Category Archives: verkiezingen

De stemmenkanonnen (4) bij de liberalen

Onder impuls van federaal VLD-volksvertegenwoordiger Pierre Lano (was ooit CVP-burgemeester in Harelbeke) is de VLD in 2000 een kartel gaan vormen met de toenmalige Volksunie en ID21.In oorsprong wou men een kartel maken met de SP maar dat is ondermeer tamelijk op het nippertje gestrand op de lijstsamenstelling, persoonlijke gevoeligheden, tegenstrijdige afspraken, afspraken buiten de onderhandelingen ook, taktische onzekerheden over de uitslag, en ja: ook wat programmatorische kwesties, waar men nog omheen surfte.
(Dat er een bestuursakkoord tussen CVP en SP was wordt pertinent ontkend. Dat is formeel bekeken wellicht het geval. Maar in de gemeenteraad viel op dat de SP in het jaar van de verkiezingen geen echt virulente oppositie meer voerde. Het is ook mogelijk dat er op hoger niveau een en ander ter sprake kwam.)Het liberale kartel behaalde niet minder dan 20,8 procent van de stemmen en 9 zetels. Uit de aard der zaak werden er toen buitengewoon veel naamstemmen uitgebracht op de lijst: 22.569.

Mede vanwege het succes van het kartel behaalde de CVP in de stembusslag een kleiner procent (min 3,4 en min 3 zetels) dan gewoonlijk en moest het stellen met slechts één zetel op overschot in de Raad. Voor het eerst in de geschiedenis zag de CVP zich gedwongen om een coalitie aan te gaan, en om redenen die nog altijd niet helemaal zijn opgehelderd koos Stefaan De Clerck (absoluut reddende engel van zijn partij in onze stad) voor de SP.

Op de kartellijst stonden naast de “echte blauwen” zeven mensen van de VU. Ondermeer Godelieve Vanhoutte (2de plaats)en Hilda Douchy-Comeyne. Bij de drie kandidaten van ID21 was de beroemdste natuurlijk huidig staatssecretaris Vincent Van Quickenborne.
Twee volstrekte nieuwelingen in de politiek kwamen eerder uit de christen-democratische middengroepen: Antoon Descamps en Dirk Bossuyt.

De stemmenkanonnen van 2000 in volgorde (met alweer zo mogelijk het aantal naamstemmen bij vorige verkiezingen van 1994 en voor twee kandidaten dan ook die 1988).

1. Pierre Lano (lijsttrekker): 3.709 (-) (-)
2. Hans Masselis (traditioneel op de 7de plaats): 1.158 (1.018) (-)
3. Vincent Van Quickenborne (voorlaatste plaats): 1.122 (-) (-)
4. Antoon Descamps: 1.052 (-) (-)
5. Marie-Claire Vandenbulcke: 994 (731) (611)
6. Godelieve Vanhoutte (tweede plaats op de lijst!): 981 (-) (-)
7. Moniek Gheysens: 832 (762) (-)
8. Jan Kempinaire (lijstduwer): ook 832 (970) (943)
9. Dirk Bossuyt: 799 (-) (-)

Een goede score ging ook naar Georges Penneman de Bosscheyde en Vincent Salembier. Zij werden OCMW-raadslid.
Bekende VU’er Hilda Douchy kreeg 774 naamstemmen maar werd nipt niet verkozen.

Bij de liberale “oudgedienden” zijn Hans Masselis (van het studentencafé den Chips), Marie-Claire Vandenbulcke (wiens vader Leon actief was bij de CVP en een keer geen schepen mocht worden, en toen een geheim verbond wilde maken met de socialisten) en Jan Kempinaire (zoon van gewezen staatssecretaris André) de traditionele stemmentrekkers.
Jan Kempinaire wenst niet nu meer te kandideren bij de eerstkomende raadsverkiezingen.
Pierre Lano ook niet.

In vroeger eeuwen waren de koplopers bij de liberalen nog Jacques Laverge (was ondermeer ook senator) en Ivan Sabbe. Sabbe (die er wel wat van kon) heeft de politiek verlaten wegens teveel beroepswerk. (Dit strekte hem tot eer. Weinige politiekers zien in dat je geen twee dingen goed kunt doen.)
Toen Jacques Laverge ooit moest afhaken om gezondheidsredenen werd hij in de bestuursperiode 1995-2000 opgevolgd door huidig VLD-voorzitter Wout Maddens. Maddens haalde in 1994 als nieuwkomer in de stad en als opvolger op de lijst toch verrassend veel stemmen. Volkunie-verleden in de westhoek en bekende familie alhier?

Het kartel van 2000 heeft de liberalen geen windeieren gelegd. Men sprong van 6 naar 9 zetels. In procent van 15,12 (1994) naar meer dan 20 procent.
(Werden alle stemmen van de VU wel aangetrokken? In 1994 haalde die partij 4,56 procent. Maar het Vlaams Blok sprong van 6,3 naar 9,58 procent.)

Ter info. In 1976 (het jaar van de fusie van Groot-Kortrijk, met meer zetels te begeven) veroverde de PVV vier zetels (12,27 procent).
Met de oprichting van de vernieuwde VLD ging de partij in 1994 naar 6 zetels.
Maar de liberalen zijn er nooit in geslaagd om de hegemonie van de CVP te breken.
Hoe braaf (met uitzondering van de onvergetelijke Walter Weydts) zij zich ook gedroegen in de gemeenteraad of daarbuiten. Hoe Laverge ook probeerde in de gunst te komen van de christen-democratische middenstand.

In 1988 was er even een kans toen het ernaar uitzag dat de “verenigde oppositie” zich zou presenteren aan de kiezer. Maar uiteindelijk wou de puriteinse nationale leiding van toen dat Agalev met een aparte lijst zou opkomen. Juul Debaere was niet echt gelukkig.

Het kartel van 2000 is nu wel helemaal uiteengevallen. Of beter gezegd: opgelost in de mist.
VU en ID21 bestaan niet meer. VU-ID-kiezers zijn uitgezwermd naar N-VA of Spirit of het Vlaams Blok.
Bij de verscheurende strijd binnen haar partij werd VU-raadslid Godelieve Vanhoutte algauw enigszins radeloos “onafhankelijk” en toen de CD&V op nationaal vlak een kartel sloot met de N-VA (het Sint-Valentijnsakkoord) zocht zij dan maar haar heil definitief bij toekomstig minister Geert Bourgeois.
In juni 2002 bekeerde Vincent Van Quickenborne zich eindelijk officieel tot de VLD.

Alias Quickie wordt nu de nieuwe lijsttrekker.
Bekende nieuwe gezichten voor oktober worden Kaat Ballegeer-Bogaert en Koen Byttebier.

De stemmenkanonnen (3) bij de SP.A / SP

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 2000 behaalde de SP 15,5 procent en daarmee zes verkozenen.
(Wist u dat de BSP ooit 23 procent van de stemmen kreeg? Maar dat was in 1946, in het kader van de repressie.)In volgorde van het aantal naamstemmen (met tussen haakjes de stemmen in 1994 en eventueel ook nog 1988):
1. Lijsttrekker en nu schepen Philippe De Coene: 3.740 (814, ja “slechts 814) (-)
(In 2001 zag de almachtige CVP zich gedwongen om voor het eerst een coalitie tot stand te brengen in het College.)
2. Roger Lesaffre: 919 (550) (445)
3. Marc Lemaitre: 873 (972) (542)
4. Vakbondsman (niet fanatiek) Eddy Van Lancker: 767 (-) (-)
5. Germain Coulembier: 694 (1.079) (1.232)
6. Hilde Overbergh (stond op de tweede plaats): 668 (-) (-)Voor een procentuele berekening van de interne populariteit kunt die voorkeurstemmen ook afzetten tegenover het totaal aan uitgebrachte naamstemmen op de lijst.
In 2000 nogal veel (plebisciet voor Philippe?): 19.827. In 1994: 11.753. in 1988: 17.710.
Een grote stemmentrekker was indertijd advocaat Jules Mathys. Hij kreeg ooit (1976) 2.457 kiezers achter zich. En een figuur als Rudy Dejaegere (1.352 stemen in 1988)kon er ook wat van. Maar op een gegeven moment was hij de politiek beu (d.w.z. ook Philippe De Coene) en zocht zonniger oorden op. En wie herinnert er zich niet Eric Staelens? En Arséne van Links? Niet echt een stemmentrekker, maar je beleefde tenminste nog wat in de stad. Hij organiseerde politiek debatten! Buiten de gemeenteraad. Puur ideologisch en toch ter zake. Nu niet meer mogelijk.

In 1994 waren de stemmentrekkers: Germain Coulembier (1.079), Marc Lemaitre (972), Philippe De Coene (814). Bij de opvolgers: Ivonna De Deken-Sercu (530).De partij viel van 15,6 procent (1998) terug op 13,3 procent mede omdat heelwat Markenaars die achter Rudi Dejaeghere stonden hadden afgehaakt.

Germain Coulembier (die nu niet meer opkomt) behaalde vroeger ook méér dan 1.000 stemmen. Zelfde effect al Joël Devos indertijd bij de CVP: loketbediende. Goed bekend in Heule. SP.A zal daar naar vervanger moeten zoeken.

Roger Lesaffre is ook nog altijd populair in randgemeenten als Bellegem en Rollegem. Druk in de weer in het verenigings- en uitgaansleven. Verzamelt ook stemmen achter zich door het paradoxale gegeven dat hij het niet altijd eens is met De Coene.

Dossiervreter Marc Lemaitre laat zich dankzij zijn bescheiden karakter niet in het zonnetje zetten en vertoeft dus in de schaduw van De Coene. Blijft hij voor altijd in de luwte? Mag hij van Philippe dan nooit eens schepen worden?

De triomf van Philippe De Coene is ook te wijten aan zijn manier-van-zijn. (Door puur toeval is hij een keer terecht gekomen in het Europees Parlement en toen is zijn ster gaan rijzen.)
Beetje lefgozer, komt imponerend over en laat zich graag omringen door wat meer onderdanige karakters. Acolieten die naar hem opkijken. Heeft als gewezen journalist ook de pers achter zich (tot en met “De Morgen”) en kent iets van marketingtechnieken. (Op zijn sokken reclame maken voor zichzelf, – personal branding – schijnbaar in het algemeen belang van de partij, of de leer.)

Krijgt Hilde Overbergh straks weer de tweede plaats op de lijst? Het is geen echt politiek beest (wat haar siert).

De lijstvorming bij de SP.A wordt heel delicaat.
De Coene wil immers via een kartel met “Spirit” Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron in onze gemeenteraad. (Al die vroegere jaren heeft hij wel telkens op 1 mei gepleit voor een samengaan met Agalev. Wordt Jan Dhaene ook weer kandidaat?)
En wat zal men doen met raadslid Piet Missiaen? Nu ook van Spirit. Wordt hij opgeofferd ten voordele van Bart Caron?

De SP.A is wel degelijk op zoek naar verruiming. In de zin van verjonging (Animo!) vervrouwelijking en zelfs openingen naar meer katholieke milieus. Men wil ook wat meer professionalisering in de eigen kring door bijv. de opname van kabinetsleden op de lijst.

(Dit stuk is nog onderhevig aan correcties en aanvullingen, naargelang de reacties die we kunnen krijgen. Hetzelfde geldt voor de andere verhalen in onze serie “stemmenkanonnen”.)

De stemmenkanonnen (2) bij de CD&V of CVP

In 2000 waren de eerste vijf bij de CD&V (CVP) qua voorkeurstemmen Stefaan De Clerck, Frans Destoop, Stefaan Bral, Lieven Lybeer, Hilde Demedts. Twee of drie (Bral is officieel toch een ACW’er?) daarvan kan men beschouwen als zijnde van de Gilde, alhoewel van de burgemeester kan gezegd worden dat hij een stand op zichzelf vormt. Zij behalen allen méér dan 2000 voorkeurstemmen. Alle overige verkozenen behaalden méér dan 1000 naamstemmen.KOPLOPERS

Aangezien het de bedoeling is van deze serie om te achterhalen wie de ware stemmentrekkers zijn of waren geven we bij de CD&V/CVP-verkozenen van 2000 tussen haakjes zo mogelijk ook de naamstemmen die zij in vorige gemeenteraadsverkiezingen behaalden. We gaan terug tot 1994 en zelfs tot 1988 als dat kan.
Het is opletten geblazen. Maar wacht nog even voor mogelijke gevolgtrekkingen.

Stefaan De Clerck: 15.262 (-)
Een monsterscore die een afzonderlijke studie waard is.
Frans Destoop: 3.819 (in 1994: 2.979) (in 1998: 4.429)
(Wie volgt hem op bij Leiedal? Of blijft hij daar nog wat als voorzitter?)
Stefaan Bral: 2.992 (2.436) (4.143)
Lieven Lybeer: 2.488 (1.850) (-)
Hilde Demedts: 2.081 (3.167) (-)

Dat waren de eerste vijf.
U kunt nu wel sardonisch gaan letten op de neergang van bepaalde coryfeeën, maar dan moet u daarbij wel enkele factoren in acht nemen.

Stefaan had wellicht een zuigkracht ten nadele van andere kandidaten.
En op welke plaats stonden zij bij de onderscheiden verkiezingen?
In 1994 stond Frans Destoop bijv. op de zesde plaats. En Hilde op de derde.

En wat was er bij die verkiezingen aan de hand in de traditionele soms bloedige strijd tussen de Gilde en de Middenstand/de Patria/de Boerenbond? Ten gevolge daarvan overigens krijgen de christen-democraten traditioneel zeer veel naamstemmen op hun lijst. 65.005 in 2000. 81.810 in 1994. En niet minder dan 184.259 in 1988.
Ongezien fenomeen.
We wezen er hier vroeger al op dat in Kortrijk de raadsverkiezingen eigenlijk géén verkiezingen zijn maar een strijd (een volksraadpleging) tussen de standen om het burgemeesterschap. De “middengroepen” versus de “gildemannen”.
In 1988 bijv. moest en zou Tone Sansen burgemeester worden, en niet Manu de Bethune. Er werd dus massaal voor of tegen het ACW gestemd. We kregen toen ook het fameuse Joël Devos-effect.De man aan het loket van de ziekenkas in de Wijngaardstraat kreeg een topscore aan naamstemmen in de geschiedenis. Méér dan 9.000 en dat was méér dan de lijsttrekker Antoon Sansen. Kiezers dachten dat Joël hun doktersbriefjes uit eigen zak betaalde. Uit pure goedheid. (Ik heb het ooit gewaagd om Joël erop te wijzen dat mijn tandarts de vermelde verrichtingen niet had uitgevoerd. Moest me daar niet mee bemoeien.)
Nieuwkomer Bral heeft toen in 1988 ook geprofiteerd van die kamp.
Dat was even een parenthesis.

HET PELETON

Wie scoorde er in 2000 nog goed inzake naamstemmen?
(Tussen haakjes opnieuw de vroegere voorkeurstemmen.)

Lijstduwer Carl Decaluwé: 1.892 (-) (-)
Nieuwe Jonge Turk Alain Cnudde: 1.551 (-) (-)
Oudgediende Maria Danneels: 1.754 (1.897) (4.120)
Carmen Moulin die het inmiddels heeft opgegeven als schepen: 1.698 (1.557)(-)
Mandatenverzamelaar Jean de Bethune deed nu ook mee op de voorlaatste plaats: 1.603 (-)(-). Beloond met een schepenzetel.
Dochter Franceska Verhenne: 1.551 (-) (-). Kreeg na een tijdje het OCMW-voorzitterschap. En zit daar voor jaren gebeiteld.
Gewezen schepen en OCMW-voorzitter Marcel Waegemans: 1.511 (1.968) (4.479)
Nu huidig schepen Guy Leleu nog: 1.428 (1.800) (3.862)

We gaan niet meer verder het rijtje aflopen.
Marcel Waegemans doet niet meer mee aan de volgende verkiezingen. Blijft waarschijnlijk wel gekazerneerd in het AZ Groeninge.
Jozef Vandenberghe houdt er ook mee op. Behaalde 1.483 stemmen en 1.722 in 1994.
Fractieleider Filip Santy kwam aan 1.195 voorkeurstemmen en tevoren aan 1.702.
Blijf er nochtans zeker van dat er hem nog iets belangrijks te wachten staat.
Niet het burgemeesterschap. Dat is misschien later iets voor Guy Leleu, als het ACW goed stand houdt ?? En als hij zich van zijn standenimago ontdoet?

Ha! Daar is nog gewezen burgemeester Antoon Sansen: 1.438 (6.814) (9.065). Bijna vergeten! Jeunisme. In de vorige verkiezingen van ’94 en ’88 was hij lijsttrekker.
En taaie Kathleen Segers ook nog even haar plaats toekennen: 1.194 (1.543)(-)
Verdorie. Buitenbeentje Patrick Jolie uit Heule toch niet vergeten: 1.282 (1.475).
Hij heeft het nu wel definitief verkorven bij de CD&V-bonzen. Ondermeer wegens zijn verzet tegen het “zigeunerpark”.
Wat als Stefaan De Clerck in 2007 bezwijkt voor een nieuw ministerschap op federaal niveau?

(In volgende stukken komen de andere partijen aan bod.)

De stemmenkanonnen (1): top tien in 2000

Dezer dagen zijn partijen druk in de weer met de samenstelling van de lijsten voor de komende provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober.Dat gebeurt allemaal natuurlijk achter veel gordijnen, alhoewel men naar buiten uit een formeel tintje poogt te geven aan de procedure door de aanstelling van een soort van comités of werkgroepen(“raad van wijzen” of “verlichte geesten” zoals bij de CD&V).
De komedie wordt dan helemaal ten top gedreven door de ontwerplijst ter goedkeuring voor te leggen aan het politieke bestuur van de afdeling, of zelfs aan de partijleden (de “poll”). Die “polls” zijn werkelijk een lachertje. Er bestaan daarover in Kortrijk hilarische verhalen. Oude vrouwtjes worden met rolstoel aangebracht. Voorgeschreven lijstje zichtbaar in de schoot. Kandidaten kijken over de schouder mee. Telefoons rinkelen onophoudelijk.

Bij het samenstellen van de volgorde van de kandidaten gaat het er vooral hard aan toe bij de aanwijzing van de kandidaten voor de eerste drie plaatsen, de lijstduwer, de eerste opvolger. Soms heeft men af te rekenen met kandidaten die mordicus bijv. op een zevende plaats willen staan, want dat is een magisch getal. Of de jongeren van de partij willen ergens gegroepeerd staan midden op de lijst.

Nu het gewicht van de lijststem van geen tel meer is (de pot is afgeschaft, tenzij voor de verkiezing van de opvolgers waar die pot nog voor de helft meetelt) zou men kunnen denken dat de volgorde er niet meer toe doet.
Maar kiezers kijken vaak niet veel verder dan hun neus lang is en zijn geneigd om bij het rood kleuren van de bolletjes ergens te blijven steken bij de eerste helft van de lijst. Zo’n rijtje van 41 kandidaten aflopen is een heel karwei.
Ook is het voor een kandidaat psychologisch belangrijk om een prominente plaats te mogen bekleden. Dat brengt onvoorstelbaar veel genoegdoening mee. Politici streven naar nestwarmte, naar geluk.

Bij de samenstelling van de lijst wordt in grote mate en met argusogen gekeken naar wat de kandidaten eventueel bij vroegere verkiezingen aan stemmen achter hun naam konden vergaren. Wie waren de stemmentrekkers?

Nu vrouwen evenveel plaatsen op de lijst krijgen als mannen schept dit toch wel een beetje een probleem. Veel van die vrouwelijke kandidaten die men dient bijeen te scharrelen hebben nog nooit deelgenomen aan vorige verkiezingen. Zijn zelfs nog nooit ergens politiek actief geweest.
Hun electorale waarde is dus moeilijk in te schatten. Maar een hulpmiddel is even nagaan of die vrouwelijke kandidaten wellicht een bekende vader of broer hebben. Die wellicht al een keer deelnamen aan verkiezingen of raadslid waren. Dan maken zij al wat meer kans. Als ze getrouwd zijn schept dit wel weer een probleem. Is vader of broer bekend dan gebruiken ze wel hun meisjesnaam. Indien niet dan de naam van hun bekende man.
(Een wetsvoorstel om op de lijst verplicht de meisjesnaam te gebruiken is jaren geleden in het parlement een roemloze dood gestorven. Stiekem onder tafel geveegd, ook door geëmancipeerde vrouwelijke leden van de Senaat. We komen daar nog wel eens op terug.)

Nu, om de comités of werkgroepen bij het ontwerpen van de lijst wat te helpen geven we hierna alvast eerst even de TOP TIEN van de voorkeurstemmen bij de vorige Kortrijkse gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000.
De stemmentrekkers.
Tussen haakjes het aantal naamstemmen dat de kandidaten in voorkomend geval hebben behaald bij de verkiezingen van 1994.
Ziehier.

1. Stefaan De Clerck: 15.262 (-)
2. Frans Destoop: 3.819 (2.979)
3. Philippe De Coene: 3.740 (814)
4. Pierre Lano: 3.709 (-)
5. Stefaan Bral: 2.992 (2.436)
6. Lieven Lybeer: 2.488 (1.850)
7. Hilde Demedts: 2.081 (3.167)
8. Carl Decaluwe: 1.892 (-)
9. Alain Cnudde: 1.784 (-)
10. Maria Danneels: 1.754 (1.879)

Allemaal CD&V’ers, uitgenomen Lano (VLD) en De Coene (S.P.)
Tenzij er nog ongelukken zouden gebeuren doen Frans Destoop en Pierre Lano zeker niet meer mee in oktober.
Van Maria Danneels weten we het niet zo goed. Er is bij de CD&V alhier een drastische verjongingskuur aan de gang. Zelfs Stefaan Bral zou nog een twijfelgeval zijn. Het gerucht loopt dat hij wegens teveel werk in zijn firma er wel eens aan denkt om zijn vrouw te laten kandideren. Wordt Antoon Sansen (1.438 naamstemmen) ook slachtoffer van het jeunisme? Men zegt van niet.

In hoeverre het wegvallen van bepaalde stemmenkanonnen een aderlating kan betekenen voor de desbetreffende lijst is koffiedik kijken.
De nieuwe feiten bij de komende verkiezingen (neutralisering van de lijststem, pariteit tussen de geslachten) maken enige mathematische conclusies onmogelijk.
Maar dat het verdwijnen van bepaalde coryfeeën geen deugd zal doen aan de betrokken partijen kan men toch redelijkerwijze wel aannemen.

Nog even de voorkeurstemmen van de lijsttrekkers op een rij, met tussen haakjes het totaal aan uitgebrachte naamstemmen op die lijst:
CVP: Stefaan De Clerck: 15.262 (op 65.005)
S.P.: Philippe De Coene: 3.740 (op 19.827)
VLD-VU-ID: Pierre Lano: 3.709 (op 22.569)
Vlaams Blok: Jan Vancoillie: 872 (op 7.658)
Agalev: Piet Missiaen (nu van Spirit): 326 (op 8.018)

In een volgend stuk overlopen we nog per lijst de electorale geschiedenis van een aantal kandidaten.
Mag ik er nog op wijzen dat er hier vroeger al een uitgebreide historiek verscheen van de gemeenteraadsverkiezingen te Kortrijk sinds WO II ?
Zie in het archief op 18, 21 en 25 april 2005.

P.S.
In Nederlandse partijen dienen potentiële kandidaten zich te onderwerpen aan een soort examen, een sollicitatieproef. Daarbij moeten ze blijk geven van enige interesse in de politiek. Een motivering geven voor hun kandidaatstelling. Enige kennis van zaken bewijzen over de dagelijkse politiek. Ooit heb ik het hier meegemaakt dat een verkozene nog wel niet wist dat een raadslid wel degelijk toegang heeft tot de zgn. “besloten” of “geheime” zitting van de Raad. (Daar wordt bijv. over benoemingen gestemd.)

De politieke “ladies run” van dochter Stefaan De Clerck

Politiekers (en broers, zonen, maar nu ook vanwege de pariteit op de lijsten nog de zussen en dochters ) moeten tegenwoordig toch wel tegen een stootje kunnen.Zelfs een kwaliteitskrant als “De Standaard” (15 maart) meent nu een sneer te moeten maken richting Marie De Clerck (met foto erbij), en geeft daarmee ook een veeg uit de pan aan vader Stefaan.
Het “Kortrijks Handelsblad!” zou dit zeker niet durven! (Zelfs niet zonder uitroepteken.) Kortrijkwatcher zou dit soort slagen – onder de gordel – niet eens willen overwegen. Tegen dit soort zaken heerst er hier een gezonde tegenzin, en de burgemeester weet dit.

Om alle verantwoordelijkheid voor mogelijke insinuaties te ontlopen citeren we daarom letterlijk de schampere vraag uit de rubriek “wandelgangen” van de krant “De Standaard”. Gesteld aan vader De Clerck.

Het stukje begint zo:
“Marie De Clerck, dochter van de Kortrijkse burgemeester loopt op pinkstermaandag de ladies run, een evenement dat door het stadsbestuur wordt georganiseerd.”
En nu komt de toch wel honende vraag:
“Of vader het evenement van dochterlief sponsort?”
Antwoord van pa:
“Marie woont in Wevelgem en heeft geen concrete politieke plannen. De stad steunt een joggingevenement dat de gezondheid van vrouwen bevordert.” (Zie nog mijn P.S. daaromtrent.)

Die “Ladies Run” is niet echt een organisatie van de stad maar wel van het blad “Weekend Knack” van de Roularta groep. Wordt nu al met een keer gesteund (hoe?) door de Kortrijkse sportdienst. Het commerciële evenement wordt in feite ingekapseld in de stadsorganisatie van “Kortrijk loopt”.
De Roularta Group (een soort intussen over de kop gegroeide mantelorganisatie van de CD&V) geeft ook het weekblad “Trends” uit, en daar is of was Marie De Clerck marketingmanager.
Op de landelijke webstek van de CD&V stond in 2004 in elke geval nog te lezen dat Marie als marketingmanager van Trends heeft leren omgaan met media, ondernemers, partners en lezers.
En dan, letterlijk: “Een boeiende mix die Marie ook in het politieke bedrijf hoopt terug te vinden”.
Met de Sinksenjogging van Stad is zij daar dus wonderwel in geslaagd.

Wat ons evenwel au fond moet interesseren is de vraag of Marie nog wel aan echte politiek wil doen.
In de serieuze zin van het woord.

Wat De Clercq senior zegt suggereert van niet: zij heeft geen concrete politieke plannen.
Dat wekt verbazing.

Heeft men nu vergeten dat Marie De Clerck bij de Europese verkiezingen van 13 juni 2004 op een prominente 5de plaats stond? Toen in het kanton Kortrijk ongeloofljk veel naamstemmen kreeg? Bijna 8.000. (Geert Bourgeois bijv. als lijstduwer slechts 4.463.)

Wat kon men bij de campagne voor de Europese verkiezingen nog zoal lezen op de CD&V-website?
Marie is aan het woord: “De vijfde plaats betekent de start van een mogelijke politieke carrière.”

Marie De Clerck haalde tijdens de campagne van 2004 werkeljk het onderste uit de kan. Getuigde van een onvoorstelbare neofieten-ijver. Was overal te zien waar je ze tevoren nooit zag. Zelfs in het café van Limelight. Is die ijver stilgevallen?

De CD&V wou “een warme samenleving”. Toenmalig voorzitter Yves Leterme wou méér: een “hete samenleving”. En als humorist voegde hij daar ergens aan toe: “Met mensen als Inge Vervotte en in mindere mate Marie De Clerck kunnen we dit zeker bewerkstelliggen.” Leuk gezegd.

Sindsdien hebben we Marie nooit meer gezien.
Alweer in de kwaliteitskrant “De Standaard” (28 augustus 2004) gaf ze nochtans te kennen dat zij zich “wat meer zou engageren”.
Dat engagement is me dunkt vooral gericht op het verenigingsleven.
Overigens erkent Marie dat zij eerder is gepassioneerd door mode, rode wijn, theater (ja?), media en (natuurlijk) basket.
In het basket Marie niet verwarren met zus Sarah. Bij K.Kortrijk Sport (Vlaamse basketliga) draagt Marie sinds 2000 het lidnummer 33983 en Sarah sinds 2001 het nummer 34011.

Zijn we Marie De Clerck nu kwijt voor de politiek?
Een veeg teken aan de wand is dat wie de website www.mariedeclerck.be bezoekt nu enkel als antwoord krijgt: “you are not authorized to view this page”.
Spijtig.

P.S.
Voor de vrouwelijke deelnemers aan de “Weekend Knack Ladies Run” op 5 juni nog een eerder medische mededeling. Over gezondheid.
Gelezen in Knack Weekend, maar de bron ligt bij “De Morgen”.
Van joggen krijg je slappe borsten. Als je anderhalve kilometer jogt gaan je borsten 135 meter (meter! niet aantal keren!) op en neer. Maar met een goede sportbeha blijft alles rotsvast op zijn plaats.

(Vermoedelijk krijgen we in Trends en/of Knack nog vóór pinksteren reclame te zien voor sportbeha’s. En in “Het Kortrijks Handelsblad” van Roularta. Reclame van Nike, Run, Polmar, Vitelma zal niet ontbreken. En WTV (ook van Roularta) is gegarandeerd van de partij op sinksenmaandag. Dat is de politieke mix van ons aller Marie.)

BREAKING NEWS (2): nog over het kartel CD&V en N-VA

Het vorige stuk was veel te ernstig.
Tegenwoordig gaat het in de politiek nog nauwelijks om programma’s of ideologie. Gedachtegoed! En met de afschaffing van het gewicht van de lijststem (tenzij voor de opvolgers) is het hek helemaal van de dam. Nu gaat het om gezichten, personen, – of ze daadwerkelijk iets afweten van politiek (samenlevingsopbouw) of daarin waarlijk zijn geïnteresseerd is van geen tel meer. De tijd is weer gekomen voor de brouwers, de café-bazen, de dorpsdokter, coureurs, verpleegsters, loketbedienden bij een ziekenkas, zonen of dochters en zeker nu ook zussen van bekende politici, gehandicapten en kapsters, ijdeltuiten en maloten. Overwerkte huisvrouwen die dan onmiddellijk hun zetel afstaan aan een opvolger.Het huidige N-VA-raadslid Godelieve Vanhoutte werd in 2000 verkozen op een kartellijst van de VLD, de VU (Volksunie) en ID2000.
Ze hoorde toen bij de VU en stond op een prominente tweede plaats. Aantal naamstemmen: 981.
Behoorden toen ook nog bij de VU: Hilda Douchy-Comeyne (774 naamstemmen), Marleen Debels (348), Frederik Maes (354), Nele Haegebaert (450), Piet Vlieghe (437), Koenraad Declerck (447).
Eerder van ID-strekking (een progressieve en niet-nationalistische afsplitsing van de VU die later omgedoopt werd tot Spirit) waren Frederik Vanden Bogaerde (264), Barbara De Jonghe (386), en ja, Vincent Vanquickenborne (1.122 stemmen).

VU-kandidaten trokken dus in 2000 minimaal 348 naamstemmen aan tot maximaal 981.
Wat het dit jaar met de “afschaffing” van de lijststem (de “pot”) zal worden is niet te voorspellen. Overigens weten we niet met wie de N-VA nu zal uitpakken. Hoogst waarschijnlijk niet met N-VA-secretaris Guido Verreth want hij wordt bij ietwat oudere ACV’ers waarschijnlijk nog als een soort afstammeling van “de zwarten” beschouwd.
Ja, alleszins wél met Godelieve Vanhoutte.
Op zeker moment (nog opzoeken) is zij onafhankelijk raadslid geworden. In die tijd gedroeg zij zich als een ezelin tussen twee hooischelven. Zou ze kiezen voor de VLD (haar eerste bedoeling) of voor de CD&V? Maar toen bij de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen van 2004 de ster van Geert Bourgeois aan de horizon verscheen en zij van die kant een job kon verwachten (men voorspelde in 2004 zelfs op de website van de N-VA dat zij Vlaams parlementslid kon worden) was de keuze onherroepelijk.

Niettemin, ook als volwaardig N-VA-raadslid bleef zij uitermate vriendelijk tegenover de CD&V’ers van het College. Vooral zeer teder en galant en charmant in de omgang met de burgemeester en vaak gesignaleerd in nauwe terzijdes met schepen Hilde Demedts.
(Schepen Jean de Bethune kijkt een beetje de kat uit de boom.)

Virulente en inhoudelijk goed gestoffeerde standpunten of markante interventies van haar in de gemeenteraad zijn niet allemaal bekend. Wel heeft zij een keer met een klacht gedreigd omwille van een Franstalige publicatie van de stad, maar zover is het niet gekomen. En de laatste tijd was zij vaak afwezig in de Raad en kon zo ontsnappen aan heelwat verscheurende stemmingen. Nu weten we waarom.

Ja, dat is nu eenmaal politiek.

De N-VA wordt vier plaatsen beloofd op de kartellijst met de CD&V.
Welke dat zijn is op dit ogenblik nog niet officieel. Komt Godelieve prominent bij de eerste drie op de lijst? Is zij of de partij mandaten beloofd?
Volgens de pers zou de N-VA gegarandeerd de vierde en vijfde plaats krijgen en nog twee andere. Een opeenvolging van twee kandidaten van dezelfde strekking is bij de lijstvorming van de standenpartij CD&V heel ongewoon. Traditioneel is er een rits van ACW’ers en Middenstand.

Konden we maar als een vliegje aanwezig zijn op vergaderingen van meer speciaal de Gilde-raadsleden. Om te luisteren naar wat schepen Frans Destoop zoal heeft geëist inzake de lijstvorming en mandaten in ruil voor het aangaan van een kartel. In ruil voor zijn al of niet deelname aan de verkiezingen. (Ook iemand als schepen Guy Leleu en volksvertegenwoordiger-raadslid Carl Decaluwé zijn niet bepaald gelukkig met de overkomst van Lieve.)

Hoeveel stemmen denkt de CD&V binnen te halen met de vorming van een kartel?
Ook onmogelijk te voorspellen.
Veel populaire kandidaten heeft de N-VA alleszins niet. Wie kent er nu bijvoorbeeld de voorzitter van de Kortrijkse afdeling, Louis Ide (arts)? Wie is hem al een keer op het lijf gelopen bij een of andere politieke gebeurtenis? Wie kent er van hem een politieke demarche? (Er was er ooit één: de voorstelling van een nieuw wapenschild of logo voor Kortrijk, met de obligate guldensporen.)

Met de vroegere Volksunie is het ooit anders geweest!
In de ’70-er jaren met kleppers van raadsleden als Joseph Deschaepmeester en Franz Vansteenkiste (De laatste heeft het ooit tot volksvertegenwooriger geschopt.) In 1976 behaalde de VU zelfs 12,32 procent van de stemmen en verkreeg hiermee 4 zetels. De neergang deed zich voor in 1988: 6,12 procent van de stemmen en 2 zetels. In 1994 werd met 4,56 procent enkel Hilda Douchy verkozen.

Waarom zou de aanhang van de N-VA nu plots weer méér zijn dan 5 procent?
Bij de laatste verkiezingen voor het Vlaamse parlement (13 juni 2004) was er ook al een kartel van CD&V en N-VA. In het kanton Kortrijk behaalde het kartel 35,4 procent van de stemmen, dit is 5,1 procent meer dan in 1999 (zonder N-VA).
Lieve Vanhoutte kreeg op de achtste plaats 2.313 stemmen achter haar naam. (Wat niet zo slecht was.) Maar ook hier is een vergelijking moeilijk. Want het kanton Kortrijk is méér dan Kortrijk alleen.
En hoe zal het Vlaams Blok presteren?
Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen behaalde de partij van de rechtse kerk bijna 10 % en ze komen van 0,86 % in 1988.

Op de persconferentie van gisteren werd bij de bekendmaking van het kartel ook nog te kennen gegeven dat Lieve Vanhoutte voortaan wordt beschouwd als zijnde deel uitmakend van de CD&V-fractie. De SP.A-raadsleden en schepen De Coene zullen het graag horen. (Maar maak u geen zorgen kameraden, Vande Lanotte is al een en ander aan het regelen.)

Lieve zal dus voor de rest van de bestuursperiode geen oppositie meer voeren. Niet dat dit zoveel uitmaakt. Van haar kan men zich slechts één uitval herinneren, met name toen de burgemeester zich omwille van tijdsgebrek terugtrok om partijvoorzitter te worden. Lieve verspreidde toen een persbericht waarbij zij Stefaan De Clerck van woordbreuk beschuldigde. Maar in haar interpellatie daaromtrent in de gemeenteraad van november 2002 is dit zware woord toen niet gebezigd en konden er enkel enige beleefde juridisch-technisch informatieve vragen vanaf.
Niettemin zal raadslid Vanhoutte zich in de eerstkomende Raad van maandag 13 maart verplicht zien van het maken van een eerste knieval: de goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en de vzw Buda-Kunstencentrum.
En het doortrekkersterrein (zigeunerpark) komt ook weer ter sprake. Er wordt weeral grond gekocht voor de realisatie ervan. Allemaal niet zo aangenaam voor de xenofobe Vlaams-nationalisten.

Iets curieus is dat noch de landelijke website van de N-VA, noch die van de plaatselijke afdeling eventjes rept over de Kortrijkse kartelvorming. Alsof dit geen nieuws is: het is de eerste centrumstad waar dit is kunnen gebeuren.
Overigens is de Kortrijkse N-VA-website niet om aan te zien. Niets over de activiteiten van Vanhoutte in de gemeenteraad of het SOK, of de politieraad.
In de rubriek “archief”: niets. Rubriek “agenda” of “programma”: niets. “Contact”? Nihil. Ga daar maar eens mee naar de verkiezingen!

En hoe staat het eigenlijk met een eventuele kartelvorming in Izegem, stad van N-VA-minister Geert Bourgeois?
Die komt er absoluut niet.
In 2000 heeft onze eigenste Kortrijkse burgemeester dit aldaar al eens uitgeprobeerd. Een coalitie met de adepten van Geert. Tegen de S.P. Niet gelukt. Voor de volgende legislatuur zou er reeds een voorakkoord zijn gemaakt tussen christen-democraten en socialisten. Verschiet niet. De Izegemse SP.A is zelfs bereid om zijn traditionele burgemeesterschapszetel te laten schieten ten voordele van de CD&V op voorwaarde dat die partij geen kartel vormt met de N-VA. En mits de nodige schepenzetels voor de SP.A. zelf natuurlijk. Vier?

JA, DAT IS POLITIEK!
Overigens is het maar best zo.
De Izegemse Nieuw-Vlaamse Alliantie is regelrecht fascistoïde.

BREAKING NEWS/ kartel CD&V met N-VA in Kortrijk

Deze middag is bekend geraakt dat CD&V en N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie, dit is de vroegere Volksunie) nu toch een kartel gaan vormen. We zeggen “nu toch” omdat bijvoorbeeld schepen Frans Destoop geen voorstander is van zo’n kartel. Zie onze twee stukken van 31 januari en meer in het bijzonder de kolom met als kop: “Schepen Frans Destoop lost schot voor de boeg”.
Vraag is of de schepen nu toch zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen om aldus enige mandaten voor het ACW (OCMW, Leiedal) in de wacht te slepen. Of zijn er op dat gebied al enige afspraken gemaakt tussen de standen binnen de CD&V?Maar nu eerst nog even serieus. Want zoals u weet gaat het in de politiek niet om personen en mandaten maar om het PROGRAMMA !
Op de website van de N-VA afdeling Kortrijk is bij de topic “programma” niets te vinden.
Vandaar dat we even het landelijk programma voor de gemeenteraadsverkiezingen bekijken van de Vlaams-nationale partij. Daarin staan talloze resoluties waarbij de plaatselijke CD&V zich heel goed kan achter scharen. Overigens iedereen, want het gaat dan om zaken waar vele weldenkende mensen mee akkoord gaan. Er is toch niemand voorstander van ruimtelijke wanorde of verkeerschaos?

Beter is om na te gaan welke N-VA-standpunten bijna of helemaal strijdig zijn met die van de lokale CD&V.
We lopen het lijstje af.
Resolutie 1.1:
Alle verslagen en documenten van de gemeente, OCMW-raad, politieraad, (ook adviesorganen)moeten elektronisch kunnen geraadpleegd worden.
(Documenten? Dus ook de notulen van het College?)
Resolutie 1.3:
De voorzitter van de gemeenteraad komt toe aan een gemeenteraadslid en niet aan de burgemeester.
(Stefaan De Clerck is tegen!)
Resolutie 1.5:
De N-VA zie geen heil in volksraadplegingen.
Resolutie 1.12:
Spreekrecht voor ambtenaren.
(Nog niet zolang geleden kreeg iemand van de Jeugddienst bij zijn ontslag wel spreekverbod van schepen Lieven Lybeer.)
Resolutie 1.14:
De N-VA hoedt er zich voor dat gemeenten niet te veel macht moeten afstaan aan boven-en intergemeentelijke organen.
(De voorzitter van Leiedal – schepen Frans Destoop – ziet dit zeker niet zitten.)
Resolutie 1.15:
De vertegenwoordigers en bestuurders in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (genre Leiedal, Gaselwest, Figga) leggen regelmatig verantwoording af aan de gemeenteraad.
(Dit is hier nog nooit gebeurd. Zij lezen gewoon een jaarverslag af.)
Resolutie 1.17:
Er komt een onafhankelijke ombudsdienst.
(Ons Schepencollege is daar tegen, met uitzondering van Philippe De Coene maar die dringt niet meer aan.)
Resolutie 3.0.1:
Het sociaal beleid moet volledig in handen komen van het OCMW.
(Het valt zeer sterk te betwijfelen of onze burgemeester hiermee akkoord gaat.)
Resolutie 3.1:
De OCMW-voorzitter wordt als schepen toegevoegd.
(Dit zou meebrengen dat er nog een schepenambt naar het A.C.W. gaat.)
Resolutie 3.7:
In het Vast Bureau van het OCMW komt er een evenredige samenstelling van de leden.
(Dit betekent: ook van de oppositie.)
Resolutie 3.12:
Bij de toewijzing van een sociale woning krijgen inwoners die reeds tien jaar in de gemeente verblijven voorrang.
Resolutie 3.19:
Bij vriendschapsbanden met andere gemeenten wordt bijzonder aandacht besteed voor Nederland.
(Kortrijk zoekt het graag verder inzake “jumelages” of banden: China, USA, Oezbekistan.)
Resolutie 4.0 en 4.9:
Pluralistisch basisonderwijs. Netoverschrijdende samenwerking bij alle scholen.
Resolutie 5.2:
Cultuurhistorische steden worden autovrij gemaakt.
(Geldt dit ook voor onze historische kern rond onze grote kerken?)
Resolutie 5.3:
Gratis parkeren voor een korte duur (bijv. een kwartier).
(Een VLD-voorstel hieromtrent werd verworpen.)
Resolutie 6.22:
Nederlandse opschriften en benamingen van handelszaken en horecabedrijven worden aangemoedigd, ook met een jaarlijkse prijs.
Resolutie 7.3:
Aanleg van een Finse piste in de gemeenten is noodzakelijk.
(Wat is dit?)
Inleiding bij hoofdstuk 9:
Al te vaak menen politici dat ze kunnen scoren met prestigieuze projecten.
(Raadslid Godelieve Vanhoutte bedoelt hiermee het Buda-kunsteneiland: 30 miljoen euro.)
Resolutie 9.9:
De verlichting van openbare gebouwen wordt ’s nachts zoveel als mogelijke beperkt of zelfs volledig gedoofd.
Resolutie 9.18:
De gemeente beschermt streekeigen planten en dieren tegen “invasieve exoten”.
(Dat is waarlijk van de gekte: ecologisch nationalisme.)

Laten we intussen niet vergeten dat de N-VA van Vlaanderen een onafhankelijke republiek wil maken.

Tot zover ons serieus politiek gedeelte. Hierbij is geconstateerd dat er zowat 20 standpunten van de NV-A moeilijk of totaal niet te verzoenen zijn met die van onze plaatselijke CD&V.
Nu nog waar het feitelijk om gaat.

Zie een volgend stuk.

Stemrecht voor niet-Europese Kortrijkzanen (2)

We starten met een rare vraag, opdat u nu een keer verder héél dit stuk zou lezen.Stel dat Johan Vande Lanotte, inwoner van Oostende, een “vreemdeling” was. Zou hij dan kunnen genieten van stemrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen?
NEEN !
En nu gelooft u me niet. Ziehier de uitleg.
Vreemdelingen die wensen te genieten van het actief kiesrecht moeten ondermeer schriftelijk te kennen geven dat zij instemmen met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. (Zie vorig stuk.) Daarin staat ook een verbod op foltering (art.3).
Welnu. In een interview met het weekblad “Humo” (17 december 1996, pag. 15) heeft toenmalig minister Vande Lanotte ter gelegenheid van de Dutroux-affaire letterlijk uitgeroepen: “Hadden ze hem (Dutroux) maar gefolterd!”

DAT IS EEN PUBLIEKE BEKENTENIS VAN EEN INTENTIE OM EEN MISDRIJF MINSTENS TE BILLIJKEN. Heeft er dat al iemand ergens (bijvoorbeeld in de USA) meegemaakt? Van een minister in functie?Tot daar onze peptalk.
En nu gaan we weer over tot de orde van de dag.

Hoeveel “vreemdelingen” zijn er te Kortrijk?
Daarover doen de meest wilde geruchten de ronde.
Volgens de laatst gekende gegevens (eind 2004) telt onze stad 3.688 vreemdelingen. Op een totaal van 74.643 inwoners. Sinds 2001 stijgt dat aantal nauwelijks. Nog in 2004 waren er hier 122 zogenaamde UNO-vluchtelingen. De hoogste aantallen zijn Afghanen (23) en Russen (14).
Het wordt een beetje tijd dat onze administraties de statistieken bijhouden of beter definiëren. Op internet vind ik op de website “lokale statistieken” voor 2004 welgeteld 2.604 vreemdelingen en voor 2005: 2.668.
Zelfs als men de personen op het wachtregister aftrekt kloppen de cijfers nog niet.
Van die 3.688 vreemdelingen dus komen er 32 procent uit Afrika, 28 procent uit EU-landen en nog 21 procent uit niet EU-landen in Europa. Azië is goed voor 15 procent.
Maar met die procenten moet men een beetje oppassen.
De stadsadministratie weet namelijk niet goed wat EU-landen zijn.
Zwitserland wordt daartoe gerekend! En omgekeerd weet onze dienst bevolking nog niet dat in 2004 bijvoorbeeld Polen, Estland, Letland, Hongarije, enz., lidstaten van Europa zijn geworden. Voorts rekent men een aantal staten aan onze zijde van de Oeral gewoonweg tot Azië zelf.

De meeste echte Europeanen alhier zijn Fransen (601) en Nederlanders (154).
Uit de rest van Europa komen er bijvoorbeeld 173 uit Rusland en 115 uit Armenië.
Georgië: 71. Oezbekistan: 47.
Uit Azië vallen de Iranezen op (81), Pakistanen (59), Irakezen (31).
Uit Zuid-Amerika komen vooral Brazilianen (19).
Er zijn hier ook nog 15 Amerikanen uit Canada en de USA.
Zwart-Afrika is goed vertegenwoordigd met Congo (77) en Ghana (26).
De Maghreb interesseert u natuurlijk het meest. Er wonen hier (in 2004) 596 Marokkanen, 119 Algerijnen en 17 Tunesiërs.
En tenslotte wilt u zeker iets horen over het aantal Turken: 95.

Hoeveel van die niet-Europese “vreemdelingen” zullen er nu een aanvraag doen om te mogen stemmen op 8 oktober?
Als ze zich gedragen zoals Europese kiezers de vorige keer: heel weinig. Op een potentieel van 994 waren er te Kortrijk slechts 50 ingeschreven. Dat is 5 procent.
Voor dit jaar verwacht men op dit ogenblik 708 potentiële niet-Europese kiezers. (Men moet vijf jaar ononderbroken in België wonen.) Vijf procent daarvan is slechts … 35 kiezers.
Dit is een redenering die waarschijnlijk niet opgaat. Net zoals die van schepen Philippe De Coene die een vroeger landsgemiddelde hanteerde van 15 procent ingeschreven echte Europeanen en daarmee toen in de Kamer aan ca. 200 daadwerkelijke kiezers kwam voor Kortrijk.
We zitten met een totaal nieuw gegeven.

Veel zal afhangen van de wijze waarop het stadsbestuur de zaak zal aanpakken. Zal men de potentiële kiezers rond de Veemarkt, de Venning, de Stasegemstraat gericht sensibiliseren?
Zullen de politieke partijen zich bewust ook tot die niet-Europeanen richten?

En wat zal men in moslimmiddens zoal bedenken om de geloofsgenoten naar de stembus te krijgen?
Wat als men aldaar even de aandacht richt op het feit dat men bij inschrijving ook akkoord moet gaan met onze Grondwet, de Europese rechten voor de mens en de Belgische wetten?

Maar nogmaals: niet enkel moslims kunnen het hier moeilijk mee hebben.
Er is hier naar het schijnt één Cubaan. Staat die achter dictator Fidel Castro (met zijn concentratiekampen omgeven door Bekaert-prikkeldraad)?
En die acht Amerikanen? Wat denken die over het verbod van folteringen en de afschaffing van de doodstraf?
Onze acht Thais zullen ook met gewetensproblemen zitten. Die moordenaars van het Engelse meisje op Koh Samui werden recent zonder veel complimenten met een nekschot afgemaakt.
En de 34 Chinezen moeten instemmen met de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vergadering.
En alle katholieken met de scheiding van Kerk en Staat. En de Belgische abortus- en euthanasiewetgeving.

Stemrecht voor niet-Europese Kortrijkzanen (1)

Maar hoe zit het met ondermeer Amerikanen, Zwitsers, Noren, Chinezen en Marokkanen ?De Kamer heeft op 19 februari 2004 het wetsontwerp tot toekenning van het actief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen aan “vreemdelingen” goedgekeurd. In de Vlaamse volksmond ietwat verkeerdelijk “migrantenstemrecht” genoemd.
Het gaat dus enkel om actief kiesrecht (een stem uitbrengen), niet om het recht om verkozen te worden (passief kiesrecht). En de stemgerechtigden zijn zogenaamde niet-Europese niet-Belgen. (Voor de provincie geldt dit niet.)

Het wordt stilaan tijd dat het stadsbestuur (bijv. onze nieuwe integratie-ambtenaar, het OCMW, buurtwerkers) begint met een voorlichtings- en sensibiliseringscampagne.
“Vreemdelingen” die een stem willen uitbrengen bij de komende raadsverkiezingen van 8 oktober moeten immers aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten zij ten laatste op 31 juli een schriftelijke aanvraag indienen bij de gemeente.

En er zijn er nog, – van die voorwaarden.
Vreemdelingen die de hoedanigheid van gemeenteraadskiezer willen verwerven dienen daarbij nog hun adres van hun hoofdverblijfplaats aan te geven en hun nationaliteit. Ook moeten zij bij de aanvraag bewijzen dat ze al gedurende vijf jaar hun hoofdverblijfplaats ononderbroken in België hebben gevestigd. Bewijs dat maar een keer, Amerikaan of Turk of Kongolees (m/v) ! Of student, of seizoenarbeider. (Zoek die gele of groene of oranjekaarten of bijlage nr. zoveel, of hoe die documenten allemaal heten.)

Tenslotte is er nog een uiterst belangrijke voorwaarde waarover complete radiostilte heerst.
De indiener van de aanvraag moet er zich namelijk nog toe verbinden om 1) de Grondwet, 2) de wetten van het Belgische volk en 3) het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens de fundamentele vrijheden (EVRM) na te leven.

Die voorwaarde is er gekomen onder druk van de MR (Mouvement Réformateur, de franstalige liberalen).
En zeer curieus is dat die bepaling zowel in de Senaat als in de Kamer nauwelijks werd besproken.
Voor een aantal vreemdelingen (niet-vluchtelingen) is deze uitdrukkelijke verklaring natuurlijk een zeer vervelende en verscheurende zaak. Als ze tenminste weten wat er in die wetten en Verdragen staat.

Vandaar dat we hier op eigen houtje starten met een informatiecampagne.
De wetten van het Belgische volk laten we even achterwege. Teveel.

Maar wat staat er zoal te lezen in onze GRONDWET ?
Art. 10.
De Belgen zijn gelijk voor de wet. De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd.
Art.14bis.
De doodstraf is afgeschaft.
Art. 19.
De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van misdrijven (…).
Art. 20.
Niemand kan worden gedwongen op enigerlei wijze deel te nemen aan handelingen en aan plechtigheden van een eredienst of de rustdagen ervan te onderhouden.
Art. 21.
Het burgerlijk huwelijk moet altijd aan de huwelijkszegening voorafgaan.
Art. 23.
Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. (…) Die rechten omvatten (…) het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.
Art. 24 §.
Ieder heeft het recht op onderwijs.
Art. 25.
De drukpers is vrij. De censuur kan nooit worden ingevoerd.

Nu even kijken waartoe niet-Europese vreemdelingen zich verbinden als ze het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden (EVRM) en zijn aanvullende Protocollen aanvaarden.
Min of meer hetzelfde als wat in de Belgische Grondwet staat.
In de Protocollen wordt er aan niemand het recht op onderwijs ontzegd. En de doodstraf is afgeschaft. Er zijn gelijke rechten van echtgenoten, zowel onderling als in hun betrekkingen met de kinderen, ook na het huwelijk.
Er is een algemeen verbod op discriminatie op grond van geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status.
In het Verdrag zelf is er nog sprake van een verbod op foltering, recht op een eerlijk proces, vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Het is zelfs zo dat het tot de fundamentele rechten behoort om van godsdienst of overtuiging te veranderen. En de vrijheid van meningsuiting is gewaarborgd.

Zoals gezegd is men in het Parlement stilzwijgend voorbij gegaan aan die noodzakelijke voorwaarde om de onze wetten en fundamentele rechten en vrijheden te aanvaarden. Men deed alsof men het artikel niet had gelezen ! (Om Belg te worden moet men daaraan al voldoen, maar dat is een heel andere zaak.)

Denk nu vooral niet dat enkel moslims hiermee moeite kunnen hebben. In bepaalde staten van Amerika bestaat de doodstraf nog.
En allerhande religies of ideologieën (orthodoxe fundamentalistische katholieken, neo-cons, getuigen van Jehova, leden van Opus Dei) zijn toch ook geen felle aanhangers van het EVRM ?

Nu, wat er ook van zij, ons stadsbestuur zou aan de inschrijvers-vreemdelingen kunnen een kort overzicht geven van een aantal artikels uit onze wetgeving waarmee zij moeten instemmen.

Om hoeveel Kortrijkse vreemdelingen zou het hier kunnen gaan?

Kamerlid en schepen Philippe De Coene dacht aan nauwelijks 200 mogelijke inschrijvers (Kamerdebat, 10 februari 2004).
Wel, volgens de meeste recente gegevens (4 februari) van Binnenlandse Zaken zijn er in Kortrijk 57.387 Belgische kiezers.
Voor wat enkel de Europese Unie aangaat zijn er 994 potentiële kiezers. Dat zijn vooral Fransen.
Het aantal potentiële kiezers van buiten de Europese Unie zou 708 personen bedragen.
Hoeveel daarvan zullen zich inschrijven?

Welke partij alhier (de SP.A?) zal het wagen om hiervoor propaganda te maken?
Gaan onze straathoekwerkers op pad met inschrijvingsformulieren?
Zal de Stad een sensibiliseringsactie ondernemen?

(wordt vervolgd in een volgend stuk)

Naar een kartel van CD&V en N-VA ?

In een vorig stuk (ook op vandaag) lazen we hoe schepen Frans Destoop (CD&V-ACW) het aanwendt om via de krant alvast te laten blijken dat hij in onze stad niet veel moet weten van een kartel met de Nieuw-Vlaamse Alliantie. (Dat is de vroegere Volksunie.) 

De kongresbesluiten met de hoofdlijnen van het gemeentelijk kiesprogramma van de N-VA zijn al bekend. Die van de CD&V nog niet.
Maar uit ervaring met het gevoerde beleid van de plaatselijke CD&V kunnen we nu al gerust stellen wat N-VA-raadslid Godelieve Vanhoutte NIET zal mogen verkondigen in haar programma als ze een kartel met de christen-democraten beoogt.

Waar wil onze lokale CD&V dus absoluut niet van weten, terwijl dit wel degelijk programmapunten zijn van de N-VA? (We hebben het nu even niet over de grote doelstelling van de N-VA: een onafhankelijke republiek Vlaanderen.)

Onze burgemeester wil niet dat een gemeenteraadslid voorzitter wordt van de gemeenteraad.
Hij wil ook geen ombudsdienst. Geen vragenuurtje van de burger in de gemeenteraad. Geen algemene toegang tot de notulen van het College en Politiecollege. Geen afschaffing van de retributie op de aansluiting van riolen. Hij wil niet dat gans het sociaal beleid in handen komt van het OCMW (inclusief inburgering, huisvesting, enz., – alles!).
Schepen Leleu wil geen gratis kwartiertje parkeren. En het is zeer twijfelachtig of schepen Destoop (baas van Leiedal en de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer) wel wil verhelpen aan het democratisch deficit van boven- en intergemeentelijke besturen. Waarschijnlijk wil hij ook geen evenredige vertegenwoordiging van de fracties in het Vast Bureau van het OCMW. (Dan moet het Vlaams Blok er ook in?) Ook ziet het er niet naar uit dat schepen Leleu een autovrij (of auto-arm) centrum wil nu men maar net de garage van het Schouwburgplein heeft aangekocht en nog een grote parking wil onder het megawinkelcomplex in de Wijngaardstraat. Vraag is ook of christen-democraten wel een netoverschrijdend leerlingenvervoer willen in het onderwijs.

Dan zijn er nog een aantal heikele punten in het N-VA-programma waarvan men zich kan afvragen wat de plaatselijke CD&V daarvan denkt.
Wil de CD&V wel gelegitimeerde dorps- of wijkraden? Is de CD&V voorstander van volksraadplegingen? (N-VA niet!) Wie wil er meer flitspalen? Camera’s op de carpool-plaatsen? Een “sociaal restaurant”? Nederlandstalige opschriften en benamingen? (Weg met de “Patria”!) De aanleg van een Finse piste? Wie wil ’s nachts de verlichting van openbare gebouwen doven? Laserstralen verbieden?
En wie is voorstander van ecologisch nationalisme? Het is een van de zotste punten uit het N-VA -programma: er zijn maatregelen nodig tegen niet-streekeigen planten én dieren ! Eigen dikbillen en sanseverias eerst!

Een groot probleem bij de verdeling van de mandaten zal zijn dat de N-VA nog schepenen wil zien voor Europese zaken en ontwikkelingssamenwerking, en voor studentenaangelegenheden. Ook de OCMW-voorzitter mag schepen worden.

Er is een praktisch puntje uit het partijpolitieke leven alhier waarbij wat belegen N-VA’ers zich wellicht kunnen achter scharen. Bij de nieuwjaarsreceptie met kartelparter CD&V zal men volgend jaar weer allemaal ter kerke en ter communie gaan, en vergaderen in een parochiezaal. Kost niet veel.

Noot.
Op de website van de N-VA is er ook een versie in … het castellano. Nog een gevolg van de Spaanse “bezetting” van de katholieke koningen.