Voor onbevoegden geen toegang meer op de live beelden van de Grote Markt

De lezers van kortrijkwatcher waren nochtans gewaarschuwd.

Hoe vaak heb ik het hier niet gezegd? Haast u ! ‘t Zal niet lang meer duren.
Nu die zaak is uitgekomen dat we allemaal op de Grote Markt van Kortrijk continu werden (worden) geobserveerd door een camera (NIET die van de politie op het Schouwburgplein) – en naar het schijnt al maanden – is die URL sinds vannacht (weet niet om welk uur) niet meer toegankelijk voor kijkers zonder gebruikersnaam en paswoord. Geen beelden meer te zien op internet.
Zie maar. U geraakt niet meer binnen op http://62.166.71.204.
Men vraagt u om een en ander in te vullen voor “‘./cgi-nin”‘. Gebruikersnaam, paswoord.

Indien u dat dan niet kunt lees je na op dat kruisje te hebben getikt op een scherm van MOBOTix- M10: error 401
Unauthorized access
you do not have rihts to enter these pages
Ja? Waarom niet?
Schepen Philippe De Coene wel? En ik niet?
‘k Zou het een keer willen weten waarom.
En de deken? Mag die kijken? En mijn wijkagent? Schepen Guy Leleu van mobiliteit toch niet, hoop ik. En schepen Bral zeker niet.

Het wordt nu echt tijd voor enkele DRASTISCHE en fundamentele vragen.

* Wie heeft de camera geplaceerd? Waar stond (staat!) die camera?
(Waarschijnlijk op de toren van Sint-Maartenskerk. Was het bestuur van de kerkfabriek hiervan op de hoogte ? Heeft die kerkraad daarvoor toelating verleend?)

* Mag kortrijkwatcher of iemand anders dat ook doen? Waar? Vanop zijn eigenste dak? Wanneer?
(Ik ken meerdere uitstekende observatieposten. Ook aan de Dam, tegenover het huis van de burgemeester.)

* Wie bekostigt die affaire? Waarom? (Gratispolitiek bestaat niet.)

* Hoelang worden we al beloerd, zonder dit te weten?

* Wie heeft hiertoe het initiatief genomen? Waarom?
(Het gaat hier om een privé-initiatief?? Niets te maken met die vier camera’s van de politie op het Schouwburgplein. Tenminste drie schepenen kunnen hier uitleg over geven. De Coene, Leleu, Demedts. Plus de burgemeester.)

* Wist de stad (de diensten, schepenen, burgemeester) hiervan? Is er bijvoorbeeld overleg gepleegd tussen onze ICT-directie (verantwoordelijke schepen Philippe De Coene) en die moffenfirma van camera’s? En indien men bij het stadsbestuur hiervan op de hoogte was, waarom is dit dan nooit gemeld aan de bevolking? Wat was er te verbergen? Waarom?

* Heeft de provider of zoiets – ken niks van ICT – ietwat met Stad te maken?

* Wat waren de eventuele voorbije en huidige of toekomstige afspraken met de stad met de verantwoordelijke plaatser van dat ding op Sint-Maarten?

* Stond die camera vroeger al ergens anders? En nu ? Zijn er in dit opzicht nog andere experimenten geweest ?

* Wist de Kortrijkse politie hiervan? Maakte die ook gebruik van deze beelden ? Niet enkel inzake beetje beeldjes bekijken (wie met wie? wie is er nog niet gaan slapen? is die marktkramer daar niet te laat of te vroeg?) , maar ook in verband met opsporing, en vaststelling van misdrijfkes? Komt er daar nog iemand aangestrompeld? Is’t “Salonske” nu nog niet dicht?

* Is er aangifte gedaan van het gebruik van die camera bij de “Commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer”‘? Wat was vanuit die Commissie dan de reactie?

* Zijn de beelden opgenomen en bewaard? Door wie en waarom? Wie doet (deed) er de “monitoring”? Waar? Waarom?

* De URL bestaat nog en is nu plots niet meer voor iedereen toegankelijk. Waarom? Wie mag er nog een paswoord krijgen? Wie niet? En op welke criteria is dit gebaseerd? Wie beslist daarover?

Dit zijn toch allemaal zeer ernstige vragen. Ook voor de eerstkomende gemeenteraad.
Die geheimhouding tart werkelijk alle verbeelding.
ZONDER KORTRIJKWATCHER WIST ER NOG ALTIJD publiekelijk NIEMAND IETS VAN DEZE ZAAK.
Achteraf bekeken is het spijtig dat we die live-beelden van het leven op de Grote Markt niet allemaal meer tegelijk op internet kunnen bekijken.
HAD AL EEN AANTAL GRAPPEN IN PETTO WAARDOOR KORTRIJK WERKELIJK OP DE KAART ZOU ZIJN GEKOMEN. Over de landsgrenzen heen.

Vandaar onze nieuwe eis.
Opnieuw alle beelden voor iedereen beschikbaar ! En ook rechtstreeks uitgezonden op Trefpunt-Kortrijk (WTV). Met deskundig kommentaar, van kortrijkwatcher.
En nu we toch bezig zijn. Waarom niet heel Kortrijk live op internet?

Achteraf is het spijtig dat we die live-beelden van het leven op de Grote Markt niet allemaal meer tegelijk op internet kunnen .HAD AL EEN AANTAL GRAPPEN IN PETTO WAARDOOR KORTRIJK WERKELIJK OP DE KAART ZOU ZIJN GEKOMEN. Over de landsgrenzen heen.En nu we toch bezig zijn. Waarom niet heel Kortrijk live op internet?