musea – Broel en de Groeningeabdij – continu velerlei en heel diverse reisjes mag ondernemen, al of niet samen met leden van het Schepencollege. Annick daarentegen mag nooit mee.)

Laatstleden 18 oktober besprak de Algemene Vergadering van het vlasmuseum het jaaractieplan voor 2006. (Meer dan de helft van de leden was weeral afwezig.)

Er staat blijkbaar niet erg veel te gebeuren, volgend jaar.
De verwachte tentoonstelling over de verfilming van het boek “De Vlasschaard” (eigenlijk een organisatie van de erfgoedcel) is sine die uitgesteld. De “Dag van de Geportretteerden” wordt waarlijk omgevormd tot een trefdag voor West-Vlaamse openbare besturen.
Uiteindelijk staat er maar één iets op het programma dat de moeite waard lijkt, en ook dat gebeuren is in feite een organisatie van de vzw “Hoge Raad voor Kant in Vlaanderen”
(Kortenbosstraat 13 in Sint-Truiden, ook: Jagersberg 1 in Molenstede). Ook al een vzw die niet erg opvalt in de betere (internationale) artiestieke milieus. HOGE RAAD. Je moet echt van de klos zijn om zo’n term voor uw miezerigheden te bedenken.

Eigenaardig is dat de afmetingen voor de werken maximum 60 cm mogen bedragen. Sluit dat dan geen driedimensionele werken uit? En de prijzen zijn ook niet om over naar huis te schrijven. 500, 300, en 200 euro. Welke gerenommeerde kunstenaar zal zich bijvoorbeeld vanuit Zwitserland of Santa Fe hiervoor geheel naar Kortrijk verplaatsen?
Te vrezen valt dat we op 23 september 2006 enig ijverig kantklossen gaan te zien krijgen.

Hoe staat het met de begroting 2006 van het Vlasmuseum?
Goed. Die is sluitend met een bedrag van 293.560 euro.
Subsidies: 49.580 euro van de Vlaamse Gemeenschap, en ook nog 49.580 euro van de Provincie.
Vanwege de stad verwacht men volgend jaar niet minder dan 140.000 euro. Dat moeten we nog zien. (Isabelle van ‘t Stedelijk krijgt voor dit lopende jaar 2005 namelijk minder!)
Voor de basiswerking is er volgend jaar 87.000 euro voorzien. Weinig in vergelijking met dit jaar (168.660). Die internationale kantwedstrijd “Linum” kost het museum slecht 20.000 euro. Dat is net het dubbele van de som van de prijzen. (Voor “Ghoed Gemutst” was er nog 27.000 voorzien.)
Personeelskosten voor 2006: 190.000 euro. Dit lopende jaar: 60.000. Dit is traditioneel – al sinds het Bert-tijdperk – de minst verstaanbare post in de begroting van ons Vlasmuseum.

Laat onze nieuwe designmeesters zich ook eens met Vlasmuseum bemoeien.
Samen met Annick op reis.
Er is echt vers bloed nodig.

P.S.
Je zou toch verwachten dat er op de Kortrijkse website en die van de musea ook gegevens komen om deel te nemen aan de wedstrijd “Linum”? En op websites van andere musea over kant en linnen? In heel de wereld. En gewoon op internet als een afzonderlijke item?

Cordon sanitaire in de Schouwburg

Freek de Jonge is vandaag 3 november te gast in de Schouwburg, om 20u15.
Hij komt ons leren wat het cordon sanitaire zoal inhoudt.
De website van de Schouwburg noemt dit dan “een heerlijk humorvolle avond“.

Als u een keer wil weten hoe humoristisch het Kortrijkse kiesprogramma van het Vlaams Blok wel is, raadpleeg dan in het archief alhier op 21/01.2005.

De entreeprijs voor het pedagogisch avondje met Freek is veel te hoog. Van 19 over 22 tot 24 euro. (De gemiddelde Vlaamsblokkiezer uit onze “aandachtswijken” kan dit onmogelijk betalen.)
De conference is namelijk opgezet in samenwerking met “Humorologie”, een vzw die van zéér veel subsidies geniet, zowel van de stad als van de Vlaamse Gemeenschap. Bertje Anciaux geeft nu aan Humorologie (van Spirit-obediëntie) 150.000 euro per jaar.

Cordon sanitaire in de Schouwburg

Freek de Jonge is vandaag 3 november te gast in de Schouwburg, om 20u15.
Hij komt ons leren wat het cordon sanitaire zoal inhoudt.
De website van de Schouwburg noemt dit dan “een heerlijk humorvolle avond“.

Als u een keer wil weten hoe humoristisch het Kortrijkse kiesprogramma van het Vlaams Blok wel is, raadpleeg dan in het archief alhier op 21/01.2005.

De entreeprijs voor het pedagogisch avondje met Freek is veel te hoog. Van 19 over 22 tot 24 euro. (De gemiddelde Vlaamsblokkiezer uit onze “aandachtswijken” kan dit onmogelijk betalen.)
De conference is namelijk opgezet in samenwerking met “Humorologie”, een vzw die van zéér veel subsidies geniet, zowel van de stad als van de Vlaamse Gemeenschap. Bertje Anciaux geeft nu aan Humorologie (van Spirit-obediëntie) 150.000 euro per jaar.