Category Archives: sociaal

Koning Boudewijnstichting acties in Kortrijk

Tot op  heden heeft de stichting in het lopende jaar 2017 volgende Kortrijkse projecten gesteund:

Bib-labo: 5.147 euro
De bib ombouwen tot een bib-labo met een eigentijds open leercentrum en medialab met een aanbod van digitale middelen en bijhorende expertise als ondersteuning van een nieuwe manier van leren.

Haarkoelers voor  oncologische zorg: 24.000 euro
AZ Groeninge krijgt dit bedrag om haarkoelingstoestellen te kopen zodat een aantal patiënten ze kostelood kunnen gebruiken tijdens de chemotherapie.

Kinderspeelruimte voor de afdeling oncologie: 1.500 euro
De speelruimte voor de (klein)kinderen van opgenomen patiënten draagt de naam “Zibi’s Boomhut”.

SAM-studentenfond Lionsclub Kortrijk Mercutius:  10.000 euro
Steun aan jongeren die het financieel moeilijk hebben om hogere studies te betalen.

P.S.
We blijven het toch zo raar vinden dat de plaatselijke media dit niet weten.  Of niet zeggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

De tripartite verkoopt zijn seniorenbeleid voor bijna 1 miljoen BEF (2)

Begin 2016 telde men in Kortrijk 16.152 personen van 65 jaar of meer.
Dat is 21,4 procent van de totale bevolking.  Die senioren zijn ongetwijfeld ook stemgerechtigd en moeten dus in de watten worden gelegd.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert het stadsbestuur gedurende de maanden april tot en met juni nu alreeds vijf sessies waarbij de oudjes middels een bevraging zullen te horen krijgen wat de coalitie zoal voor goeds heeft gedaan (en nog zal doen!)  voor de doelgroep.
Het is een bedachte pre-electorale  campagne.

De ‘informatieve’ zittingen vinden telkens plaats op dinsdagvoormiddag (9u-12u30) in de… Kinepolis.  (Data en doelgroep onderaan dit stuk.)  Alle 65plussers krijgen een schriftelijke uitnodiging om zich als deelnemer in te schrijven in de wijkcentra.

Ondanks het feit dat de inschrijvers waarlijk met een bus worden opgehaald vertikt de senior writer van ‘kortrijkwatcher’ om te gaan luisteren naar de zgn. ‘infogaring’.  Dat u het maar weet!

Eerste reden.
Het worden volkomen nutteloze vergaderingen.
Het stadsbestuur weet immers zeer goed wat de mogelijke noden (verlangens, voorstellen) zijn die eventueel zouden bestaan bij onze oudjes.  Beleidvoerders  zullen vanuit  de deelnemers nauwelijks iets  nieuws vernemen.  En zij weten dat pertinent.
–  Bij het opstellen van het ‘Plan Nieuw Kortrijk’ is de bevolking uitvoerig geraadpleegd.  Men kwam toen tot de bevinding dat er bijv. nood is aan ‘generatiewoningen’ en ‘woonzorgzones’.  Men zou ook ‘tuppercare’ avonden organiseren waarbij senioren aan andere senioren uitleggen welke dienstverlening vanuit Stad en OCMW er zoal mogelijk is.
–  Er bestaat een Stedelijke Ouderen Adviesraad (SOAR) die een 30-tal ouderenverenigingen groepeert.  Die wordt met die vijf sessies over het hoofd gezien.
–  De SOAR heeft in juni 2012 een uitgebreid memorandum opgemaakt met een resem voorstellen voor de nieuwe bestuursploeg.  De tekst kwam tot stand na een representatief ‘seniorenbehoeftenonderzoek’ nog besproken door vijf werkgroepen.
–  Bij de doorlopende zondagvoormiddag-bezoeken van (een steeds meer slinkend aantal) leden van het  schepencollege aan diverse wijken (‘Kortrijk spreekt op toer’)  krijgen ook 65plussers vragenlijsten voorgeschoteld.
–  Voor dit jaar 2017 is een beleidsbrief opgesteld met een actieplan voor senioren. Vooral over mobiliteit.  Riksja’s !

Tweede reden.
De senioren worden op een beledigende wijze naar die sessies gelokt.
Nadat zij van hun bestuurders hebben vernomen van wat voor goeds zij al hebben genoten van de coalitie (in het bijzonder van schepen De Coene) zal men vervolgens kunnen kijken naar een film.  Een film.  (Met Brigitte Bardot?)
En daarna  sluit de ochtend met een hapje en een drankje.
Dit is vernederend.  Doe zoiets met kleuters.

Derde reden.
Het wordt een dure (propaganda) grap vanwege de tripartite .
(Voor senioren lijkt het beter om hier de kosten om te rekenen in goeie oude Belgische franken.)
De totale kostprijs voor de vijf sessies (berekend op 1.000 deelnemers) bedraagt 912.595 BEF.
–  Voor het gebruik van Kinepolis:  351.358 BEF.
–   Kurkrecht (voor Kinepolis):  85.567 BEF.
–   Persoonlijke uitnodigingen (Mailingman):  253.469 BEF.
–   Busvervoer (Coach Partners):  80.800 BEF.
–  Catering (Keuken DNL):  141.400 BEF.

DE DATA
25 april: voor Kortrijk-noord en Heule.
– 9 mei: Bissegem en Marke.
– 23 mei: Aalbke, Rollegem, Bellegem, Kooigem.
– 13 juni: Kortrijk-centrum.
– 20 juni: Kortrijk-zuid.

P.S.
Er komen nog meer dure pre-electorale grappen.
De tripatite wil ook sessies organiseren met handelaars en studenten.
Waarom niet met vrouwen?

De tripartite verkoopt zijn seniorenbeleid voor bijna 1 miljoen BEF (1)

Alle Kortrijkse 65-plussers worden uitgenodigd om  één van de vijf sessies bij te wonen waarbij die senioren  zullen kunnen “in dialoog treden” met het stadsbestuur.
De actie  (de propaganda-machine) krijgt de naam “Zilveren Kortrijk spreekt”.
Bij 1000 deelnemers raamt men de kosten van dit verkiezingsevenement op 22.589 euro.
Maar de verbeelding van senioren wordt beter aangesproken als we dit bedrag omzetten in aloude Belgische franken.  Het gaat welgeteld om 912.595 BEF.
Nadere details over plaats van het gebeuren, de data en  de kostenberekening (in BEF!) volgen nog.

Stad (OCMW) krijgt veel geld voor aanpak vluchtelingeninstroom (2)

(Zie nog vorig stuk dd. 27 december 2016.)

De tweede schijf van de ‘middelen Vlaams binnenlands bestuur’ geschonken door minister Liesbeth Homans (van de N-VA, nota bene) voor de aanpak van de meer recente vluchtelingeninstroom is nu binnen.
Stad Kortrijk  kreeg ditmaal 271.998 euro en dit bedrag is doorgestort aan het OCMW.

We weten nu ook wat het OCMW ditmaal met deze som zal uitrichten.
1.  Jongerencoach OKAN (Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers tot 18 jaar) en schakelklas (voor 18-21-jarigen): 60.650 euro.  (Er is meer nood aan individuele ondersteuning en die zal gebeuren door de Groep Intro.)
2.  Woonbegeleiding door de Woonclub van het CAW:  50.000 euro.  (Deels nog met middelen uit de eerste schijf.)
3.  Traumabegeleiding en psychosociale zorg in samenwerking met Solentra: 17.200 euro. ( Solentra is iets verbonden aan de psychiatrische afdeling van het UZ Brussel.)
4.  Behoud schakelklas in Driehofsteden (inburgering 17-25-jarigen): 26.000 euro.
5.  Behoud ondersteuning basiseducatie (bij Alfatraject): 40.000 euro.
6.  Tolkendienst: 5.000 euro.
7.  Inzet van deel OCMW-personeel sociale dienst voor de buddywerking met erkende vluchtelingen: 10.000 euro (met deel van de eerste schijf).
8.  Twee “toeleiders” in diversiteit: 60.000 euro.

Wat is gedaan met de eerste schijf van 163.615 euro?
1.  Jongerencoaching in de OKAN-klassen: 40.000 euro.
2.  Opstart Schakelklas voor wie te oud is voor de OKAN: 46.000 euro.
3.  Extra klas Open School voor 21-25-jarigen voor maatschappelijke integratie, Nederlands en beroepsoriëntering: 23.000 euro.
4. Inzet projectmedewerker OCMW voor de aanpak vluchtelinginstroom: 50.000 euro.  (Uit de dienst getreden begin dit jaar en bij ons weten nog niet vervangen.)

P.S.
De middelen van minister Homans kent men toe op basis van ‘de ernst van de situatie’ inzake (meer recente) instroom van vluchtelingen in de gemeenten.
Over het aantal recente ingestroomde vluchtelingen in Kortrijk vinden we geen enkel cijfer.
We weten enkel dat Stad in de eerste referentieperiode (november 2015-mei 2016) op de 12-de plaats stond en bij de tweede periode (april 2016-oktober 2016) op de  7-de plaats.  De ‘ernst de situatie’ is gegroeid.

 

Niet 6 maar 16 kramen moesten verdwijnen op de Kortrijkse Paasfoor 2017

De media hadden het de voorbije dagen alsmaar over zes foorattracties die dit jaar zouden moeten verdwijnen.
Media moeten zich nu toch een keer beter (laten) informeren.  Alstublieft zeg,  Het ging wel degelijk om zestien getroffenen.

Onder druk van een zgn.  “Vereniging van Belgische Foorreizigers” (vier corporatistische bonden!) heeft de bevoegde Kortrijkse schepen Rudolphe Scherpereel  (N-VA) de zes aanvankelijk geweigerde kramen terug opgevist, – zogezegd omdat er nu plots onverwacht meer plaats vrijkomt op het Conservatoriumplein.
Het zgn. eenheidsfront  van  forains dreigde dit jaar, middels zogenaamd een of andere gemandateerde vertegenwoordiger,  om helemaal niet in onze stad op te dagen.

(Terwijl geen mens geloofde dat de voormalige abonnees met zijn allen ‘en masse’ tijdens de periode rond Pasen nog ergens een evenwaardig alternatief zouden kunnen vinden in andere steden.  Komaan zeg.)

Even ter info opmerken dat uit een min of meer verzwegen poll van “De Krant van West-Vlaanderen” 52 procent van de 490 uitgebrachte stemmen niet meer wilden weten van onze Kortrijkse Paasfoor…

Dit jaar waren er voor de foor 153 kandidaten ingediend, zijnde de voormalige abonnees (140?) , aangevuld met spontane kandidaturen.
Ja,  zes daarvan heeft  iemand (maar wie?)  in eerste instantie resoluut geweigerd omwille van het feit dat zij niet beantwoorden aan ernstige selectiecriteria, gehanteerd bij de toewijzing van de standplaatsen.
Er bestaat namelijk zoiets als een “Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten én kermisactiviteiten”.
In art. 8§2 van voornoemd reglement staan de voorwaarden opgesomd waaraan men moet voldoen voor de toewijzing van een standplaats.

–  Drie kandidaturen zijn geweigerd op basis van het criterium “de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat”.
Het ging om twee wanbetalers en één wegens wangedrag (van personeel betrokken in vechtpartij).  Zij kregen vergiffenis want de enen beloofden te betalen en de betrokken  vechters zouden zich niet laten zien op de foor van dit jaar.  (Kregen zij wel een tijdelijk plaatsverbod?)
–  De andere drie kandidaten  heeft men (iemand?) uitgeschakeld omwille van het criterium “aard van de attractie“.
Het ging om drankgelegenheden,  en dat zijn immers geen klassieke foorattracties.  Zij werden terug opgevist omdat er nu plotseling  meer plaats beschikbaar is op het foorterrein.

Maar er zijn dus nog tien andere kandidaten uitgeschakeld omwille van “de aantrekkingskracht van de attractie“.  (Staat niet in de gazetten.)
Het betreft  foorkramen waarvan reeds een gelijkaardige attractie aanwezig is.
Voor die slachtoffers is blijkbaar geen van de woordvoerders van de foorkramen in actie geschoten.  Solidariteit !
Het ging  om een katapult, een boogschietskraam, een aantal molens, een ponymanège, een lachpaleis, een spookhuis, een “booster”.

P.S.
Andere selectiecriteria bij al of niet toewijzing van een plaats:
–  de technische specificaties van de attractie of de vestiging
–  de veiligheid
–  de deskundigheid van uitbater en personeel
–  de nuttige ervaring.

 

 

Stad krijgt veel geld voor de vluchtelingeninstroom

(Mag hoor, maar men dient het te weten.)
De Vlaamse regering (zijnde meer in het bijzonder minister Liesbeth Homans van de N-VA ) stelde in mei 2016 een bedrag van 20 miljoen euro ter beschikking voor steden en gemeenten waar de vluchtelingenproblematiek zich het meest ernstig voordoet of voordeed.
Dit bedrag is onlangs  nog op  23 december laatstleden opgetrokken tot 22,554 miljoen euro.

Bij een eerste schijf van 10 miljoen kreeg Kortrijk op 13 juli 2016 een bedrag van 163.615 euro toegewezen.  We stonden hiermee op de twaalfde plaats inzake de ernst van de situatie.
(Zelfs in Roeselare, Mechelen, Kapellen, Houthalen,  Brugge  leek de vluchtelingeninstroom serieuzer tijdens de referentieperiode november 2015-mei 2016.)

Bij de onlangs verdeelde schijf van nu 23 december behaalde onze stad de zevende plaats, na Antwerpen, Gent, Leuven, Oostende, Sint-Niklaas, Mechelen.
Stad Kortrijk krijgt nu 271.998 euro.
Twee buurgemeenten kregen ook subsidies:  Wevelgem (36.461 euro) en Harelbeke (25.475 euro).

De subsidies worden toegekend volgens bepaalde criteria:
–  70% volgens het aantal erkende vluchtelingen en ‘subsidiair beschermden’ in de referentieperiode;
–  20%  volgens het aantal legale personen van buitenlandse herkomst in 2014;
–  10% volgens sociale maatstaven zoals die gelden voor het Vlaams Gemeentefonds.

De gemeenten dienen  in de jaarrekeningen 2016, 2017, 2018 te rapporteren wat ze met dat geld hebben aangevangen en welke effecten konden bereikt.  (De subsidies mogen  overgedragen aan het OCMW.)

N.B.
Het staat weerom niet in onze plaatselijke gazetten.
Het is namelijk compleet ondenkbaar dat de Kortrijkse SP.A-OCMW-voorzitter aan de perse vertelt (“het over zijn lippen krijgt”)  wat hij zoal in de wacht sleept qls steun van ene  N-VA minister als Homans. ( Evenals de steun in zijn strijd tegen de Kortrilkse armoede.)

 

 

 

 

Stad doekt oude spookstichtingen voor liefdadigheid op

Iemand heeft bij Stad een wachtrekening ontdekt waarop een bedrag van 28.462,43 euro stond geboekt.  Blijkbaar geld dat toebehoorde aan een aantal aloude private stichtingen met filantropische doelstellingen waar niets meer mee gebeurde.
Dat bedrag wordt  nu overgedragen naar de sociale dienst van het  OCMW  en zal worden besteed aan steunverlening met klemtoon op opvoeding en scholing van kinderen alsook aan ziekenverzorging.

Het ging om volgende instellingen waarvan niemand nog het bestaan kende:
–  Stichting Vercruysse-De Bien
Voor kledij en voeding van arme Kortrijkse meisjes ondergebracht bij de Zusters van Saint Vincent de Paul.  Stichtingsakte verleden op 27 februari 1837.
–  Stichting Amerlinck-Demeestere
Onderhoud van zieke en/of arme vrouwen/weduwen en hun dochters en anderzijds aanbieden van onderwijs aan amen.  Oprichtingsakte dateert van 21 september1770.
–  Stichting Verrue
School voor arme meisjes.  Opgericht bij KB van 20 mei 1835.
–  Stichting Vandale  (voor weldadigheid)
Enerzijds arme kinderen leren lezen en schrijven en werken, anderzijds om gratis  arme zieke patiënten bij te staan.  Gesticht in 1787.
–  Stichting Vandale (voor onderwijs)
Gesticht in 1787.
–  Stichting Bastin en Brouckaert
Geen nadere gegevens gekend.  Oprichtingsakten ontbreken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vluchtelingen met leefloon in de centrumsteden (2)

Eerst dachten we Antwerpen en Gent buiten beschouwing te laten omdat die nogal wat vluchtelingen aantrekken in vergelijking met de andere elf centrumsteden.  Tot er ons iets opviel.  Er zijn steden met een kleiner aantal vluchtelingen terwijl het draagvlak toch slechter uitvalt.
Met ‘draagvlak’ bedoelen we de ratio van het aantal vluchtelingen afgezet tegenover het aantal inwoners.
Mooi  voorbeeld is Gent.
In de periode juli 2015 tot juni 2016 telde men daar 1.087 erkende vluchtelingen die genoten van OCMW-steun.
De ratio bedraagt 42,3  per 10.00 inwoners.
Kijken we nu even naar Oostende.  Telde in die periode van twaalf maanden ‘slechts’ 632 erkende vluchtelingen met leefloon.  Maar de ratio bedraagt  wel degelijk 89,5 per 10.000 inwoners!

Hierna een rangschikking van  13 centrumsteden , te beginnen met de steden alwaar het draagvlak het minst hoog is. (Dus met de hoogste ratio.)  Tussen haakjes het aantal erkende vluchtelingen met leefloon in de periode van juli 2015 tot juni 2016.

1.   Oostende:  89,5   (632)
2.   Antwerpen:  79,6  (4.111)
3.  
Leuven:   69,2  (687)
4.  Roeselare:  60,7  (370)
5.   Gent:  42,3  (1.087)
6.   Kortrijk:  32,7  (247)
7.   Aalst:  27,8  (234)
8.   Mechelen:  26,7  (226)
9.   Hasselt:  25,7  (197)
10.  Sint-Truiden:  20,5  (22)
11.  Brugge:  15,7  (185)
12.  Genk:  13,4  (88)
13.  Turnhout:  7,3  (8)

Onze bron is de krant “De Tijd” van 22 oktober.
Voor het raadplegen van de kaart van België met cijfers voor alle gemeenten dient u  de online-versie van de krant te bezoeken.

Misschien willen onze Kortrijkse lezers wel de toestand kennen bij de buurgemeenten?
– Kuurne: 18,2  (24)
–  Harelbeke:   11,6  (32)
–  Lendelede:  10,4  (6)
–  Wevelgem:  9,3  (29)
– Zwevegem:  2,9  (7)

Hoeveel vluchtelingen krijgen leefloon van Kortrijks OCMW? (1)

“De Tijd” van 22 oktober pakte uit met cijfers voor het hele land.
En op de online-versie van de krant staat een kaart waarbij je iedere gemeente kunt aantikken om de toestand aldaar te bekijken.

Maar laat ons eerst wat fabels uit de weg ruimen.
–  In tegenstelling met wat menigeen meent te weten hebben asielzoekers  geen recht op financiële steun.  Zij krijgen wel “opvang” zolang het onderzoek loopt.
Dat betekent dat zij een slaapplaats krijgen, maaltijden, sanitaire voorzieningen, kledij.  Daarnaast kunnen zij genieten van een beperkt bedrag om te voldoen aan dagelijkse (kleine) behoeften.  Verblijven zij in een opvangcentrum dan gaat het om 7,4 euro per week.  Kregen ze een woning toegewezen dan moeten ze met 60 euro per week zelf instaan voor hun levensonderhoud.
–  Erkende vluchtelingen die de opvangstructuur hebben verlaten kunnen  – na onderzoek –  financiële OCMW-steun krijgen.  Maar dit kan enkel als zij behoeftig zijn en geen werk hebben.
–  Het leefloon bedraagt in ons land 1.156 euro voor een gezinshoofd, 867 euro voor een alleenstaande en 578 euro voor samenwonenden.
–  Vanaf 1 november (morgen) zijn zij verplicht om een geïndividualiseerd project af te sluiten voor maatschappelijke integratie.
–  De data over vluchtelingen met leefloon zijn wel misleidend in deze zin dat zij al meteen in de statistieken  belanden zodra zij  één dag leefloon ontvingen.
–  Een OCMW krijgt een groot deel van de uitgaven voor leefloners  terugbetaald van de federale overheid en kan ook bedragen terugvorderen van  de betrokkenen.  Zo is in Kortrijk in 2015 voor 3,96 miljoen euro uitbetaald maar bedroeg de netto-tussenkomst ten laste van het OCMW afgerond slechts 800.00 euro.

Hoe zit het nu in Kortrijk inzake vluchtelingen met leefloon?
(Eerst even zeggen dat we nergens specifieke gegevens vinden over het totaal aantal vluchtelingen (asielzoekers) in onze stad.  Ook niet in de laatste OCMW-jaarrekening van 2015.)
Volgens ‘De Tijd’ waren er tijdens  de laatste  twaalf maanden tot juli 2016  alhier 247 erkende vluchtelingen met financiële OCMW-steun.  (Al was het maar voor één dag.) Dit zijn 32,7 per 10.000 inwoners. Het jaar tevoren ging het om 201 vluchtelingen oftewel 26,7 per 10.000 inwoners.  Is dat veel?

We vergelijken  even met de andere centrumsteden, uitgezonderd Gent en Antwerpen.  Grote steden trekken immers “buitensporig” veel vluchtelingen aan.
Zie een volgend stuk.

P.S.
In de periode juli 2014 tot juni 2015 waren er in België 120 gemeenten geheel zonder vluchtelingen.  In juli 2015 tot juni 2016 nog 72.

 

Houders van een UITPAS met een kansentarief het meest te zien bij sportactiviteiten

Houders van een UITPAS met een zgn.  kansentarief betalen slechts 20 procent van het normale tarief.  De aanbieders van activiteiten derven hierbij 40 procent, maar de overige 40 procent is dan  terugbetaald door Stad aan de aanbieder, via middelen die voortspruiten  het Vlaamse Participatiedecreet “vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede”.
Een  eerste terugbetaling aan diverse organisatoren gebeurde onlangs voor de periode van 1 september 2015 tot 31 mei 2016. Hieruit kan men opmaken welke activiteiten het meest geliefd zijn bij de kansarmen met een UITPAS.
Begin juli waren er 2.650 UITPASsen geactiveerd, waarvan 541 met kansentarief.

De rangschikking (let eens op de laatste plaats):

KSV Kortrijk: 1.610,00 euro.
KV Kortrijk: 936,80
VZW Sportplus: 712,40
Buda Kunstencentrum: 437,00  (film?)
De Warande : 313,20
Festival van Vlaanderen Kortrijk: 196,80
Schouwburg Kortrijk: 194,40
De Speelvogel: 35,00
Theater Antigone: 34,40
Sportdienst Kuurne: 25,20
OC De Vonke: 20.00
Zwembad ’t Badhuis Menen: 17,60
Sportdienst Wevelgem: 16,00
Zwembad De Treffer (Waregem) : 13,60
Dienst Jeugd en Cultuur Avelgem: 12,80
De Kreun:10;00
GC Forum (Wervik): 9,60
OC Aalbeke: 4,00
Stedelijke Musea: Kortrijk: 2,40 euroots