Nog iets over de gratis “E-government Academy” van Kortrijk (2).

Op het ogenblik waarop we dit schrijven is de tweede gratis sessie van de E-Government Academy van Leiedal ongeveer afgelopen. Gewijd aan het gebruik van de eID.
(Zie ons bericht van gisteren.)
In het kader van de steeds waanzinniger wordende gratis-politiek is het altijd nuttig om de kiezer met wat cijfergegevens te bestoken. Het wordt dus weer een dor stukje boekhouding.
Gisteren leerden we dat de stad Kortrijk via Leiedal partner is van een Europees project over
e-governement bij lokale besturen.
In turbo-taal uitgedrukt: de projecten “Log-IN” en “E-voice” van Interreg IIIB. Europa heeft hiervoor in het totaal 5,9 miljoen euro veil in een aantal gemeenten van de Noordzee, gespreid over drie jaar. (Menen en de Fylkeskommune Hordaland zijn erbij hoor!)

Iets over het begrip “co-financiering”.
Het budget voor de deelnemende gemeenten van de Kortrijkse regio (hoeveel zijn er dat nu eigenlijk?) bedraagt voor “Log-In” als “E-voice” samen 1.179.954 euro.
Interreg (dat is Europa) schenkt ons hierbij voor de duur van het project 547. 500 euro aan subsidies. De rest wordt wel degelijk door ons Vlamingen, inwoners van de provincie, en Kortrijkzanen betaald. Men noemt dit dan voor het gemak co-financiering.
Van de bij het project aangesloten gemeenten verwacht men voor de duur ervan (drie jaar) 87.000 euro.
De concrete bijdrage van de Kortrijkzaan hierin is mij niet bekend, in de zin dat er in de stadsbegroting 2005 hierover geen concreet artikel is te vinden.
Leiedal zelf draagt ook zijn steentje bij: 261.000 euro. Van de Vlaamse Gemeenschap verwacht de Kortrijkse regio 79.500 euro en van de provincie 204.750 euro. Het totaal klopt niet, maar niet gezeurd.

Er is nu toch al een belangrijke bemerking te maken.
Om zowat 550.000 euro van de Europese Commissie in (uit?) de wacht te slepen halen wijzelf Рbelastingbetalers uit onze regio dan- m̩̩r dan 800.000 euro rechtstreeks UIT DE EIGEN ZAK.
Dat is wat men noemt een snoek gooien om een visje te vangen. Het is de kern van heel de gevoerde subsidiepolitiek, zowel in Europa als alhier te lande. En bij projecten als deze tegelijk van een zwaar gesubsidieerde tewerkstellingspolitiek door en bij Leiedal.

Iets over creatief boekhouden
Hierboven zagen we dat het totale Kortrijkse budget voor de looptijd van drie jaar 1.179.954 euro bedraagt. Gedeeld door drie moet het jaarlijkse aandeel dan 393.318 euro opleveren.
U kunt niet rekenen.
Volgens een Nieuwsbrief van Leiedal (dd. 2 juni 2004) is het jaarlijkse aandeel 365.500 euro. Alhoewel. Als we de componenten van dit aandeel samentellen komen we toch wel weer uit op 392.250 euro. Dat is dus toch bijna juist.
Maar die componenten zelf van het jaarlijkse aandeel – zoals aangegeven in de Nieuwsbrief – kloppen dan weer niet met de cijfers die we terugvinden in de begroting 2005 van Leiedal zelf.
Die begroting verwacht voor dit jaar 346.700 euro aan subsidies. De nieuwsbrief had het over 305.250 euro subsidies.
En bij de financieringsbronnen vinden we nul euro terug als bijdrage van de gemeenten.
Zoals hierboven al gezegd is er in de Kortrijkse begroting géén concrete post te vinden voor de Europese ICT-projecten van Leiedal. Mogelijke stadstoelagen kunnen evenwel verscholen zitten achter artikels met van die rare namen. Bijvoorbeeld “subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen” of “prestaties van derden.” Ook is het zo dat Leiedal van de 12 aangesloten gemeenten ipso facto per inwoner en per jaar een werkingsbijdrage krijgt van 2,09 euro.

En wat kosten die seminaries van de “Academy” nu?
U had toch niet verwacht dat we dit zouden kunnen achterhalen?
Het enige dat we kunnen zeggen is dat er voor de externe uitgaven van LoG-IN dit jaar 175.000 euro is voorzien. Intern: 107.200 euro. En dat de ICT-medewerkers van Leiedal althans per uur 64,30 euro kosten.
Op het seminarie van vandaag (dat duurde van 10 uur tot 16u30) waren er vier gastsprekers en ook als spreker één medewerker van Leiedal zelf. Er was nog een lunch en de deelname aan heel het seminarie was gratis. Er zal ook wel een koffietje zijn geweest.
Ben niet geweest. Moest dit stukje schrijven.

E-Government Academy ?? In Kortrijk ? (1)

Morgen dinsdag 15 februari belegt de E-Government Academy in het PIH van Kortrijk een (alweer gratis) seminarie over de mogelijkheden die de elektronische identiteitskaart biedt aan lokale besturen. (Waarschijnlijk is de Kortrijkse ICT-schepen daar niet bij. Het seminarie staat alleszins niet vermeld in zijn agenda op zijn website.)
Dit is al de tweede sessie van deze Academy en toch hebt u er nog nooit van gehoord.
Een beetje uitleg graag.

U hebt dat niet in de gazetten gelezen, maar al in september vorig jaar waren er bij de intergemeentelijke vereniging Leiedal dagenlang internationale vergaderingen over lokaal
E-gouvernement. Met delegaties uit diverse landen (gemeenten) gelegen aan de Noordzee. Omgekeerd zijn er vanuit onze regio al reisjes naar bijvoorbeeld Londen geweest, met de bijhorende lulkongressen. (Werkwinkels, workshops.)
Van onze kant waren daar dan bijvoorbeeld burgemeesters en/of schepenen bij van Menen, Harelbeke en Wevelgem. Kortrijk was uit de aard der zaak vertegenwoordigd door de schepen van ICT, maar ook door CD&V- raadslid Carl Decaluwé.
In het kader van alweer een grensoverschrijdend project van Interreg IIIB (niet A) gewijd aan ICT zijn professioneel ingestelde subsidie-zoekers van Kortrijk (Leiedal) namelijk opnieuw op het spoor gekomen van mogelijk Europees geld.

Aldus is Leiedal er zelfs in geslaagd van “lead partner” te worden van het project LoG-IN.
Wat is dat?
Als u inlogt op Internet gaat u daar gegarandeerd niets over vinden. Vandaar deze tip: ga eens kijken op www.interregnorthsea.org. Maar zelfs met deze hint zult u er nog niet komen. Vul aan met …/Documents/NSR_Newsletter en zoek verder naar méér. Dan komt u er nog niet.

Lees hier nu maar even gerust gesteld verder.
HET IS GEWOON UW PROBLEEM NIET.

“LoG-IN” betekent: “Local Government In Need for instruments and strategies to realize their economic development related policies“. Het is in dit kader dat er aan gedacht werd om via een “Academy” een opleidingsluik te openen voor permanente ICT-vorming voor lokale beleidsmensen, ambtenaren en zelfs voor de bedrijfswereld.
Partners in dit project “ontwikkeling en implementatie van e-governmenttoepassingen voor gemeenten” zijn de Landkreis Rotenburg-Wümme, Nordfolk County en Fylkeskommune Hordaland. Maar om bijvoorbeeld ook nog een bezoek aan Londen mogelijk te maken wil men de Vlaamse (u leest goed) ICT-aanpak (zie nu hoe men dat doet op de Kortrijkse website, of die van Leiedal zelf!) confronteren met die van Groot-Brittannië.

LoG-IN is een project dat loopt over drie jaar en werkt rond verscheidene modules.
Zo zal worden gewerkt aan de uitbouw van een bedrijvendatabank die alle informatie over bedrijven in gemeenten met elkaar linkt. Er komt hierbij ook nog een gemeentelijke productcatalogus. Die zal een overzicht bieden van alle diensten waarvoor bedrijven bij het gemeentebestuur terechtkunnen(wie, wat, hoe, waar, wanneer). Zie alweer onze Kortrijkse website die al sinds enkele jaren bezig is met zichzelf op te frissen.

Om de toegang tot de overheidsinformatie vlotter te maken wordt de mogelijkheid onderzocht van een beveiligd EXTRAnet tussen gemeenten en bedrijven. Binnen deze communicatiestrategie wordt een nieuwe loketaanpak uitgetest. Deze zou dan de vorm kunnen aannemen van een front-office, waarbij de gemeentelijke bibliotheek bijvoorbeeld (die ligt in Kortrijk gelukkig naast het “ondernemerscentrum” in de Leiestraat, pal tegenover het nieuwe stadhuis) fungeert als een aanspreekpunt voor informatie, of als loket waar bedrijven hun dossiers kunnnen afhandelen. Meer nog: een vergelijkbare test zal gebeuren met postkantoren (Bellegem? Rollegem?) en “mobiele ambtenaren”.
U wist dat nog niet? Kortrijkse schepenen ook niet. Die van Menen ook niet.

In het Log-IN-project is ook een technisch luik opgenomen. Zo moet er – tot uw verbazing welllicht – een snelle toegang tot het internet komen voor Leiedal en de aangesloten gemeenten. Zou men hier niet intranet bedoelen? Lezer, ambtenaar, bedrijfsleider, u zit hier nu toch al snel op internet? En raadsleden: u krijgt toch nog niet allemaal de CBS-notulen via E-mail? En als u die krijgt, na hoeveel weken gebeurt dat?
Tot daar iets over In-Loggen.

Kortrijk (Leiedal) geniet evenwel nog van andere Europese ICT-subsidies.
Er is nog een tweede project, genaamd E-Voice. De partners zijn hier Noord-Friesland, de stad Groningen, Uddevalla, Ale en Häryda, plus de stad Bremen. Leiedal is hier geen “lead partner” maar wil niettemin via “E-voice” onderzoeken hoe een MIX van klassieke en nieuwe media kan zorgen voor een grotere betrokkenheid van o.a. de Kortrijkse burger bij het beleid. Daarvoor wordt gewerkt rond digitale buurten, een verbeterde dialoog met de mandatarissen, actieve openbaarheid van bestuur en een betere dienstverlening aan de burgers.
Onthou het goed !
Dit alles moet er ten laatste zijn in 2007.

Er komt nog een gemeentelijke productcatalogus voor de burger die ook via interactieve televisie raadpleegbaar zal zijn.
En kijk nu nog eens naar de website van Leiedal. Onder de rubriek “activiteiten” is er niets te vinden. Men vindt er wel enkele bij het item “publicaties”.
P.S.
In een volgend stukje behandelen we de vraag hoe gratis die “Academy” is.

Nog altijd geen zicht op de exploitatiewinst van de parkings op de Hallensite (2)

Onze trouwe lezers zullen zich herinneren dat we door een stom toeval ontdekt hebben dat
de samenwerkingsovereenkomst (van april vorig jaar) tussen de Stad (Parko) , Xpo en Kinepolis voor de inrichting en exploitatie van de parkeerplaatsen op de Hallensite nooit heeft gewerkt. Kinepolis heeft dat contract nooit geratificeerd. (De “Hallen” houden zich dan wel altijd handig beetje buiten schot.)
(Zie de berichten van 7 februari en vooral van 9 januari.)

De bevoegde schepen Guy Leleu heeft dit keurig verzwegen voor de gemeenteraad.
(Een Nederlands wethouder bijvoorbeeld zou zo’n omissie politiek niet zonder kleerscheuren overleven. In ons buurland tilt men heel zwaar aan dit soort nalatigheden – ook in gemeenteraden – en zou de affaire in de landelijke kranten shocking news zijn geweest. Het gaat hier niet om een kleinigheid.)
Maandag 14 februari 2005 zal de meerderheid gedwee een nieuwe samenwerkings -overeenkomst goedkeuren, ditmaal voor de duur van 15 in plaats van 30 jaar.
De stad (Parko) blijft de enige bouwheer en exploitant van de 2.380 parkeerplaatsen en zal ook permanent het dagelijks beheer ervan verzekeren.
Het is allemaal in het algemeen belang.
Maar dat zal de stad wel méér gaan kosten dan in de oorspronkelijke overeenkomst was voorzien.
Zo weigerde Kinepolis al in juli vorig jaar om nog verdere investeringen te doen in “studies, de aanleg en het betalend maken van de parkeerplaatsen”. Vroeger was bijvoorbeeld voorzien dat ook voor de uitrustingswerken alle drie de partners elk voor een derde zouden opdraaien.
Nu neemt de stad de helft daarvan voor zijn rekening, en de andere partners elk 25 procent.

Voor het eerst zijn ook enkele concrete bedragen vooropgesteld.
Men zal voor 820.000 euro (exclusief BTW) uitrustingswerken uitvoeren. (Aandeel van de stad dus 410.000 euro.) Die werken slaan ondermeer op camerabewaking(alweer, dat is toch niet meer te geloven) , een parkeergeleidings- systeem, toegangscontrole, een straalverbinding (?), dispatching, signalisatie. Of het becijferde bedrag in werkelijkheid zal kloppen is een vraag die nu al kan beantwoord worden: voor de bekabeling bijvoorbeeld is nog geen kostprijs gekend.
Parko heeft ook een raming gemaakt van de exploitatiekost: bijna 30.000 euro. (Persoonlijk geloof ik daar geen barst van.) Voor de personeelsbewaking voorziet men in dit bedrag begrepen ca. 18.000 euro. (Over bijkomend administratief personeel bij Parko wordt niet gerept.) Voor het onnauwkeurige begrip “flankerende maatregelen” zoals signalisatie (opnieuw) en een “shuttle” ca. 5.000 euro.

Een zeer belangrijke nieuwigheid in de nieuwe overeenkomst is dat er nog andere specifieke financiële voordelen voor de stad zijn verdwenen.
In april vorig jaar dacht men nog dat de stad 300.000 euro zou recuperen uit vroegere investeringen in de P+R parking Kinepolis. En hield men er rekening mee dat de beide andere partners zouden mee investeren in het realiseren van bijkomende parkeerterreinen in en rond de hallensite. Hierbij dacht men ook aan parkings binnen het EI. (De zinsnede dat de stad binnen het EI gronden zou “benaarstigen” is trouwens weggevallen in de nieuwe overeenkomst.)

Zal de Stad een exploitatiewinst realiseren ? Komt er – zoals de schepen ooit liet uitschijnen – een netto-winst (gelijk te verdelen onder de drie partners) ?
Het exploitatietekort is zoals we zagen beetje nauw berekend.
Netto-winst? Geen idee. De begrippen zijn om te beginnen niet al te best gedefinieerd.
En de simulaties zijn variabel. En voor een leek- Kortrijkzaan – raadslid plus schepen ook niet al te best te begrijpen. Op jaarbasis verwacht men in het gunstigste geval blijkbaar ca. 560.000 euro aan parkeerinkomsten. Die gaan niet noodzakelijk naar de stad. Kinepolis zou
1 euro voor 24 uur aanrekenen. Xpo 3 euro voor de bezoekers en 5 euro voor de exposanten (plus 1 euro per dag voor opbouw en afbraak).

Weet u welke kost het stadsbestuur altijd maar vergeet te vermelden?
Dat we bepaalde terreinen huren bij het Vlaamse Gewest. En dat dit 12.000 euro per jaar kost.
(Huurwaarborg 1,3 miljoen BEF.)
En dat de stad in 2001 ook gronden heeft aangekocht aan de Staat voor ca. 320.000 euro.

Laat ons maar weer braaf blijven.
Per jaar zal de stad aan exploitatie en huur minimaal en volgens zachtzinnige berekeningen 52.000 euro besteden.
Kostprijs van de vroeger aangekochte grond omgerekend voor 15 jaar: 21.000 euro.
De inititiële werken zullen bijna 1 miljoen euro kosten (met BTW). Maar dat is dus niet per jaar.
De vroegere investeringen tellen we al niet meer mee.
Allez, ‘t is al goed. Jongens toch. Het is gewoon het zoveelste soepdosier in onze stede waar u noch ik ooit enige klaarheid zullen in zien. Nooit. (En dat is dus weer een juiste voorspelling.)

Stadskernversterkend beleid: twee (zelfs drie) visies hierover, wel van vroeger.

Naar aanleiding van om het even welke heibel in de stad is het altijd goed om de archieven te raadplegen.
In verband met mogelijke inplantingen van hypermarkten in de regio (Carrefour komt er dus niet op Hoog-Kortrijk) lazen we in een bijlage van “De Financieel-Economische Tijd” van 28 april 2000 toch twee verrassende standpunten van huidige stadsbestuurders.
We laten eerst de huidige burgemeester aan het woord en luisteren dan naar het wederwoord van de huidige schepen Philippe De Coene.
Stefaan De Clerck heeft het op een bepaald moment (in het stuk van Geert Vandepitte getiteld “De middenstand in opstand”) over het mobiliteitsvraagstuk alhier en zegt daarbij het volgende:
“Bovendien zal de fusie van de ziekenhuizen en de uitwijking ervan naar Hoog-Kortrijk over een aantal jaren de binnenstad ontlasten. De impact op de leefbaarheid zal groot zijn, want 2.000 personeelsleden moeten hierdoor al niet meer in de binnenstad zijn. En dan spreek ik nog niet over het aantal bezoekers.”

Dat is klare taal. Hoe minder mensen in de stad, hoe beter voor de leefbaarheid.

En nu luisteren we naar de visie van Philippe De Coene (SP.A) , die toen blijkbaar nog geen coalitie had kunnen vormen met de toekomstige burgemeester.
“Ik kan totaal niet begrijpen wat er aan de gang is in de CVP-zuilen. Zij verzetten zich tegen een grootschalig project (Cora, – F.L) omdat het de stad zou leegzuigen. Maar dan zie je dat dezelfde beleidsmensen met de geplande ziekenhuisfusie zelf het leven uit de kern weghalen.
De ziekenhuizen zorgen voor een enorme tering en nering in de stad. Hoeveel handelaars zullen hun boetiek in het centrum mogen sluiten? Hoe zal de middenstand dan reageren?
En dat mobiliteitsargument snap ik ook niet. Je keert gewoon de verkeersstroom van personeelsleden en bezoekers om. Ten tweede is het voor mij nog niet onomstotelijk bewezen dat een Cora-project de stad zou leegzuigen. “ (De huidige schepen verwijst hierbij naar Rijsel.)

Ter herinnering: raadslid Philippe De Coene was indertijd één van de initiatiefnemers van het schijnbare pluralistische “SOS Kortrijk”, dat stond voor “Stop Ondermijning van Stad Kortrijk”. Hij vond toen dat het stadsbestuur er volkomen was in geslaagd om zijn binnenstad “professioneel te vermoorden” door authentieke gebouwen tegen de vlakte te gooien om daarmee plaats te ruimen voor “grijze appartementsgebouwen”.

Nog ter herinnering: bij de geheime coalitie-besprekingen met Stefaan De Clerck heeft de SP.A zijn standpunt over de komst van het grote nieuwe ziekehuis op Hoog-Kortrijk moeten inslikken. Toegestaan dat er door de stad (dure) processen worden gevoerd tegen de komst van Cora.
Verder ook moeten toestaan dat er een fenomenale belastingverhoging zou komen. En een tweede schepenzetel voor de SP.A kon er heus niet bij.

Tenslotte nog iets over de kwestie Carrefour. De derde visie !
Er is ooit in mei 2003 een vergadering geweest van de handelaars uit het centrum samen met een bestuurder van de hypermarkt. Zeker drie vierden van die handelaars was absoluut niet gekant tegen de komst van een Carrefour op Hoog-Kortrijk, op voorwaarde tenminste dat de firma een aantal beloften voor de binnenstad zou waarmaken.

OPENBAARHEID VAN BESTUUR: wat kost zo’n stad die bruist?

Het werd hier al gezegd (zie nog de kolom van 13 januari bijvoorbeeld en de rubriek “waar gaat ons belastinggeld naartoe?”) : OPA en OMA, uw kindjes spelen ‘s zomers helemaal niet gratis in de zandbak van de Grote Markt. U hebt dat allemaal zelf betaald.
En uw boterhammen op het Plein zijn ook niet voor niets. De stedelijke vzw “Bruisende Stad” zal bijvoorbeeld dit jaar 20.000 euro uittrekken (netto 15.000) voor die zandspelen. Voor uw Boterhammen betalen wij – ook al kunnen we daar jammer genoeg niet zijn – 5.000 euro.
Voor de Sinksenfeesten (die naar men hoopt een nieuw elan krijgen) 135.000 euro. (Vraagstaartje: Is dat nu zonder of met de de oude of nieuwe vzw Buda?)
Sint-Niklaas vraagt voor zijn visite 10.000 euro. De Paarden voor “Kortrijk Paart” komen ook weer, voor 10.000 euro. Het winterse “Eiland van Licht” verbruikt 50.000 euro.

Al met al zullen de uitgaven voor de “organisatie van evenementen” zeker 440.000 euro kosten.
Netto: iets van 365.000 euro.
Dus Kortrijkzanen: allemaal daaraan deelnemen, anders bent u de klos. Als ook al de gewone burger uit Rollegem niet solidair is in het genieten van die uitgaven werkt de herverdeling (nivellering) van de Kortrijkse inkomens totaal niet. (Het is nu al van bij de opkomst van de eerste Internationale dat niemand dit begrijpt.)

Bon.
We geven u al die cijfers omdat tot op heden de gemeenteraad en per definitie de inwoners van de stad nergens zijn over ingelicht.
Noch de begroting, noch het jaarplan is daar al besproken. (Zie nog een vorige kolom.)
Wat u intussen zeker verdient te weten is dat een toekomstige ere-burger van de stad , met name “Ozark Henry“, waarschijnlijk ter stede komt musiceren. Dat betalen we graag: “Bruisende Stad” trekt hiervoor 25.000 euro uit, maar men verwacht ook voor 15.000 euro inkomsten.
Zou Lisbeth List ook nog komen? Het jaarplan moet nog wat in detail worden bijgesteld..

PTK – dit is Promotie Toerisme Kortrijk – kost binnen dit budget van déze vzw 205.665 euro. WTV krijgt daarvan 10.000 euro (naast de uitgaven voor “Trefpunt”.)
Alhoewel men bij die PTK-post in de begroting 2005 zodanig goochelt dat de inkomsten net even groot zijn. Men verwacht namelijk hiervoor ondermeer een extra stadstoelage van 50.000 euro, een “structurele” sponsoring, geld voor de verkoop van “ruimte” (het CBS gaat hiermee niet helemaal akkoord), nog allerhande toelagen, bijdragen van andere “clusters”, enzovoort. Echt goed berekend: de inkomsten en uitgaven PTK zijn precies gelijk. Proficiat voor de accountant en de penningmeester. En nog vele anderen die dit kunnen bekokstoven.

De evenementen eisen natuurlijk ook “structurele kosten” op. De meest merkwaardige zijn de “diverse onkosten”. Die belopen 40.000 euro, en geraken maar niet in detail opgesplitst.
Dat komt omdat hier ook zogenaamde onkosten voorkomen van “medewerkers”. Dat is ondermeer een ambtenaar (of zijn het er twee?) en een penningmeester. Er zijn ook kosten voor het binnenhalen van sponsoring. Naar wie of wat die 10.000 euro gaan is een vraag die raadsleden gerust even kunnen stellen.

Het totale budget aan inkomsten bedraagt 719.250 euro. Pas op: deze cijfers dateren van de maand november 2004, en ten overvloede herhalen we hier dat de begroting 2005 “Bruisende Stad” nog altijd niet aan de gemeenteraad is gerapporteerd.

Vanwaar komen die inkomsten?
Van u en ik natuurlijk.
Niet enkel omdat u hier en daar soms een ticket gaat betalen, of een drankje bestellen.
Er is een stadstoelage (geput uit onze bijdrage aan de gemeentebelastingen) van 289.335 euro. En er zijn nog extra’s vanwege de stad voorzien: 75.000 euro.

Gelukkig is daar nog de sponsoring. Van de milde schenkers verwacht men niet minder dan 115.000 euro. Proficiat voor de ophaler daarvan.

Véél meer over de begroting en het jaarplan kan ik nu niet zeggen. Ik ben wel lid van de “Algemene Vergadering” van de vzw maar die komt pas weer samen ergens eind maart. We zien mekaar zowat om de drie maanden en het is telkens een blij weerzien.
En u kan ervan op aan dat al die bestuursleden positief ingesteld blijven ten opzichte van een bruisende stad.
In vergelijking met de uitgaven voor het “Buda-verhaal” kost die bruisende stad van ons en aan ons niets. Een peulschil.

P.S.
Op de website www.geofictie.nl nog altijd geen spoor van de nieuwe Buda-Vrijstaat.
Bestaat die dan niet?

Shocking news uit de gemeenteraad (2)

Er is weer shocking news uit de gemeenteraad. Ditmaal uit de komende Raad van a.s. maandag 14 februari 2005. (Ons vorige schokkende bericht kunt u nog helemaal hieronder op de weblog lezen, door te scrollen naar een kolom dd. 5 januari.)

Er ontbreekt namelijk een agendapunt, en in zekere zin staat er ook één teveel op de agenda.
Zoals hier vroeger al aangestipt hebben alle stedelijke VZW’s op tijd en stond hun nieuwe statuten laten goedkeuren door de gemeenteraad. Plus hun begroting en jaarplan voor 2005 en het nieuwe beheerscontract 2005-2007 (inclusief afsprakennota) met de stad.

Vorig jaar december heeft de vzw Bruisende Stad enkel en alleen zijn statuten voorgelegd aan de gemeenteraad, overigens zonder dat die al door het bestuur van de vzw zelf waren goedgekeurd.
Een normaal mens verwacht dan dat de begrotingsdocumenten van Bruisende Stad tenminste zouden geagendeerd zijn op de gemeenteraad van januari 2005. Niets daarvan.
Ook de Raad van deze maand februari 2005 gaat volkomen aan Bruisende Stad voorbij.
De eerstvolgende gemeenteraad komt er pas aan op 14 maart.

De grote vraag die zich stelt is of de vzw Bruisende Stad tot die datum wel enige activiteiten kan ontwikkelen. Het jaarplan is niet goedgekeurd !
Kan de vzw wel ontvangsten (bijvoorbeeld via sponsoring) innen? Uitgaven doen? De begroting is niet goedgekeurd.
Kan de vzw dan wel openbaar domein inpalmen? Er is ook geen officieel beheerscontract, noch enige afsprakennota door de Raad aanvaard.

Over de achtergrond van dit verzuim kunt u meer lezen in ons stuk van 13 januari.
We waarschuwden toen ook voor “Antwerpse toestanden”.
De laatste keer dat de vzw Bruisende Stad in het Schepencollege ter sprake kwam was op
4 januari. Schepen Stefaan Bral, die voorzitter is van de vzw, was toen waarschijnlijk min of meer bewust afwezig.
Onze trouwe lezers weten waarom. (Zie nogmaals stuk van 13 januari.)

Het College heeft toen het beheerscontract (niet de begroting en ook het jaarplan niet) met de vzw besproken.
En om verder geruzie te vermijden (of uit te stellen) heeft het College beslist om het bestaande beheerscontract stilzwijgend te verlengen. En dit in afwachting (dit is een smoes) van de oprichting van alweer een nieuwe stedelijke vzw. (Dit is een primeur.) Nu eentje voor de promotie en het toerisme van de stad. De vzw PTK.!! (De stad heeft al een dienst hiervoor, maar een deel van de financiering – 250.000 euro – loopt via het budget van Bruisende Stad.)

Tot daar voor wat onze bruisende stad betreft.

We zeiden nog dat er als het ware een agendapunt teveel voorkomt op de agenda van de volgende gemeenteraad. Het gaat om punt 1.4: “Nieuwe samenwerkingsovereenkomst over de exploitatie van de parkeerplaatsen op de hallensite.”
Onze trouwe lezer weet hierover ook weer alles van de hoed en de rand. (Zie nog een stuk infra van 9 januari. )
De vroegere samenwerkingovereenkomst tussen Parko, Xpo en Kinepolis , goedgekeurd in de gemeentaad van april 2004, is NOOIT toegepast. Kinepolis heeft die overeenkomst nog in dezelfde maand compleet afgeschoten.
En schepen Guy Leleu heeft dit al die tijd verzwegen voor de Raad.
De raadsleden gaan maandag nogal opschrikken van deze mare. Bijna één jaar lang werden ze hierover in het ongewisse gelaten. Terwijl ze al die tijd de begroting van Parko goedkeurden en de schepen onweerproken kon melden dat de stad winst maakt met de exploitatie van die parkeerplaatsen. (Maandag zal de meerderheid ook zonder verpinken een visum verlenen aan het proces-verbaal van de kas van Parko.)
Achteraf bekeken is dit nogal erg. Ge moet dit goed verstaan. Stel: U hebt ooit een keer een afspraak gemaakt met iemand en nu maakt u een nieuwe terwijl de vorige nooit heeft bestaan. Om gek van te worden.

Het is ook weer heel typisch dat de zgn “memorie van toelichting” bij de agenda van de gemeenteraad niet de minste toelichting geeft over die nieuwe overeenkomst. En dus ook niet aangeeft wat de verschilpunten zijn met de vorige overeenkomst. De raadsleden kregen aan huis daarover ook geen dossier besteld. (Voor andere soms minder belangrijke zaken wel.)
Zelfs de notulen van het College (25 januari) geven niet de volledige tekst van de overeenkomst.

Raadsleden moeten nu wel voor inzage naar het stadhuis trekken.
En dit terwijl ze nog maar pas de onheilstijding hebben gekregen dat zij voor bepaalde bestuursmandaten althans onder het sociaal statuut van de zelfstandigen vallen en daarom sociale bijdragen zullen moeten betalen. (Men kan hierover een heftig debat verwachten in de eerstvolgende gemeenteraad. Zullen er zich raadsleden – civil servants – om pecunaire redenen ontdoen van de getroffen bestuursmandaten?)

KOSTPRIJS “NIEUW” STADHUIS: het uur van de waarheid breekt aan.

In de gemeenteraad van a.s. maandag 14 februari wordt nu eindelijk beslist wat men gaat doen met de derde en vierde verdieping van het voormalige KBC- gebouw aan de Leiestraat. Wat nu het “nieuwe” stadhuis is.
Er komt daar een “dakcafé” en er zullen een aantal vergaderzalen heringericht worden. Geraamde kostprijs: 162.573 euro.
(Kwestie van positivo te zijn? Het weze onze ambtenaren van harte gegund. Maar daar gaat het nu net niet even over.)

Ook deze werken zijn in het verleden buiten de voorziene totale kostprijs van het nieuwe stadhuis gehouden.

Het is ongelooflijk hoe er in dit dossier wordt gegoocheld met cijfers.
We blijven beleefd: de gemeenteraad (en daarmee ook de Kortrijkzaan) werd bij de beslissing tot aankoop van het KBC-gebouw in de Leiestraat gewoon een rad voor de ogen gedraaid.

Het gebouw zelf heeft in de staat waarin het zich bevond 6.250.000 euro gekost.
Hét grote motief om de raadsleden te overtuigen om over te gaan tot de aankoop van het bankgebouw was dat het zich juist in zéér goede staat bevond, en ook technisch heel goed was uitgerust. Er zouden slechts “minimale aanpassingen” nodig zijn. Voormalig burgemeester baron de Bethune zei dit letterlijk in de Raad van 21 juni 1999.
De indruk werd gewekt dat het gebouw zo goed als instapklaar was.

Voor de “renovatie en herinrichting” van het gebouw voorzag men dan na enig gepeins begin 2001 nog maximaal 2,5 miljoen euro.
In een later stadium werd dat na nieuw overleg met tante NOA 3,2 en 3,3 miljoen euro.
De totale kostprijs van het nieuwe administratieve centrum (N.A.C.) zou dus volgens het College zowat 9,5 miljoen euro bedragen.

Het wordt hoog tijd dat schepen Jean de Bethune opening van zaken geeft.
Dat het CBS een keer per lot (hoeveel zijn er nu eigenlijk: 9 of 11 of nog meer?) nauwkeurig aangeeft hoeveel de initiële en de herziene raming bedroeg, wat de biedprijs van de aannemer was bij de gunning, en wat de uitvoering van de werken en de herzieningen uiteindelijk hebben gekost (voorlopige en definitieve oplevering).
De Kortrijkzaan kan daar nu stilaan een overzicht van krijgen, netjes in kolommen gerangschikt. Als er nog plaats is : ook in de Stadskrant. Voor het sportcentrum Wembley bijvoorbeeld heeft het CBS dit intern wél gedaan. Voor de parking op de Veemarkt en de bovenaanleg ervan dan weer niet. Voor de sporthal aan de Lange Munte ook nog niet.
(Het aloude vervelende probleem van de actieve en passieve openbaarheid van bestuur.)

In de gemeenteraad van juli 2004 is er een keer een soort N.A.C.- eindafrekening gegeven.
Voor bepaalde loten waren de bedragen evenwel nog niet definitief.
Men kon toen ook vaststellen dat er achteraf toch allerlei “structurele mankementen” en “zwakke plaatsen” in het gebouw waren ontdekt: vloeren, sanitair, waterdichtheid, defecten, enz.
De “voorstudies” – nochtans met medewerking van “iemand van de KBC die het gebouw door en door kent”- hebben die dan niet gerapporteerd? Ook kwam de brandweer plots op de proppen met bijkomende eisen inzake veiligheidsinvesteringen.

En natuurlijk werden er tijdens de werken allerhande onverwachte “opportuniteiten” ontdekt.
Bijkomende werken dus inzake bijvoorbeeld vergaderzalen, electrische installaties, sanitair.
Bepaalde overschrijdingen liepen dan ook hoog op. Voor het lot electriciteit ging de afrekening zelfs 41 procent boven de oorspronkelijke biedprijs.

Maar het ergste was dat er toen bij dit overzicht op een handige wijze allerhande werken en kosten buiten het extern vooropgestelde N.A.C.-budget werden gehouden.
Bijvoorbeeld: de leningslasten, de voorstudies, de honoraria, de ontmantelingswerken, de bekabeling, het groen dak, de signalisatie, de omgevingsaanleg.
Het gaat hier niet om kleine bedragen. Voor de honoraria gaan we zeker naar 300.000 euro. De leningslasten bedragen alléén al voor de aankoop van het gebouw alleszins 700.000 euro.
De signalisatie rond het stadhuis kost 51.000 euro. De omgevingsaanleg 152.222 euro. Voorafgaande ontmantelingswerken werden geraamd op 41.718 euro.

En nu komt er dus nog de inrichting van de derde en vierde verdieping bij.
De ruwbouw en afwerking zal ca. 25.000 euro kosten, als men tenminste geen nieuwe “opportuniteiten ” of “zwakke plekken” ontdekt. De “inrichting los meubilair”: 137.573 euro.
Gelukkig krijgt het personeel daar niet alleen een “dakcafé” maar ook een rokerslokaal.

Stilaan maar zeker kunnen we stellen dat het “nieuwe” (dat is geen nieuw!) stadhuis uiteindelijk een half miljard BEF zal hebben gekost.

Wanneer kunnen de duizenden treinreizigers (ook met fiets) door de nieuwe Kortrijkse voetgangerstunnel ?

(Zie eerst ook nog het stuk “Kortrijk Statie” van 2 februari 2005.)

Dit is één van de meest ingewikkelde vragen die men zich continu alhier ter stede kan stellen. Over alles en nog wat.
Wanneer en waar wordt er in het Kortrijkse politieke leven iets gepland? Alleszins niet in het College.
En wanneer en door wie komt de uitvoering ervan? De implementatie
!
(De vraag naar “het waarom” is nog van een heel andere orde.)

Herinner u zich nog even: onder burgemeester Sansen heeft de op zichzelf relatief eenvoudige herschikking van het bussenplein aan de statie (men heeft de bussen toen omgedraaid) onvoorstelbaar veel jaren voorbereiding gekost.
Wel, de in het vooruitzicht gestelde te vernieuwen voetgangerstunnel onder het station heeft nu ook reeds veel voeten in de aarde gehad. Bij wijze van reizen over zee alleszins.
En er is nog maar net een uiterst gladde trap gebouwd.

Al in 2003 heeft Leiedal meegewerkt aan één Interreg IIIB-programma (er zijn er nóg) van Noord-West-Europa, handelend over “de opwaardering van stationsomgevingen“, wel te verstaan in het perspectief van een aansluiting op het internationale HST-netwerk. Voor onze streek ging het er meer speciaal om “de potenties van het HST-station in Lille” ten volle te benutten.

Bij ons in Kortrijk en omstreken althans komt er van dit laatste niets terecht.
Als u nu al niet meer verder wil lezen, onthoud dan liefst dat heel het gedoe voor Kortrijk uiteindelijk zal leiden tot enige Europese subsidiëring voor een vernieuwde voetgangerstunnel onder het station, plus een vernieuwde fietsenstalling.
Hoeveel subsidies? Dat is volstrekt onduidelijk. Maar om dit te verstaan moet u opnieuw verder lezen…

Heel dit IIIB-HST- programma stond (staat) onder leiding van “South East England
Development Agency” (=SEEDA), en de partners komen uit alle andere windstreken: Noord- Frankrijk, Nederlands Limburg, Nordrhein-Westfalen, de Walen, en vijf gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen.

En nu slaan we een paar stappen over in de behandeling van dit bestuursproces.
In september 2004 is er een uitgebreide delegatie uit Zuid-West-Vlaanderen naar Londen getrokken.
Technici van Leiedal namelijk, leden van het provinciebestuur, schepenen en burgemeesters van Menen, Wevelgem, Harelbeke. Voor Kortrijk was schepen De Coene erbij en Рcurieus toch Рook Vlaams Parlementslid-raadslid en media-specialist Carl Decaluw̩. Ook raar : Waregem was er niet, terwijl die stad nu ook Europees geld gaat krijgen. (Het is alsof plots voor ̩̩n partner de reisjes met face-to-face contact er niet echt toe doen.)

De heren vernamen aldaar toen dat er eigenlijk twéé zgn. HST-projecten zouden worden uitgevoerd.
Excuus voor het turbo-taaltje: 1) Hst4i (te lezen als “HST for integration”) en 2) HSTc, oftewel HST Connect.
Het eerste project 4i (for, dat dus slaat op potenties met Lille) zou 3,5 miljoen investeringen mogelijk maken voor de stations van Menen en Harelbeke. Daarvan zou evenwel slechts 1,8 miljoen gecofinancierd worden door Europa.
Daarnaast zou HST Connect (dat slaat op stationsomgevingen) hierbij denken aan 3,7 miljoen investeringen voor de stationsomgevingen van (opnieuw) Menen en Harelbeke, plus nog ook Kortrijk, Waregem en Wevelgem. Alweer goed begrijpen: Europa neemt hiervan slechts 1,5 miljoen voor zijn rekening. De rest is dus op te hoesten door de gemeenten zelf. Of zal de NMBS ook een duit in het zakje doen?

Hoe zal dit alles nu verder verlopen?
Eenvoudig.
Leiedal treedt op als regionale coördinator voor het Zuid-West-Vlaamse luik. Daarom heeft de intergemeentelijke vereniging een partnercontract afgesloten met de “leading partner” SEEDA (cf. supra). Leiedal op zijn beurt moet nu een subpartnercontract afsluiten met elk van de betrokken gemeenten en daarbij “financiële afspraken bepalen”.

Nu maar uitkijken tot wanneer het subcontract met de Kortrijkse gemeenteraad wordt afgesloten. (Het project loopt over meerdere jaren.)
Dan weten we:
1) hoe die voetgangerstunnel en bijhorende fietsenstalling er gaan uitzien;
2) wie de plannen zal mogen maken en de werken uitvoeren;
3) hoeveel dit alles netto aan de stad gaat kosten, met andere woorden hoeveel al die Europese d̩marches voor Leiedal (reizen, personeel, rapporten) en ongetwijfeld ook voor ons РKortrijkzanen en thuisblijvers- hebben opgebracht.

P.S.
Zelfs op de officiële website van de Interreg-programma’s vindt men hierover NIETS.
NIETS. Zoek heel internet af. (Het secretariaat van het programma zou zich in Rijsel bevinden. Zoek maar. Voorstel: kan het ook verhuizen naar “Het Huis van de Streek”?)

KIEZER ! Geef nu toch een keer aan iedere schepen zijn deel van de koek! A.U.B. zeg!

Een aantal bewoners van de Bosstraat in Kortrijk protesteren tegen de komst van een “reuzenlibel” in die buurt.
Wat die kiezers daarbij ontgaat is dat 2005 het laatste jaar is vóór de gemeenteraads-verkiezingen.
Ten laatste tegen midden 2006 moet iedere schepen en burgemeester toch met een of ander iets kunnen uitpakken. Begrijp dat nu toch een keer, kiezer !
U kiest gewoon voor de mandataris die U zelf het meest heeft gekost.

Weinigen weten het. De schepen van Milieu heeft vanwege zijn collega’s al lang genoeg moeten wachten op zijn natuur-educatief centrum. Volgens het jaaractieplan 2003 moest de realisatie al in dat jaar zijn begonnen.
En daarbij: het bouwwerk zal slechts 300.000 euro kosten, een bedrag waarvan – zo zegt de schepen – tweederde door de Vlaamse Gemeenschap zal worden betaald. In de begroting 2005 is daar wel niets van te merken. Passons. En in die van 2004 is er 74.386 euro voorzien voor een “voorstudie” van de “libel”. Voorstudie die wel degelijk met een lening wordt gefinancierd.

Ieder lid van het College krijgt traditioneel een deel van de koek.
Wie de grote winnaar is, of zal zijn, hangt af hoe men dat bekijkt. Kwantitatief ok kwalitatief.

Kwantitatief-financieel lopen schepen Philippe De Coene en schepen Stefaan Bral alleszins met veel geld weg. Eerstgenoemde bijvoorbeeld met zijn budget voor ICT. Dit jaar gaat er bijna één miljoen naar informatica. Maar voor het brede kiezerspubliek is dit niet zichtbaar. Dus moet er regelmatig met een stunt worden uitgepakt. Cowboy Henk. Poëzie op vuilniszakken. (Van het “mobiele bos” horen we niets meer. De duiventillen blijven ook lang weg.).

Schepen Stefaan Bral beheert met bijvoorbeeld de vzw Bruisende Stad en Sportplus ook een grote portefeuille. Dit jaar resp. zowat 700.000 en 800.000 euro. (En dan valt Cultuur hier nog even buiten beschouwing!)

De burgemeester wil zich op de kaart zetten met het Buda-kunsteneiland en het Bijstand-project. Daar zijn ook enorme bedragen mee gemoeid. De stad zal ervan “sidderen“. (Dat was wel degelijk de bedoeling. Exact in deze bewoordingen nog wel.)
De verbouwing van de Pentascoop alleen al zal in het totaal (mijn schatting) 3 miljoen kosten. (Gesubsidieerd weliswaar. Ik weet het. Ik weet het!)
Erfpacht van de fabriek Desmet-Dejaegher: 460.000 euro. Enzovoort.
(De “Bijstand”‘ is nog niet echt in te schatten.)

Schepen Frans Destoop wordt ook goed bedeeld: er komt een streekbezoekerscentrum (reken maar op 1 miljoen), een crematorium. Er zijn de stadsvernieuwingsplannen. En electoraal gezien zijn allerhande huisvestingspremies ook niet te onderschatten. Voor vier soorten premies is er dit jaar 700.000 euro uit te delen. Waar hij tot op heden wel in faalt is met het plan tot de inrichting van het doortrekkersterrein voor zigeuners aan den “Olm”. (Vlakbij “De Waak”.)

Mevrouw de schepen Hilde Demedts wordt werkelijk slecht behandeld, terwijl zij al was gestraft met de neerwaartse wissel van bevoegdheden. Nu, zij kreeg intussen toch wel reeds alarmknoppen, een politiewinkeltje en eindelijk ook een klimaatregeling in de trouwzaal.

Wie hebben we nog?
De schepen van economie, Jean de Bethune. Het ondernemerscentrum voor Syntra West is erdoor. Starterspremies zijn er ook. Maar de voor hem grootste overwinning in het kussengevecht om de verdeling van de koek is en blijft het nieuwe stadhuis. Met spanning wordt gewacht op de definitieve afrekening. (Tiens. Waar blijft zijn filmmuseum?)

Schepen Lieven Lybeer zorgt enorm goed voor zijn stadsambtenaren. Inzake vorming worden ze echt in de watten gelegd. (We komen daar wel eens op terug.) Jeugdsubsidies blijven op een hoog electoraal peil (méér dan 800.000 euro) . Lieven is daarom ook overal graag gezien.
(Die jonge Kortrijkzaantjes denken ook hier weer dat al dat geld zomaar uit de lucht valt.)

Schepen Guy Leleu niet vergeten. Hij mag voor onnoemlijk veel miljoenen voet- en fietspaden aanleggen. Kreeg trouwens een fietsambtenaar en een verkeersdeskundige (een dure vogel!) aan zijn kabinet toegevoegd.
Alleen al voor rioleringen kan hij 3 miljoen uitgeven. Voor diverse wegenwerken: 5 miljoen.
Ook hier weer: iedereen content ! Alles gratis.

Schepen Maria Danneels is verdwenen, en liet als vroegere schepen van Financiën een structurele put achter van 9 miljoen euro.
Gelukkig is daar nu schepen Alain Cnudde. Hij heeft de aanvullende personenbelasting mogen laten dalen van 8,5 procent naar 7,9 procent. Maar dat is niet zijn schuld. Gewoon te wijten aan de lage rentevoet voor de (nieuwe) leningen.

U mag zelf oordelen, maar kwalitatief (in de zin van: goed voor de stad) lijkt schepen Destoop mij NU REEDS wel de grote winnaar van de legislatuur. Zie bijvoorbeeld nog zijn project Sint-Denijsestraat.
Ik meen dat ! Dat project MOET NU WEL EEN BEETJE OPSCHIETEN.

Of wil de schepen daar bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen niet meer mee uitpakken?