Category Archives: quotes

Quote van de dag: “Niet alles moet om geld draaien.”

Yvan Vindevogel, de nieuwe steenrijke eigenaar van hotel Damier op de Grote Markt, vertelt in De Tijd dat zijn hotel niet rendabel is. Hij moet elke maand 10.000 à 20.000 euro “toesteken”. Een tijd geleden dacht hij er daarom aan om de hotelkamers om te vormen tot bureaus. Maar hij kon dat niet over zijn hart krijgen.
“Vincent, burgemeester en vriend van me zei ook: ‘Yvan, dat ge je toch niet doen? Niet alles moet om geld draaien.

(De Tijd, 12 juli, katern ‘ondernemen’, pag. 13.)

Quote van de dag: “daar absoluut niet achter staan”

Dat zegt onze burgemeester vandaag in de regionale bladzijden van “Het Laatste Nieuws”:
“Zo voeren we zeker geen taks op nacht- of belwinkels in. Dat blijft een belasting op ondernemen en daar sta ik absoluut niet achter.”

De tripartite onder leiding van Vincent Van Quickenborre heeft dit jaar al drie NIEUWE belastingen ingevoerd, en ze slaan allemaal op een vorm ondernemen:
1. Belasting op geldautomaten.
2. Belasting op overnachtingen in hotels.
3. Belasting op “sampling” (uitdelen van commerciële producten op straat).

Quote van de dag: “goeie democraten”

Schepen Philippe De Coene (SP.a) in “Het Laatste Nieuws” van vandaag (editie Leiestreek):
“We zullen ons standpunt pas als goeie democraten toelichten in de gemeenteraad en niet vooraf, anders maak je de gemeenteraad overbodig.”

De scribenten (stenografen) van de reguliere pers komen nu niet meer bij van het lachen. Meer in het bijzonder ligt Peter Lanssens (LPS) in een deuk. En de raadsleden die konden kennis nemen van deze uitlating liggen nu in coma.
Er gaat praktisch geen week voorbij of de papieren perse – die van de dode bomen – krijgt van de nieuwe tripartite rechtstreeks – en dus buiten de gemeenteraad om – via een persbericht of een persmoment verslag van een of ander beleidsvoornemen. Of de journalist wordt zelf door schepenen of kabinetsleden opgebeld! Of hij krijgt een privé-audiëntie. (Nog tijdens Kortrijk congé konden we via de kranten vernemen dat het Broelmuseum wordt gesloten.)

Zowat tien dagen geleden bijvoorbeeld hoorden de persjongens nog vanwege schepen De Coene in eigen persoon (!) dat de organisatie van de kinderopvang nu in handen komt van het OCMW en daarbij kregen ze tegelijk expliciet de mededeling dat de opvoedingswinkel “De Pluim” gaat sluiten.

Waarover wil schepen De Coene pas iets zeggen in de gemeenteraad van 9 september?
Over de vraag van N-VA-raadslid Steve Vanneste om geen staatsieportretten van het nieuwe koningspaar aan te brengen in het stadhuis.
Ook schepen Wout Maddens (VLD) wenst voorlopig niet inhoudelijk te reageren. Dat is de (tussen haakjes: flamingantische) schepen die ongeveer wekelijks in de pers komt om een en ander van zijn woonbeleid en/of stadsplanning toe te lichten.

P.S.
– Het voorstel van Steve Vanneste zou best een repliek krijgen van de bevoegde schepen voor stadsgebouwen, en dat is Koen Byttebier (VLD).
– Het voorstel is vanuit het VB al een keer ter sprake gekomen.

Quote van de dag: “Ik blijf omdat het moet”

“Het Kortrijks Handelsblad” (Krant van West-Vlaanderen) van vandaag 12 juli laat ook even schepen van Financiën Catherine Waelkens aan het woord. Er liepen namelijk kort geleden geruchten dat zij wou ontslag nemen. (Het botert ook niet zo goed tussen haar en N-VA-collega Rudolphe Scherpereel.)
Catherine is formeel: “Ik blijf omdat het moet. Het volk heeft gekozen.”
(Ter info even dit, Catherine. Het volk kiest geen schepenen.)

De schepen geeft wel toe dat de bekleding van het ambt geen meisjesdroom is geweest.
“Waarover ik dan wel droom? Over wonen in een kasteel met 17 lakeien in dienst.” (lacht)

– In “Het Nieuwsblad” van vandaag geeft Waelkens nog wat commentaar:
“Ik doe gewoon mijn plicht, ook al omdat mensen met inzicht in financiën niet dik gezaaid zijn.”
– En via “Het Laatste Nieuws” vernemen we iets over haar beleid. De schepen wil vooral aan haar collega’s in het College duidelijk maken dat ze zuinig moeten zijn om de begroting onder controle te houden. “Dat is een moeilijke opdracht want de meeste (hoeveel? KW) politici zijn niet graag zuinig.” Aldus Waelkens. (LPS)

Ter afronding.
Men zal zich herinneren dat de schepen ooit verkondigde dat Stad geen geld meer zou uitgeven voor zaken die niets opbrengen.

Quote van de dag: “ik garandeer u”

Patrick Decuyper, de CEO van de West-Vlaamse fusieclub Zulte-Waregem in “De Tijd” van 25 mei (T-Weekend pag.47):
“Maar, ik garandeer u: zonder fusie speelt of KV Kortrijk of Zulte-Waregem binnen vijf jaar in tweede klasse.”
Verder nog:
“Zuiver rationeel kan niemand tegen een fusie met Kortrijk zijn. Die fusie is zelfs broodnodig voor ons om op termijn te kunnen overleven. Als we binnen een paar jaar na een fusie met Kortrijk in een fantastisch stadion voor de titel spelen, zal Patrick Decuyper opnieuw de held zijn. Dan zul je diezelfde supporters niet meer horen morren.”

Quote van de dag: “Men knaagt aan mijn capaciteit..”

Stefaan Eeckhout, korpschef van de politiezone VLAS is aan het woord op WTV, 7 mei laatstleden.
(Pro memorie: de korpschef wil vervroegd vertrekken onder meer omdat het niet klikt met Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne
die verregaande besparingen wil doorvoeren in het budget van de politiezone Kortrijk-Kuurne-Lendelede.)

Korpschef doet dus zijn beklag: “Men knaagt aan mijn capaciteit en mijn budgetten.”
Goed luisteren: “capaciteit” staat in het enkelvoud. Gaat dus niet om de hoedanigheden, de kwaliteiten die de korpschef al of niet zou bezitten.
De term “capaciteit” slaat wel degelijk op de personeelsbezetting en het aantal manuren dat men dan met dat personeel kan presteren. Voor 2011 (laatste bekende jaarverslag van de zone) bedroeg de totale capaciteit van de operationele (CorOPS) plus de administratieve en logistieke medewerkers (CALog) 455.443 manuren, dat is gemiddeld 1520 uren per 299,6 voltijdse equivalenten. Zien wat het wordt voor dit of volgend jaar, daar kunnen we nog lang op wachten.

Kortrijks burgemeester wil de personeelskosten drukken, en waarschijnlijk ook nog de werkingskosten en misschien zelfs de investeringen. In elk geval moet er Рalthans volgens ̩̩n van de drie burgemeesters van de zone Рgesnoeid worden in de uitgaven.
De mantra van de nieuwe tripartite – in Kortrijk dan – is nu eenmaal: “meer doen met minder“, en dit op alle terreinen. Vandaar ook dat de gemeentelijke dotatie van Kortrijk voor de werkingskosten van de zone VLAS dit jaar onveranderd blijft: 13.394.382 EUR. (In het verleden waren Kuurne en Lendelede bereid om de dotatie te verhogen met 2 procent.)

– En waarlijk: in de begroting 2013 van de zone raamt men de werkingskosten op 3,25 miljoen tegenover 3,32 miljoen euro vorig jaar. Een besparing van 73.636 euro.
– Inzake personeelskosten is er voor 651.996 euro bezuinigd.
– De geraamde buitengewone uitgaven (investeringen) dalen van 706.000 euro naar 520.000 euro.
Vandaar ook dat dat de begroting voor dit jaar min of meer sluitend is: uitgaven voor 23,63 miljoen tegenover ontvangsten ten bedrage van 23,32 miljoen.

Hoe zit dat nu eigenlijk met die personeelsbezetting?
– Volgens de laatste gegevens telt men bij het operationele korps nu 255 ingeschreven personeelsleden, wat overeenkomt met 248,4 voltijdse equivalenten. Vergelijk. Volgens de regelgeving (KB van 5 september 2001) is het opgelegde minimum 261 leden, terwijl de personeelsformatie van september 2003 voorzag in 271 operationele medewerkers.
РBij het administratieve en logistieke kader telt men 57 leden, wat overeenkomt met 52,57 voltijdse equivalenten. Dat is 16 medewerkers m̩̩r dan de personeelsformatie oorspronkelijk voorzag, maar velen beschouwen dat als een goede zaak aangezien het hier om burgerpersoneel gaat.

Maar waar zitten die besparingen nu eigenlijk???
De rekening 2012 van de zone is nu gekend. De “ware” werkelijk geconstateerde bedragen.
De vastgelegde uitgaven bedroegen 24,09 miljoen euro. Tegenover de nu geraamde uitgaven (23,63 miljoen) bedraagt het verschil 460.000 euro! Besparingen!
MAAR! De vastgestelde rechten (terminologie voor de werkelijke ontvangsten) bedroegen 25,57 miljoen euro. Tegenover de geraamde ontvangsten voor dit jaar (23,32 miljoen) een verschil van méér dan 2 miljoen. Minder ontvangsten!

Uitleg?? Graag.

P.S.
Hoe zou het er daar aan toe gaan, in de zittingen van het politiecollege van de zone?
Twee CD&V-burgemeesters met een VLD-voorzitter die het helemaal niet – en minder dan ooit – is gewend om ook maar enigszins te worden gecounterd? En dan die arme korpschef daarbij…

Quote van de dag: “…er gebeurde veel te weinig…”

“Buiten formaliteitsmeetings en het goedkeuren van het programma voor Sinksen en deels ook voor de 11 juli feesten en eindejaar gebeurde er veel te weinig met die vereniging.”
Aldus schepen Koen Byttebier in “Het Laatste Nieuws” van vandaag, 5 april.

Die vereniging waarvan sprake is de gemeentelijke vzw “Feest in Kortrijk” (FIK).
Daar is schepen Byttebier dus als VLD-raadslid jarenlang de voorzitter van geweest.
De weinige bestuursvergaderingen (“formaliteitsmeetings”?) die werden belegd vingen soms aan op onmogelijk ochtendlijke uren en lokten nauwelijks één bestuurslid.

Quote van de dag: “5 jaar bezig”

Burgemeester Vincent Van Quickenborne in “Het Laatste Nieuws” van vandaag: “Als er aan elk idee een overleg vooraf moet gaan, zijn we 5 jaar bezig met overleggen en wordt er niets gerealiseerd.”
(Handelaars hekelen het gebrek aan overleg bij de invoering van koopzondagen.)

Met deze uitlating ondermijnt de burgemeester geheel en al de actie burgerparticipatie “Kortrijk Spreekt”.

P.S.
De quote is gerangschikt onder een nieuwe rubriek van kortrijkwatcher: “ASAP”.
Asap is binnen de stadsadministratie namelijk de nieuwe nickname van Quickie.

Quote van de dag: “schuldenloos door het leven stappen”

Aldus besluit centrumburgemeester Vincent Van Quickenborne (van centrumstad) zijn eigenstige kommentaar bij de begroting 2013 in “Het Kortrijks Handelsblad” van vandaag (pag. 16):

“Dan is de schuld van 11,22 miljoen euro weggewerkt en kunnen we vanaf 2016 schuldenloos door het leven stappen.”

Als Vincent het heeft over een schuld van 11 miljoen bedoelt hij het begrote tekort in het dienstjaar 2012. (Het vorige.) Dus het verschil tussen de (gewone) ontvangsten en uitgaven in dat jaar en zonder rekening te houden met het saldo van de vorige jaren en de overboekingen. Het geraamd resultaat voor 2012 was – 8,2 miljoen.
(De jaarrekening met de werkelijk gerealiseerde uitgaven en ontvangsten is waarschijnlijk nog niet gekend.)

Maar hoe zit het eigenlijk met onze schuld? Daarvoor moet men kijken naar de laatst opgemaakte balans (jaar 2011).
Schulden op meer dan 1 jaar: 169,8 miljoen. (Miljoen, in euroots!)
Schulden op < of = 1 jaar: 35,1 miljoen. Vergelijk dat bedrag met het eigen vermogen: 282,3 miljoen euro. Bij die schulden die binnen het jaar vervallen steken dus ook de aflossingen van leningen (17,3 miljoen) en de te betalen intresten (2,8 miljoen). P.S. (1) Titel van het stuk in dat Handelsblad, grote kop : "SCHULDENVRIJ TEGEN 2016″.
Mensen onthouden dat. In feite is dat toch misleidende journalistiek.

P.S. (2)
Op dezelfde bladzijde van het Kortrijk Handelsblad is er nog een kolom gewijd aan de uitgaven in diverse diensten, voor dit en vorig jaar. Bij de dienst “Algemene Financiën” staat een intrigerend zinnetje verscholen.
“Vooral de schulden zijn (hier) een probleem. In 2013 wordt daar een bedrag van bijna 22,5 miljoen euro ingeschreven, in 2013 was dat bijna 19,5 miljoen.” Met andere woorden: de schulden zijn gestegen!!

Quote van de dag: “bezig zijn met zichzelf”

In “Het Nieuwsblad” van vandaag (pag. 10) vraagt de interviewer aan Vincent Van Quickenborne of hij nog door één deur kan met Stefaan De Clerck. Want het lijkt er nog steeds op dat zij op voet van oorlog met elkaar leven.

Antwoord van Quickie:
“Ik heb die bladzijde omgedraaid, en ik hoop dat Stefaan dat ook doet. Want het is belangrijk dat mensen opnieuw in het belang van hun stad denken, in plaats van bezig te zijn met zichzelf, met hun positie.”

Ten huize van de familie De Clerck wordt opnieuw bloed gespuwd.