Category Archives: infotainment

En de nieuwe benaming voor de campus “Kortrijk Weide” is…

…KORTRIJK  WEIDE !

Stad deed via diverse kanalen bij de bevolking een oproep om een nieuwe naam te bedenken voor de campus Kortrijk Weide, de site waar een nieuw zwembad komt, een plein, een park, een evenementenhal, een incubator “Loods”, een soort jeugdhuis.

Daartoe liep er van 18 april tot 7 mei een wedstrijd.
Er kwamen 296 inzendingen binnen, waarvan 225 voorstellen verschillend waren.
Een negenkoppige jury van personen die op een of andere manier betrokken zijn bij de site beoordeelde de inzendingen.
Er kwam een ‘long list’ met 23 verschillende namen.  Daaruit koos men dan een top 5:
Leiepark, De  Weide, De Blekerie, Westerpark.
Maar “Kortrijk Weide” kreeg dus het grootste aantal punten.

Twee BV’s gespot in Kortrijk

Vorige zondag (28 mei) op een zachte vooravond zag ik Marc Didden met zijn “beste vriend” tafelen op een terras aan onze Grote Markt, – aan de zonnige kant dan.

Ik dacht (hoopte) : zal hij daarover iets of wat rapporteren in de krant ‘De Morgen’?
En jawel hoor.
In “Zeno” van vandaag 3 juni (een bijvoegsel van De Morgen) wijdt hij zijn wekelijkse column aan zijn verblijf alhier ter stede.
Titel: “een boeiend bestaan“.

Nu een uittreksel.
De naam van die beste vriend (wereldwijd bekend) vermelden we niet aangezien Didden het ook niet doet.

Verzuringsgraad
” ’s Avonds was het te doen op een terras van een pizzeria op de Kortrijkse markt, waar mijn gezelschap en ik ons tegoed deden aan twee soorten carpaccio, die qua uitzicht en kruiding erg deden denken aan mediterrane  sferen (…) maar uiteindelijk toch niet zo lekker smaakten als verhoopt, vanwege een erg hoge verzuringsgraad bij het voltallige personeel.”
DIE ZIT.

We vroegen ons nog af wat voor gebeuren beide bekende heren dan wel naar Kortrijk kon hebben gelokt.

Een parel van een zaal
” De bedoeling van deze uitstap (…) was een bezoek te brengen aan de prachtige Kortrijkse Stadsschouwburg.  (…) Het is een parel van een zaal die helemaal gebouwd lijkt om er mensen gelukkig te maken (…) waar de mensen zich (…) gelukkig voelen als een klad kermisvogels terwijl ze met een Bavik in de hand wachten op het grote moment.”
ZIT GOED

P.S.
Die avond van 28 mei was er in de schouwburg een recital te horen van Will Tura “en zijn veelkoppige en uitstekende band”.

MAAR WAAR HEEFT DIDEN EN VRIEND GESLAPEN?

 

Zusterstad Greenville meent nog altijd dat Kortrijk ‘279 thousand inhabitants’ telt

We hadden het er al over.
Van 9 tot 13 mei trok een Kortrijkse delegatie uit de  onderwijswereld, VOKA- en Rotaryleden en design-mensen naar zusterstad Greenville in South Carolina.  Dat is de VS.   Duur reisje.
(Al verslag hierover gelezen in de gazetten? Komt dat nog in de stadskrant?)
De groep van zo’n 17-tal personen werd geleid door de burgemeester met als escorte N-VA-schepen Kelly Detavernier.

Burgemeester Van Quickenborne gaf ginder met lichtbeelden een uiteenzetting “about all the great things going on in Kortrijk“.
Op de website van de stad Greenville kun je al geruime tijd enige info lezen over onze stad.  (Zie greenvilllesistercities.)
Met een paar ongelooflijke kemels.
–  Dat onze stad “279 thousand inhabitants” telt.
–  En “many museums”. (We hebben er welgeteld nog één.)
–  En dat Kortrijk een “enormous role plays in the transportation of persons and goods throughout  Europe”.

Het staat er nog altijd te lezen.
De informatieve speech van de burgemeester kon deze gegevens  blijkbaar niet ietwat laten corrigeren of nuanceren.

P.S.
Vanuit stad Kortrijk komen er vervolgvergaderingen om de partnerschappen verder uit te bouwen en te onderhouden.  Kan er niet een keer iemand een e-mailtje sturen naar de website van de sister cities van Greenville?
Piet Grymonprez misschien?

Zo’n paasfoor kost aan stad makkelijk 100.000 euro. Maar er zijn ook inkomsten!

Stad verwacht voor 27 posten een factuur.
De totale raming voor dit jaar bedraagt  100.562 euro.  (Andere jaren ongeveer evenveel.)

Enkele meer dure uitgaven:
–  verdeelkasten, stroomaggregaten, kabels: 50.000 euro
–  watervoorziening: 20.000 euro
–  vuurwerk: 6.000 euro
–  huur woonwagenpark: 7.718 euro
–  lunch plaatsmeesterdag en foorcomite: 2.000 euro
–  promotie op facebook:  2.420 euro

Personeelskosten (politie bijv.) en andere vele logistieke  kosten niet gekend.  Kosten voor de nazorg (opkuis bijv.) ook niet.
Anderzijds zijn er ook inkomsten:
standgelden voor kramen en woonwagens.
Maar ook die kennen we niet.  Ze zouden kunnen aanzienlijk hoog zijn.
In antwoord op een schriftelijke vraag van raadslid Cis Rodenbach (CD&V) in april 2014 had  men het over een opbrengst van 233.321 euro!
Het was wel een heel summier antwoord.

 

Niet 6 maar 16 kramen moesten verdwijnen op de Kortrijkse Paasfoor 2017

De media hadden het de voorbije dagen alsmaar over zes foorattracties die dit jaar zouden moeten verdwijnen.
Media moeten zich nu toch een keer beter (laten) informeren.  Alstublieft zeg,  Het ging wel degelijk om zestien getroffenen.

Onder druk van een zgn.  “Vereniging van Belgische Foorreizigers” (vier corporatistische bonden!) heeft de bevoegde Kortrijkse schepen Rudolphe Scherpereel  (N-VA) de zes aanvankelijk geweigerde kramen terug opgevist, – zogezegd omdat er nu plots onverwacht meer plaats vrijkomt op het Conservatoriumplein.
Het zgn. eenheidsfront  van  forains dreigde dit jaar, middels zogenaamd een of andere gemandateerde vertegenwoordiger,  om helemaal niet in onze stad op te dagen.

(Terwijl geen mens geloofde dat de voormalige abonnees met zijn allen ‘en masse’ tijdens de periode rond Pasen nog ergens een evenwaardig alternatief zouden kunnen vinden in andere steden.  Komaan zeg.)

Even ter info opmerken dat uit een min of meer verzwegen poll van “De Krant van West-Vlaanderen” 52 procent van de 490 uitgebrachte stemmen niet meer wilden weten van onze Kortrijkse Paasfoor…

Dit jaar waren er voor de foor 153 kandidaten ingediend, zijnde de voormalige abonnees (140?) , aangevuld met spontane kandidaturen.
Ja,  zes daarvan heeft  iemand (maar wie?)  in eerste instantie resoluut geweigerd omwille van het feit dat zij niet beantwoorden aan ernstige selectiecriteria, gehanteerd bij de toewijzing van de standplaatsen.
Er bestaat namelijk zoiets als een “Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten én kermisactiviteiten”.
In art. 8§2 van voornoemd reglement staan de voorwaarden opgesomd waaraan men moet voldoen voor de toewijzing van een standplaats.

–  Drie kandidaturen zijn geweigerd op basis van het criterium “de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat”.
Het ging om twee wanbetalers en één wegens wangedrag (van personeel betrokken in vechtpartij).  Zij kregen vergiffenis want de enen beloofden te betalen en de betrokken  vechters zouden zich niet laten zien op de foor van dit jaar.  (Kregen zij wel een tijdelijk plaatsverbod?)
–  De andere drie kandidaten  heeft men (iemand?) uitgeschakeld omwille van het criterium “aard van de attractie“.
Het ging om drankgelegenheden,  en dat zijn immers geen klassieke foorattracties.  Zij werden terug opgevist omdat er nu plotseling  meer plaats beschikbaar is op het foorterrein.

Maar er zijn dus nog tien andere kandidaten uitgeschakeld omwille van “de aantrekkingskracht van de attractie“.  (Staat niet in de gazetten.)
Het betreft  foorkramen waarvan reeds een gelijkaardige attractie aanwezig is.
Voor die slachtoffers is blijkbaar geen van de woordvoerders van de foorkramen in actie geschoten.  Solidariteit !
Het ging  om een katapult, een boogschietskraam, een aantal molens, een ponymanège, een lachpaleis, een spookhuis, een “booster”.

P.S.
Andere selectiecriteria bij al of niet toewijzing van een plaats:
–  de technische specificaties van de attractie of de vestiging
–  de veiligheid
–  de deskundigheid van uitbater en personeel
–  de nuttige ervaring.

 

 

Meest recente rapport winkelleegstand is zopas verschenen.

Te verkrijgen bij ‘Locatus’.
Prijs: 395 euro, excl. BTW.
Maar wie het rapport nog voor 15 maart bestelt kan dat voor 295 euro.
Stad kan dat toch betalen? En “Het Kortrijks Handelsblad” ook?
De redactie van kortrijkwatcher helaas niet.

Bij Locatus kunt u ook winkelpassanten-tellingen bestellen,  in vele steden in Europa.  225 euro per rapport in de Benelux.
Voor Kortrijk in 2015 zijn er twee rapporten beschikbaar: oost en west .

 

Voordracht over luchtvaartongevallen georganiseerd door de “airport community” van EBKT

Morgen dinsdag 6 december om 19 uur  komt Luc Blendeman spreken over luchtvaartongevallen.  Plaats van de voordracht: het luchthavengebouw van het vliegveld Wevelgem (aan het eind van eerste inrit voor wie uit het Kortrijkse komt, onder het restaurant).  Entreegeld 5 euro (drankje inbegrepen).
Luc Blendeman is ‘chief investigator’ van de ‘Air Investigation Unit Belgium’.
Een kenner dus.

De vzw Airport Community EBKT (luchtvaartcode: Europe Belgium Kortrijk) heeft zich als doel gesteld om de samenwerking tussen bedrijven, verenigingen, besturen, en vooral ‘mensen’ op en om de luchthaven  Kortrijk-Wevelgem te bevorderen en te intensifiëren.  Een nobel doel dat geen enkele politieke kleur draagt en zich niet wil binden aan ideologische of commerciële strekkingen.
De airport community organiseert tal van evenementen zoals voordrachten, lezingen, info avonden, uitstappen en zo nu en dan een feestje.
Het bestuur telt acht leden.  Er is een comité van luchthavengebruikers, vliegclubs , luchthavenfans, captains of industry.  Iedereen kan agendapunten voorleggen via een mail aan  ‘bestuur@airportcommunityebkt.be’.
Website: www.airportcommunityebkt.be

De vzw is reeds volop bezig met het organiseren van de feestelijkheden rondom het honderdjarig bestaan van onze luchthaven.
Er is intussen alreeds een prachtig, luxueus  uitgegeven boek verschenen met als titel: “100 jaar vliegen in Kortrijk-Wevelgem 1917-2017”.
240 bladzijden met onvoorstelbaar mooie en unieke foto’s.  Talloze informatieve en soms leuke getuigenissen en teksten.  Bijwijlen ontroerend.  Samensteller is  luchtvaartjournalist Guido Bouckaert.  De fotoregie lag in handen van Jan Vanhulle.
De uitgave komt van de bvba Stichting Kunstboek en is te verkrijgen of te bestellen bij de Standaard Boekhandel(s) en de vliegclubs.

Vijvers geraken nu wel uitgebaggerd

In eerste instantie heeft men in juli vijf firma’s  (na al veel nadenken in mei) aangeschreven om een  offerte uit te brengen voor het uitbaggeren van drie vijvers (Venning, Hof te Coux, Blauwe Poort).  Geraamd bedrag : 80.937 euro (incl. BTW).   Geen aannemer ging daarop in.
In tweede instantie vroeg men zeven firma’s  om een prijsbieding in te dienen.
Op deze aanbesteding  kwam begin september dan toch een antwoord van één firma:  NV Heyrman-De Roeck uit Beveren.
Vraagprijs niet minder dan 90.500 euro (excl. BTW).

Dit bedrag lag 23.580 euro (excl. BTW) hoger dan de raming en was tevens boven de beschikbare budgetten.
Evenwel.  Na onderhandeling (heeft men het bestek gewijzigd?? weten de andere kandidaten daarvan??) verkreeg het stadsbestuur een aangepaste prijsbieding ten bedrage van 83.875 euro. (excl. BTW).  Wat nog altijd 16.955  euro (BTW excl.) hoger is dan de raming, maar nu wel valt binnen de beschikbare budgetten.
Eind goed, alles goed.

 

Vijvers geraken niet uitgebaggerd

De sliblagen in de vijvers van de  Venning, het hof Te Coux en daar in het park De blauwe Poort zijn te dik geworden.
Dus besloot het stadsbestuur al in mei  om vijf firma’s aan te schrijven  met de vraag om een offerte te doen voor het uitbaggeren van drie vijvers.  De raming voor de werken (inclusief het wegvoeren van de specie) bedroeg 80.973 euro.  (Welke specialist binnen  de stadsadministratie maakt zo’n raming?)
Midden juli bleek dat geen enkele prijsbieding van die aangeschreven aannemers is ontvangen.  (Reden bij Kortrijkwatcher onbekend.)

Dus heeft men het  bestek alweer  doorgestuurd naar NU zeven andere firma’s. Met dezelfde prijsraming.
Het stadsbestuur hoopt intussen dat de vijvers in het najaar kunnen uitgebaggerd worden.

Kortrijk spuit ! (2)

De dienst “spuitenruil” recupereert  via MSOC (Medische Sociaal Opvangcentrum) nu  al sinds 2014  méér drugsspuiten dan er zijn verdeeld.  En toch vinden het Team BOD, de spuitenpatrouille,  de gemeenschapswachten, de politie , Rap en Rein, burgers er telkenjare “naar schatting” 500 zwerfspuiten, – vooral in het centrum en de parken.

(Naar schatting?  Politie geeft tijdens de kantooruren meldingen van zwerfspuiten door aan het meldpunt 1777, maar ’s avonds en in het weekend worden opgehaalde spuiten  niet geregistreerd.)

De  spuitenpatrouille SPAT verwijdert elke woensdag spuiten in het centrum van de stad.  Op termijn kunnen ook meer ervaren leden alleen op pad (Vappers).
(Vrijwilligers van SPAT krijgen geschenkbonnen, in te ruilen bij een warenhuis.)

Het team BOD verwijdert spuiten op openbaar terrein tijdens kantooruren.  Eenvoudige registratie wordt vier keer per jaar doorgegeven aan de coördinator van SPAT.  Melding van opvallende vondsten gebeuren onmiddellijk.
SPAT kan ook op vraag van burgers spuiten opruimen op privédomein (tuinen bijv.)  maar bij onveilige situaties of grote hoeveelheden verwijst men naar externe, commerciële initiatieven.
Gemeenschapswachten signaleren zwerfspuiten aan 1777. Als ze een direct gevaar vormen verwijderen ze die zelf.