Category Archives: geschiedenis

100 jaar vliegveld Wevelgem/Kortrijk.

Ja, het vliegveld (EBKT) bestaat in 2017 al honderd jaar, waarvan  minstens 90 jaar zonder klachten van (bepaalde)  omwonenden.
Ter gelegenheid van deze unieke  gebeurtenis organiseert de ‘AirportCommunity van EBKT’ in augustus 2017 een driedaags evenement/beurs.
Op vrijdagavond 25 augustus 2017 pakt een luchtvaartbedrijf uit met een  ‘Nacht van de luchthaven’ met alle belangrijk captains of industry uit regio. Kortrijkse ondernemers  worden betrokken bij het event, eventueel in combinatie met een stand (catering, animo, feestmatriaal, producten).
Het ruime publiek zal in het weekend kunnen genieten van een ‘re-enactment’ dorp waar spullen, voertuigen, shelters, tenten uniformen worden gtoond en gedemonstreerd.
En natuurlijk komen er van overal vele historische en hedendaagse vlieguigen op bezoek.
Reeds in dit najaar 2016 verschijnt er een prachtig luxueus jubileumboek “100 jaar vliegen in Welgem-Kortrijk” van de hand van luchtvaartjournalist Guido Bouckaert.  200 bladzijden. Prachtig geïllustreerd door meerdere fotografen en doorspekt met interessante verhalen en anecdotes van vele mensen die ooit met het vliegveld hadden of nog hebben te maken. Een uitgave van  Stichting Kunstboek uit Oostkamp.

 

Stad maakt aanstalten om Preetjes Molen te kopen

Nu weten de vrienden van de molen het ook…

“Preetjes Molen” aan de Hoge Dreef te Heule is naar het schijnt de enige vlaszwingelmolen in Europa en heeft als dusdanig een onbetwistbare erfgoedwaarde.
Naar aanleiding van het 150 jarig bestaan van de molen vraagt de vzw ‘Preetjes Molen’ aan Stad om  het tuig aan te kopen. Op dit ogenblik is de familie  Vandebulcke eigenaar van de molen, maar die is al  in 1991 (tot juni 2024) in erfpacht gegeven.
Er bestaat (tegen een bepaald indexcijfer) een voorkooprecht op de molen van 200.000 BEF en 50.000 BEF op de grond ten voordele van de vzw.
De geschatte aankoopprijs voor de molen bedraagt  nu 12.500 euro.
Er zijn dringende onderhoudswerken nodig: schilderen en vastmaken van de wieken,  en het strooien dak moet nagezien.
Stad heeft aan de vzw beloofd om onderhandelingen aan te knopen met de familie Vandenbulcke.

Er komt geen dak voor Heule Platse…

Al zowat 15 jaar geleden liepen een aantal Heulse notabelen van de Confrerie “Griffioen” rond met de gedachte om een verplaatsbaar dak (zeil)  te laten maken om bij manifestaties  allerhande te monteren boven de Heulseplaats.
Zij kregen daarbij zelfs al gehoor bij het vorige stadsbestuur (schepen Guy Leleu).
In 2010-2011 is er een heuse ideeënwedstrijd hierover uitgeschreven. 28 inzendingen.  Winnaar was een student van Howest,  ene Laurenz Tack uit Desselgem.  Hij bedacht een soort tentzeil dat zou  hangen aan een telescopische kraan.  Vermoedelijke kostprijs : 200.000 euro.
Van dat plan is  nooit meer iets vernomen.

In 2014 rees er bij de initiatiefnemers nieuwe hoop op dat het project toch nog een kans kon krijgen.
De gemeenteraad van november 2014 reactiveerde namelijk het plan  om de heraanleg van het Heulse dorpsplein en de omgeving eindelijk aan te vatten.
(De opdracht hiervoor is al in december 1998 gegund aan Technum !)
In het kader daarvan is dan in oktober 2015 een studieopdracht  gegund aan de firma Sarus Textielarchitectuur uit Kampenhout voor een “Project van een demonteerbare shelter op de Heuleplaats”
Betrokken actoren (Griffioen, Tinekesfeesten, jeugdverenigingen, cafés) vroegen aan Stad om in te staan voor de studiekosten , meer special voor het voorontwerp, de stabiliteitsstudie en het ontwerp.  De betrokken Heulenaars zouden bekijken hoe de gemeenschap zelf de overige kosten  (de uitvoering, het monteren, de opslagruimte) zouden  kunnen financieren.  Bijvoorbeeld door middel van crowdfunding.

Stad wou zich enkel engageren voor de studieopdracht en niet voor het ‘build project’.  Als ereloon voor fase 1 (voorontwerp plus stabiliteitsstudie) voorzag men 6.060 euro  (incl. BTW) en voor fase 2 (ontwerp en uitvoeringsdossier) 10.890 euro.  (In de gazetten stonden maar weer eens verkeerde bedragen.)

En nu is er dus tamelijk plots  een kink in de kabel gekomen.

(Kortrijk Spreekt.)
Na  overleg met de adviesgroep “Heuledak” waarbij  het voorontwerp  is  toegelicht is beslist dat het project niet haalbaar is vanwege de hoge kostprijs.
Het schepencollege besliste op 23 mei  om de studieopdracht te beëindigen na fase 1.
Toch jammer.

 

 

 

 

 

Quote van de dag: “het nadeel van deze locatie” (Kortrijk)

Ter gelegenheid van de opening van  de nieuwe campus van de technologiegroep Barco  op het Beneluxpark te Kortrijk heeft de krant “De Tijd” (28 mei, pag. 21) een vraag gesteld aan de CEO Eric Van Zele .

“Waarom de wereldwijde speler dan toch  Kortrijk  –  sinds 1934 Barco’s heimat –  kiest om zijn nieuwe hoofdkwartier neer te poten?”

Van Zele: “”Het nadeel aan deze locatie is dat we moeilijk buitenlandse krachten aantrekken. Maar we wilden onze West-Vlaamse talenten met hun karakteristieke inzet absoluut niet verliezen.”

P.S.
De bakermat van Barco is niet Kortrijk.
De stichtingsakte van de firma “Belgian  American  Radio  Corporation” dateert van 4 november 1933 en is opgemaakt ten huize van notaris Denys uit Zwevegem. De maatschappelijke zetel was in Elsene maar de werkplaatsen lagen al sinds de jaren ’20 in de Gasthuisstraat te Poperinge,  Oprichter was Lucien De Puydt.  Voorheen assembleerde hij toestellen onder de naam ‘Stellavox’.  Een luxe-model kostte 8.000 frank. Gewoon model: 2.950 frank.  Arbeiders verdienden toen 1 frank per uur.

 

 

 

 

Breaking news : Kelly Detavernier wordt de nieuwe N-VA-schepen

Catherine Waelkens (N-VA) diende met een aangetekende brief van 8 december 2015 haar ontslag in als schepen (van Financiën) bij de voorzitter van de gemeenteraad. (Ook een N-VA’er.)
Een ontslagnemende schepen blijft het mandaat uitoefenen tot er een opvolger is geïnstalleerd, en dat moet binnen de twee maanden gebeuren.
Maar hier is de zoektocht naar de opvolger blijkbaar toch snel verlopen. In feite had de Kortrijkse N-VA-fractie geen andere keuze.
Het komt dus raadslid Kelly Detavernier toe. Morgen aan de reguliere pers voorgesteld. En in de gemeenteraad van aanstaande maandag 25 januari legt zij de eed af.
De partij moet nu op zoek naar een andere fractieleider.
En er blijft slechts één “gewoon” raadslid meer over…Liesbet Maddens. Dat wordt een éénvrouwsfractie.
Zo kluchtig allemaal. In deze centrumstad.

Het ontslag van schepen Waelkens is een nachtmerrie voor de N-VA maar nog meer voor de Kortrijkse coalitie

1.
Stel dat N-VA-schepen Catherine Waelkens HELEMAAL ontslag neemt – dus ook als raadslid – dan zijn nog niet alle potten gebroken, maar blijven er toch geweldig vele complicaties kleven aan heel de affaire.
Kieslijsten voor de gemeenteraad bevatten alleen ‘effectieve kandidaten’ en geen ‘kandidaat-opvolgers’. Opvolgers worden aangeduid onder de niet-verkozen kandidaten en de aanduiding (volgorde) van die opvolgers gebeurt op basis van hun stemmenaantal.
We hebben even het lijstje opgezocht van de eerste tien N-VA-opvolgers.
Nr.1 is Frank Billiet. Nr.2 is Els Feys.
Ongeveer 600 Kortrijkzanen weten wie dat zijn.
Als de partij kiest voor enig talent (capaciteit) om bijvoorbeeld Waelkens op te volgen als schepen van Financiën dan moet de voorkeur wel uitgaan naar ene Steven Lecluyse (nu al voltijds kabinetsmedewerker). Hij staat evenwel op de derde plaats en het gebeurt nogal eens dat in zo’n geval de voorgangers niet willen wijken. En wat als Jan Dhaene (10de opvolger) in zijn hoedanigheid van gewezen raadslid resoluut vindt dat hij absoluut in aanmerking komt als opvolger van Waelkens?

2.
Iedereen gaat ervan uit dat Waelkens blijft zetelen als onafhankelijk raadslid.
Dan moet de N-VA onder zijn drie huidige (overblijvende) ‘gewone’ raadsleden een nieuwe schepen zien te vinden. (En één daarvan is voorzitter van de Raad.)
Nu is het zo dat de partijtop (zeker de Antwerpse voorzitter BDW) als de dood is voor het toekennen van belangrijke mandaten aan personen die men niet helemaal geschikt acht voor het ambt.
Nu is het tevens zo dat onze Kortrijkse gemeenteraadwatchers uit de ‘embedded press’ en andere grotendeels van oordeel zijn dat de drie momenteel beschikbare N-VA-raadsleden oftewel niet geheel zijn ingevoerd in het vak boekhouding en gemeentefinanciën, oftewel qua onderliggende persoonlijkheidstructuur in het geheel niet zijn opgewassen tegen uiterst dominante (demagogische) kleppers als schepen Philippe De Coene en burgemeester Vincent Van Quickenborne.

3.
Als Waelkens onafhankelijk raadslid wordt dan verliest de tripartite zijn meerderheid.
Dan is de coalitie totaal afhankelijk van de eventuele steun van de twee gewezen VB’ers (Maarten Seynaeve en Isa Verschaete) die sinds vorig jaar ook zetelen als ‘onafhankelijken’.
Het ‘cordon sanitaire’ is dan wel ultiem geheel doorbroken.
Wat een pijnlijke zaak moet dit wel niet zijn voor de socialistische fractie alhier. Meer speciaal voor SP.A-schepen De Coene die in het verleden nooit heeft nagelaten om bij de minste gelegenheid zéér hard van leer te trekken tegen VB’er Maarten Seynaeve.
Maarten Seynaeve is nu wel lid geworden van de N-VA, maar wie hem een beetje kent weet dat hij in vele materies net dezelfde mening deelt als…ja: de ontslagnemende Catherine Waelkens. Bij stemmingen over bepaalde agendapunten van sociale of financiële aard zal hij in gewetensnood komen. Het is nu al opvallend hoeveel moeite hij moet doen om nu alreeds niet tussen te komen in de debatten. Hoe het hem spijt dat hij in vele gevallen gewoon zijn stem niet meer mag verheffen. Nu nog drie jaar lang! Dat ligt niet in zijn karakter.
Boeiende tijden in het verschiet.

P.S.
Op de komende nieuwjaarsreceptie van de gemeenteraad: handjes schudden.

300 betalende bezoekers in het Broelmuseum ??!

Gisteren voerden op Radio 1 voormalig burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) en huidig burgervader Vincent Van Quickenborne (VLD) een debat over het gevoerde beleid van de tripartite (VLD, SP.a en N-VA) tijdens eerste drie jaren van de nieuwe legislatuur.
Toen De Clerck zijn ongenoegen uitsprak over de sluiting van het Broelmuseum werd hij daarbij gecounterd door Van Quickenborne met de stellige mededeling dat het desbetreffende museum in één jaar slechts 300 betalende bezoekers in huis kreeg.
300, afgerond.

De Clerck bestempelde die berichtgeving als een leugen en bezorgde de nieuwe burgervader een papiertje met de juiste cijfers.
Die volgen hierna. Onze bron: het jaarverslag 2014 van de vzw Stedelijke musea.

Het Broelmuseum bereikte 17.918 bezoekers in 2014.
– Zowat 70 procent kwamen vanwege allerhande acties (waar niemand iets kan tegen hebben) gratis binnen. Het gaat om 12.643 personen (kinderen onder de 13 jaar inbegrepen).
– Zowat 15 procent (2.688 personen) genoten van een reductie. (Groepen bijvoorbeeld.)
– 14 procent (2.587 personen) kregen helemaal geen reductie.

In 2014 waren er dus 5.275 betalende bezoekers.
Waarom liegt de burgemeester hier nu over?
Kunnen de schepen van cultuur en de bestuursleden van het museum zich verenigen met dit soort berichtgeving?

Ter info nog de bezoekerscijfers over de laatste tien jaar.
De schommelingen zijn te wijten aan bepaalde al of niet grootscheepse tentoonstellingen in het betreffende jaar.

2005: 15.206
2006: 29.576
2007: 12.845
2008: 19.935
2009: 16.933
2010: 10.931
2011: 20.213
2012: 15.156
2013: 30.474
2014: 17.918

Unieke mannenpissijn weggerestaureerd in het Kortrijkse begijnhof

IMG_1392De firma Artes Woudenberg  uit Sint-Andries is  al geruime tijd bezig met de restauratie en renovatie (er komt een zgn. koffiehuis) van het prachtige huis met dubbele trapgevel van de Grootjuffrouw van het begijnhof.  Geraamde kostprijs:  zowat 1,6 miljoen euro.

Het begijnhof in zijn geheel is in 1998 erkend als Unesco-werelderfgoed.
En wat zien we nu?
Op de binnenkoer van het historische pand (1649) stond in de hoek een gietijzeren piscine en die is nu plots helemaal verdwenen. Een uniek stukje erfgoed. Uniek ook al omdat we toch geen mannenpiscine verwachten in het huis van een begijntje.
We konden niet achterhalen wanneer het museumstuk voor het eerst is in gebruik genomen, maar het was in die periode dat de deken van Sint-Maartenskerk geregeld op bezoek kwam bij de Grootjuffrouw…

Kortrijkse stadsmonitor 2014 met het thema “burgerschap en overheid” (2)

(vervolg van stuk van gisteren)

Vertrouwen in gerecht
2008: 20,1 %
2011: 16,0
2014: 16,4
Gemiddelde van de 13 centrumsteden: 21,4
Beste uitslag in 2014: Leuven met 26,8 %

Vertrouwen in politie
2008: 36,6
2011: 33,7
2014: 38,1
Gemiddelde: 36,6
Beste uitslag: Leuven met 43,0 %

Vertrouwen in het stadsbestuur
2008: 29,1
2011: 28,6
2014: 34,1
Gemiddelde: 33,4
Beste uitslag: Mechelen met 39,2 %

Vrijwilligerswerk in aantallen
De vraag was of men op regelmatige basis aan vrijwilligerswerk deed.
De stadsmonitor geeft enkel cijfers voor het jaar 1014.
Voor Kortrijk antwoordden er 6 % van de respondenten met ja. Dat is de beste uitslag van de 13 centrumsteden. Het gemiddelde is 13,3 %.

Vrijwilligerswerk in aantal uren inzet per week
De Kortrijkse respondenten geven gemiddeld 6 uren aan. Dat is ook het gemiddelde in de centrumsteden. Beste uitslag: Genk met 7,3 uren.

Kortrijkse stadsmonitor 2014 met het thema “burgerschap en overheid” (1)

De recente (nu) driejaarlijkse stadsmonitor is zopas verschenen. De survey betreft een schriftelijk onderzoek bij een representatief deel ven de bevolking in de 13 centrumsteden (inclusief de grootsteden Antwerpen en Gent).
We geven hier de uitslag voor de items die behoren tot het thema “burgerschap en overheid”. Politieke items dus.
Zo moet u dit allemaal niet meer zelf opzoeken.

Actief in bewonersgroep die invloed wil uitoefenen op het stedelijk beleid
2008: 6,6 procent van de respondenten
2011: 3,9
2014: 5,3
Gemiddelde in de 13 centrumsteden: 6,3 %
Beste uitslag: Turnhout met 7,1 %

Actieve betrokkenheid van de burger
De respondenten antwoordden op de vraag of ze in de voorbije twaalf maanden actief waren geweest om iets te doen in hun buurt of stad.
2008: 14,2 procent hebben ja geantwoord
2011: 13,8
2014: 12,1
Gemiddelde in de 13 centrumsteden: 14,3 %
Beste uitslag: Hasselt met 17,0 %

Bereidheid om mee te praten over de stad
2008: 41,9
2011: 34,0
2014: 44,4
Gemiddelde: 47,1
Beste uitslag Gent met 54,5 %. Zonder de grootsteden: Leuven met 50,9 %

Consultatie van de bewoners door stadsbestuur
De vraag luidde of het stadsbestuur voldoende inspanningen levert om de wensen van de bevolking te kennen én om de bewoners te betrekken bij veranderingen.
Hierna het percentage van de respondenten die op beide vragen antwoordden: “helemaal mee eens” en “eerder eens”.
2008: 33,7
2011: 30,8
2014: 42,8
Gemiddelde: 29,2
Beste uitslag: Genk met 43,0 %

Spreiding van de informatie over en door de stad
Geteld werd hoeveel respondenten akkoord gingen met drie van de vier volgende stellingen: “Ik krijg voldoende info over de activiteiten in de stad, over de voorzieningen, over nieuwe ingrepen of plannen, over de beslissingen.
2008: 61,1
2011: 61,0
2014: 61,5
Gemiddelde: 54,8
Beste uitslag: Brugge met 66,8 %

Tevredenheid over de loketvoorzieningen
2008: ?
2011: 77,3
2014: 75,1
Gemiddelde: 71,2
Beste uitslag: Oostende met 83,9 %

Vertrouwen in de federale overheid (veel of zeer veel)
2008: 12,3
2011: 10,2
2014: 18,6
Gemiddelde: 20,4
Beste uitslag: Leuven met 25,0 %

Vertrouwen in de Vlaamse overheid
2008: 28,1
2012: 22,8
2014: 24,9
Gemiddelde: 26,2
Beste uitslag: Leuven met 25,0 %

Vertrouwen in de medemens
Er was een 11-puntenschaal van O (geen vertrouwen) tot 10 (de meeste mensen zijn te vertrouwen).
2008: 5,5 op de schaal
2011: 5,6
2014: 5,8
Gemiddelde: 5,7
Beste score: Hasselt met 6,2 op de schaal.

(Wordt vervolgd.)