Category Archives: gemeenteraad

Raadsleden kunnen nog altijd zichzelf bekijken tijdens de zitting

Morgen 27 juni zijn er voorbereidende raadscommissies voor de gemeenteraad van 3 juli.
We willen bij deze gelegenheid enkele raadsleden de raad geven om even hun eigenste gedrag (gedragingen) te bekijken tijdens de laatste zitting van  de maand juni.  (Van vroeger mag ook.)

Dat kan (dag en nacht op Tinternet) altijd bekeken via de live-stream op de website van stad Kortrijk.
Het loopt bij bepaalde raadsleden werkelijk de spuigaten uit, – hoe ze blijkbaar met hun eigenste “thuiswerk” (of nog wat anders) bezig zijn tijdens het verloop van de zitting.
De nogal bekende Kortrijkzaanse journalist Joost Devriesere  (werkzaam bij Knack-Focus) kon het laatstleden  blijkbaar ook niet meer aanzien.
Nog onlangs vroeg hij zich op FB geheel terecht af of er geen ogenblik  kan komen dat er een raadslid zijn (haar) strijkplank zal meebrengen naar het stadhuis.  (Reacties bleven achterwege.)

Misschien had hij het daarbij bijna letterlijk (zonder haar naam te vernoemen) over raadslid Phyllis Roosen (SP.a) die waarlijk al jaren tijdens iedere zitting (jawel!) van het begin tot het einde naarstig aan het werk is op haar laptop.
Een heel ander, maar waarlijk zéér erg geval is Mohamed Ahouna (VLD).  Hij kijkt gewoon geen seconde op. Toestel op de schoot, en maar tokkelen en nogmaals tokkelen… Als hij niet even oppast merkt hij niet eens dat de gemeenteraad is afgelopen….

Voormalig schepen Koen Byttebier (VLD) is intussen nog drukker dan voorheen  in de were met van alles en nog wat , – met twee tools tegelijk: een laptop én een smartphone.
Ook – fractieleider nog  wel – Wouter Allijns (VLD) is hoofdgebogen continu in de weer met een smartphone, soms verborgen op zijn schoot.

Nieuwbakken schepen Arne (VLD) kan er ook wat van.   (Ook vaak bezig met toestelletje  tussen de benen.)
En waar is schepen Bert Herrewyn (SP.a) eigenlijk voortdurend naar aan het kijken?  Op zijn groenkleurig scherm?
En voormalig schepen Marc Lemaitre (SP.a) kan wel goed verbergen dat hij zich tijdens de zitting graag onledig houdt op FB.

 

Gemeenteraad steeds meer voor schut gezet

In de gemeenteraad van gisteren 12 juni kreeg nieuwbakken VLD-schepen Vandendriessche (“zeg maar Arne”), tevens co-voorzitter van Feest in Kortrijk (FIK), vanwege raadslid Roel Deseyn (CD&V) een rist vragen over de werking van zijn gemeentelijke  VZW.
Arne was daar blij om, want het was de eerste keer dat hem dit overkwam. (Gelukkig maar.)
Maar Arne vond het toch tegelijk wel beetje miserabel dat Deseyn  een bepaalde vraag “24 uur te vroeg stelde“.
Waarom?
Het ging om de vraag in hoeverre ook deelgemeenten zouden betrokken worden bij de komende zomerconcerten.
“Morgen meer daarover,” zei Arne. . .
Want morgen (dat is dus vandaag 13 juni) zou hij over het programma van die concerten een persconferentie houden.

Dit alles getuigt van een aangrijpende nieuwsoortige  minachting voor de Raad.
Raadsleden moeten nu wachten op de krant ‘van morgen’ (op een persconferentie!) om antwoord te krijgen op een vraag op een zitting ‘van de dag voordien’.  (Snuiter Arne beseft dat gewoon niet hoe falikant dat is..) 

Het  is een geheel nieuw gegeven in de toenemende mate waarop de Kortrijkse tripartite de gemeenteraad meent te moeten diskwalificeren.

Alle raadsleden van nu (ook van de meerderheid) zijn het al gewoon om via onze  plaatselijke persorganen  te vernemen wat ze twee weken officieel later te lezen krijgen in de notulen van het schepencollege.

Overigens kregen we  vandaag in de kranten weer enkele in het oog springende berichten die volkomen kaderen in de problematische zienswijze van de tripartite over de omgang met de gemeenteraad.

In ‘Het Nieuwsblad’ van vandaag verscheen  vanwege  – jawel –  onze Arne (nochtans géén schepen van ICT) een uitgebreide toelichting over de wijze waarop Stad in de toekomst passanten gaat tellen en registreren.  Dat punt was gisteren geagendeerd op de gemeenteraad.  Die toelichting van Arne aan de gazet dateert duidelijk van voor de gemeenteraad.

Het zéér bizarre incident met de bloembakken op de zitbanken van de Veemarkt mocht gisteren niet ter sprake komen in de gemeenteraad.  De burgemeester gaf gisteren intussen wel enige informatie over het gebeuren aan de kranten en aan de radio.

Allemaal politiek zeer onzindelijke gebruiken, stuitend  en tenen krullend, maar het is een weloverwogen populistische keuze van de tripartite.

 

Kortrijks Vlaams Belang maakt als eerste partij de lijsttrekker bekend voor de raadsverkiezingen van 2018

Dat het de – wel ja, intelligente, – en tevens bereisde woordvoerder Wouter Vermeersch zou worden stond in de sterren geschreven.
Na de twee ondergedoken voormalige VB-raadsleden (die nu de stadscoalitie overeind houden!  en daar niks hebben te vertellen.)  was er niks meer dan leegte.

Vermeersch (32) studeerde handelsingenieur aan de Ufsia  en is nu actief in het Europees Parlement als economische adviseur van Gerolf Annemans en zelfs  van Marine Le  Pen en Geert Wilders.
Hij is overigens geen neofiet in de politiek.
Hij was medeoprichter van ‘Jong Gezond Verstand’, de jongerenbeweging van LDD (Libertair, Direct, Democratisch, oftewel Lijst De Decker) en nationaal politiek secretaris  van die partij.
In 2009 stond hij op de vierde plaats van de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement en behaalde toen 4.030 voorkeurstemmen.
Maar nu ziet hij evenwel geen toekomst meer voor de LDD.

Op de persconferentie van vanmorgen in cafe Damast van het museum Texture(!) heeft het VB ook al een 12-puntenplan voorgesteld voor een  ‘Beter Kortrijk’.
Wie de Kortrijkse politiek wat volgt (toen Maarten Seynaeve nog VB-raadslid was)  staat niet echt voor verrassingen.
–  De partij is tegen het nog te bouwen OCMW-‘volksrestaurant’ gekant.  Men zou dat geld beter kunnen besteden. (Dat het  8 miljoen zal kosten is onjuist.)
–  De partij wil een volledige transparantie over de mandaten en vergoedingen die Kortrijkse politici opstrijken. (Voor het schepencollege is dit al gebeurd, – zie de website van Stad onder de rubriek “bestuur – schepenen.)
–  De partij wil een herziening van de torenhoge kadastrale inkomens.
–  Zone30 mag enkel op specifieke plaatsen en niet in de ganse binnenstad.
–  De schulden van Stad en haar satellieten (Parko, OCMW, SOK, politie) zijn te hoog.
–  Er moet afgestapt van de ‘appartementisering’  in de stad.
–  Een schepen moet de extra bevoegdheid ‘Vlaamse identiteit” worden toegewezen.
–  Het drugsbeleid moet harder.  (De jongerenbeweging van LDD waar Vermeersch ooit lid van was wou wel de soft drugs legaliseren!)
–  Illegalen moeten actief opgespoord.  Kortrijk dreigt het OCMW van de wereld te worden en een trekpleister voor ‘medisch toerisme’. Er moet een asielstop komen.
–  De partij verzet zich tegen elke nieuwe moskee in Kortrijk.

P.S.
Vermeersch wil minstens twee zetels behalen bij de raadsverkiezingen van oktober 2018.

Een schamele agenda voor de komende Kortrijkse gemeenteraad

Zelden meegemaakt.
De agenda van maandag 13 juni telt in openbare zitting slechts 19 punten en dan nog twee in besloten zitting. Totaal van de kant van het schepencollege dus 21. Daarnaast zijn er slechts twee aanvullende punten door raadsleden ingediend.
Matti Vandemaele  (Groen) wil de verkeersveiligheid voor kinderen in bepaalde straten verhoogd zien met een nieuw bord en Catherine Waelkens (onafhankelijk, voorheen N-VA-schepen) vraagt zich af waarom het netto-actief in de balans 2015 met zovele miljoenen is gedaald.
Totaal aantal punten  dus  23.
Dat staat allemaal waarlijk goed te lezen en na  te gaan op de website van Stad.

Wat maakt de plaatselijke perse daar nu van?
– “Het Laatste Nieuws”  (10 juni,  pag .17 ; editie Leiestreek) heeft het over 19 punten in openbare zitting.  Die  2 van de besloten zitting zijn niet meegerekend.
Daarnaast vermeldt de gazet  nog het agendapunt van Matti Vandemaele en vertelt dat Catherine Waelkens het wel wil hebben over de rekeningen van de kerkfabrieken. Niet over de balans.
– “Het Kortrijks Handelsblad”  (KW – Kortrijk op pag. 15, ook van 10 juni)  heeft het in één en hetzelfde artikel de ene keer over 18 punten, de andere keer over 21. En in deze gazette  rept men niet eens over de agendapunten  van Vandemaele en Waelkens,  maar heeft men het plots over twee door de CD&V ingediende punten….

Ja, vanwaar die povere agenda?
Een goede maand geleden vroeg raadslid Patrick Jolie (CD&V) aan de voorzitter van de Raad om de zitting van 13 juni ofwel te vervroegen ofwel met een dag uit te stellen.  Dit allemaal om de simpele reden dat er die avond (21 uur) op het EK een match gespeeld wordt tussen België en Italië.
Piet Lombaerts (N-VA) wou daar niet op ingaan maar heeft er welbewust voor gekozen om de agenda te ontdoen van  gewichtige zaken.  (De burgemeester houdt zich zogezegd afzijdig.)

Lombaerts  heeft inmiddels aan de fractieleiders gevraagd om niet-dringende tussenkomsten uit te stellen.
Wat een gotspe.  Politiek onwaardig.

Nog even berichten dat er al vele jaren een stilzwijgende overeenkomst bestaat  om  de eerste zitting van het jaar in januari zo kort mogelijk te houden, zonder enig aanvullend punt of vraag van raadsleden.  (En men hield zich aan die afspraak!) 
De receptie ten stadhuize kon niet vroeg genoeg beginnen. Ja zeker, we hebben de politiekers die we verdienen, wij  –  kiezers.

P.S.
“Het Laatste Nieuws” meldt in zijn landelijke editie (pag. 3) dat gewezen burgemeester Stefaan De Clerck om uitstel vroeg.

Nemo censetur ignorare legem

“Niemand wordt geacht de wet niet te kennen.”
Iedereen kent die spreuk. En zeker ook een burgemeester, jurist van opleiding, voormalig raadslid, staatssecretaris, een minister (vice-premier!)

In de gemeenteraad van laatstleden januari keurde de meerderheid de onderhandse verkoop van het Erfgoedhuis goed. Voor 650.000 euroots.
Nu is bij elke vervreemding van onroerend goed door een gemeente (of provincie, OCMW, bestuur van en erkende godsdienst) de openbare verkoop de regel.
Een onderhandse verkoop kan slechts bij bijzondere motivering toegestaan, om reden van openbaar belang.

De CD&V betwijfelde wel of die verkoop het algemeen belang diende, maar kon zich niettemin vinden in de (ambitieuze) plannen die de koper (Verschetse van de NV Kortrijk Service) voorstelt.
De oppositiepartij was evenwel niet te spreken over het feit dat er geen publiciteit is gevoerd over die verkoop. Nergens is gepubliceerd dat het Erfgoedhuis te koop stond. Niet in de krant, niet in de stadkrant, niet op de stedelijke webstek, nergens.

Nochtans is het voeren van de nodige publiciteit bij een mogelijke onderhandse verkoop een basisvereiste. De gehele bevolking moet immers de gelegenheid krijgen om een bod te doen. Kwestie van zoveel mogelijk kopers aan te trekken en aldus een goede prijs te verkrijgen.
Welnu, onze burgemeester vindt dit niet nodig. Hij is zelfs van mening dat het evident is dat er bij een onderhandse verkoop geen publiciteit wordt gevoerd. “Publiciteit heeft maar zin bij openbare verkoop.” (Als u soms niet gelooft dat hij dat heeft gezegd, beluister dan nog even op de website van stad de live stream van de zitting van 25 januari, zo rond de 33ste minuut.)

Onze burgemeester-jurist heeft dus geen weet van de ministeriële omzendbrief van 12 februari 2010 (Belgisch Staatsblad van 17.03.2010). Die circulaire stelt uitdrukkelijk dat ook bij onderhandse verkoop de gehele bevolking de kans moet krijgen om een bod te doen.

Nog een naschrift, over een incident bij dit agendapunt.
Toen de CD&V bij monde van raadslid Santy zijn twijfels uitsprak over de vraag of de verkoop wel het algemeen belang diende (maar tegelijk kon meegaan in de plannen van de koper) is schepen Scherpereel (N-VA) beginnen twitteren. Een laffe slag onder de gordel: “De CD&V verzet zich tegen de ontwikkeling van Kortrijk. Opmerkelijk standpunt maar niet verbazend.”
(De voorzitter van de Raad deed hierbij nogmaals een warme oproep om niet meer te twitteren tijdens de gemeenteraad.)

P.S.
De CD&V onthield zich bij de stemming. Groen was tegen.

Ontslagnemende Kortrijkse N-VA-schepen: “Ik had niets te zeggen…”

Vandaag, 25 januari 2016, is aan het begin van de gemeenteraad het ontslag van de N-VA-schepen van Financiën (en nog zowat) formeel bekrachtigd. Catherine Waelkens is op de gewone banken van de raadsleden gaan zitten, in de buurt van de andere drie onafhankelijke raadsleden. Haar vervangster Kelly Detavernier heeft inmiddels de eed afgelegd.
Mevrouw Waelkens deed in haar afscheidspeech als schepen haar reputatie alle eer aan.
Kurkdroog, onderkoeld en ultra kort gaf ze als reden van haar ontslag aan dat dit niets te maken had met spanningen binnen de partij.
Ze zei: “Als schepen van financiën had ik niets te zeggen over de uitgaven in het budget of het meerjarenplan.” En: “Ik kan geen verantwoordelijkheid opnemen als ik zonder invloed ben op de besluitvorming.” Daarna volgde nog in één zin een heldere diagnose van het populistische beleid van de tripartite: “men acht de politieke haalbaarheid belangrijker dan de financiële.”

En hoe startte zij haar afscheidspeech? Alweer dodelijk ironisch.
Zij wou allereerst de aanwezige journalisten danken voor het feit dat zij haar hadden medegedeeld wie haar opvolgster zou worden. “Onze regionale pers is een duidelijke aanvulling op de (soms) gebrekkige communicatie binnen de stad.” (Kortrijkwatcher gaat hier niet mee akkoord. De regionale pers is “embedded”.)
Verder betreurde ze wel dat zij zich had neergelegd bij het door de coalitie opgelegde verbod om in het kader van haar ontslag in december contact te leggen met de pers. Zo zijn een aantal verkeerde interpretaties ontstaan.

De nieuwe N-VA-fractieleidster (nu nog twee leden) Liesbet Maddens klapte tweemaal in de handjes, maar heel flauwtjes.

Breaking news : Kelly Detavernier wordt de nieuwe N-VA-schepen

Catherine Waelkens (N-VA) diende met een aangetekende brief van 8 december 2015 haar ontslag in als schepen (van Financiën) bij de voorzitter van de gemeenteraad. (Ook een N-VA’er.)
Een ontslagnemende schepen blijft het mandaat uitoefenen tot er een opvolger is geïnstalleerd, en dat moet binnen de twee maanden gebeuren.
Maar hier is de zoektocht naar de opvolger blijkbaar toch snel verlopen. In feite had de Kortrijkse N-VA-fractie geen andere keuze.
Het komt dus raadslid Kelly Detavernier toe. Morgen aan de reguliere pers voorgesteld. En in de gemeenteraad van aanstaande maandag 25 januari legt zij de eed af.
De partij moet nu op zoek naar een andere fractieleider.
En er blijft slechts één “gewoon” raadslid meer over…Liesbet Maddens. Dat wordt een éénvrouwsfractie.
Zo kluchtig allemaal. In deze centrumstad.

Het Erfgoedhuis is onderhands verkocht (1)

Het schepencollege van vorige week maandag gaf zijn goedkeuring aan de onderhandse verkoop van het Erfgoedhuis in de O-L-Vrouwstraat 45. Koper is de Konvert-groep (de NV Kovert Service) van de familie Verschetse. Prijs onbekend.
De zaak moet wel nog voor de gemeenteraad komen. (De eerstvolgende zitting is pas op 25 januari.)
Een stadseigendom kan niet zomaar verkocht. Bij elke onroerende vervreemding van gemeentelijk patrimonium is trouwens openbare verkoop de regel. Slechts bij heel bijzondere motivering is in een specifiek geval de onderhandse verkoop toegestaan om reden van algemeen belang. Zeer benieuwd hoe het schepencollege de onderhandse verkoop zal verdedigen, want het gebouw krijgt zeker geen sociale bestemming. De familie Verschetse wil er namelijk een uitermate luxueuse B&B in onderbrengen met meerdere slaapkamers.
Benieuwd ook of het schepencollege kan aantonen dat de nodige publiciteit is gegeven aan de verkoop. En of alle aangelanden zijn aangeschreven.

Nog over het onvoorstelbaar geklungel bij de dienst Financiën (2)

In een vorige bijdrage alhier kon u lezen dat de toezichthoudende overheid de jaarrekening 2014 niet kon goedkeuren zodat er een totaal nieuwe versie moest voorgelegd in de gemeenteraad van 14 december laatstleden. Die “aangepaste” jaarrekening is op 8 december 2015 druk besproken in een zgn. ‘Verenigde Raadscommissie’, dat is een soort gemeenteraad waarbij er niet wordt gestemd.

De stadsecretaris Geert Hillaert maakte hierover een schriftelijk verslag.
Zéér opvallend is dat de schepen van Financiën blijkbaar nergens en over niets het woord nam. Wist de bevoegde schepen Catherine Waelkens dat zij ongeveer ’s anderendaags ontslag zou nemen? Of heeft men de schepen ingepeperd dat zij best kon zwijgen? (Die flapuit?)
Het was dus de stadsontvanger (nu ‘financieel beheerder’ genaamd) Johan Vanhoutte die moest opdraaien voor de toelichting bij de gedane aanpassingen en de vele correcties van de nieuwe jaarrekening 2015.

Gewezen CD&V-schepen van Financiën Alain Cnudde stak de lont aan het vuur.
Hij wou namelijk weten hoe dat zo kon gebeuren dat er zovele fouten werden gemaakt bij de opmaak van de rekening. We citeren nu letterlijk het antwoord van de financieel beheerder, zoals te lezen in het verslag.
“Het gaat om diverse verantwoordelijken. Los van deze verantwoordelijkheidsvraag en het antwoord daarop, heb ik wel mijn verantwoordelijkheid genomen om dit ‘accident de parcours’ zo snel mogelijk uit de weg te ruimen in het belang van de stad en iedereen, zoniet kwam de vaststelling van het budget 2016 in het gedrang. Zelf wil ik hierop wel persoonlijk antwoorden dat diverse factoren hierbij een rol hebben gespeeld. We zijn duidelijk ook niet de enige in dit geval. Er is momenteel sprake van een 20-tal besturen in Vlaanderen. We werden geconfronteerd met de omschakeling naar B.B.C. terwijl we nog niet over en budget 2013 beschikten, met voorlopige n werkten en nieuwe onderrichtingen ons ook niet steeds tijdig bereikten. Vergeet ook niet dat dat thans reeds de zesde wijziging aan de meerjarenplanning 2014-2019 voorligt met dito budgetwijzigingen op nog geen twee jaar tijd. Het zijn telkens diezelfde paar mensen die ook instaan voor de dagdagelijkse boekingen, kredietcontroles, jaarrekeningen, budgetten en -wijzigingen, voor wie uiteindelijk de tijd ontbreekt om nog de nodige controlewerkzaamheden uit te voeren voorafgaand aan de afsluiting van de officiële documenten. Bovendien werden we in extremis nog verplicht om de jaarrekening tegen 30 juni 2015 aan de gemeenteraad voor te leggen om te voldoen aan diverse verplichtingen zowel in het kader van sectoriële subsidies als globaal.”

Ook voormalig burgemeester Stefaan De Clerck had een vraag.
Hij wou weten of de vele correcties ook het gevolg waren van het advies van externe consultans.
Antwoord van de financieel beheerder: “We hebben beroep gedaan op de expertise van een externe accountant en ook op het softwarebedrijf waarmee we werken om dit zo snel mogelijk op te lossen aangezien intern de nodige expertise ontbrak.”

Dit alles vergt wel enig commentaar.
En dat is voor later.

Een onvoorstelbaar geklungel bij de dienst Financiën (1)

Het is onze jongens en meisjes van de lokale ‘embedded press’ volledig ontgaan, maar dan ook volledig. Zodoende is geen enkele Kortrijkse burger op de hoogte van een immense, ongeziene, waarlijk historische wanprestatie van onze dienst Financiën.

In de gemeenteraad van eind juni 2015 kon de nu ontslagnemende schepen van Financiën Catherine Waelkens eindelijk de jaarrekening van het jaar 2014 presenteren. Vijf maanden aan gewerkt. De documenten werden door de meerderheid én de twee onafhankelijke raadsleden (voorheen VB’ers) met 22 ja-stemmen vastgesteld, als juist bevonden. De oppositie onthield zich of bracht een nee-stem uit (Lieven Lybeer).

Maar wat bleek?
De toezichthoudende (provinciale) overheid kon die niet goedkeuren om reden van niet-aansluiting tussen de algemene en budgettaire boekhouding. Meer nog. Na diepgaandere controle bleek het gebrek aan aansluiting slechts een deel te zijn van een groter geheel aan problemen. Er bleek een enorme lange rist correcties noodzakelijk. De lijst van “aanpassingen” beslaat niet minder dan 5 pagina’s. Vijf!
Zodoende werd in de gemeenteraad van december vorig jaar een grondig “aangepaste versie” van de jaarrekening voorgesteld. Het is de mensen op de persbanken geheel ontgaan.

Hierna een zéér kleine selectie van de zowat 50 aangebracht aanpassingen of correcties.
– De beginbalans kreeg drie aanpassingen en daalt daarmee van 361,72 miljoen naar 353,25 miljoen euro.
– Het Zilverfonds (9 miljoen) mocht niet als belegging worden geboekt maar dient als pensioenverzekering opgenomen in de stadsbudgetten.
– De doorgeeflening aan Sportplus ( 1 miljoen) is ten laste van Stad en moest dus geboekt worden als een budgettaire ontvangst.
– De BTW op aankoopfacturen oor de bistro van het museum Texture werden ten onrecht niet geboekt.
– De boeking van de ontvangsten van de verkeersbelasting motorrijtuigen (ca. 114.000 euro) gebeurde in het verkeerde boekjaar !

Al die correcties brachten mee dat allerhande saldo’s veranderden en … vaak positiever uitkwamen.
Bijvoorbeeld:
– Het tekort van het boekjaar ging van -12,63 naar -9,35 miljoen euro.
– De opbrengsten stegen van 131,95 naar 133,19 miljoen.
– De kosten daalden van 144,59 naar 142,55 miljoen.
– Het saldo van de investeringen stijgt met 50.000 naar 37,12 miljoen.

Andere correcties vielen negatiever uit:
– Het gecumuleerd resultaat evolueert van 57 naar 45 miljoen euro.
– Het resultaat op kasbasis daalt met 1,46 miljoen en wordt 15,6 miljoen.

In de raadscommissie van 8 december vorig jaar was er natuurlijk enig rumoer bij de bespreking van die “aangepaste” jaarrekening 2014.
Uit het schriftelijk verslag blijkt dat de schepen van Financiën er niet aan te pas kwam…
Meer daarover in een volgend stukje.