Category Archives: quotes

Quote van de dag: “Ik ben lichtgelovig.”

Ter voorbereiding van onze artikelenserie “Kan Kortrijks burgemeester nog multitasken?” stootten we nog op een dubbelinterview afgenomen van Vincent Van Quickenborne  en de VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten.   Verschenen in een apart katern in “De Krant van West-Vlaanderen” van 19 januari van dit jaar.

De vraag was: “Waarin verschillen jullie dan van mening?”
Daarop antwoord Rutten onmiddellijk dat zij absoluut ongelovig is en dat Q een katholieke liberaal is.  En dat zij meer de seculaire staat verdedigt.

En wat antwoordt onze burgemeester?
“Ik ben wel gedoopt, ben getrouwd voor de kerk, mijn dochter is gedoopt.  Ik ben lichtgelovig.  Ik zit niet elke zondag in de kerk, maar draag de katholieke waarden wel mee.  Misschien heeft dat te maken met de streek waar ik ben opgegroeid en waar ik thuis ben”.
En dan:  “Maar ik vind wel dat godsdienst door de mensen privé moet worden betaald en niet door de staat.”

P.S.
Heeft er iemand weet van enig initiatief van Q om niet langer de Kerk financieel te laten bijstaan door de Staat?

Quote van de dag: “dit is geen topprioriteit”

Kortrijk (deelgemeente Marke) heeft ook een Cyriel Verschaevestraat.
Via de website van de ” Krant van West-Vlaanderen” liet schepen Philippe De Coene (SP.A) op 17 augustus laatstleden weten dat hij er persoonlijk voorstander van is om die naam te veranderen,  maar dat is “voor het bestuur geen topprioriteit”.

Natuurlijk niet.
Stel dat dit agendapunt (bijvoorbeeld door Groen…) zou ter sprake komen in de gemeenteraad van 11 september aanstaande, dan is het hek van de dam.
De tripartite  (met N-VA) valt in duigen.
Zij overleeft namelijk nog nipt dankzij de steun (de stemmen) van twee ex-VlaamsBelangers.
Hoe zouden die zgn. onafhankelijke twee raadsleden gaan stemmen bij zo’n explosief dossier?  En voormalig N-VA-schepen Catherine Waelkens? En de huidige VB’er Steve Vanneste???

Het wordt binnen de lokale  N-VA-partij en het bestuur (zo’n ruziemakers!) gegarandeerd een heel heikel punt.
Ook binnen het College van Burgemeester en Schepenen met een aartsflamingant als Rudolphe Scherpereel en bleiter AN zouden de gemoederen moeilijk te bedaren zijn.
Niet voor niets zegt de als dusdanig  algemeen erkende bevoegde schepen van cultuur An Vandersteene (N-VA) in “Het Laatste Nieuws” (19 augustus, pag. 37) dat men de discussie niet opnieuw zal voeren.
Ja, zo zegt de schepen, Verschaeve koos wel de kant van Duitsland in de Tweede Wereldoorlog.  En dan volgt een heel potsierlijke en uitermate relevante opmerking om een en ander te verschonen.
“Maar ah, dat deden toen veel Vlamingen.”

Au fond is dit de quote van de dag?

P.S.
Weet uw wat destijds wel een topprioriteit was bij de SP.A-schepenen?
De open ruimte op de site van Kortrijk-Weide – nog voor die was ingericht – stante pede omdopen tot Nelson Madelaplein.

 

..

Quote van de dag: “dat is zo afgesproken”

In het gratis weekblad “De Zondag” van 7 mei komt Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (VLD) aan het woord.  Rubriek ‘Actua’,  pag 6.

Laatste vraag in het interview:
“Gaat u voor een nieuwe legislatuur als burgemeester?”
Antwoord: “Dat kondig ik volgend voorjaar aan.  Dat is zo afgesproken binnen de coalitie.”

Wat zou dat kunnen betekenen?
–  Moeten de andere partijen van de huidige tripartite (Sp.a., N-VA) dan ook tot zo lang wachten om een lijsttrekker naar voor te schuiven?
–  Is er een soort amalgaam van een ‘stadspartij’ in de maak?

P.S.
De laatste tijd profileert de  burgemeester zich toch opvallend als federaal parlementariër in de nationale politiek.

Over “alternatieve” en ware feiten in de Kortrijkse politiek (1)

Al in het eerste weekend als ‘leaderof the free world’  verkondigde Trump meerdere onwaarheden.
Daarop aangesproken in een tv-interview zette een (vrouwelijke) topadviseur  (Kellyanne Conway) de leugens van de president en zijn team weg als zijnde “alternatieve feiten”.
De dagen van de harde, ware feiten zijn onder Trump voorbij.

Ook onze Kortrijkse tripartite (de zgn. stadscoalitie) en de goed geregelde propagandamachine (die bestaat!) van het schepencollege kent er wat van.
In een volgende editie van deze elektronische krant geven we daar enkele voorbeelden van.
We zullen dan eerst de (alternatieve) feiten geven zoals zij door de burgemeester of schepenen worden kond gemaakt en altijd weer gretig als juist opgepikt door de lokale “embedded press”.   Daarna de harde feiten zelf.
Goed hé?

 

Quote van de dag: “al de rest is lulkoek”

De voorzitter van KV Kortrijk ligt niet wakker van de trainerskwestie.  (De voetbalclub moet op zoek naar een  nieuwe hoofdtrainer, uiteraard in het bezit van een Pro Licencediploma.  Coach Belhocine beschikt daar niet over.)

De spelers liggen overigens over het vertrek van Patrick De Wilde ook niet wakker.
Zegt voorzitter Joseph Allijns: “Het enige wat spelers bezighoudt, is wat ze kunnen verdienen. Al de rest is lulkoek.”
Echt een uitlating  om ad valvas bekend te maken in de supporterslokalen.

(Krant van West-Vlaanderen, editie Sport West – voetbal,  17/06/2016.) 

 

 

 

 

 

Quote van de dag: “het nadeel van deze locatie” (Kortrijk)

Ter gelegenheid van de opening van  de nieuwe campus van de technologiegroep Barco  op het Beneluxpark te Kortrijk heeft de krant “De Tijd” (28 mei, pag. 21) een vraag gesteld aan de CEO Eric Van Zele .

“Waarom de wereldwijde speler dan toch  Kortrijk  –  sinds 1934 Barco’s heimat –  kiest om zijn nieuwe hoofdkwartier neer te poten?”

Van Zele: “”Het nadeel aan deze locatie is dat we moeilijk buitenlandse krachten aantrekken. Maar we wilden onze West-Vlaamse talenten met hun karakteristieke inzet absoluut niet verliezen.”

P.S.
De bakermat van Barco is niet Kortrijk.
De stichtingsakte van de firma “Belgian  American  Radio  Corporation” dateert van 4 november 1933 en is opgemaakt ten huize van notaris Denys uit Zwevegem. De maatschappelijke zetel was in Elsene maar de werkplaatsen lagen al sinds de jaren ’20 in de Gasthuisstraat te Poperinge,  Oprichter was Lucien De Puydt.  Voorheen assembleerde hij toestellen onder de naam ‘Stellavox’.  Een luxe-model kostte 8.000 frank. Gewoon model: 2.950 frank.  Arbeiders verdienden toen 1 frank per uur.

 

 

 

 

Quote van de dag: “moest mij koest houden”

Begin deze maand maakte de CD&V-fractie een balans op na 1000 dagen beleid van de huidige tripartite (VLD, SP.a en N-VA).
In de persmap staken vier bladzijden algemene beschouwingen over de sterke en zwakke punten, de ‘vraagtekens’, plus nog één bladzijde met een puntenrapport per schepen.
Die ene vijfde bladzijde is door “Het Laatste Nieuws” en het “Kortrijks Handelsblad” zowat in extenso overgenomen.
Peter Lanssens (lps) van HLN heeft zelfs een letterlijke copie (facsimile) van het artikel in zijn krant op facebook gepubliceerd, met de vraag of de CD&V met dat puntenrapport niet uit DE BOCHT gaat.

Enkele analfabete lezers van de gazette dachten dat Peter die punten had toegekend.

Vandaag (rond kwart na drie) repliceert (lps) daarop in facebook:
“Ik heb die punten niet gegeven. Ik had er wel graag telkens mijn eigen visie bij gezet, maar moest mij koest houden van de redactie.”

Is die uitlating grappig bedoeld, of gaat het hier regelrecht om een ware epifanie?
Nu, binnen de redactie van kortrijkwatcher staat al langer dan vandaag bekend dat onze lokale persjongens niet mogen schrijven wat ze zouden willen, en alleszins geen (kritisch) commentaar mogen geven over het gevoerde beleid.
Als ze daar maar kunnen bij leven.

Quote van de dag: “Kun je daarmee leven, schepen?”

In de gemeenteraad van maandag jongstleden stonden drie niet onbelangrijke punten geagendeerd die vallen onder de bevoegdheid van schepen An Vandersteene (N-VA). Bij elk van die punten heeft ze gezwegen als vermoord en liet zij de repliek over aan ofwel de burgemeester ofwel schepen Adolphe Scherpereel.
Het ging over de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur van de gemeentelijke vzw Musea het gevoerde beleid, de eventuele overbrenging van de cultuurtempel BE-part uit Waregem naar Kortrijk en het onderkomen van het stadsarchief. (Vandersteene is nu ook bevoegd voor het archief, sinds zij onderwijs is kwijt geraakt.)

Op een gegeven ogenblik (22u26) kon raadslid Stefaan De Clerck (van de CD&V, oppositie) het niet meer aanzien en riep hij uit: “Kun je daarmee leven, schepen, dat je niet mag antwoorden? Schepen zijn, en niets mogen zeggen?”
Volgens ‘Het Laatste Nieuws’ lieten collega’s uit het schepencollege achteraf weten dat An “er een beetje door zit”.

Voetnoot.
Vandersteene is al twee bevoegdheden afgenomen: ontmoetingscentra en onderwijs. In ruil kreeg ze er ‘stadsarchief’ bij… En DE FACTO heeft zij op gebied van cultuur ook niks te zeggen.

Quote van de dag: “gevaarlijke onbenullen”

Dit soort (kritische) beschouwingen zal je nooit te lezen krijgen in de regionale pers. Nooit. Maar in de nationale bladen kan het dan weer wel.

De bekende (beruchte?) sportjournalist Hans Vandeweghe is aan het woord, in de sportbladzijden van ‘De Morgen’ (27/06/2015, pag.19). Het gaat over de twee kandidaten bij de verkiezingen van de nieuwe voorzitter van Koninklijke Belgische Voetbalbond.
Eén daarvan was Joseph Allijns, voorzitter van de Koninklijke Kortrijkse Voetbalclub (KVK). Iemand van bij ons.
Vandaar dat de sportredacteur van kortrijkwatcher het nodig acht om er enige aandacht aan te besteden.

Citaat dus:
“Wat moet/mag de voetbalbond nog doen in de toekomst en vooral: van wie is dat voetbal, van wie zijn de Rode Duivels, van de voetbalbond of van de Profliga?
Dàt is de inzet van de voorzittersverkiezing tussen twee kandidaat-voorzitters die in het voetbal nooit een rol van betekenis hadden en die niemand ooit ook maar op een begin van visie heeft kunnen betrappen. Onbenullen op de voorzittersstoel in sportbonden zijn bijna een constante in de Belgische sport. Onbenullen worden pas gevaarlijk als ze vergeten dat ze onbenullen zijn. Vooral Allijns lijkt in dat bedje ziek. De Keersmaecker was/is geen genie, maar is misschien toch te verkiezen boven een marionet van een duistere Maleisiër.”

Zo.
Die zit, – kunnen we zo zeggen.
Onze Kortrijkse sportpers zal nooit naar dit stuk van collega Hans Vandeweghe verwijzen.
Onze lokale persjongens hebben overigens nog nooit een ietwat kritisch, – beter – opiniërend stuk gewijd aan de bestuurlijke werking van de Kortrijkse voetbalclub. Hebben het bij de overname van de club (de cvba Kortrijk Voetbalt) door ene Vincent Tan nooit gehad over die “duistere Maleisiër”. Hebben de usurpatie van het KVK-bestuur door het parachuteren van zes marionetten van de Maleisiër kritiekloos geacteerd.
Onze lokale persjongens hebben nog nooit de opeenvolgende beweringen van Allijns als zou KVK financieel gezond zijn getoetst aan de jaarrekeningen van de cvba ‘Kortrijk Voetbalt’.
Weten niks te melden over de gesprekken tussen de duistere Maleisiër en de burgemeester.

Dat is iets wat de hoofdredacteur van Kortrijkwatcher altijd al buitengewoon intrigeert.
Ook inzake politieke berichtgeving is de lokale pers zo tam als een lam.
In de landelijke pers daarentegen verschijnen dagelijks editorialen en andere opiniestukken die individuele bewindvoerders zowat kielhalen. Die series beleidsbeslissingen van regeringen naar de goot verwijzen.
Waarom kan – concreet nu – onze Kortrijkse pers geen kritisch-informatieve houding aannemen tegenover het lokale bestuur (de tripartite)?
Nog niemand tegengekomen die daarover een plausibele uitleg kan (wil) geven.