Category Archives: ICT

Naar een ‘afbouwscenario’ van de ledwalls in Kortrijk

Zonder veel inspraak van de bevolking zijn volgende zaken beslist in verband met de beeldschermen:

–  De ledwall van Heule wordt weggenomen naar aanleiding van de herinrichting van ‘Heule platse’  en zal niet meer herplaatst bij gebrek aan geschikte locatie.
–  Er komen geen bijkomende beelschermen in Aalbeke en Kooigem.
–  Er komt geen ledwall op Campus Kortrijk Weide.  (Wel zijn er wachtbuizen voorzien.)
–  De nog bestaande ledwalls in Bellegem, Rollegem, Marke, Overleie, Lange Munte blijven nog behouden, evenwel  tot er zich aanzienlijke herstelkosten voordoen of andere aanleidingen zoals een herinrichting van de omgeving.
– Het grote scherm op de Grote  Markt blijft bestaan (hoewel daar geen kat naar kijkt, tenzij als er een voetbalmatch wordt vertoond).

Wat is de motivatie van dit afbouwscenario?

*  Er zijn meer en meer bedenkingen in verband met het nut en het bereik van het publiek via beeldschermen.  Steeds meer mensen ontvangen informatie via digitale kanalen.
*  De kosten zijn aanzienlijk.
Voor de aankoop, de installatie, de aansluiting op het netwerk en elektriciteit kunnen nu oplopen tot 40.000 euro per toestel.  Verbruik van elektriciteit kost jaarlijks van ca. 2.000 tot 3.500 euro.  Onderhoudskosten lopen ook hoog op.  (Ze worden trouwens niet meer systematisch uitgevoerd.)
 

@llemaal digitaal – maar toch geen 25.000 ?

Via het gisteren voorgestelde platform “thuisloket” kan de Kortrijkzaan nu meerdere producten digitaal thuisgestuurd krijgen. Naargelang de bron die men raadpleegt (kranten, WTV) gaat het om 14 of 16 documenten. Eind februari liet de burgemeester via “Het Nieuwsblad “weten dat het om 17 attesten zou gaan. En de website van Stad zelf laat zien dat er 13 nieuwe digitale aanvragen mogelijk zijn.

De burgemeester maakt ook melding van het feit dat het uitgebreide e-loket het mogelijk maakt dat er (per jaar) 25.000 minder documenten worden afgehaald in het stadhuis. Eind februari dacht hij nog dat er 30.000 minder verplaatsingen zouden gebeuren.
Hoe komt men aan dat cijfer? (De pers legt het niet uit.)
Hierna de laatst bekende stand van zaken betreffende het aantal gedane aanvragen op jaarbasis van akten, attesten, afschriften, – al of niet digitaal.

Akten burgerlijke stand
4.435 aanvragen in een half jaar. Laat ons dus zeggen 8.870 in een heel jaar.
Attesten van bevolking
10.000 aanvragen
Afschriften strafregister
7.700

Totaal: 26.570 aanvragen.
Maar. Hoeveel daarvan waren er digitaal?
Natuurlijk geen 25.000.
– akten burgerlijke stand: 1.250 in een half jaar.
– attesten van bevolking: 1.450 (in 2014) Er zou een potentieel zijn van 5.000 digitale aanvragen.
– afschriften strafregister: 1.800 (in 2014).

Werking meldpunt 1777 wordt nog beter

Om de stad telefonisch te bereiken kan de burger gebruik maken van het (gratis) meldpunt 1777 of van het algemeen nummer 056/27.70.00. Dat oude nummer blijft bestaan al was het maar om oproepen vanuit het buitenland mogelijk te maken. Toch blijkt uit het jaarverslag 2013 dat er nog 37 procent bellen naar het algemeen nummer en blijkbaar nog niet echt op de hoogte zijn het bestaan van het meldpunt 1777. Men wil daar iets aan doen door in het voorjaar 2014 een promotiecampagne te voeren voor het meldpunt.

Piekmomenten bij het meldpunt
– Dagelijks: tussen 9 en 10 uur.
– Wekelijks: maandag-, woensdag- en vrijdagochtend.
– Jaarlijks: bij de eerste winterpiek, groeiseizoen van de planten, verkiezingen en net voor vakantieperiodes.

Efficiëntie
De verhouding tussen het aantal beantwoorde en aangeboden oproepen bedroeg in 2013 84,2 procent. Men wil dat optrekken naar 90 procent.
En groot aantal “onbeantwoorde” oproepen komen van bellers tijdens de sluitingsuren. Of van bellers die inhaken omdat de wachttijd hen te lang lijkt. Er zijn ook burgers die bellen naar het nummer van een stadsmedewerker. Als die persoon afwezig is wordt de oproep omgeleid naar het meldpunt.

Telefonische bereikbaarheid
Die wordt hoger.
– Men zal er in de toekomst voor zorgen dat er tijdens bepaalde uren altijd een stadsmedewerker van ieder team aanwezig is.
– Iedere oproep wordt geregistreerd en de betrokken (afwezige) medewerker krijgt het verzoek om de beller terug te bellen.
– Het meldpunt krijgt een ‘voice mail’ tijdens de sluitingsuren.

Communicatie
Wordt beter.
– Men krijgt een ontvangstbevestiging van de oproep.
– Men geeft zo nodig aan hoelang de behandeling van de melding zou kunnen duren.
– Tussentijdse communicatie over de behandeling van de melding wordt mogelijk.
– Men krijgt een bericht van afmelding.

Er komt een kwetsbare glasvezelkabel onder de Leie

Het OCMW is momenteel verbonden met stad Kortrijk via een kabel die vasthangt aan de Leiebrug. Men plant nu een gestuurde boring onder de Leie via het erfgoed naar de Budasccoop, en van de Budascoop richting parking Broel.

Stad en OCMW en Parko kunnen mee hun kabels onderbrengen in de buizen. De kostprijs wordt gedeeld: 10.000 euro per organisatie.
De kabel ligt fysiek bloot.

Ze hangen er al !

UPDATE
WTV heeft nu (11 maart) ook de camera’s aldaar ontdekt. Geen vragen.

Het schepencollege heeft nog maar pas (vorige maandag) beslist om drie bewakingscamera’s aan te brengen op het Overbekeplein, en – jawel hoor – ze hangen er reeds. Weliswaar zonder de nodige signalisatieborden.
Het schepencollege beweert dat de politie hierop heeft aangedrongen. Mogelijk, maar opmerkelijk is wel dat het plein niet expliciet is opgenomen in het cameraplan van de firma Optimit dat is goedgekeurd in de gemeenteraad van juni 2012. (Alleen Groen stemde tegen.)

Er hangen daar nu dus drie camera’s waarvan één die blijkbaar 360 graden kan bestrijken. Kostprijs voor de levering en plaatsing: 11.944 euro (incl. BTW). De kostprijs is ietwat gedrukt aangezien men gebruik kon maken van een camera die tijdens de kerstmarkt functioneerde op het Vandaeleplein. Voor de aanpassing van de dispatching bij de politie is 1.607 euro uitgegeven. De stroomvoorziening gebeurt vanuit het SOK-kantoor.

Geen Kortrijkzaan die dat weet, of er van wakker ligt.

Hoeveel er vorig jaar is besteed aan het plaatsten van cameratoezicht op openbaar domein (stationsomgeving, Schouwburgplein, tunnel, enz.) konden we niet achterhalen.
Het budget van dit jaar voorziet 150.000 euro. Volgend jaar 260.000 euro en in 2016 nog 100.000. Een ICT-raamcontract (lot 11) voorzag in mei 2012 voor het aanbrengen van cameratoezicht op 47 plaatsten in de politiezone VLAS (2 in Kuurne en 1 in Lendelede) een bedrag van niet minder dan 847.943 euro, gespreid over een periode van zes jaar.

Nog even iets, als uitsmijter.
Onze burgervader wil TEGELIJK meer camera’s op openbaar domein, EN meer blauw op straat. Tegelijk minder uitgaven voor politie.

P.S.
Bij een raamcontract is er geen klassieke gunningsprocedure nodig voor de aankoop van goederen. De “vaste” leverancier van veiligheidscamera’s in onze politiezone is de firma RTS uit Ieper. Ja. Proficiat.

Ons WiFi-netwerk moet geoptimaliseerd

Het beste is dat wij, Kortrijkzanen, al dit soort berichten ondergaan. Van toeten noch blazen weten.

Het WiFi-netwerk in onze stad is een zestal jaren geleden “organisch” beginnen groeien, zeg maar: geïmproviseerd.
Momenteel zijn we “geëvolueerd” naar een netwerk met 130 antennes op 60 locaties. Maar gebruikers stellen vast dat de betrouwbaarheid van het netwerk niet meer voldoet.

De firma Realdolmen uit Huizingen zal nu vanuit een stokoud IT-raamcontract (lot 1) op zoek gaan naar interne en externe oorzaken van het euvel. De studie mag maximaal 5.000 euro kosten. Nog een studie. (Onze ambtenaren kunnen dit niet aan, of wat??)
Men begint met het in kaart brengen van de gaten in de wifi-dekking op de site van het stadhuis.

P.S.
Een redacteur van kortrijkwatcher was recent in een zwart-Afrikaans land en vond daar niet zonder moeite een plaats waar er géén WiFi te vinden was…

De kostprijs van het cameraplan? Geen idee…

UPDATE
Voor het vervangen van bestaande (verouderde) camera’s is geen gemeenteraadsbeslissing nodig. Nu zal men vandaag (6 juni) wel twee camera’s aldaar vervangen, maar ook drie totaal nieuwe camera’s plaatsen in en vlakbij de tunnel onder de spoorweg in de Doorniksestraat. Terwijl de gemeenteraad van 10 juni daarover nog zijn principiële toestemming (gunstig advies) moet geven. Voor onze nieuwe burgemeester (Asap ganaamd) is dat allemaal van geen tel.

Maandag aanstaande vraagt het schepencollege aan de raadsleden om een gunstig advies voor het plaatsen van camera’s op niet-besloten plaatsen.
Het dossier is bijzonder onvolledig en onnauwkeurig.
De memorie van toelichting heeft het over 12 plaatsen plus nog “de winkelstraten”. Het exacte aantal camera’s wordt niet aangegeven maar het zou VOORLOPIG (voor dit jaar) gaan om “een twintigtal”. (Wist u dat er alleen al in de stationsomgeving nu sprake is van 15 camera’s?)
Om hoeveel ANPR-camera’s het zal gaan is ook al niet vermeld. (ANPR staat voor “Automatic Number Plate Recognition”.) Tot op heden is enkel geweten dat de politie een wagen (Skoda Superb Ambiente) gaat kopen die wordt uitgerust met zo’n ANPR-camera. Geraamde kostprijs (voor het geheel?): 50.000 euro.

Het dossier (de technische studie van Optimit) rept in het geheel niet over de kosten van het project.
In de gazetten (“Het Laatste Nieuws”) had onze burgemeester het een keer over een investering van 200.000 euro. Onze gemeenteraadwatcher heeft hier al betoogd (op 15 mei) dat het gaat om een flagrant onjuiste, misleidende medededeling aan de bevolking. (De ICT-administratie vroeg trouwens al tweemaal om een budgetwijziging voor dit jaar, intussen zelfs om een verdubbeling van het ingeschreven krediet.)
Wat men telkens vergeet is dat die camera’s bijkomende en verzwaarde glasvezelkabels nodig hebben. (Voor de camera’s aan het station zijn bijvoorbeeld voor 31.772 euro bijkomende werken gepland. Glasvezel kost alleszins 150 euro per meter.) Voorts moesten er nog aanpassingen komen in de serverruimte van het stadhuis. En hoeveel heeft de dispatchingruimte bij de politie al niet gekost?

Camera’s hebben meestal een paal nodig. 1.500 euro? En een voetpadkast (1.400 euro?). En spanning (500 euro?). En een netwerk (250 euro?). En integratie en configuratie op VMS (1.000 euro?)
En weet u wat zo’n ANPR-camera-gedoe kost? (Volgens een inmiddels verouderde studie van de firma Optimit?)
– Infrastructuurwerken: 10.000 euro.
– Installatie en configuratie: 20.000 euro.
– Twee camera’s op een gemeenschappelijke paal: 50.000 euro. (Op twee afzonderlijke palen: 60.000 euro.)

Kan de burgemeester volgende maandag nu niet keer ASAP uitpakken met een bijzonder gedetailleerde kostenraming van zijn cameraplan? In eerste én tweede fase? Met de vereiste “nevenwerken” en onderhoudskosten. (Bijvoorbeeld ook voor bijkomende verlichting.)
Zodat de raadsleden tenminste weten waarover zij een gunstig advies moeten geven.

Over de ware kostprijs van het cameraplan

We gaan dat nooit helemaal te weten komen wat het cameratoezicht op publiek domein in het centrum (en nog veel later in de deelgemeenten?) zal kosten.
Gemeentebesturen die cameratoezicht installeren doen daar altijd en overal heel geheimzinnig over. Dat komt omdat bestuurders in gemoede wel beseffen dat het met de proportionele verhouding tussen het middel (o.a. de gigantische kosten) en het resultaat (het doel) beneden alle peil blijft. Plus vervolgens het absurde, het onhoudbare van het camerabeleid beginnen in te zien: na één (1) steeds meer camera’s nodig, overal en altijd…
(Gaan we naar 40?)

Wat zegt onze burgemeester dus in “Het Laatste Nieuws” van vandaag nu weer eens over kostprijs van zijn cameraplan?
Althans over de eerste fase daarvan, waarbij men 20 camera’s (6 vervangingen) gaat installeren in de binnenstad? Dat dit alles een investering vergt van 200.000 euro. Dat is dus een geraamd bedrag, gewoon een volstrekt arbitraire post in de begroting 2013.
Onze ‘embedded press’ noteert dat dan. Zomaar. En wij Kortrijkzanen slikken die info.
Het is wel afwachten geblazen tot we de werkelijke prijs voor de plaatsing en levering van die camera’s kennen. En later nog de prijs bij de oplevering, met de meerwerken.
De zaak moet nog voorkomen in de gemeenteraad van juni. Er is nu sprake van een gunning aan de firma RTS van Ieper voor een bedrag van 111.242 euro, maar we weten helaas niet waar die factuur op slaat.

Vincent Van Quickenborne (van de VLD) verzwijgt iets voor zijn onderdanen. Geeft onvolledige informatie. Houdt informatie achter. En dat is niet schoon. Het is niet wijs. Dat is bijna leugenachtig. Een burgervader zou dat niet mogen doen. En onze Papieren Perse moet dat nu ook niet in de hand werken.

Om de WERKING van die nieuwe camera’s mogelijk te maken moet de bestaande glasvezelring “verzwaard” worden, is er bijkomende glasvezel nodig en moeten er nieuwe aansluitingen komen naar de dispatching van de politie. De geraamde kostprijs hiervoor bedraagt ca. 150.000 euro (incl. BTW). De ICT-administratie stelt nu al voor om de begrotingspost van 200.000 euro bij een aanstaande budgetwijziging te verhogen met 100.000 euro.
Waarom zegt burgervader dat niet? Vriendelijk en gemoedelijk – zoals hij is – aan ons, wij allen?
(En waarom laat onze Plaatselijke Perse zich bij dit soort uitlatingen van de nieuwe tripartite steeds onbetuigd?)

Altijd opnieuw verzwijgen voorstanders van cameratoezicht op niet-besloten plaatsen de “nevenkosten”. Hier nu die voor de datatransmissie.
Er zijn nog andere. Die nieuwe dispatchingruimte in het politiecommissariaat! Hoeveel heeft die gekost? Volgens onze – moeizaam bij elkaar gezochte – gegevens: 204.000 euro. Men heeft dat nu vergeten. En met de nieuwe camera’s zal die ruimte wellicht nog moeten geoptimaliseerd? (Is het aantal tv-schermen van de LED-wall wel voldoende?)

Nog vergeten indirecte kosten? Ja.
De studiekosten voor het cameraplan gemaakt door het bureau Optimit uit Mechelen. Kortrijkwatcher kent die niet.

O ja…
De (vernieuwde) serverruimte in het stadhuis vergt ook wat aanpassingen vanwege de uitbreiding van het camera-netwerk. Voor 30.769 euro (incl. BTW) vanwege noodzakelijke aansluitpunten, schijvenkabinetten, enz.

Zeg.
Burgervader Asap vergat nog iets te vertellen aan ons allemaal, via “Het Laatste Nieuws”.
De politie gaat een nieuwe anonieme interventie-wagen kopen met een ANPR-camera die nummerplaten zal kunnen detecteren. Type van de wagen: Skoda Superb Ambiente.
De firma Lamaire Motors uit Heule (die zowat het monopolie bezit voor het leveren van wagens aan de politie) vraagt 39.503 euro (BTW inclusief). De geraamde prijs was 50.000 euro. Mogen we veronderstellen dat het verschil slaat op de kostprijs voor de verborgen camera aan boord?

P.S.
De door de burgemeester in HLN voorgestelde plannen verschillen danig van de nota van de korpschef uit 2011 en het cameraplan van Optimit, voorgesteld begin 2012. Ook dat schept verwarring.
Er is een zogenaamd ICT-raamcontract 2013-2017 met een lot 11 waarbij men de totaalprijs voor het leveren en plaatsen van cameratoezicht in de politiezone VLAS (twee camera’s in Kuurne, niet 1 voor Lendelede!) schat op 847.943 euro. Stad zou de kosten spreiden over zes boekjaren.
In het budget 2013 dient men de uitgaven voor cameratoezicht te zoeken op de post 104/742-53 (investeringen) maar ook op art. 104/123-13 (gewone uitgaven). Niet gemakkelijk om bij te houden.

Serverruimte in stadhuis krijgt een opknapbeurt

De huidige serverruimte in het stadhuis op niveau -1 dateert al van in 2004 en voldoet totaal niet meer aan moderne eisen inzake redundantie, schaalbaarheid, elektriciteitsvoorziening, uptime en koeling. (Er lopen zelfs warmtekanalen door die plaats…) Er doen zich dan ook regelmatig problemen voor. En dan moet u weten dat de IT-infrastructuur aldaar zich niet beperkt tot Kortrijk alleen. Er zijn koppelingen met Zwevegem, de intercommunale Leiedal, het OCMW, de brandweerzone Fluvia.

Zo staat de datum van 28 november 2008 voor altijd gegrift in het geheugen van de bevoegde IT-schepen Jean de Bethune. Op die vroege vrijdagmorgen crashten er binnen de korste keren niet minder dan drie harde schijven. De koeling was defect en de temperatuur liept op tot 30 graden. Een near disaster! Op het nippertje kon men vermijden dat heel het systeem voor dagen of weken buiten gebruik zou zijn geweest. (Of de data recovery goed is verlopen weten we niet.)

Er is dus hoge nood aan een nieuw lokaal voor de server racks. De totale kost zou 300.000 euro kunnen bedragen. Niettemin gaat men nu over tot een opknapbeurt in het huidige lokaal. Nieuwe voorzetwanden, deuren en een verhoogde computervloer. Kostprijs geraamd op 39.300 euro.

P.S.
ICT slorpt veel geld op, al jaren. Dit jaar is voor de aankoop van informatica méér dan 1 miljoen voorzien, naast die 300.000 euro voor de inrichting van een nieuwe serverroom. Maar men verwacht wat toelagen?