Category Archives: verkiezingen

Kortrijks Vlaams Belang maakt als eerste partij de lijsttrekker bekend voor de raadsverkiezingen van 2018

Dat het de – wel ja, intelligente, – en tevens bereisde woordvoerder Wouter Vermeersch zou worden stond in de sterren geschreven.
Na de twee ondergedoken voormalige VB-raadsleden (die nu de stadscoalitie overeind houden!  en daar niks hebben te vertellen.)  was er niks meer dan leegte.

Vermeersch (32) studeerde handelsingenieur aan de Ufsia  en is nu actief in het Europees Parlement als economische adviseur van Gerolf Annemans en zelfs  van Marine Le  Pen en Geert Wilders.
Hij is overigens geen neofiet in de politiek.
Hij was medeoprichter van ‘Jong Gezond Verstand’, de jongerenbeweging van LDD (Libertair, Direct, Democratisch, oftewel Lijst De Decker) en nationaal politiek secretaris  van die partij.
In 2009 stond hij op de vierde plaats van de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement en behaalde toen 4.030 voorkeurstemmen.
Maar nu ziet hij evenwel geen toekomst meer voor de LDD.

Op de persconferentie van vanmorgen in cafe Damast van het museum Texture(!) heeft het VB ook al een 12-puntenplan voorgesteld voor een  ‘Beter Kortrijk’.
Wie de Kortrijkse politiek wat volgt (toen Maarten Seynaeve nog VB-raadslid was)  staat niet echt voor verrassingen.
–  De partij is tegen het nog te bouwen OCMW-‘volksrestaurant’ gekant.  Men zou dat geld beter kunnen besteden. (Dat het  8 miljoen zal kosten is onjuist.)
–  De partij wil een volledige transparantie over de mandaten en vergoedingen die Kortrijkse politici opstrijken. (Voor het schepencollege is dit al gebeurd, – zie de website van Stad onder de rubriek “bestuur – schepenen.)
–  De partij wil een herziening van de torenhoge kadastrale inkomens.
–  Zone30 mag enkel op specifieke plaatsen en niet in de ganse binnenstad.
–  De schulden van Stad en haar satellieten (Parko, OCMW, SOK, politie) zijn te hoog.
–  Er moet afgestapt van de ‘appartementisering’  in de stad.
–  Een schepen moet de extra bevoegdheid ‘Vlaamse identiteit” worden toegewezen.
–  Het drugsbeleid moet harder.  (De jongerenbeweging van LDD waar Vermeersch ooit lid van was wou wel de soft drugs legaliseren!)
–  Illegalen moeten actief opgespoord.  Kortrijk dreigt het OCMW van de wereld te worden en een trekpleister voor ‘medisch toerisme’. Er moet een asielstop komen.
–  De partij verzet zich tegen elke nieuwe moskee in Kortrijk.

P.S.
Vermeersch wil minstens twee zetels behalen bij de raadsverkiezingen van oktober 2018.

De tripartite verkoopt zijn seniorenbeleid voor bijna 1 miljoen BEF (2)

Begin 2016 telde men in Kortrijk 16.152 personen van 65 jaar of meer.
Dat is 21,4 procent van de totale bevolking.  Die senioren zijn ongetwijfeld ook stemgerechtigd en moeten dus in de watten worden gelegd.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert het stadsbestuur gedurende de maanden april tot en met juni nu alreeds vijf sessies waarbij de oudjes middels een bevraging zullen te horen krijgen wat de coalitie zoal voor goeds heeft gedaan (en nog zal doen!)  voor de doelgroep.
Het is een bedachte pre-electorale  campagne.

De ‘informatieve’ zittingen vinden telkens plaats op dinsdagvoormiddag (9u-12u30) in de… Kinepolis.  (Data en doelgroep onderaan dit stuk.)  Alle 65plussers krijgen een schriftelijke uitnodiging om zich als deelnemer in te schrijven in de wijkcentra.

Ondanks het feit dat de inschrijvers waarlijk met een bus worden opgehaald vertikt de senior writer van ‘kortrijkwatcher’ om te gaan luisteren naar de zgn. ‘infogaring’.  Dat u het maar weet!

Eerste reden.
Het worden volkomen nutteloze vergaderingen.
Het stadsbestuur weet immers zeer goed wat de mogelijke noden (verlangens, voorstellen) zijn die eventueel zouden bestaan bij onze oudjes.  Beleidvoerders  zullen vanuit  de deelnemers nauwelijks iets  nieuws vernemen.  En zij weten dat pertinent.
–  Bij het opstellen van het ‘Plan Nieuw Kortrijk’ is de bevolking uitvoerig geraadpleegd.  Men kwam toen tot de bevinding dat er bijv. nood is aan ‘generatiewoningen’ en ‘woonzorgzones’.  Men zou ook ‘tuppercare’ avonden organiseren waarbij senioren aan andere senioren uitleggen welke dienstverlening vanuit Stad en OCMW er zoal mogelijk is.
–  Er bestaat een Stedelijke Ouderen Adviesraad (SOAR) die een 30-tal ouderenverenigingen groepeert.  Die wordt met die vijf sessies over het hoofd gezien.
–  De SOAR heeft in juni 2012 een uitgebreid memorandum opgemaakt met een resem voorstellen voor de nieuwe bestuursploeg.  De tekst kwam tot stand na een representatief ‘seniorenbehoeftenonderzoek’ nog besproken door vijf werkgroepen.
–  Bij de doorlopende zondagvoormiddag-bezoeken van (een steeds meer slinkend aantal) leden van het  schepencollege aan diverse wijken (‘Kortrijk spreekt op toer’)  krijgen ook 65plussers vragenlijsten voorgeschoteld.
–  Voor dit jaar 2017 is een beleidsbrief opgesteld met een actieplan voor senioren. Vooral over mobiliteit.  Riksja’s !

Tweede reden.
De senioren worden op een beledigende wijze naar die sessies gelokt.
Nadat zij van hun bestuurders hebben vernomen van wat voor goeds zij al hebben genoten van de coalitie (in het bijzonder van schepen De Coene) zal men vervolgens kunnen kijken naar een film.  Een film.  (Met Brigitte Bardot?)
En daarna  sluit de ochtend met een hapje en een drankje.
Dit is vernederend.  Doe zoiets met kleuters.

Derde reden.
Het wordt een dure (propaganda) grap vanwege de tripartite .
(Voor senioren lijkt het beter om hier de kosten om te rekenen in goeie oude Belgische franken.)
De totale kostprijs voor de vijf sessies (berekend op 1.000 deelnemers) bedraagt 912.595 BEF.
–  Voor het gebruik van Kinepolis:  351.358 BEF.
–   Kurkrecht (voor Kinepolis):  85.567 BEF.
–   Persoonlijke uitnodigingen (Mailingman):  253.469 BEF.
–   Busvervoer (Coach Partners):  80.800 BEF.
–  Catering (Keuken DNL):  141.400 BEF.

DE DATA
25 april: voor Kortrijk-noord en Heule.
– 9 mei: Bissegem en Marke.
– 23 mei: Aalbke, Rollegem, Bellegem, Kooigem.
– 13 juni: Kortrijk-centrum.
– 20 juni: Kortrijk-zuid.

P.S.
Er komen nog meer dure pre-electorale grappen.
De tripatite wil ook sessies organiseren met handelaars en studenten.
Waarom niet met vrouwen?

De tripartite verkoopt zijn seniorenbeleid voor bijna 1 miljoen BEF (1)

Alle Kortrijkse 65-plussers worden uitgenodigd om  één van de vijf sessies bij te wonen waarbij die senioren  zullen kunnen “in dialoog treden” met het stadsbestuur.
De actie  (de propaganda-machine) krijgt de naam “Zilveren Kortrijk spreekt”.
Bij 1000 deelnemers raamt men de kosten van dit verkiezingsevenement op 22.589 euro.
Maar de verbeelding van senioren wordt beter aangesproken als we dit bedrag omzetten in aloude Belgische franken.  Het gaat welgeteld om 912.595 BEF.
Nadere details over plaats van het gebeuren, de data en  de kostenberekening (in BEF!) volgen nog.

Populariteit van de Kortrijkse kandidaten bij de federale verkiezingen

Eerst even de rangschikking van de partijen volgens het aantal stemmen dat ze verkregen in stad Kortrijk (dus niet in het kieskanton).

N-VA: 13.491 (27,22 %) (Het maximum dat de VU alhier ooit behaalde was 14 procent.)
CD&V: 10.421 (21,03 %)
VLD: 8.395 (16,94 %)
SP.A: 7.802 (15,74 %)
Groen: 4.873 (9,83 %)
Vlaams Belang: 2.215 (4,47 %)

Interne populariteit
De verhouding tussen het aantal naamstemmen door de kandidaat behaald tegenover het totaal aantal stemmen voor de partij. (In Kortrijk dus.)

Vincent Van Quickenborne (VLD): 61,40 % – 5.155 stemmen. (Hij was lijsttrekker.)
Felix De Clerck (CD&V): 23,91 % – 2.492 stemmen. (Lijstduwer.)
Roel Deseyn (CD&V): 21,60 % – 2.251 stemmen.
Christine Depuydt (CD&V): 18,76 % – 1.955 stemmen.
David Wemel (Groen): 11,51 % – 561 stemmen.
Isa Verschaete (2de opvolger bij het VB): 7,67 % – 170 stemmen.
Marc Cottenier (VB): 6,68 % – 148 stemmen.
Kenneth Vermeulen (3de opvolger bij de SP.A): 5,58 % – 436 stemmen.
(Op de N-VA-lijst geen Kortrijkse kandidaten te bekennen.)

Externe populariteit (penetratiegraad)
De verhouding van het aantal naamstemmen voor een kandidaat afgezet tegenover het totaal aantal uitgebrachte stemmen. In Kortrijk: 49.561 stemmen voor 10 partijen.

Vincent Van Quickenborne: 10,40 %
Felix De Clerck: 5,02 %
Roel Deseyn: 4,54 %
Christine Depuydt: 3,94 %
David Wemel: 1,13 %
Kenneth Vermeulen: 0,87 %
Isa Verschaete: 0,34 %
Marc Cottenier: 0,29 %

Hoe deden de lijsttrekkers het alhier ter stede inzake externe populariteit?

Vincent dus 10,40 %.
Johan Vande Lanotte (SP.A): 7,54 % met 3.739 stemmen.
Brecht Vermeulen (N-VA): 4,91 % met 2.435 stemmen.
Wouter Devriendt (Groen): 2,42 % met 1.203 stemmen.
Peter Logghe (VB): 1,05 % met 524 stemmen.

Interne en externe populariteit van de Kortrijkse kandidaten (regionale verkiezingen)

In uw krant van vandaag kon u de uitslag van de regionale verkiezingen lezen voor het kieskanton Kortrijk, dat wil zeggen de stemmen die de partijen en kandidaten behaalden in de gemeenten Kortrijk plus Kuurne plus Anzegem plus Lendelede en plus Zwevegem. (96 bureaus.)

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er nu evenwel voor de regionale verkiezingen ook de stemcijfers per gemeente prijsgegeven. (Stad Kortrijk: 73 bureaus.) Zie de website “vlaanderen kiest”.

In Stad Kortrijk kreeg N-VA de hoogste score met 13.963 stemmen (28,25 procent).
Nochtans, die partij heeft evenwel geen kandidaat met een Kortrijks adres. (Naar verluidt zou Axel Ronse hier komen wonen. Hij kreeg 1.078 Kortrijkse stemmen achter zijn naam.)

De CD&V is in Kortrijk de tweede partij met 11.458 stemmen (23,19 procent.)
De SP.A is de derde partij: 7.502 stemmen (15,18 procent.)
Vierde partij in Kortrijk is de VLD: 7.326 stemmen (14,82 procent).
Groen kreeg 4.752 stemmen (9,62 procent).
Het Vlaams Belang tenslotte strandde op 2.321 Kortrijkse stemmen (4,70 procent.)

We kennen dus nu bij deze regionale verkiezingen de interne populariteit (IP) van de kandidaten, te weten de verhouding van het aantal naamstemmen dat zij behaalden ten opzichte van het totaal aantal voor de partij.

– Bart Caron behaalde met 1.304 Kortrijkse stemmen de hoogste IP: 27,44 procent. Maar dit is wel een geval apart. Hij was namelijk lijsttrekker in de provincie.
– Philippe De Coene is met 1.993 naamstemmen binnen zijn partij (de SP.A) de populairste kandidaat gebleken. Een IP van 26,56 procent. Ook een ietwat bijzonder geval: hij was lijstduwer.
– Sabine De Bethune was ook lijstduwer bij de CD&V. Kreeg 2.718 naamstemmen. Een IP van 23,72 procent.
– Arne Vandedriessche (VLD) heeft met 1.159 stemmen een IP van 15,82 procent.
– Hij wordt gevolgd door Tiene Soens (SP.A): 1.141 stemmen en een IP van 15,20 procent.
– Maarten Seynaeve (1ste opvolge(r op het VB): 306 stemmen meer een IP van 13,18 procent.
– Francis Rodenbach is binnen de CD&V ook populair. Een IP van 12,48 procent met 1.430 stemmen.
– Tiene Castelein (VLD) behaalde 853 stemmen en kreeg hiermee een IP-score van 11,64 procent.
– Matti Vandemaele (Groen) heeft een IP van 11,32 procent met 538 stemmen.
– Kelly Detravernier (2de opvolger bij de N-VA): IP van 8,60 procent mpet 1.201 stemmen.
– En dan hebben we nog Jan Deweer (VB) met een IP van 7,88 procent en 183 stemmen.

Wat we hier nu de externe populariteit (EP) kunnen noemen is wellicht interessanter om weten.
De vraag namelijk hoeveel procent de kandidaten met hun voorkeurstemmen behaalden ten opzichte van het totaal aantal uitgebrachte stemmen in Kortrijk. Dat waren er 49.418 voor 13 partijen.
Concreet.
Als Matti Vandemaele Рbijvoorbeeld Р100 Kortrijkse kiezers op straat tegenkomt, heeft er daarvan waarschijnlijk ̩̩n iemand voor hem gestemd.
De EP van hoog tot laag:

Sabine De Bethune: 5,50 %.
Philippe De Coene: 4,03 %.
Francis Rodenbach: 2,89 %.
Bart Caron: 2,63 %.
Kelly Detavernier: 2,43 %
Arne Vandendriessche: 2,34 %.
Tiene Soens: 2,30 %.
Tiene Castelein: 1,72 %.
Matti Vandemaele: 1,08 %.
Maarten Seynaeve: 0,61 %.
Jan Deweer: 0,37 %.

Wil u nog de EP kennen van de lijsttrekkers?

Hilde Crevits (CD&V) kreeg hier ter stede 6.151 naamstemmen. Dat geeft een EP van niet minder dan 12,44 procent.
John Crombez (SP.A): 2.296 Kortrijkse stemmen. EP 4,64 %.
Bart Tommelein (VLD): 2.144 stemmen. EP 4,33 %.
De EP van Bart Caron kennen we al.
Stefaan Sintobin (VB): 523 stemmen. Een EP van 1,05 %.

Aast De Clerck wel op een comeback in Kortrijk? Als burgemeester?

Vanmorgen was voormalig Kortrijks burgemeester de zomergast in het Radio 1-programma “De Ochtend”. Het liep uit op een lang tweedelig gesprek, onder meer over zijn parlementair werk, de justitiehervorming, zijn politieke toekomst en natuurlijk ook over het huidige beleid van de nieuwe tripartite in zijn stad. (Nogal verrassend: Stefaan De Clerck gaat akkoord met een afslanking van het stadspersoneel.)

In de online-versie van “De Standaard” kopt de krant: “De Clerck aast op een comeback in Kortrijk”. Deze titel is nogal overtrokken. Van dat soort journalistiek dat men op school leert.
HOE MAAK IK EEN KOP?
In het interview gaat het over meerdere (mogelijke) ambities van de gewezen burgemeester.

En één daarvan heeft hij duidelijk afgewezen.
In “De Standaard” van zaterdag 17 augustus (katern cultuur, pag. 5) vindt de huidige Vlaams minister van cultuur Joke Schauvliege dat zij De Clerck een mooie opvolger zou vinden als zij niet opnieuw minister wordt. De commentaar van Stefaan hierop in “De Ochtend” van vanmorgen? Hij vindt het niet het beste interview dat Schauvliege al ooit heeft weggegeven en bedankt haar ironisch voor de vriendelijke tip. Maar: “Ik ben een federaal politicus.” Stefaan wil blijkbaar niet functioneren op het Vlaamse niveau.

“De Ochtend” had het ook over het feit dat De Clerck wordt genoemd als kandidaat-bestuurder van Belgacom.
Hier draait De Clerck wat rond de pot. De zaak is niet aan de orde. Evenwel: “Ik ben erg geboeid door het voeren van beleid, maar waar? Daarover wordt in overleg beslist door de partij.”

En hoe staat het met de ambities van De Clerck op gemeentelijk vlak?
Volgens “De Standaard” van deze morgen “droomt hij er alvast luidop van om opnieuw de burgemeestersjerp te omgorden.” Nog: “Hij geeft aan dat hij een nieuw mandaat als burgemeester wel ziet zitten.”
Dat is dus een duidelijk overtrokken samenvatting van het gesprek. In deel 1 van het interview (6de minuut) zegt De Clerck: “Ik denk dat we met recht en reden kunnen vragen – suggereren – om terug te keren als bestuurder.” En hij zegt dat na enkele kritische bedenkingen bij het huidige nieuwe beleid (“een afbraakpolitiek”) en een lofbetuiging over de verwezenlijkingen van het vorige bestuur. De Clerck hoopt gewoon dat zijn partij over zes jaar opnieuw aan het bewind kan komen. Nogal logisch.

Tien grote stadsprojecten van de tripartite: zoek de nieuwe…

Gisteren vroeg de nieuwe coalitie van VLD, N-VA en SP.a middels een bewonersvergadering het oordeel van de bevolking over het voornemen om tien grote projecten te realiseren in de volgende legislatuur.

1. Infrastructuur op Kortrijk-Weide met een zwembad, een park, een fuifzaal.
2. Het winkel- en wandelgebied aantrekkelijker maken met een verbinding met historisch Kortrijk.
3. Van Kortrijk een klimaatstad maken.
4. Investeren in veiligheid (camera’s op openbaar domein).
5. Verlagen van de Leieboorden.
6. Moderniseren van de stationsomgeving.
7. Ondergrondse parking op de Houtmarkt en bovengronds veel groen.
8. Nieuwe fietsverbindingen (met de deelgemeenten).
9. De Sinksenfeesten omtoveren tot een stadsfestival.
10. Strijd tegen de (kinder)armoede.

Volgens het oordeel van onze ervaringsdeskundige gemeenteraadwatcher zijn van die tien intenties twee of drie (min of meer) als nieuw te beschouwen. (De nrs. 3 en 10, misschien nog 8.)
Al de andere projecten zitten – soms al vele jaren – in de pijplijn en kunnen niet meer teruggeschroefd. Hierover een oordeel vragen aan de Kortrijkzanen is boerenbedrog.

Naast die grote projecten voorziet de nieuwe tripartite nog concrete acties in de deelgemeenten.
Hieromtrent kan men stellen dat die voornemens ook al wel eens ergens ter sprake zijn gekomen.
– Kooigem: zwaar verkeer weren.
– Bellegem: veilige schoolomgeving.
– Rollegem: huisvesting voor senioren.
– Aalbeke: infrastructuur voor het verenigingsleven (brandweerkazerne).
– Marke: een klimaatvriendelijke wijk.
– Bissegem: aandacht voor de zwakke weggebruiker.
– Sente: herinrichting van het centrum.
– Heule: idem.

Laten we ook niet vergeten dat enkele schepenen via de pers dan enige voornemens hebben kenbaar gemaakt. Zonder ons oordeel daarover te vragen.

Schepen De Coene in Het Laatste Nieuws (12 januari):
– Oprichting van een stedelijk dienst consumentenbescherming.
– Het Begijnhofpark wordt een feestpark.
– Organiseren van cursussen om te werken met sociale media.
– Meer studentenkoten in het stadscentrum.
– Veilig vervoer voor uitgaande jongeren.
– Fietsen is geen recht, het is een plicht!

Schepen De Coene in WTV (13 januari):
– Noodzaak om 10 tot 20 miljoen te besparen op het stadsbudget.
РNiet meer investeren in design, w̩l in sociaal beleid.

Burgemeester Van Quickenborne in Het Laatste Nieuws (10 januari) :
– Ingreep op het vlak van het stadspersoneel is nodig (omwille van bezuinigingen).
– Er ging teveel geld (honderdduizenden euro’s) naar de sociale economie.
(Merk de tegenspraak op met de uitlating van De Coene over het sociaal beleid.)

Schepen Maddens (op de foto met Rudolf Scherpereel) in Het Laatste Nieuws (14 januari):
– Terrassen van de horeca mogen heel het jaar open blijven zonder verhoging van de retributie.

Burgemeester Van Quickenborne in Het Laatste Nieuws (vandaag, 16 januari):
– Veiligheid is een absolute prioriteit voor het nieuwe stadsbestuur.
(Waarom vraagt men de inwoners nog naar hun prioriteiten?)

Besluiten
* De Kortrijkzanen krijgen niet over alles hun zeg. De burgerparticipatie is uitsluitend gericht op materiële (zichtbare) beleidsdaden. (Bijvoorbeeld niet op budgettaire kwesties.)
* De schepenen treden op in verspreide slagorde.
* N-VA-beleidsaccenten (nog) niet te bespeuren.
* Het bestuursakkoord van de tripartite komt pas in de gemeenteraad van april op de agenda. De bijhorende herziene begroting misschien pas in mei. Tot zolang kan de nieuwe coalitie geen fundamentele nieuwe zaken aanvatten die geld kunnen kosten
.

Rudolf Scherpereel wordt waarnemend burgemeester

Het is deze morgen pas officieel beslist binnen de tripartite. N-VA-lijsttrekker Rudolf Scherpereel (voorgedragen als eerste schepen) wordt voor een maand Kortrijks burgemeester in vervanging van de geschorste Vincent Van Quickenborne. Ten huize van burgemeester Stefaan De Clerck zal men daar weerom niet echt kunnen mee lachen. Of toch?

Als raadslid kan Van Quickenborne zich laten vervangen door de eerste opvolger Stephanie Thery-Demeyer. Of zal men de voorkeur geven aan gewezen raadslid Moniek Gheysens (derde opvolgster)?

Wilde men de Kortrijkse gemeenteraadsverkiezingen ongeldig laten verklaren ?

In de media is hierover een dispuut lopende.

Drie CD&V’ers en één Groene kandidaat hebben bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen uitgebreid gestoffeerde klachten over de verkiezingscampagne van de VLD-kandidaten Vincent Van Quickenborne en Wout Maddens ingediend. Dit resulteerde voor Van Quickenborne in een schorsing van een maand in de uitoefening van zijn mandaat. (Maddens ontspringt de dans.)

Intussen verklaart de huidige burgemeester Stefaan De Clerck (en nog enkele andere CD&V’ers) op diverse plaatsen dat het nooit onze bedoeling is geweest om de verkiezingen ongeldig te laten verklaren. “We wilden enkel bepaalde spelregels laten scherp stellen.” (De Standaard, 22 december, pag. 48). Anderzijds menen kandidaten van de verwerende partijen (zeker in de schoot van de SP.A) dat het bij de CD&V wel degelijk te doen was om nieuwe verkiezingen uit te lokken.

Bij dit soort disputen is kortrijkwatcher altijd geneigd om de nodige stukken te raadplegen. De primaire bronnen.
Welnu. Het eerste bezwaarschrift van de verzoekende partijen CD&V en Groen dateert van 12 november.
Daarin wordt uitdrukkelijk gesteld dat acties en activiteiten van Van Quickenborne en Maddens tijdens de verkiezingscampagne een reële invloed hebben gehad op de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling tussen de verschillende partijen. Bijgevolg vragen ze de toepassing van art. 204 en 205 van het Lokaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.
Wat staat daarin?
– Art. 204 zegt dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de verkiezingen geheel of gedeeltelijk ongeldig kan verklaren op grond van een bezwaar.
– Art. 205 heeft het over mogelijke schorsingen of vervallenverklaring van mandaten.

De verzoekende partijen hebben op 30 november aanvullende stukken ingediend.
Daarin vraagt men tot besluit de Raad expliciet om drie mogelijke verdicten uit te spreken.
1. Te zeggen voor recht dat de weerhouden onregelmatigheden de zetelverdeling hebben beïnvloed, of minstens van die aard zijn dat ze deze hebben kunnen beïnvloeden.
2. Bijaldien te voorzien in sancties (…) weze de algehele ongeldigverklaring van de verkiezing. (Ja dus.)
3. Minstens de heren Van Quickenborne en Maddens definitief van hun mandaat vervallen verklaren. (Minstens!)

Zo. Die zit.

Vincent Van Quickenborne 1 maand geschorst

Zopas (14u30) heeft de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in Brugge Vincent Van Quickenborne (VLD-raadslid en toekomstig burgemeester van Kortrijk) geschorst in de uitoefening van zijn mandaat voor de periode van één maand. Nadere berichtgeving volgt.
Over de motivering van het verdict en over de vraag hoe het nu verder moet.

Kluchtig

P.S. (1)
Van Quickenborne legt morgen (zaterdag 22 december) de eed af in handen van de gouverneur. (Zijn intieme vijand: voormalig Kortrijks raadslid Carl Decaluwé van de CD&V.)

P.S. (2)
Huidig burgemeester Stefaan de Clerck ontsnapt aan een grote vernedering.
Hij zal in de installatievergadering van de gemeenteraad zijn eed als raadslid niet moeten afleggen in handen van Q…