E-Government Academy ?? In Kortrijk ? (1)

Morgen dinsdag 15 februari belegt de E-Government Academy in het PIH van Kortrijk een (alweer gratis) seminarie over de mogelijkheden die de elektronische identiteitskaart biedt aan lokale besturen. (Waarschijnlijk is de Kortrijkse ICT-schepen daar niet bij. Het seminarie staat alleszins niet vermeld in zijn agenda op zijn website.)
Dit is al de tweede sessie van deze Academy en toch hebt u er nog nooit van gehoord.
Een beetje uitleg graag.

U hebt dat niet in de gazetten gelezen, maar al in september vorig jaar waren er bij de intergemeentelijke vereniging Leiedal dagenlang internationale vergaderingen over lokaal
E-gouvernement. Met delegaties uit diverse landen (gemeenten) gelegen aan de Noordzee. Omgekeerd zijn er vanuit onze regio al reisjes naar bijvoorbeeld Londen geweest, met de bijhorende lulkongressen. (Werkwinkels, workshops.)
Van onze kant waren daar dan bijvoorbeeld burgemeesters en/of schepenen bij van Menen, Harelbeke en Wevelgem. Kortrijk was uit de aard der zaak vertegenwoordigd door de schepen van ICT, maar ook door CD&V- raadslid Carl Decaluwé.
In het kader van alweer een grensoverschrijdend project van Interreg IIIB (niet A) gewijd aan ICT zijn professioneel ingestelde subsidie-zoekers van Kortrijk (Leiedal) namelijk opnieuw op het spoor gekomen van mogelijk Europees geld.

Aldus is Leiedal er zelfs in geslaagd van “lead partner” te worden van het project LoG-IN.
Wat is dat?
Als u inlogt op Internet gaat u daar gegarandeerd niets over vinden. Vandaar deze tip: ga eens kijken op www.interregnorthsea.org. Maar zelfs met deze hint zult u er nog niet komen. Vul aan met …/Documents/NSR_Newsletter en zoek verder naar méér. Dan komt u er nog niet.

Lees hier nu maar even gerust gesteld verder.
HET IS GEWOON UW PROBLEEM NIET.

“LoG-IN” betekent: “Local Government In Need for instruments and strategies to realize their economic development related policies“. Het is in dit kader dat er aan gedacht werd om via een “Academy” een opleidingsluik te openen voor permanente ICT-vorming voor lokale beleidsmensen, ambtenaren en zelfs voor de bedrijfswereld.
Partners in dit project “ontwikkeling en implementatie van e-governmenttoepassingen voor gemeenten” zijn de Landkreis Rotenburg-Wümme, Nordfolk County en Fylkeskommune Hordaland. Maar om bijvoorbeeld ook nog een bezoek aan Londen mogelijk te maken wil men de Vlaamse (u leest goed) ICT-aanpak (zie nu hoe men dat doet op de Kortrijkse website, of die van Leiedal zelf!) confronteren met die van Groot-Brittannië.

LoG-IN is een project dat loopt over drie jaar en werkt rond verscheidene modules.
Zo zal worden gewerkt aan de uitbouw van een bedrijvendatabank die alle informatie over bedrijven in gemeenten met elkaar linkt. Er komt hierbij ook nog een gemeentelijke productcatalogus. Die zal een overzicht bieden van alle diensten waarvoor bedrijven bij het gemeentebestuur terechtkunnen(wie, wat, hoe, waar, wanneer). Zie alweer onze Kortrijkse website die al sinds enkele jaren bezig is met zichzelf op te frissen.

Om de toegang tot de overheidsinformatie vlotter te maken wordt de mogelijkheid onderzocht van een beveiligd EXTRAnet tussen gemeenten en bedrijven. Binnen deze communicatiestrategie wordt een nieuwe loketaanpak uitgetest. Deze zou dan de vorm kunnen aannemen van een front-office, waarbij de gemeentelijke bibliotheek bijvoorbeeld (die ligt in Kortrijk gelukkig naast het “ondernemerscentrum” in de Leiestraat, pal tegenover het nieuwe stadhuis) fungeert als een aanspreekpunt voor informatie, of als loket waar bedrijven hun dossiers kunnnen afhandelen. Meer nog: een vergelijkbare test zal gebeuren met postkantoren (Bellegem? Rollegem?) en “mobiele ambtenaren”.
U wist dat nog niet? Kortrijkse schepenen ook niet. Die van Menen ook niet.

In het Log-IN-project is ook een technisch luik opgenomen. Zo moet er – tot uw verbazing welllicht – een snelle toegang tot het internet komen voor Leiedal en de aangesloten gemeenten. Zou men hier niet intranet bedoelen? Lezer, ambtenaar, bedrijfsleider, u zit hier nu toch al snel op internet? En raadsleden: u krijgt toch nog niet allemaal de CBS-notulen via E-mail? En als u die krijgt, na hoeveel weken gebeurt dat?
Tot daar iets over In-Loggen.

Kortrijk (Leiedal) geniet evenwel nog van andere Europese ICT-subsidies.
Er is nog een tweede project, genaamd E-Voice. De partners zijn hier Noord-Friesland, de stad Groningen, Uddevalla, Ale en Häryda, plus de stad Bremen. Leiedal is hier geen “lead partner” maar wil niettemin via “E-voice” onderzoeken hoe een MIX van klassieke en nieuwe media kan zorgen voor een grotere betrokkenheid van o.a. de Kortrijkse burger bij het beleid. Daarvoor wordt gewerkt rond digitale buurten, een verbeterde dialoog met de mandatarissen, actieve openbaarheid van bestuur en een betere dienstverlening aan de burgers.
Onthou het goed !
Dit alles moet er ten laatste zijn in 2007.

Er komt nog een gemeentelijke productcatalogus voor de burger die ook via interactieve televisie raadpleegbaar zal zijn.
En kijk nu nog eens naar de website van Leiedal. Onder de rubriek “activiteiten” is er niets te vinden. Men vindt er wel enkele bij het item “publicaties”.
P.S.
In een volgend stukje behandelen we de vraag hoe gratis die “Academy” is.