Category Archives: sociaal

Stad krijgt veel geld voor de vluchtelingeninstroom

(Mag hoor, maar men dient het te weten.)
De Vlaamse regering (zijnde meer in het bijzonder minister Liesbeth Homans van de N-VA ) stelde in mei 2016 een bedrag van 20 miljoen euro ter beschikking voor steden en gemeenten waar de vluchtelingenproblematiek zich het meest ernstig voordoet of voordeed.
Dit bedrag is onlangs  nog op  23 december laatstleden opgetrokken tot 22,554 miljoen euro.

Bij een eerste schijf van 10 miljoen kreeg Kortrijk op 13 juli 2016 een bedrag van 163.615 euro toegewezen.  We stonden hiermee op de twaalfde plaats inzake de ernst van de situatie.
(Zelfs in Roeselare, Mechelen, Kapellen, Houthalen,  Brugge  leek de vluchtelingeninstroom serieuzer tijdens de referentieperiode november 2015-mei 2016.)

Bij de onlangs verdeelde schijf van nu 23 december behaalde onze stad de zevende plaats, na Antwerpen, Gent, Leuven, Oostende, Sint-Niklaas, Mechelen.
Stad Kortrijk krijgt nu 271.998 euro.
Twee buurgemeenten kregen ook subsidies:  Wevelgem (36.461 euro) en Harelbeke (25.475 euro).

De subsidies worden toegekend volgens bepaalde criteria:
–  70% volgens het aantal erkende vluchtelingen en ‘subsidiair beschermden’ in de referentieperiode;
–  20%  volgens het aantal legale personen van buitenlandse herkomst in 2014;
–  10% volgens sociale maatstaven zoals die gelden voor het Vlaams Gemeentefonds.

De gemeenten dienen  in de jaarrekeningen 2016, 2017, 2018 te rapporteren wat ze met dat geld hebben aangevangen en welke effecten konden bereikt.  (De subsidies mogen  overgedragen aan het OCMW.)

N.B.
Het staat weerom niet in onze plaatselijke gazetten.
Het is namelijk compleet ondenkbaar dat de Kortrijkse SP.A-OCMW-voorzitter aan de perse vertelt (“het over zijn lippen krijgt”)  wat hij zoal in de wacht sleept qls steun van ene  N-VA minister als Homans. ( Evenals de steun in zijn strijd tegen de Kortrilkse armoede.)

 

 

 

 

Stad doekt oude spookstichtingen voor liefdadigheid op

Iemand heeft bij Stad een wachtrekening ontdekt waarop een bedrag van 28.462,43 euro stond geboekt.  Blijkbaar geld dat toebehoorde aan een aantal aloude private stichtingen met filantropische doelstellingen waar niets meer mee gebeurde.
Dat bedrag wordt  nu overgedragen naar de sociale dienst van het  OCMW  en zal worden besteed aan steunverlening met klemtoon op opvoeding en scholing van kinderen alsook aan ziekenverzorging.

Het ging om volgende instellingen waarvan niemand nog het bestaan kende:
–  Stichting Vercruysse-De Bien
Voor kledij en voeding van arme Kortrijkse meisjes ondergebracht bij de Zusters van Saint Vincent de Paul.  Stichtingsakte verleden op 27 februari 1837.
–  Stichting Amerlinck-Demeestere
Onderhoud van zieke en/of arme vrouwen/weduwen en hun dochters en anderzijds aanbieden van onderwijs aan amen.  Oprichtingsakte dateert van 21 september1770.
–  Stichting Verrue
School voor arme meisjes.  Opgericht bij KB van 20 mei 1835.
–  Stichting Vandale  (voor weldadigheid)
Enerzijds arme kinderen leren lezen en schrijven en werken, anderzijds om gratis  arme zieke patiënten bij te staan.  Gesticht in 1787.
–  Stichting Vandale (voor onderwijs)
Gesticht in 1787.
–  Stichting Bastin en Brouckaert
Geen nadere gegevens gekend.  Oprichtingsakten ontbreken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vluchtelingen met leefloon in de centrumsteden (2)

Eerst dachten we Antwerpen en Gent buiten beschouwing te laten omdat die nogal wat vluchtelingen aantrekken in vergelijking met de andere elf centrumsteden.  Tot er ons iets opviel.  Er zijn steden met een kleiner aantal vluchtelingen terwijl het draagvlak toch slechter uitvalt.
Met ‘draagvlak’ bedoelen we de ratio van het aantal vluchtelingen afgezet tegenover het aantal inwoners.
Mooi  voorbeeld is Gent.
In de periode juli 2015 tot juni 2016 telde men daar 1.087 erkende vluchtelingen die genoten van OCMW-steun.
De ratio bedraagt 42,3  per 10.00 inwoners.
Kijken we nu even naar Oostende.  Telde in die periode van twaalf maanden ‘slechts’ 632 erkende vluchtelingen met leefloon.  Maar de ratio bedraagt  wel degelijk 89,5 per 10.000 inwoners!

Hierna een rangschikking van  13 centrumsteden , te beginnen met de steden alwaar het draagvlak het minst hoog is. (Dus met de hoogste ratio.)  Tussen haakjes het aantal erkende vluchtelingen met leefloon in de periode van juli 2015 tot juni 2016.

1.   Oostende:  89,5   (632)
2.   Antwerpen:  79,6  (4.111)
3.  
Leuven:   69,2  (687)
4.  Roeselare:  60,7  (370)
5.   Gent:  42,3  (1.087)
6.   Kortrijk:  32,7  (247)
7.   Aalst:  27,8  (234)
8.   Mechelen:  26,7  (226)
9.   Hasselt:  25,7  (197)
10.  Sint-Truiden:  20,5  (22)
11.  Brugge:  15,7  (185)
12.  Genk:  13,4  (88)
13.  Turnhout:  7,3  (8)

Onze bron is de krant “De Tijd” van 22 oktober.
Voor het raadplegen van de kaart van België met cijfers voor alle gemeenten dient u  de online-versie van de krant te bezoeken.

Misschien willen onze Kortrijkse lezers wel de toestand kennen bij de buurgemeenten?
– Kuurne: 18,2  (24)
–  Harelbeke:   11,6  (32)
–  Lendelede:  10,4  (6)
–  Wevelgem:  9,3  (29)
– Zwevegem:  2,9  (7)

Hoeveel vluchtelingen krijgen leefloon van Kortrijks OCMW? (1)

“De Tijd” van 22 oktober pakte uit met cijfers voor het hele land.
En op de online-versie van de krant staat een kaart waarbij je iedere gemeente kunt aantikken om de toestand aldaar te bekijken.

Maar laat ons eerst wat fabels uit de weg ruimen.
–  In tegenstelling met wat menigeen meent te weten hebben asielzoekers  geen recht op financiële steun.  Zij krijgen wel “opvang” zolang het onderzoek loopt.
Dat betekent dat zij een slaapplaats krijgen, maaltijden, sanitaire voorzieningen, kledij.  Daarnaast kunnen zij genieten van een beperkt bedrag om te voldoen aan dagelijkse (kleine) behoeften.  Verblijven zij in een opvangcentrum dan gaat het om 7,4 euro per week.  Kregen ze een woning toegewezen dan moeten ze met 60 euro per week zelf instaan voor hun levensonderhoud.
–  Erkende vluchtelingen die de opvangstructuur hebben verlaten kunnen  – na onderzoek –  financiële OCMW-steun krijgen.  Maar dit kan enkel als zij behoeftig zijn en geen werk hebben.
–  Het leefloon bedraagt in ons land 1.156 euro voor een gezinshoofd, 867 euro voor een alleenstaande en 578 euro voor samenwonenden.
–  Vanaf 1 november (morgen) zijn zij verplicht om een geïndividualiseerd project af te sluiten voor maatschappelijke integratie.
–  De data over vluchtelingen met leefloon zijn wel misleidend in deze zin dat zij al meteen in de statistieken  belanden zodra zij  één dag leefloon ontvingen.
–  Een OCMW krijgt een groot deel van de uitgaven voor leefloners  terugbetaald van de federale overheid en kan ook bedragen terugvorderen van  de betrokkenen.  Zo is in Kortrijk in 2015 voor 3,96 miljoen euro uitbetaald maar bedroeg de netto-tussenkomst ten laste van het OCMW afgerond slechts 800.00 euro.

Hoe zit het nu in Kortrijk inzake vluchtelingen met leefloon?
(Eerst even zeggen dat we nergens specifieke gegevens vinden over het totaal aantal vluchtelingen (asielzoekers) in onze stad.  Ook niet in de laatste OCMW-jaarrekening van 2015.)
Volgens ‘De Tijd’ waren er tijdens  de laatste  twaalf maanden tot juli 2016  alhier 247 erkende vluchtelingen met financiële OCMW-steun.  (Al was het maar voor één dag.) Dit zijn 32,7 per 10.000 inwoners. Het jaar tevoren ging het om 201 vluchtelingen oftewel 26,7 per 10.000 inwoners.  Is dat veel?

We vergelijken  even met de andere centrumsteden, uitgezonderd Gent en Antwerpen.  Grote steden trekken immers “buitensporig” veel vluchtelingen aan.
Zie een volgend stuk.

P.S.
In de periode juli 2014 tot juni 2015 waren er in België 120 gemeenten geheel zonder vluchtelingen.  In juli 2015 tot juni 2016 nog 72.

 

Houders van een UITPAS met een kansentarief het meest te zien bij sportactiviteiten

Houders van een UITPAS met een zgn.  kansentarief betalen slechts 20 procent van het normale tarief.  De aanbieders van activiteiten derven hierbij 40 procent, maar de overige 40 procent is dan  terugbetaald door Stad aan de aanbieder, via middelen die voortspruiten  het Vlaamse Participatiedecreet “vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede”.
Een  eerste terugbetaling aan diverse organisatoren gebeurde onlangs voor de periode van 1 september 2015 tot 31 mei 2016. Hieruit kan men opmaken welke activiteiten het meest geliefd zijn bij de kansarmen met een UITPAS.
Begin juli waren er 2.650 UITPASsen geactiveerd, waarvan 541 met kansentarief.

De rangschikking (let eens op de laatste plaats):

KSV Kortrijk: 1.610,00 euro.
KV Kortrijk: 936,80
VZW Sportplus: 712,40
Buda Kunstencentrum: 437,00  (film?)
De Warande : 313,20
Festival van Vlaanderen Kortrijk: 196,80
Schouwburg Kortrijk: 194,40
De Speelvogel: 35,00
Theater Antigone: 34,40
Sportdienst Kuurne: 25,20
OC De Vonke: 20.00
Zwembad ’t Badhuis Menen: 17,60
Sportdienst Wevelgem: 16,00
Zwembad De Treffer (Waregem) : 13,60
Dienst Jeugd en Cultuur Avelgem: 12,80
De Kreun:10;00
GC Forum (Wervik): 9,60
OC Aalbeke: 4,00
Stedelijke Musea: Kortrijk: 2,40 euroots

Een eerste serie subsidies voor feesten en evenementen van en door Kortrijkzanen

Al sinds  2008 is er hierover een reglement.
De subsidiecommissie die over ingediende initiatieven oordeelt  komt viermaal per jaar samen en bestaat uit ambtenaren van de teams sport, evenementen en verenigingen, jeugd, gebiedswerking.
Het advies van de commissie legt men nog ter goedkeuring  voor  aan het schepencollege. Dat alles kan wel een tijdje duren.
Hierna een overzicht van een eerste lijst van toegekende subsidies voor dit jaar.  In deze stad, steeds meer  bekend als die van “brood en spelen”.

Straatfeesten (14)
Er  werden 11 pure straatfeesten erkend en daarnaast nog een zgn. paasonbijt (Heirweg), een paaseierenraap (Filip van den Elzaslaan) en een buurtcamping (Serrecomité Dubbele Haagjes).
Ze kregen allen 100 euro cadeau.

Buurtfeesten (6)
De Confrérie De Griffioen uit Heule kreeg de grootste subsidie in deze categorie. 1.500 euro.
Het feestcomité Sinksenfeesten uit Marke  kreeg 1.250 euro.
De vier andere buurtcomités (Brugpoort, Park Ten Akker, Waterhoek, Vogelzanglaan) elk 150 euro.

Dorpsfeesten (2)
Feestcomité Centrum Bellegem: 3.000 euro.
Folkloreraad Rollegem: 3.000 euro.

Openluchtevenementen (3)
Vlastreffen: 1.500 euro.
Mayday vzw (1 mei festival van de SPa): 3.250 euro.
Buurtschool V-Tex vzw (TEXtival): 450 euro.

P.S.
Niet goedgekeurd:  dossiers  van vier organisaties.
Ofwel omdat het evenement een te geringe omvang heeft of al is gesubsidieerd, ofwel omdat het niet echt om een buurtfeest gaat. Bijvoorbeeld de viering van de Kongolese onafhankelijkheid…  

Stadsmonitor 2017 wordt beter?

Driejaarlijks maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur een stadsmonitor op met allerlei gegevens over de 13 centrumsteden. Veel objectieve cijfermatige data over van alles en nog wat (demografie, financiën, cultuur, mobiliteit, bestuurskracht, enz.) maar ook veel perceptie.  Men bevraagt namelijk via een steekproef aan een aantal burgers naar een aantal bevindingen over bepaalde facetten van het beleid.  Naar de mate  van tevredenheid over veiligheid,  cultureel aanbod,  onderwijs, speelpleinen,  investeringen,  milieu,  enz, enz.
Voor de volgende stadsmonitor heeft Kortrijk het Agentschap Binnenlands Bestuur verzocht om het onderzoek uit te breiden naar 9 stadsdeelgebieden.  Stad voorziet daarvoor een bedrag van niet minder dan 38.700 euro op de begroting 2017.  Dat geld dient voor de financiering van de bevraging (online en per post), de portkosten, de handling en de verwerking van de gegevens. Tevens voor een cadeaubon van 6 euro voor de respondenten.

De steekproef wordt nu  uitgebreid tot 2.150 personen.
In de vorige survey heeft men 1.500 Kortrijkse burgers bevraagd. Respons:  654 (145 online en 509 per post). Dat is 43,6 procent.  Het vereiste minimum aan netto respondenten was toen 550.

P.S.
De redactie van Kortrijkwatcher staat bijna dagelijks perplex over de onwetendhed van de Kortrijkzanen over het gevoerde beleid.

 

 

 

Nieuw subsidiereglement voor ouderenverenigingen

Senioren opgelet !!
Jullie weten het nog niet.
Het oude reglement van 2002  was toe aan actualisatie.
Het Dagelijks Bestuur van de Ouderen Adviesraad (OAR) stelde een aantal knelpunten vast. Zo waren de criteria voor de erkenning van een seniorenvereniging door de OAR niet duidelijk omschreven. Daarenboven waren de activiteiten  die in aanmerking komen voor een extra subsidie vatbaar voor interpretatie.

Ook de verdeelsleutel van de toelage voor seniorenwerking (totaal: 37.184 euro per jaar)  zal  gewijzigd.
Die ziet er nu zo uit:
–  25% forfait gelijk te verdelen over alle  (erkende) verenigingen voor alles wat onder  de “normale werking” van de organisatie valt;
–  20% te verdelen op basis van het aantal leden die in Kortrijk wonen;
–  55% als extra stimulans voor een aantal “specifieke “.

Wat behoort tot  de  “normale werking”?
–  gezelschapspelen
–  kaarting
–  bestuursvergaderingen
–  feestjes
–  uitstappen en reizen
–  deelname aan cursussen
–  deelname aan bijeenkomsten van de OAR.

Wat zijn de “specifieke activiteiten” die genieten van een extra stimulans?
–  allerlei sportwerking  (ook biljart)
–  culturele werking  (toneel- en leesclub, zangkoor, hobbywerking, dansgroep,
deelname aan cursussen, leescontacten, voordrachten)
–  infozitdag voor leden
–  uitgave van een krantje.

Voorwaarden om als ouderenvereniging erkend en gesubsidieerd te worden?
–  een bestuur van minimaal vijf personen;
–  beschikken over een financiële rekening;
–  jaarverslag over de werking  met lijst van specifieke activiteiten en aantal aanwezigheden;
–  nominatieve ledenlijst.

P.S.
Hoeveel ouderverenigigingen er op heden erkend zijn weten we niet.
Vragen aan Freddy Nolf uit Heule, de voorzitter van de OAR.
In 2012 : 33.

Kosten sociale bijstand Kortrijkse OCMW stijgen niet !

Laat ons even wat mythen doorbreken.
We hebben het hier eerst  over  de totale bruto- uitgaven voor:
1) leefloon,  2) equivalent leefloon (voor mensen in noodtoestand), 3) overige steun (huur, verwarming, gezondheidszorg,  socio-culturele participatie).
Wat een daling in vier jaar tijd , terwijl men het altoos  heeft over een toenemende  armoede.
2012:  10.103.613 euro
2013:  8.178.884 euro
2014:  6.848.387 euro
2015:  6.440.722 euro

Hoe zit het met de evolutie van de bruto- uitgaven inzake leefloon?
Dalend! (Ter attentie van onze extreem rechtse lezers.)
2012:  4.112.322   (1.020 dossiers)
2013:  4.048.478  (1..051 dossiers)
2014:  3.887.006  (1.061 dossiers)
2015:  3.968.592  (1.048 dossiers)

Voor 2015 even de (bruto) cijfers in detail, per rubriek.
– leefloon:  3.968.592
– equivalent leefloon:  1.353.141
– overige steun:  1.118.988

De netto-tussenkomsten  ten laste van het OCMW zijn evenwel opvallend veel lager. Het OCMW geniet immers van subsidies, en kan ook geld terugvorderen van de cliënten.
Hierna de evolutie van de netto-kosten.
2012:  1.442.564
2013:  1.430.545
2014:  1.349.878
2015:  1.431.998

Voor 2015 geven we weer hoe het zit met die bruto en netto-uitgaven ten laste van ons OCMW. Verschiet niet !

Leefloon:
– bruto:  3.968.592
– subsidie:  2.782.255
– terugvordering cliënten:  346.647
– netto-kost:  839.689

Equivalent leefloon:
– bruto:  1.353.141
– subsidie:  1.184.290
– terugvordering cliënten:  39.944
– netto-kost: 128.906

Overige steun:
– bruto:  1.118.988
– subsidie:  271.731
–  terugvordering cliënten:  383.855
– netto-kost:  463.401

ZO.
NIET MEER ZAGEN HOOR OVER AL DIE PROFITEURS !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doet de Koning Boudewijn Stichting nog wel iets in Kortrijk?

Jawel hoor, maar je leest daar nooit iets over in onze plaatselijke gazetten.
Hierna een lijstje van uitgekeerde subsidies aan Kortrijks organisaties of instellingen, dit jaar en het vorige.

Gezondheidzorg Heilige Familie
2016:
speelgoed en zwembad voor kleine kinderen: 2.050 euro.
2015:
fietsjes voor kleine kinderen: 544 euro.

AZ Groeninge
2016:
– haarkoeler (oncologische zorg): 20.000 euro.-
– app. om gehoorverlies op te sporen bij oudere kankerpatiënten: 20.000 euro.
2015:
– zorgrobot in RVT’s: 3.180 euro.
– zorgvaardigheidstraject voor mantelzorgers: 25.000 euro.

Muziekfestival
2016:
Heartbeats: 5.000 euro.

De Stuyverij
2016:
maaltijden met voedseloverschotten:: 10.000 euro
2015:
maaltijden met voedseloverschotten: 5.000 euro.

CAW Zuid-West-Vlaanderen
2016:
begeleiding thuislozen: 15.000 euro.

Sint-Michiels Beweging
2016:
educatieve projecten voor kinderen uit vluchtelingsgezinnen: 5.000 euro.
2015:
branddetectiesysteem in crisisopvang: 4.375 euro.

Basisschool Drie Hofsteden
2015:
ondersteuning allochtone en kansarme kinderen: 500 euro.

Basisschool Sint-Theresia
2015:
ondersteuning kansarme ouders: 500 euro.

Barista CDO Kortrijk
2015:
leerlingen opleiden maken van koffie en thee: 5.000 euro.

Jongerenbegeleiding Centrum Deeltijdse Vorming “Aura”
2015:
PC’s voor kwetsbare jongeren: 500 euro.