Category Archives: media

Gemeenteraad steeds meer voor schut gezet

In de gemeenteraad van gisteren 12 juni kreeg nieuwbakken VLD-schepen Vandendriessche (“zeg maar Arne”), tevens co-voorzitter van Feest in Kortrijk (FIK), vanwege raadslid Roel Deseyn (CD&V) een rist vragen over de werking van zijn gemeentelijke  VZW.
Arne was daar blij om, want het was de eerste keer dat hem dit overkwam. (Gelukkig maar.)
Maar Arne vond het toch tegelijk wel beetje miserabel dat Deseyn  een bepaalde vraag “24 uur te vroeg stelde“.
Waarom?
Het ging om de vraag in hoeverre ook deelgemeenten zouden betrokken worden bij de komende zomerconcerten.
“Morgen meer daarover,” zei Arne. . .
Want morgen (dat is dus vandaag 13 juni) zou hij over het programma van die concerten een persconferentie houden.

Dit alles getuigt van een aangrijpende nieuwsoortige  minachting voor de Raad.
Raadsleden moeten nu wachten op de krant ‘van morgen’ (op een persconferentie!) om antwoord te krijgen op een vraag op een zitting ‘van de dag voordien’.  (Snuiter Arne beseft dat gewoon niet hoe falikant dat is..) 

Het  is een geheel nieuw gegeven in de toenemende mate waarop de Kortrijkse tripartite de gemeenteraad meent te moeten diskwalificeren.

Alle raadsleden van nu (ook van de meerderheid) zijn het al gewoon om via onze  plaatselijke persorganen  te vernemen wat ze twee weken officieel later te lezen krijgen in de notulen van het schepencollege.

Overigens kregen we  vandaag in de kranten weer enkele in het oog springende berichten die volkomen kaderen in de problematische zienswijze van de tripartite over de omgang met de gemeenteraad.

In ‘Het Nieuwsblad’ van vandaag verscheen  vanwege  – jawel –  onze Arne (nochtans géén schepen van ICT) een uitgebreide toelichting over de wijze waarop Stad in de toekomst passanten gaat tellen en registreren.  Dat punt was gisteren geagendeerd op de gemeenteraad.  Die toelichting van Arne aan de gazet dateert duidelijk van voor de gemeenteraad.

Het zéér bizarre incident met de bloembakken op de zitbanken van de Veemarkt mocht gisteren niet ter sprake komen in de gemeenteraad.  De burgemeester gaf gisteren intussen wel enige informatie over het gebeuren aan de kranten en aan de radio.

Allemaal politiek zeer onzindelijke gebruiken, stuitend  en tenen krullend, maar het is een weloverwogen populistische keuze van de tripartite.

 

Regionale zender WTV analyseert de Kortrijkse stadsrekening 2016 – dat is geen journalistiek meer !

Regionale zender WTV gaf op 9 mei gedurende een heel aantal  seconden enige feitelijkheden weer over de rekening 2016 van onze stad. Tja.
Zo’n gemiddelde Kortijkzaan weet het dat dan wel weer.  Hoe goed de tripartite het dit jaar weerom doet.

Grote boodschap was dat het huidige stadsbestuur (steeds ) meer doet met (steeds) minder middelen.  En er waren méér investeringen, goed voor 19 miljoen.
Wat een onzin allemaal.  Desinformatie.

Het budget 2016 (een voornemen, een plan, een raming) voorzag voor 35.076.916 euro investeringsuitgaven.  Nu is de rekening van dat jaar gekend.
De ware gedane uitgaven en inkomsten, achteraf becijferd.

Hoeveel is het in werkelijkheid met die investeringen geworden?  Slechts 18.596.389 euro.
Een realisatiegraad van 53 procent.  Ietwat meer dan de helft van was voorgenomen.
En ja, we deden meer met minder middelen…

Hoe zit het dan met die (mindere) middelen?
–  De exploitatie-ontvangsten liepen op van 133.501.282 euro naar 137.132.095 euro.  Een méérontvangst van 3,63 miljoen.
(De fiscale ontvangsten zouden naar schatting  67,21 miljoen opbrengen?  Het werd 69,88 mio.)

  • Andere ontvangsten (leningen) stegen van 24.924.662 euro naar 25.115.055 euro.  Toch 190.393 euro meer dan gedacht.

WTV toch…Regionale zender.
Doe nu eens aan journalistiek.   Voor al uw brave kijkers.  Om te beginnen door de juiste  ‘facts’  op de juiste manier te duiden.

De tripartite verkoopt zijn seniorenbeleid voor bijna 1 miljoen BEF (2)

Begin 2016 telde men in Kortrijk 16.152 personen van 65 jaar of meer.
Dat is 21,4 procent van de totale bevolking.  Die senioren zijn ongetwijfeld ook stemgerechtigd en moeten dus in de watten worden gelegd.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert het stadsbestuur gedurende de maanden april tot en met juni nu alreeds vijf sessies waarbij de oudjes middels een bevraging zullen te horen krijgen wat de coalitie zoal voor goeds heeft gedaan (en nog zal doen!)  voor de doelgroep.
Het is een bedachte pre-electorale  campagne.

De ‘informatieve’ zittingen vinden telkens plaats op dinsdagvoormiddag (9u-12u30) in de… Kinepolis.  (Data en doelgroep onderaan dit stuk.)  Alle 65plussers krijgen een schriftelijke uitnodiging om zich als deelnemer in te schrijven in de wijkcentra.

Ondanks het feit dat de inschrijvers waarlijk met een bus worden opgehaald vertikt de senior writer van ‘kortrijkwatcher’ om te gaan luisteren naar de zgn. ‘infogaring’.  Dat u het maar weet!

Eerste reden.
Het worden volkomen nutteloze vergaderingen.
Het stadsbestuur weet immers zeer goed wat de mogelijke noden (verlangens, voorstellen) zijn die eventueel zouden bestaan bij onze oudjes.  Beleidvoerders  zullen vanuit  de deelnemers nauwelijks iets  nieuws vernemen.  En zij weten dat pertinent.
–  Bij het opstellen van het ‘Plan Nieuw Kortrijk’ is de bevolking uitvoerig geraadpleegd.  Men kwam toen tot de bevinding dat er bijv. nood is aan ‘generatiewoningen’ en ‘woonzorgzones’.  Men zou ook ‘tuppercare’ avonden organiseren waarbij senioren aan andere senioren uitleggen welke dienstverlening vanuit Stad en OCMW er zoal mogelijk is.
–  Er bestaat een Stedelijke Ouderen Adviesraad (SOAR) die een 30-tal ouderenverenigingen groepeert.  Die wordt met die vijf sessies over het hoofd gezien.
–  De SOAR heeft in juni 2012 een uitgebreid memorandum opgemaakt met een resem voorstellen voor de nieuwe bestuursploeg.  De tekst kwam tot stand na een representatief ‘seniorenbehoeftenonderzoek’ nog besproken door vijf werkgroepen.
–  Bij de doorlopende zondagvoormiddag-bezoeken van (een steeds meer slinkend aantal) leden van het  schepencollege aan diverse wijken (‘Kortrijk spreekt op toer’)  krijgen ook 65plussers vragenlijsten voorgeschoteld.
–  Voor dit jaar 2017 is een beleidsbrief opgesteld met een actieplan voor senioren. Vooral over mobiliteit.  Riksja’s !

Tweede reden.
De senioren worden op een beledigende wijze naar die sessies gelokt.
Nadat zij van hun bestuurders hebben vernomen van wat voor goeds zij al hebben genoten van de coalitie (in het bijzonder van schepen De Coene) zal men vervolgens kunnen kijken naar een film.  Een film.  (Met Brigitte Bardot?)
En daarna  sluit de ochtend met een hapje en een drankje.
Dit is vernederend.  Doe zoiets met kleuters.

Derde reden.
Het wordt een dure (propaganda) grap vanwege de tripartite .
(Voor senioren lijkt het beter om hier de kosten om te rekenen in goeie oude Belgische franken.)
De totale kostprijs voor de vijf sessies (berekend op 1.000 deelnemers) bedraagt 912.595 BEF.
–  Voor het gebruik van Kinepolis:  351.358 BEF.
–   Kurkrecht (voor Kinepolis):  85.567 BEF.
–   Persoonlijke uitnodigingen (Mailingman):  253.469 BEF.
–   Busvervoer (Coach Partners):  80.800 BEF.
–  Catering (Keuken DNL):  141.400 BEF.

DE DATA
25 april: voor Kortrijk-noord en Heule.
– 9 mei: Bissegem en Marke.
– 23 mei: Aalbke, Rollegem, Bellegem, Kooigem.
– 13 juni: Kortrijk-centrum.
– 20 juni: Kortrijk-zuid.

P.S.
Er komen nog meer dure pre-electorale grappen.
De tripatite wil ook sessies organiseren met handelaars en studenten.
Waarom niet met vrouwen?

De Kortrijkse tripartite verkoopt zichzelf steeds beter (2)

Uit onze vorige editie van 16 februari kon u vernemen dat het schepencollege is op zoek gegaan naar een communicatiebureau  om een campagnebeeld te creëren rondom het project  ‘campus Kortrijk Weide’.
De opdracht ging naar B.AD uit Roeselare voor 11.808 euro.

Nu is er ook een bureau aangesteld om propaganda te maken voor het beleid rondom ‘Kortrijk Klimaatstad’ .  (Dat zal waarschijnlijk uitdeinen tot een ‘framing’ rondom het  gehele woningenbeleid.)
De driedelige campagne zal – tot aan de verkiezingen – gevoerd worden door het communicatiebureau “Brand Senses” uit Lochristi voor 22.126  euro’s.

De nu al Kortrijkse ‘embedded press’ wordt nog meer in de wieg gelegd.  Bepoteld.  Door PROFS!

De Kortrijkse tripartite verkoopt zichzelf steeds beter…

Nooit eerder meegemaakt hoe een schepencollege zich ontpopt als een goed georkestreerde, zelfs gewiekste  propagandamachine.
Er gaat waarlijk geen dag voorbij of de burgemeester en een of andere schepen komt piepen in de media.  Alle media, ook twitter en facebook.
Zelfs kabinetsmedewerkers laten zich niet onbetuigd.
En het schepencollege  heeft de lokale geschreven pers waarlijk volledig in de greep.  (Het is niet zonder reden dat ook  ambtenaren komen zeggen: “Gelukkig hebben we nog ‘kortrijkwatcher’, – zo vernemen we nog een keer iets…”)

Niettemin vindt het College dat bijv. het programma rondom “Kortrijk Klimaatstad” onvoldoende uit de verf komt.
“We doen en bereiken veel – op tal van terreinen – maar het is te weinig zichtbaar.”   (Gisteren nog lazen we in onze “embedded press” een groot stuk – met de schepen van milieu op de foto – over het feit dat 20 scholen bessenstruiken krijgen van de stad.  NIEUWS, voor de ouders.  Kiezers.)

Maar goed.
Het schepencollege is van oordeel dat de Kortrijkzanen nog te weinig weten wat het ambitieuze  klimaatprogramma van Stad zoal inhoudt.
Vandaar dat men – met nog twee jaren te gaan  in deze bestuursperiode –  wil beroep doen op de expertise en de creativiteit van een communicatiebureau “om op gerichte, concrete en creatieve manier het brede publiek te bereiken en een positieve sfeer te creëren rond het thema klimaat”.
Dat communicatiebureau moet gespreid  in de tijd (tot en met het verkiezingsjaar) drie deelcampagnes uitwerken. Voor deze overheidsopdracht zijn er zes bureaus aangeschreven.  Wie er intussen is verkozen en tegen welke prijs, dat weten we nog niet.

Wat we wel al weten is dat er voor een andere campagne alreeds een communicatiebureau is aangeduid.
De firma B.AD uit Roeselare moet voor het project “Campus Kortrijk Weide” een participatietraject, een nieuwe naam en een campagnebeeld ontwikkelen.  Men heeft negen bureaus aangeschreven en enkel B.AD diende een offerte in, voor de prijs van 11.808 euro.
We zullen het geweten hebben, wat er allemaal staat te gebeuren op de site!  Dankzij deze coalitie, en niet de voorgaande.

P.S.
– Wat menig Kortrijkzaan soms danig kan storen is het feit dat onze beleidvoerders zich wel eens lijfelijk tonen bij gebeurtenissen (plaatsen)  waar ze nauwelijks iets mee te maken hebben.  Maar wel doen alsof. (Ze zijn goed bezig, denkt de niet-geïnformeerde en toekomstige burger dan.)
– Beste lezer van deze krant. Ge kunt u niet voorstellen wat schepenen en burgemeester uitrichten om in de pers te komen.  Ook onderling is er hevige strijd.

Over “alternatieve” en ware feiten in de Kortrijkse politiek (2)

Eerst een algemeen voorbeeld.  Over wat de gemiddelde Kortrijkzaan in de pers vanwege het stadsbestuur voorgeschoteld krijgt als ‘alternatief  feit’ en daarna de (harde) werkelijkheid.  De factcheck.

NAAMGEVING
Alternatief feit:
De tripartite (VLD, SP.a, N-VA) bestempelt zichzelf altoos en overal triomfantelijk als zijnde een stadscoalitie.  STADscoalitie.  Proef de naam.
Ware feit:
Dit arrogant  en megalomaan ‘epitheton ornans’ (door de pers overgenomen) van de tripartite zou enigszins kunnen ‘waar’ of aanneembaar of beetje WELVOEGLIJK zijn als de drie partijen bij de verkiezingen van 2012 bijvoorbeeld samen 80 procent van de stemmen in de wacht hadden gesleept.  Of zoiets.  90 procent??
Het ‘harde’ feit is dat de coalitie samen in 2012  26.240 stemmen op een totaal van 50.534 stemmen  kon verzamelen.
Dat is dus 51 procent.   Wel met drie partijen moeizaam samen gescharreld.
Een klein beetje meer dan de helft van de Kortrijkse kiezers… (Alle andere partijen behaalden samen 24.294 stemmen.)
De tripartite kon daarmee 22 zetels op 41 in de gemeenteraad bemachtigen.  Net genoeg.  In feite is de coalitie intussen zijn nipte meerderheid kwijtgeraakt.
De zgn.  stadscoalitie dankt tegenwoordig zijn bestaan aan de steun van twee gewezen Vlaams-Belangers.  Hard feit.  Er zijn nu immers vier onafhankelijke raadsleden: twee ex-VB’ers en twee ex-N-VA’ers.
De tripartite beschikt dus nu “op papier” eigenlijk pas over 20 zetels op 41.  Maar gelukkig voor de ‘stadscoalitie’ hebben de twee ex-VB’ers zich bekeerd tot N-VA…
Dit besef is in de geesten van de gemiddelde Kortrijkzaan nog nergens doorgedrongen.

BEVOLKING
Alternatief feit:
De tripartite gaat er fier over dat de Kortrijkse bevolking in 2016 met 140 eenheden is toegenomen.  Schepen Koen Byttebier (VLD) van bevolking wijt dit volledig aan het uitmuntend, op alle vlakken zeer goede beleid van de (nieuwe) coalitie.
Ware feit:
In 2008-2009 groeide de bevolking aan met 288 koppen.
En in 2009-2010 met 682 koppen.
Welk goed beleid is er toen gevoerd?

BELASTINGEN
Alternatief feit:
De tripartite gaat er prat op dat de belastingen niet worden verhoogd.
Ware feit:
De ‘embedded press’ alhier herhaalt dit ook jaar na jaar.  Het gaat om twee (ja, belangrijke) tarieven die onveranderd blijven.  Maar men vertelt er niet  bij dat de tripartite al meteen drie geheel nieuwe belastingen heeft  ingevoerd en twee ‘half nieuwe’.  (Ze bestonden al maar de belastbare materie is verbreed.)

PERSONEELSKOSTEN
Alternatief feit:
Een voornaam punt in het programma van de coalitie was dat er een ‘sober’ personeelsbeleid zou worden gevoerd.  Men zou de personeelsuitgaven in toom houden en zelfs verlagen.  Door het aantal medewerkers te verlagen zou alreeds in het eerste jaar van de bestuursperiode voor 1,2 miljoen euro bespaard worden. Aldus de burgemeester.  Gretig geciteerd in onze lokale pers.
Ware feit:
In dat eerste  jaar 2013 stegen de personeelskosten van 45,3  naar 47,7 miljoen euro.
Daarna zijn ze wel gedaald.  Maar hoe komt dat dan almeteens?
Er wordt van alles uitbesteed: kinderopvang, groenonderhoud, schoonmaak van stadsgebouwen.
En de personeelsuitgaven voor de brandweer zijn verdwenen.  Opgeslorpt in een dotatie voor de hulpverleningszone Fluvia.
En het SOK (stadsontwikkelingsbedrijf) krijgt nu ook meerdere taken toegewezen:  bouw, exploitatie en beheer van stadsgebouwen op Kortrijk-Weide en Buda.

NIEUW POLITIEGEBOUW
Alternatief feit:

De coalitie heeft de vroegere plannen voor de bouw van een politiecommissariaat op Kortrijk-Weide opgedoekt.  Wegens te duur.  De nieuwe burgemeester had het ( heel honend en met framing overigens) over 40 miljoen.  Zijn nieuw plan zou daarentegen slechts 14 miljoen kosten.  Het was ons als vaststaand feit ingelepeld door de pers alhier.
Ware feit:
Het nieuwe gebouw aan de Renaat De Rudderlaan zal minstens 35 miljoen kosten. (Voor een kleinere oppervlakte?  En met minder subsidies!)

INVESTERINGEN
Alternatief feit:

Het stadsbestuur heeft het over “de grootste investeringsgolf” ooit.
Voor Stad samen met de politiezone Vlas en Parko gewaagt men van 278 miljoen  euro investeringen voor de gehele periode van zes jaar.
Voor Stad zelf was het streefdoel 160 miljoen.
Ware feit:
De vraag is wat men in feite concreet zal gerealiseerd (en betaald!) hebben.
Voor wat de investeringen van Stad zelf betreft was de realisatiegraad in de eerste drie jaren  van de coalitie in elk geval zeer laag.
41% van de geraamde investeringen zijn verwezenlijkt in 2013.
54% in 2014.   36% in 2015.  Dat zijn de  ‘harde’ feiten.
(Voor 2016 zullen we pas rond mei de werkelijke cijfers kennen.)

 

Over “alternatieve” en ware feiten in de Kortrijkse politiek (1)

Al in het eerste weekend als ‘leaderof the free world’  verkondigde Trump meerdere onwaarheden.
Daarop aangesproken in een tv-interview zette een (vrouwelijke) topadviseur  (Kellyanne Conway) de leugens van de president en zijn team weg als zijnde “alternatieve feiten”.
De dagen van de harde, ware feiten zijn onder Trump voorbij.

Ook onze Kortrijkse tripartite (de zgn. stadscoalitie) en de goed geregelde propagandamachine (die bestaat!) van het schepencollege kent er wat van.
In een volgende editie van deze elektronische krant geven we daar enkele voorbeelden van.
We zullen dan eerst de (alternatieve) feiten geven zoals zij door de burgemeester of schepenen worden kond gemaakt en altijd weer gretig als juist opgepikt door de lokale “embedded press”.   Daarna de harde feiten zelf.
Goed hé?

 

Op 4 januari 2017 bestaat kortrijkwatcher 12 jaar

En we gaan door !
De stadsweblog genaamd  ‘ kortrijkwatcher’  was de eerste in Vlaanderen.  Burgerjournalistiek !!
En de meeste (allemaal?) zijn intussen verdwenen.
Er verschenen tot op heden hier op KW 2.360 berichten. Een gemiddelde van 196 per jaar.
Beste wensen – lezers dan  –  van de gehele éénmansredactie.
Tot volgend jaar!

P.S.
Het oorspronkelijke editoriaal “over kortrijkwatcher”  blijft nog altijd onverminderd geldig.  Daar moet geen jota aan veranderd.  Niets.
Reguliere perse gaat (in het Kortrijkse althans) niet vooruit.
Die banaliteit.   Dat volstrekt tekort aan (dossier)kennis .  Die stijl.  Die fouten.

Het is erg.

 

Wat een misser over de Kortrijkse belastingen in ons eigenste Nieuwsblad !

“Het Nieuwsblad” brengt al een heel jaar onder de titel “Grote Gemeentetest” een serie artikels over de werking van de lokale besturen in Vlaanderen.
In de tiende aflevering van vandaag 26 november gaat het over een oordeel over de gemeentebelastingen.  Meer speciaal over twee (voornaamste) aanslagvoeten en de opbrengst ervan.

In de regionale editie van de krant (Kortrijk-Waregem-Menen) staat op pag. 2 iets over de belastingopbrengsten voor Kortrijk in 2015 te lezen.
Voor de aanvullende personenbelasting  (APB) geeft men een bedrag aan van 22,5 miljoen.  Die afronding kunnen we nog billijken.  Het juiste cijfer is immers 22.494.502 euro.
Maar voor de onroerende voorheffing (OV) zit men er volkomen naast.
De gazette  schrijft: “Kortrijk klokte af op  iets  minder dan 24 miljoen.”
24 MIO….

Onbegrijpelijke kwakkel.  Een canard van jewelste.  Eens zien of er een rectificatie komt.

Zal men de aangegeven score wijzigen?
De OV-ontvangsten  bedroegen  vorig jaar namelijk welgeteld 34.391.773 euro.  (Overigens twee miljoen meer dan geraamd. Maar dit terzijde.)
Wat is de score die de krant dan aangeeft voor Kortrijk nog wel waard?
De krant vermeldt voor de OV intussen om een of andere niet geargumenteerde (ook onverstaanbare)  reden alhier voor Kortrijk een score van 6 op 10,  wat  de gazette voor onze regio althans als relatief goed (want lage ontvangsten) is beschouwd…

Nog even dit.
De gazette hanteert voor zijn beoordeling  van de belastingen enkel de tarieven voor APB en OV.
Moet kunnen.  Het zijn nu eenmaal de belangrijkste.   Wat ontvangsten betreft.  Voor Kortrijk blijven die aanslagvoeten  onveranderd.  Ja.  Maar dan krijg je alweer de perceptie van zo’n artikel.
De lezers van dit print-medium blijven nog steeds onkundig over het feit dat de nieuwe coalitie al in 2013  drie irritante, totaal nieuwe belastingen heeft ingevoerd en in december 2015 nog een keer twee.
Weet niemand.  Pers rept er niet over.  (Weet het ook niet?)

 

Mike Tattoo in verband met de waarden van “De Krant van West-Vlaanderen”

Mike Tattoo is in om het even wat voor straatbeeld en over de gehele wereld alleszins een soort onverwachte  verschijning.  Met of zonder bolhoed.  Met of zonder ‘zijne  Rus”. Je kunt er inderdaad niet naast kijken.
Even wonderlijk zijn (waren) zijn totaal abnormale lezenswaardige  stukjes op de Kortrijkse pagina’s van het weekblad ‘De krant van West-Vlaanderen’.  Het Kortijks Handelsblad .
Wie éénmaal zijn schrijfsel las  keek alras uit naar zijn volgende bijdrage.

Zeven jaar geleden al  kreeg Mike op uitnodiging van de toenmalige (eerder progressieve  redacteur van toen)  Luc D.  de kans om een weliswaar door de krant opgedrongen  thema te behandelen.
Niet voor niets droegen die ‘cursiefjes” de titel “Hart op de tong”.

Vanwege het succes is  die periode van drie maanden toen nog twee keer verlengd. Maar Mike bleef maar doorgaan met zijn inzendingen die steeds meer het karakter kregen van een bijzonder soort  columns.

Niet passend in een geborneerd weekblad.

Zijn stijl was onnavolgbaar, zo origineel dat hij met niets of niemand is te vergelijken.

Zo nu en dan (niet altijd) provocerend,  dat wel, en ongenuanceerd.  Vaak heel geestig ook.  Zijn verteltrant zouden we ‘disruptief’ kunnen noemen, in de zin van ontwrichtend.
Eén keer kreeg hij van de redactie de opmerking dat zijn stukjes wel wat minder ‘politiek getint’ konden zijn.  En twee jaar geleden is hij op het matje geroepen met de mededeling dat men in het Kortrijkse stadhuis zijn vertellingen niet altijd even  grappig vond. Mike is toen met de redactie gaan praten en de zaak is toen in der minne afgesloten.  Hij kon doorgaan met schrijven.

Intussen was hij  (als Mike Levebvre) op facebook terecht gekomen en daar kreeg hij met zijn alweer flagrant eigenzinnige beschouwingen, de koddige – soms liederlijke – verhaaltjes over zijn  belevenissen op Bali, zijn bijna dagelijkse gefilmde monologen steeds meer volgers en FB-vrienden.
Bij die duizenden vrienden zitten een aantal gemeenteraadsleden (schepenen, en zelfs de burgemeester Vincent Quickenborne).
Mike trok vaak van leer tegen de Kortrijkse politiek:  de belastingen, de mobiliteit, het OCMW-beleid.  Schepenen zoals Scherpereel en vooral Philippe De Coene kregen verwensingen  naar het hoofd geslingerd.  Bij de FB-vrienden van schepen en OCMW-voorzitter De Coene  brak op een gegeven ogenblijk de hel los.  Een ware hetze tegen Tattoo. Een vloedgolf.

Kort daarop (15 juli) kreeg Mike  zijn ontslagbrief.
Het laatste – en geweigerde – ingezonden artikel droeg als titel “Salade Nice-oise”. Met  – naar aanleiding van de aanslagen in Nice en elders – totaal  politiek niet correcte uitspraken over moslims, terroristen-steuntrekkers.

De ontslagbrief van 15 juli is ondertekend door Jan Gheysen (chef nieuws De Krant van West-Vlaanderen) en Mieke Verhelle (nieuwsmanager).
Zij stelden namelijk om beurten vast dat ze “de voorbjie weken geregeld werden geconfronteerd met uitspraken en standpunten die u  op sociale media ventileert, waarmee wij als krant niet geassocieerd willen worden.”
De krant wil namelijk samenwerken met mensen wiens mening en waarden wel kunnen delen. En aangezien Mike andere waarden dan die van de krant uitdraagt wensten  de chefs de samenwerking stop te zetten.

Nog wat naschriften nu. Vier.

– Het staat in perskringen bekend dat De Krant van West-Vlaanderen een slechte betaler is. Mike Tattoo  is naar het schijnt slechts drie van de zeven jaren betaald.   Zoiets van  12 euro per stuk.
–  Maar wat zijn de waarden  die de krant uitdraagt?  Dat is de vraag.
Wie de editorialen van  Jan Gheysen (en vroeger Noël Maes) leest weet dat onmiddellijk.  Dezelfde als die van een parochieblad.  En de meningen dan?
Gewoon die van de ‘Bond zonder Naam’  

Een anekdote nog.

De moeder van Rik De Nof (de legendarische Marie-Thérèse) had achter de schermen (en tot voor kort zeker nog) bij de uitgeverij Roularta veel in de pap te brokkelen.  Nieuwe journalisten moesten bij haar te biechte gaan.  Waren ze wel getrouwd? Gingen ze nog naar de mis?  Dit soort vragen.
Mike Tattoo zou zeker geen absolutie gekregen hebben.
– De plaatselijke persjongens willen geen aandacht schenken aan dit gebeuren.
Natuurlijk niet.  Enige zelfreflectie over van alles en nog wat kan niet.