Category Archives: media

“Het Kortrijks Handelsblad” is onmisbaar geworden !

Koop aanstaande vrijdag 15 december allemaal “Het Kortrijks Handelsblad”.
In dit weekblad staat soms wel nogal veel narigheid te lezen, maar uiteindelijk is het alhier de enige krant die nog wat plaats ruimt voor de Kortrijkse politiek.

Bij de laatste begrotingsdebatten in de Raad (zittingen van 12 en 13 december) lieten de lokale persjongens van de dagbladen (concreet: “Het Nieuwsblad” en “Het Laatste Nieuws”) compleet verstek gaan. (Een blad als “De Morgen” heeft enkel belangstelling voor Gent en Antwerpen.)

Lezers van deze kranten blijven dus nu volkomen in het ongewisse over de stadsbegroting 2006, die van het OCMW, de belastingen, het financieel meerjarenplan (met onze stadschulden), het jaaractieplan 2006 (met de voorgenomen investeringen), de financiering van de gemeentelijke vzw’s, enzovoort.
Zij weten dientengevolge ook niet wat de oppositiepartijen daarover zoal te zeggen hadden.
Dit is ongehoord. Kortrijk is Bommerskonte niet. Kortrijk is een centrumstad.

De journalist van “Het Kortrijks Handelsblad” zat er op die laatste hyper belangrijke Kortrijkse Raad (met de begroting van het verkiezingsjaar dan nog) dus helemaal alleen voor.
Het is niet de eerste keer dat de plaatselijke dagbladpers zich niet vertoont op de zittingen van de gemeenteraad. Of te laat komt. Of te vroeg wegloopt.
(Zo komt het bijvoorbeeld dat lezers van deze dagbladen nog niet hebben vernomen dat de stad minstens 5 miljoen euro incasseert door de verkoop van Electrabel-aandelen aan Suez. Alsof dat geen nieuws is.)

Soms hebben de persjongens wel eens goede redenen om weg te blijven uit de gemeenteraad.
Er is ergens net weer iets aan het branden. Er is een mus van het dak gevallen.
Een andere reden ligt ook wel een keer aan het feit dat de lokale pers wekelijks en nog de dag zelf gebrieft wordt door het Schepencollege over de genomen beslissingen. Raadsleden moeten daar weken nadien nog op wachten.
De pers krijgt ook zo nu en dan een primeurtje ingefluisterd van de burgemeester of een of andere schepen. (Sommige journalisten krijgen daarvoor dan een premie van de hoofdredactie.)
Met andere woorden: in een aantal gevallen is het voor de pers niet altijd helemaal nodig om present te zijn in de gemeenteraad.

Intussen wordt het stilaan duidelijk dat er in de regionale journalistiek – zeker op politiek vlak -een ware kentering aan de gang is.
De steeds talrijker opduikende stadsblogs in Vlaanderen zorgen voor een ware revolutie inzake (politieke) nieuwsgaring en stilaan ook duiding en kommentaar.
Zij worden onmisbaar voor de wakkere burger.
Er zijn ook slechte stadsblogs. Die van die Gentse meiskes bijvoorbeeld. “Gentblogt” lijkt eerder op een nummer van “Flair”. Oogt goed, maar is van een ondraaglijke lichtheid.

Kortrijkenaars ! Blijf op de hoogte.
Lees “Het Kortrijks Handelsblad”.
En ook kortrijkwatcher EN “kortrijklinksbekeken” (van raadslid Marc Lemaitre).

LED scherm op Grote Markt ?

Het gerucht loopt al sinds de voorbije zomer.
De stad zou nog dit jaar een groot LED scherm plaatsen op de Grote Markt.
De content zou beheerd worden door ’t Stad. Er zouden aankondigingen op komen, agenda’s, zelfs live projecties van evenementen.
Het stadsbestuur is (was?) op zoek naar innovatieve concepten.

Van dit plan hoort men evenwel niets meer.
Een specifieke begrotingspost hieromtrent is niet te vinden. Ook nog nergens een aanbesteding of offerte gezien.

Ter info. Barco heeft al in 2003 een groot dynamisch bord geplaceerd in Glasgow. 55 m². Zichtbaar binnen een straal van 600 meter. Maar wel uitsluitend gevuld met advertenties.
In Eindhoven hangt er op de Markt een LEDscreen die niet enkel commercials toont maar ook een podium biedt aan mediakunstenaars.

Stuur uw creatieve en innovatieve ideeën naar het meldpunt op de Kortrijkse website.
Misschien komt er dan nog iets van.

EINDELIJK: http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be

SP.A- raadslid (al sinds 1987 !) Marc Lemaitre is zeer recent gestart met een stadsblog.
Ondertitel: “Kortrijkzaan van links. Een weblog die kamp kiest: een bewogen kijk op Kortrijk.”

Iedereen blij.
Komt er in de Kortrijkse blogosfeer nu toch wel wat leven in de brouwerij. Alleszins minder groot verdriet.

Als mede gewezen ex-amadees (samen ’s morgens staan rillen aan de poorten van Bekaert-Zwevegem en de soldaatjes van de Milac ongerust maken, die almoezenier ook !) weet ik pertinent goed dat de bedoeling van zijn weblog geheel niet electoraal is. Hoe zou dat kunnen? We gaan het anders zeggen: Marc meent het goed. En ongetwijfeld wil hij opnieuw mandataris worden. En niet enkel in de gemeentaad. Stel u voor: u hebt iets te zeggen en je wordt niet verkozen.

Overigens, waar zou hij als politiek harde werker, ideoloog, dossierkenner, niet-parvenu in de populistische democratie die we nu kennen zijn stemmen halen? Toch niet met een weblog zeker?
Het soort politicus waar Marc toe behoort is per definitie geen stemmentrekker.
(Het wordt ze overigens heel subtiel ook belet om het eventueel toch te worden. Er is altijd wel ergens een tafelspringer die in de weg loopt of met de pluimen gaat strijken.)

De Kortrijkzaan van links zal nieuws van de bovenste plank brengen, met uitleg en kommentaar die er niet naast zal kijken.
Waar “de marginalen uit de houtverwerkende nijverheid” (dixit Willy Brandt over de persjongens) nog raar zullen van doen. (Zullen de lokale journalisten er een stukje aan wijden? En daarbij tot de slotsom komen dat hun eigenste houtverwerkende nijverheid inzake stedelijk politiek nieuws althans nog nergens hout snijdt?)

Vandaag is er een primeur op de nieuwe “kortrijklinksbekeken”.
Stad Kortrijk krijgt 3,5 miljoen euro inkomsten uit de opbrengst van de verkoop van Telenet.
(Bovenop de minstens 5 miljoen uit de verkoop van onze Electrabel-aandelen.)
Voor meer uitleg, zie http://kortrijklinksbekeken.skynetblogs.be

In zijn nawoord bij het laatste stuk over Telenet stelt Lemaitre dat die uitzonderlijke inkomsten op een jaartje van de verkiezingen op het stadhuis tot vinnige discussies zullen leiden.
Waar? In de gemeenteraad toch niet? In De Gilde? In het Middenstandshuis? Of gewoon thuis bij Marc Lemaitre? (Zeker niet open en bloot binnen het Schepencollege.)

“Met de SP.A-fractie gaan wij daarbij op de lijn blijven die we altijd gevolgd hebben. Van elke uitgegeven euro moet iedereen in Kortrijk beter worden.”
Tja. Hoe gaan we dat doen? De belastingtarieven verlagen?
Oei. Bestaat er ter linkerzijde een begrip als “algemeen belang”?

Het woord is nu aan SP.A-schepen Philippe De Coene.
Zal hij het op de volgende gemeenteraadszitting van november ook niet weten wat met dat geld te doen?
Net als de burgemeester met zijn 5 miljoen euro van Suez?

P.S.
De stadsblog van Lemaitre is ook heel dienstig voor komende kandidaat-raadsleden.
Saai! Jongens toch! Meiskes-kandiderende-raadsleden ! Lange stukken ! Nauwelijks tussentitels.
Plots zegt hij dan: “Herinner u het ontstaan van Telenet”. “ En dat er ook wat geld kwam van GIMV. En dat de intercommunales zoals Gaselwest daarbij ongewild bleven zitten met met 33,85 procent.
Ja, zeg. Marc, ik doe niet meer mee hoor ! Ik ga naar Den Trap. En ge zijt er nooit.

www.kortrijkwatcher.be

Lezeressen en lezers,

We zijn zopas gestart met een echte Kortrijkse website.
HET IS GEWOON NIET TE GELOVEN.
U hoeft nog niet te gaan kijken op dat spel want er staat nog niets op.
Die domeinnaam kan men ons alvast niet meer afpakken.
Dat is al iets.

De weblog http://users.skynet.be/kortrijkwatcher die u nu rustig aan het lezen bent blijft bestaan en wordt gelinkt aan de http://www.kortrijkwatcher.be . Zie “stadsblog” aldaar.
Intussen is alle hulp tegenwoordig welkom.
De bedoeling is dat de site uitgroeit tot een echte alternatieve Kortrijkse “elektronische” krant.

OP DIE KORTRIJKWATCHER MOET ER IETS GEBEUREN DAT DE MOEITE WAARD IS.
Voor mensen die echt, waarlijk, en nu eindelijk een beetje willen weten wat er in de Kortrijkse politiek (samenleving) omgaat.
Dus ook voor journalisten.

Groeten,

Frans Lavaert
Begijnhof 10
Kortrijk
GSM 0498/54 74 75

Kortrijkwatcher geeft niet op

Tussen nu (midden juli) en halfweg augustus zullen hier ternauwernood en hooguit twee stukken verschijnen. Kortrijkwatcher is niet stressbestendig en moet er even tussenuit. Zeker nu schepen Bral hem op de hielen zit. Hij is bang hoor ! Net als de vos Reynaerde voor koning Nobel verdwenen in de woestenij.

Intussen kan u van de gelegenheid gebruik maken om de 130 artikels (ca. 500 bladzijden) even te herlezen. Dat is pas saaie vakantielectuur !
Getrouwe lezers: bedankt voor uw aanmoedigingen.
Eventueel nieuwe lezers: voor de motivatie van deze stadslog zeker eens kijken naar het eerste bericht, dd. 4 januari 2005.

Tot ziens dus na 15 augustus.
Ik probeer dan ook te zorgen voor een wat vriendelijker lay-out.
Dat thematisch overzicht bijvoorbeeld is nog altijd onvolledig en niet altijd aan te vinken.

Frans Lavaert

Deze stadskrant heeft nu een inhoudstafel

De inhoudstafel van deze weblog is nog niet volledig en de onderscheiden artikels zijn wellicht nog niet allemaal “aan te vinken”, maar dat komt wel.
Onze zéér geachte lezers kunnen “het thematisch overzicht” rechts boven “aanvinken”.

Een grote stap voorwaarts in het gebruik van deze weblog.
Vergeet ook niet dat de titels van de stukken die u in rechterkolom ziet enkel slaan op de laatste tien die verschenen zijn.

Nog iets.
De mensen van de Noordzuid-Raad hebben me gevraagd om in het kader van onze stedenband met Cebu (zie stuk van 14/3) ter plekke na te gaan hoe het zit met de structurele noodhulp die Kortrijkzanen in Tsumanië hebben geboden.
Want er komt ongeveer halverwege de maand mei alweer een tegenbezoek van de Cebuanen
aan Kortrijk. Ik weet al een beetje hoeveel deze “samenwerkingsontwikkeling” ons gaat kosten.
Later dus meer nieuws daarover.

Straks ben ik voor de rest van de maand dus een beetje weg.
Mijn afwezigheid ter stede betekent niet dat er niet zo nu en dan in de volgende weken op deze weblog niets zal verschijnen.
Blijven kijken naar Kortrijkwatcher !

Eerste stadsblog was hier ! Niet in Gent.

Wat las ik in “De Morgen” van laatstleden donderdag 17 februari? Op de tweede pagina nog wel.
“Gent” beschikt als eerste stad in België over een eigen stadsweblog. Gemaakt door welgeteld drie vriendinnetjes met in het totaal negen medewerkers. Zij hopen nog van mensen aan te trekken die de politieke actualiteit gaan volgen. Want eigenlijk is de weblog tot op heden nog gevuld met ditjes en datjes. Vriendinnetjes.
(Goed gemaakt, dat wel. Met prentjes. Zie http://gent.blogt.be. )

Met mijn ‘Kortrijkwatcher” was ik natuurlijk de eerste om een soort dagboek te schrijven over het brede politieke leven in de stad Kortrijk. Ben ermee gestart op 4 januari 2005.
Er staan hier nu bijna 50 artikels te lezen. Het is echt scrollen geblazen.
En de kwaliteitskrant “De Morgen” weet dit. Ik heb dit toen geschreven naar de regionale redactie van de rubriek “Intercity”. (Die vraagt namelijk uitdrukkelijk naar streeknieuws.)

Geen kik natuurlijk. GEEN VRIENDIN. Erg hoor.
Wie “De Morgen” leest krijgt de indruk dat er in Vlaanderen slechts twee steden zijn: Antwerpen en Gent. Soms drie: het rode Hasselt krijgt ook wel eens een plaatsje in de krant.
Stad Kortrijk komt enkel aan bod als schepen Philippe De Coene persoonlijk iets laat weten aan zijn kennissen binnen de redactie.
En hij komt daar dan altijd goed uit de verf, want is ooit een blauwe maandag medewerker geweest van de krant. Voor een bericht over zijn daden volstaat een eenvoudig telefoontje van zijnentwege.

Bericht aan de lezer van deze weblog (met een prangende vraag)

Beste lezer,
Nee, de abonnementsprijs voor het lezen van dit Kortrijks politiek dagboek wordt niet verhoogd, niettegenstaande de stijgende kosten.

De maand januari loopt ten einde.
De weblog is op 4 januari 2005 gestart. Er zijn een 25-tal stukjes verschenen.
In de rubriek vorige post (rechterkolom) merkt u daar altijd maximaal 10 titels van de lopende serie. Waaraan dit te wijten is, ik zou het niet weten.
Voor wie alles wil weten blijft het wel scrollen geblazen tot beneden.
Ik hoop nu maar dat vanaf februari alle titels van de vorige maand in het archief belanden van de maand januari. (U merkt: ik ben absoluut geen freak van ICT, of zegt men nu “greek”?)

We hebben het hier intussen al over alles en nog wat gehad.
De plaatselijke pers, de gemeenteraad, de gemeentefiscaliteit, de begroting, het College, de
parkeerproblematiek, Bruisende Stad, Buda-kunstenaarseiland. Andere gemeentelijke VZW’s. Enz.

De bedoeling blijft altijd nog : zo saai blijven als het maar mogelijk is, door net dat soort (achter)grondnieuws te verstrekken dat u via de traditionele media beetje minder verneemt dan gehoopt. De motivatie vindt u in het alleroudste artikel van de weblog, onderaan met de titel “Het blijft wachten op een nieuwe Gerrit Luts”.

Heeft deze weblog succes, in de zin van: veel lezers?
Ik zou het niet weten. Er is geen teller geplaatst.
De enkele reacties (mondeling of via E-mail) zijn Рbehoudens ̩̩n (1) Рallemaal positief.
(Woord en wederwoord op deze weblog is bewust vermeden. Zo’n interactief systeem trekt vooral gekken aan en genereert oeverloos heen en weer gepraat. Dit betekent niet dat deze weblog geen rekening houdt met uw bemerkingen. Als u mij op een inhoudelijke fout wijst – iets wat nog niet is voorgevallen- zal er onmiddellijk een rectificatie volgen.)

Moet of kan zo’n politieke weblog wel succes hebben?
Ik was onlangs zeer getroffen door een uitlating van de Nederlandse journalist Henk Hofland.
In een interview met “Het Nieuwsblad” (19 januari) had men het over president Bush en zijn campagneleider Karl Rove.
Volgens Hofland is die campagneleider een genie.
Waarom?
Hofland aan het woord: “Ik denk dat die man (Rove) heeft ontsluierd dat je als kandidaat (politicus) niet met intellectuelen moet omgaan. Je moet de kern van de gevoelens van de mensen verstaan, en daaraan tegemoetkomen. Die kern is: gewoon lekker eten en drinken, en (zorgen voor) veel entertainment in een sterk land. Die benadering (…) spreekt de mensen die eigenlijk niet erg in politiek geïnteresseerd zijn buitengewoon aan.”

Het is nu uitgerekend toch wel deze benadering zeker die hier geheel en al ontbreekt !
Het zij zo.

Met de meeste hoogachting,

Frans Lavaert
Begijnhof 10
Kortrijk
GSM: 0498/ 54 74 75
E-mail: frans.lavaert@skynet.be

(1) Een journalist alhier daagde mij uit om nu maar zelf journalist te worden. Ik ben dat geweest. Na 7 jaren was ik uitgepraat.

En nog iets.
Wie deze weblog wil consulteren moet blijkbaar helemaal tot beneden scrollen. Ik kan er ook niets aan doen. Niemand helpt mij. Er is geen hoofdredactie.