Category Archives: cultuur

De nieuwe bieb

Het stadsbestuur stelde begin 2004 een werkgroep aan die een nieuw inhoudelijk concept moet voorbereiden voor een nieuwe bibliotheek. (De bouw van een nieuwe bieb was een verkiezingsbelofte die nog in deze bestuursperiode zou verwezenlijkt worden, net als een nieuw open zwembad en 2000 sociale woningen.)
“Een ambitieus plan waar iedereen zoveel als mogelijk bij moet betrokken worden”. Er is al een keer hierover een debatavond geweest, in oktober 2004.

De werkgroep dient zich onverwijld het laatste nummer 24 (18 juni) van het weekblad “Vrij Nederland” aan te schaffen. (In onze universtiteitstad is er in het centrum daarvan één winkeltje waar men dat weekblad nog kan verkrijgen.)

Ik citeer even wat uit de inleiding bij het thema-nummer van VN (pag. 44).
Het gonst van de multimediale verwachtingen en nieuwe ambities in bibliotheekland. “Op weg naar goud”, de toekomstvisie van de Vereniging van Openbare Bibliotheken, rekent resoluut af met het beeld van de bieb als een bewaarhuis voor boeken. De bibliotheek is, moeten we geloven, een ruimte voor verbeelding en verwondering. Ze kan bijdragen aan niet minder dan sociale cohesie en democratische vormgeving.
(…)
Intussen dopen criticasters hun pennen in vitriool.
Bernlef schrijft in “Raster” (…)
Wel doet het hem intens verdriet dat de bibliotheek zich zo schaamteloos uitlevert aan de terreur van de uitleencijfers.
“Waarom verdedigt u de spraakmakende minderheid niet”? vraagt hij zich af. “Uw aanschafbeleid onderscheidt zich in niets van dat van een boekhandel.”
In Gerrit Komrij vindt hij een medestander. “In plaats van mensen te verheffen, draagt de bibliotheek bij aan de ondergang van de cultuur,” weeklaagt hij. “Subsidies koppelen aan uitleningen is hezelfde als toneelgezelschappen beoordelen naar het aantal bezoekers.”

En zo gaat dat maar door.

Een hitteam van geheime inspecteurs van VN bezocht 27 openbare Nederlandse bibliotheken.
De winnaar is…Met vijf sterren komen Amstelveen en Maastricht als de topbiebs van Nederland uit de bus.
Amstelveen won in 2004 (mét Dublin en Wenen) al een Landmark Libraries Award.
In Maastricht verschijnt elke maand een flyer vol lezingen, debatten, concerten en voorleesuurtjes. Er worden regelmatig filmcursussen en computerworkshops gegeven.

De bibliothecarissen van de bibliobus (bieb op wielen) van Groningen zagen zich genoodzaakt om een cursus te volgen om beter met agressie om te kunnen gaan.
Maarten ’t Hart vertelt dat hij als puber liefst nog een weekje de bibliothecaresse had willen lenen.

Anecdote
Ooit nog meegemaakt dat de bibliothecaris van de stadsbibliotheek – toen nog in de Berg der Barmhartigheid – in de erkende boekhandel “Zonnewende” (Leiestraat) één gestrekte meter boeken van de plank kocht. Of de gehele plank lang. Zonder op enige titel of auteur te letten. Dat waren nog eens tijden.
En aangezien Fred Germonprez zaliger ook in het aankoopcomité zat had men al zijn werken ongeveer in drie exemplaren.
Zedeloze boeken werden wel niet aangekocht. Putman Willem mocht nog net want die was ook van Kortrijk.

www.designregio-kortrijk.be

Het is niet gelukt.
De website van Kortrijk Design zou vandaag 10 juni van start gaan.
Dus vlug gekeken, want ik wil altijd graag weten hoe men dit soort zaken financiert en hoe de budgetten voor de verscheidene doelstellingen of projecten over de twee jaren zijn verdeeld.
Niet gelukt.
De website vertoont een frontpagina en zegt uitdrukkelijk online te zijn op vandaag. Maar er is geen beweging in te krijgen.

Vorige woensdag zijn de twee nieuwe designmeesters (architecten) Marc Dubois en mevrouw Dominique Pieters afgezakt naar brasserie ’t Eiland om in het kader van de Buda-gesprekken hun project toe te lichten.
Marc Dubois is een beetje een spraakwaterval. En bekijkt het project toch wel vanuit een sterk commerciële invalshoek. Hij was trouwens vroeger een medewerker van “Interieur”.
Waarom kan Kortrijk een designstad worden? En Oostende dan weer niet? Haha! Omdat Oostende geen bedrijven noch scholen heeft. Vande Lanotte zal het graag horen.

Minister van Economie Fientje Moerman verleende aan de “Designregio Kortrijk” een subsidie van 150.000 euro. Op de website zullen we straks hopelijk ook vernemen wat de inbreng is van de vijf partners: de stad, de Stichting Interieur, de Kamer van Koophandel-Voka, de Hogeschool PIH , en Leiedal. En hoeveel de designmeesters krijgen voor hun opdracht mag ook geweten worden. Corporate governance !
Misschien mikt men ook op Europese subsidies, want de designmeesters zoeken contact met andere Europese steden. Welke documenten (specifieke plannen, visies) hiervoor naar die andere steden zijn verstuurd, daar kon mevrouw Pieters nog niet echt een antwoord op geven.
Het is allemaal nog zeer embryonaal.

Doelstellingen van het project zijn:
1. Aantrekken van topdesigners om hiermee dan ook de ondernemerswereld en het onderwijs te sensibiliseren voor design en productontwikkeling.
2. Organiseren van lezingen, workshops, tentoonstellingen.
3. Een netwerk opbouwen van Europese designsteden. (Ik ben benieuwd wat Milaan daar zo over denkt.)
4. Tegen eind 2006 een soort stand van zaken opmaken.

De twee spoorloos verdwenen vroegere designmeesters (Rommens en Delaere) waren verondersteld om dat allemaal te doen. De vraag wat de resultaten zijn van hun werk en hoe men daar zal op voortbouwen werd vorige woensdag zeer krakkemikkig beantwoord.

Lode De Geyter van PIH zat ook in het panel. Duidelijk een man van de daad. Is samen met coördinator Hans Soenen drijvende kracht achter de “Week van het Ontwerpen”. Dat initiatief ziet er echt aanlokkelijk uit, en werd met een minimum aan financiële middelen op poten gezet.
Openingsevenement op vrijdag 24 juni om 18u30 aan de Sint-Maartenskerk.

Ik kon moeilijk akkoord gaan met de definitie die De Geyter vorige woensdag gaf aan de term “genie”. Dat is volgens hem iemand met 1001 plannen, net als de burgemeester. Een genie heeft me dunkt maar één (levens)plan en dat wordt dan helemaal tot in de diepste gronden uitgewerkt.

Onze schepen van cultuur Stefaan Bral was er vorige woensdag weer niet. En Lode De Geyter hoopt juist nog op subsidies van de vzw Bruisende Stad.
Nog iets. Niemand bracht het project “Ad!dict(ed to) Kortrijk” ter sprake. Dat was een “city branding” project.

Buda-symposia

Morgen woensdag 8 juni om 20u30 is er in de brasserie ‘T Eiland (Kapucijnenstraat) alweer een gesprek over het Buda-project.
We hebben u daar al een keer over bericht: zie stuk van 20 mei, en nog vele andere.
Morgenavond gaat het over design in Kortrijk en de vraag of Buda-eiland daar ook iets kan mee aanvangen. De twee nieuwe designmeesters Marc Dubois en Dominique Pieters zullen er zijn, samen met de directeur van PIH Kortrijk, Lode De Geyter.

Zullen de twee vroegere designmeesters ook eens oversteken?
Dat zou pas informatief kunnen zijn. Dat we dan een antwoord krijgen op de vraag wat ze al die tijd hebben uitgericht in hun kantoor in de collegetoren. Hebben ze wel degelijk dat gevraagde rapport geschreven over Kortrijk als designstad? En wat staat daar dan in? Zijn ze ergens tot een concrete realisatie gekomen? Waarom zijn ze het afgetrapt? Of werden ze vriendelijk aan de deur gezet? Werden ze nog een beetje goed betaald, en door wie? Het zijn zovele zaken waar nog niemand ooit een antwoord op heeft gekregen. Waar eigenlijk nog niemand een vraag heeft over gesteld.

Vorige week woensdag was er ook een “spannende date”.
Het thema was toen “publieksverbreding en samenwerkingsverbanden” rondom het zogenaamde Buda-verhaal.
Je verwacht daar dan natuurlijk de schepen van cultuur. Maar Stefaan Bral was voor de zoveelste keer nergens te bekennen, alhoewel hij rond 21 uur gesignaleerd werd aan de overkant van de oude Leie, vlakbij een roemrucht café.
Stefaan, kortrijkwatcher ziet u !

Volgens de burgemeester kunnen schepenen (politici) zich best wat op de vlakte houden bij die Buda-gesprekken. Dat is ook juist. Dat belet hem intussen niet om toch het woord te nemen.
Hij heeft vorige week ten andere alweer een interessant idee gelanceerd. We moeten met zijn allen denken aan een geheel nieuw soort bestuurvorm rondom het Buda-project.
Geen gemakkelijke oefening. Zullen we de drie, vier of vijf bestaande VZW’s (de kernactoren) doen samensmelten? Dat zal niet gaan. De territoriumstrijd is al te overheersend.

Op 1 juni waren nogal wat vertegenwoordigers uit de kunstensector aanwezig. Weliswaar niet in het publiek, dat uiterst karig is opgekomen. Wel in het panel.

Roos Desmet (van CK, dat is in feite de Schouwburg) was in supervorm. Heeft zij een LSP-cursus achter de rug? We kregen slides te zien over cultuurparticipatie, publiekswerving en begeleiding. Over samenwerkingsverbanden had ze het nauwelijks. Grote boodschap was dat professionele culturalisten moeten vriendelijk zijn tegenover de klanten en het publiek moeten verwennen.

Willy Malisse (vroeger van Limelight, Anno ’02 en Beeldenstorm) runt nu een vzw “Tegenstroom”. Die zorgt voor allerhande logistieke steun voor artiesten. Zeg maar subsidies, overnachtingen, ruimte waar ze hun ding kunnen doen.
Voor zijn doen was Willy nogal braaf. Een statement om te onthouden was: “Alle grote theorieën zijn achteraf geschreven.” Met andere woorden: we moeten met zijn allen opnieuw het café in, want daar worden de plannen gesmeed. Willy dacht daarbij aan een soort Kortrijkse “zevende dag” voor de culturalisten. Hij diste ook een mooie metafoor op over het “labo” (voor de artiesten) waaruit producten voortspruiten die dan moeten verkocht worden door de “apothekers”.

Pol Coussement (Polydans) was verstaanbaar en concreet. Een aangename verrassing. Als danser staat hij uit de aard der zaak met zijn voeten op de grond.
Hij had het tenminste nog over “samenwerkingsverbanden”. We moeten de Tacktoren “openbreken”. Misschien met zijn allen een gemeenschappelijke krant uitgeven.

Geert Six (Unie der zorgelozen) sprak nogal in het “amadees”. En over alles en nog wat. Een humorist.

Kristof Jonckheere (Limelight) was letterlijk moeilijk te verstaan, vanwege slechte micro en ook een beetje “amadese” tongval. Een nogal verward betoog, waarbij de term “missie” viel.

Nog iets over de komende “spannende date”

Op 15 juni mag er niemand ontbreken. Thema: “
beeldende kunsten op Buda“.
Dan zetelt er waarlijk een gynaecoloog in het panel: Gery Van Tendeloo van “Liebaerts Projects” !
Samen met niemand minder dan Isabelle Dejaegere, curator van het Broelmusem. (“Zwijg me van curators”, zegt schepen Bral wel eens.)
En wie is er nog? De als vermist gewaande Kurt Vanbelleghem, coördinator van de vzw Buda I.
Ruzie gegarandeerd !

Op 22 juni gaat het over de “zichtbaarheid van de artistieke identiteit van het kunsteneiland“.
En tenslotte op 29 juni over “Buda als broeinest voor jongeren“. Deelnemers aan de gesprekken zijn nog niet gekend.

Buda: nog facts en figures

Al enkele weken zijn er in het nieuwe café ” ’t Eiland” (hoek Kapucijnenstraat) gesprekken gaande over het Buda-project. (Insiders gebruiken de term “budaverhaal”.)
Laatstleden woensdag 18 mei ging het meer in het bijzonder over de Pentascoop.

Wie deze samizdatkrant leest heeft daar niet echt veel bijgeleerd.
Kortrijkwatcher schreef over Buda al zeker twintig bladzijden.
Voor de echte en ware geïnteresseerden in het verhaal nog even de data van die stukken: 5/4, 2/4, 20/2, 28/1, 20/1, 13/1.

In de bovenzalen 1 en 2 komen dus wel degelijk “gradins”. Hoe dit te rijmen valt met de bedoeling om die zalen multifunctioneel te maken is me een raadsel.
Zaal 1 zal waarschijnlijk het exclusieve territorium worden van Limelight. En in zaal 2 zal Leuvenaar Koen Kwanten en Rooske met “Dans in Kortrijk” de plak zwaaien. Zijn ding doen.
Die gradins zullen ons dan wel beletten om interactief mee te gaan huppelen en raar doen.
Leuk wordt het dan gegarandeerd niet.
Opvallend voor zaal 2 is nog dat de oppervlakte van het podium groter is dan die voor het publiek. Men verwacht daar blijkbaar maximaal 100 kijkers.

Enkele zaken omtrent de infrastructuur zijn nog onbeslist.
Men- de ambtenarij althans – weet nog niet wat te doen met het dakappartement dat tot voor kort gratis ter beschikking was van de Bertjes en intussen is verlaten. Wees gerust dat er daarover nu al binnen de inwendige cirkel rond het Buda-project enige denkbeelden over bestaan.
Of er een café komt in de Pentascoop zelf staat ook nog niet vast. (Zullen de omliggende neringdoeners zich daartegen verzetten?) We hoorden ook niets meer over een “glazen doorgang”.
Van ruimte voor multimedia-dinges en post-opleiding voor artiesten weinig concrete zaken vernomen. Wel veel over nooduitgangen en de toegang voor gehandicapten.

U weet dat de verbouwing van de Pentascoop alléén al minstens 2,3 miljoen zal kosten.
Ik heb even gevraagd naar de te verwachten meerkosten. Ja, die zijn er altijd, zo werd gezegd.
Prijzen stijgen tijdens de duur van de werken. Ja, ’t zal wel zijn. Maar ik bedoelde eerder mogelijke problemen met de riolen en de eventuele aanwezigheid van asbest. Het architectenbureau hield zich hier wat op de vlakte.
En voorts doelde ik op de ongetwijfeld in de toekomst steeds groeiende desiderata van de zogenaamde (drie? vier? vijf?) Kortrijkse kernactoren uit de kunstensector. (Een mooie verspreking is: kernreactoren.)
Maar die kunstensector blonk weer eens uit door afwezigheid.
(Antigone heeft blijkbaar volledig afgehaakt.)
Op de vraag waarom we de Pentascoop niet gekocht hebben (de erfpacht zal ons méér kosten dan een mogelijke aankoop die toch ooit eens zal gebeuren) hield de ambtenaar zich ook wijselijk gedeisd.

Opvallend in die wekelijkse gesprekken is de intense aanwezigheid van de ambtenarij. De top is er ! Dat is voorheen bij Kortrijkse gesprekken met de bevolking zelden gezien.
En die ambtenaren doen het waarlijk goed. Ze kennen hun dossiers als geen ander. Laatstleden woensdag bekroop me de rare gedachte dat we die gasten beter tot schepenen (beleidsmensen) zouden omtoveren. Laat ze deelnemen aan de verkiezingen!
De stad zou er wel bij varen.
Soms verraden ze ten andere ongewild dat zij toch wel voor een groot stuk het beleid bepalen. Ze spreken dan in de eerste persoon enkelvoud: “IK zou dit…”, IK doe wat…” Geen pluralis majestatis of “modestiae”.

Niet enkel “echte” ambtenaren zijn steeds van de partij. Er zijn nu plotseling ook enkele losse vaste of vaste losse krachten ingeschakeld om het Buda-verhaal te verkopen aan de burger. Hun statuut is onduidelijk. De wijze waarop ze betaald worden ook. (Uit Beeldenstorm – de privé-vzw van de burgemeester? Ik durf het gewoon niet vragen.)

Aanwezigheidspolitiek
Een ware schande op al de debatten die tot op heden werden gevoerd is de totale afwezigheid van de schepen van cultuur, Stefaan Bral. Nu ja, van deze schepen is geweten dat hij totaal niet is opgezet met het Budaverhaal. Dat hij dat dan een keer komt zeggen !

Andere schepenen zijn ook nooit te bespeuren. (De burgemeester is wel zoveel als mogelijk aanwezig.)

En hoe staat het met de aanwezigheidspolitiek van de gemeenteraadsleden?
Wel, die politiek is volkomen afwezig. Behoudens vorige woensdag: er was welgeteld één VLD-raadslid.
Men moet hierbij nog even bedenken dat die debatten en gesprekken handelen over het misschien wel het grootste en meest innoverende en schoonste (plus duurste) project uit de Kortrijkse geschiedenis.

Een andere zéér belangrijke vaststelling is dat de kwasten uit de kunstensector zelf ook hun kat sturen. En dat zijn juist die gasten die straks letterlijk gaan leven van het project.
(Er is natuurlijk in het panel wel altijd één iemand uit de Bende van Vier van verplichte dienst.) Ook de bestuurders van de oude en nieuwe VZW Buda zijn nergens te bekennen.

De laatste keer deed er zich aan het café ” ’t Eiland” een waarlijk surrealistisch beeld voor.
Ik dacht dat ik droomde.
Een aantal medewerkers van Limelight – komende uit de Pentascoop – kwamen tijdens het debat voorbij gewandeld in het straatje. Een beetje stiekem loerend door het raam. Ze trokken vermoedelijk naar huis. En het was nog niet eens heel laat.
Ongelooflijk: het ging daarbinnen in het café Eiland nu net even over hun eigenste huidige en toekomstige werkplaats !
En ze komen daar zomaar voorbij geslenterd… Als dieven in de nacht.
(Dat is nu een keer een totaal verkeerde beeldspraak. Ze zijn er nog altijd gerust in, in wat het Kortrijkse plebs weet te vertellen.)

Wie we daar op al die voorbije vergaderingen ook nooit zien zijn de conservatrices van de musea. Voor wanneer een tuchtprocedure?

De nieuw aangestelde communicator-bemiddelaar tussen de Bende van Vier van het Buda-verhaal en de Kortrijkzaan zal het niet onder de markt hebben.
Ik denk dat hij daar nog niet helemaal van bewust is.
Kortrijkwatcher zal hem bij gelegenheid bij deze klus zo goed als het kan informatief bijstaan.
Belangenloos.

Een hallucinant komisch boekske over Kortrijk

Bijna niemand kent het.
De auteur hebt u wellicht al gezien in café ” ’t Filosoofke” op de Veemarkt.
Dat is het oergezellige en spotgoedkope buurtcafé van CARLOS VAN RIE.
Titel van het rood gekafte boekje (met portret van de schrijver) is: “Kortverhalen”.
Volgens mij ligt het werk niet in de betere boekhandel.
En veel exemplaren zijn er niet meer.
Probeer het boekske vooralsnog te kopen in ’t Filosoofke.
Soms zal u wel wat moeten lachen. En/of huilen. Meer zeg ik niet.

Een ander werk waarin Kortrijk nog ter sprake komt is : “Vieze oude mannen“.
(Een uitgave van Bibliotheca Erotica van 2002. )
Een lijvige brievenroman van Hans Derks.
Als ik me goed herinner had de auteur iets van doen met een winkeljuffrouw in een erkende boekhandel.
Ja, dan is er natuurlijk nog “Het verdriet van België”.
Raadslid Philippe De Coene wou een keer de auteur tot ereburger van de stad uitroepen. Ik heb Claus toen opgebeld, en wist niet wat ik hoorde.
Hij was absoluut tegen.

ERFGOEDDAG : het project tijdscapsule is voorgoed begraven

Zondag 17 april is er weer eens erfgoeddag, rond het thema “gevaar”.
Dat is een goede gelegenheid om mij eens gevaarlijk boos te maken.
Want zo nu en dan lanceer ik als algemeen bekend staand positivo bij het stadsbestuur en geijkte organen een idee rondom erfgoed- en andere kwesties en die worden soms zelfs aangenomen.
Maar helemaal niet uitgevoerd !

Al ter gelegenheid van de eeuwwende legde ik het voorstel neer om een groot volksfeest te bouwen rondom de “begrafenis” van een zogenaamde tijdscapsule.
(Idee gestolen uit Nederland.)
In die tijdscapsule zouden Kortrijkzanen allerhande dingen, voorwerpen (brieven ook) kunnen stoppen die typisch zijn voor Kortrijk en tegelijk tekenend voor de voorbije eeuw. Van die lelijke in een soort rubber vervaardigde vlassandalen. Een kanten jarretel gemaakt in het Begijnhof. De laatste velo van Briek Schotte.

Die tijdscapsule kan dan bijvoorbeeld de gedaante aannemen van een kleine bunker, halvelings begraven op de Grote Markt. En de afspraak met het nageslacht is dat die pas kan opengebroken worden over 100 jaar, alweer met een groots volksfeest voor de Kortrijkzanen die dan nog leven.
Kortrijk bruist dan nog in 2100.

Dit voorstel is tot tweemaal toe aanvaard in de gemeenteraad.
Zowel tijdens de vorige àls de huidige legislatuur. Unaniem, door heel het Schepencollege en alle gemeenteraadsleden.
Het project is nooit uitgevoerd.
Op een gegeven moment zei de huidige burgemeester dat het idee eigenlijk best door een of andere culturele organisatie zou kunnen voorgedragen worden.
Zo gezegd, zo gedaan.
Ik heb het voorstel dus nog een keer voorgelegd aan de besturen van resp. de Stedelijke Musea, het Vlasmuseum, de vzw Bruisende Stad en ook aan de vorig jaar aangestelde coördinator van het erfgoedbeleid, mevrouw Véronique Lambert.
Nooit meer iets van gehoord.

In de gemeenteraad van maart 2005 werd het eerste beleidsplan 2005-2008 van de erfgoedcel op de agenda geplaatst. Met daarin ook het jaaractieplan voor 2005.
Geen sprake van een tijdscapsule!
Tussen haakjes: de erfgoedcel voorziet voor dit jaar nog een tentoonstelling (welke?) naar aanleiding van de restauratie van de artillerietoren (achter O.L.Vrouwkerk).
De werkzaamheden aldaar zullen dan wel moeten opschieten, want enkele weken terug heeft men héél het dak afgenomen van die toren. Dat was waarschijnlijk niet voorzien. En de werken aldaar liggen ook vaak stil.

Ik ben echt kwaad. Een stadsbestuur dat het waagt om een gemeenteraadsbesluit niet uit te voeren! Dat is toch ongezien. Kan enkel in Kortrijk.

Dus neem ik weerwraak en vertel even iets over de financiering van de erfgoedcel.
Zoals te vrezen viel gaat een groot deel van de inkomsten naar uitgaven voor personeel, honoraria en zogenaamde “ondersteunende kosten”.
Van de Vlaamse Gemeenschap krijgt de erfgoedcel per jaar en voor de duur van vier jaar 200.000 euro.
De Stad legt daar 85.715 euro bij. Uit nog andere subsidies en sponsoring, en nog zowat, verwacht men voor dit jaar alleen al 313.715 euro aan inkomsten.

En raad nu eens hoeveel daarvan naar de echte projectwerking gaat?
130.000 euro.

De pure personeelskosten bedragen 107.000 euro.
Dat is dus zonder honoraria en zonder zgn. “ondersteunende kosten ” (zoals vervoer en representatie, directiekosten, verzekeringen, enz.) Daar is 30.000 euro voor voorzien. We hebben dus evenveel geld nodig voor het opzetten van projecten als voor de mensen die ermee bezig zijn.

Die erfgoedcel is goed bemand hoor.
Niet minder dan drie mensen werden gelukkig gemaakt.
De “cel” bestaat uit een voltijdse algemene coördinator, en waarlijk nog een VOLTIJDSE coördinator voor de communicatie en nog een half iemand die instaat voor onthaal en administratie.
Als de stad een convenant afsluit met de hogere overheid lijkt het er telkens op dat men gewoon belust is op subsidies om personeel aan het werk te zetten.

Zo, nu weet u het ook.
Beschouw dit stukje maar als een zoete weerwraak.

Nog over de nieuwe Pentascoop van de Bende van Vier: een voorstel om septikemie te voorkomen

Zoals u allen (van vroeger) weet omvat de Pentascoop vijf cinemazalen.
Vandaar: penta!
De drie kleine zalen beneden zijn voor een zacht prijsje in gebruik genomen door Limelight.
Bij de omvorming van de Pentascoop naar een kunstencentrum is er veel te doen geweest over de toekomst van de grote zalen 1 en 2 op de eerste verdieping.

Grote vraag was of men zaal 1 OF (niet: en) zaal 2 zou ombouwen tot multifunctionele zaal voor podiumkunsten van allerlei aard. En of er al dan niet zou gekozen worden voor een platte vloer.
In oorsprong lag het in de bedoeling om de drie kleine filmzalen op het gelijkvloers te behouden. Op de verdieping zou dan één professionele zaal komen voor podiumkunsten en één filmzaal.
Nu krijgen allebei de bovenzalen 1 en 2 een herbestemming. Totaal multifunctioneel en – waarschijnlijk onder impuls van Jean de Bethune, de schepen voor economie – ook geschikt voor “bedrijfsvoorstellingen”. Wat dat ook moge wezen.
In beide bovenzalen wordt nu alles verwijderd: zetels, podia, filmschermen. En vervangen door nieuwe gradins (tiens, geen vlakke vloer voor feesten en recepties?) en zetels. Zetels van KVK zouden beneden komen. Ventilatie en verwarming worden aangepast. Allebei de zalen krijgen een zeer ruim podiumspeelvlak en een vrije hoogte van nagenoeg 6 meter.
Vandaar dat er in beide zalen een nieuwe dakopbouw komt. En een akoestisch plafond.

Beweren we nu dat dit allemaal slecht is?
Ach, nee.
Kortrijk is al door genoeg cinema’s geteisterd.
Probleem is dat men een beetje vroeger had kunnen beseffen dat er nood is aan multifunctionele zalen in de stad.
En dat de gemeenteraad van 22 september 2003 een ander plan heeft goedgekeurd. Met de nodige budgetten. En met een specifieke aanvraag voor subsidies van de Vlaamse overheid met een nu verdwenen (maar wel vereiste) prefinanciering vanuit de privé-sector (Kinepolis).

Het oorspronkelijke prijskaartje voor de herinrichting van ̩̩n bioscoopzaal boven zou Рafhankelijk van de zaal Р1,2 miljoen (zaal 2) of 1,3 miljoen (zaal 1) bedragen.
De gemeenteraad van 11 april aanstaande weet nu totaal niet meer wat de budgettaire weerslag zal zijn van de geheel nieuwe plannen omtrent die zalen.
De opsplitsing in loten maakt ons hierover niet veel wijzer.
Lot 1: “ruwbouw en afwerking” kosten 1,4 miljoen.
Lot 2: elektriciteit ca. 330.000 euro.
Lot 3: verwarming, ventilatie en sanitair ca. 270.000 euro.
Lot 4: liften en heftoestellen ca. 173.000 euro.

Wat gaat men zoal doen met die bedragen, naast de herbestemming van de grote zalen 1 en 2 ?
Wat gemeenteraadsleden zou kunnen opvallen is dat de buitenzijde van het dakappartment wordt “gesaneerd”: de veranda verdwijnt en de dakbedekking wordt hersteld. De Raad zou zich nu eens kunnen afvragen wie daar dan wel woont en of die “sanering” op kosten van de stad wel zo was afgesproken in de erfpachtovereenkomst met Kinepolis.
Voorts meen ik te weten dat er wél was afgesproken om een café in te richten. In de memorie van toelichting wordt daar nergens over gerept. Ergens is er wel sprake van een terrasje dat zou vrijkomen door het inpalmen van de garage bij “café Giorgio’s”.
Wordt het café misschien een lot 5?
(Over de nu voorziene afbraak van café “Beverly’s” had ik nog nooit gehoord.)

En komt er misschien nog een lot 6?
Want in 2003 sprak “de kunstensector” nog enkele desiderata uit. Goedgekeurd door de gemeenteraad. Er zouden ruimten komen voor kantoren, een kunstatelier, een multimedia-studio en een plaats voor een postopleiding voor artiesten. (Die postopleiding moest er al eind 2003 zijn.)
Zo komen we in de toekomst sluipenderwijs wellicht aan 10 loten.
Heel het geval zal zoals hier vroeger al aangestipt uiteindelijk wel 3 miljoen kosten.

Kijk eens.
Wie kan daar nu iets tegen hebben? Het culturele leven in de stad zal ongetwijfeld een nieuw elan krijgen.

Op juridisch vlak moet er wel dringend iets gebeuren.
De vzw Buda II van de Bende van Vier moet een stedelijke vzw worden.
Dat is een constructief voorstel.
Zo kan de gemeenteraad (de Kortrijkzanen) toch een beetje inzicht krijgen in de financiering en exploitatie van niet enkel de Pentascoop maar van heel het kunstenaarsleven op het Buda-eiland. Zo kunnen we tenminste een publiek bekend gemaakt beleidsplan te zien krijgen.
(Dat is nu niet het geval. Buda II beschouwt dit soort documenten als top secret.)

De werking van de vzw BUDA II teert op enorme sommen overheidsgeld. Zie nog de stukken alhier van 20/2 – 28/1 – 20/1 – 13/1.
De vier kernactoren (Limelight, Dans in Kortrijk, Happy New Ears, en in mindere mate Theater Antigone) zijn nu bezig met heel de infrastructuur van het Buda-eiland in te palmen. Niet enkel de Pentascoop. Ook de paardenstallen, de Tacktoren, het oude fabrieksgebouw Desmet-Dejaeghere, de Secret Gardens, kantoren in de panden hoek Broelkaai-Kapucijnenstraat.
In de gemeenteraad van 22 september 2003 werd ooit voorgesteld om tussentijdse rapporten voor te leggen over de stand van zaken met betrekking tot het ganse Buda-project. De burgemeester kon zich daarin vinden zodat het voorstel zonder stemming werd aanvaard.
Welnu?
En waar blijft het beloofde publieke debat en/of de speciale raadszitting over het Buda-project?

Buda II mag absoluut niet overkomen wat met Buda I is gebeurd. (Of Anno ’02.)
Tegen die vzw Buda I en de werking ervan is in héél de gemeenteraad (ook bij de meerderheid) en bij talloze Kortrijkzanen (cultuurbarbaren en anderen) een afweersysteem in werking getreden.
We weten nu dat zo’n septische shock of septikemie de normale huishouding van de privé-vzw Buda I in de war heeft gestuurd, alle organen heeft aangetast en binnen de kortste tijd tot het verdwijnen ervan heeft geleid. Niettegenstaande een dure comfort-behandeling vanwege de stad.
(Weet er iemand hoe het Kurt Vanbelleghem en zijn vier of vijf medewerkers vergaat? Zijn ze al ergens opgevangen?)

Pentascoop in handen van de Bende van Vier: voor hoeveel geld?

In september 2003 kreeg de gemeenteraad al een keer de gelegenheid om te discussiëren over geheel het project Buda-eiland.
Pro memorie iets over het stemgedrag van toen.
Bij het afsluiten van de erfpachtovereenkomst met de eigenaars van de Pentascoop heeft de VLD zich onthouden en stemde het Vlaams Blok tegen. Zelfde stemming over de verbouwing van het bioscoopcomplex en trouwens ook over geheel het Buda-project als kunsteneiland.

Eigenlijk hadden alle fracties wel ergens bedenkingen bij.
In verband met de plannen voor de Pentascoop vroeg Filip Santy (fractieleider van de CD&V) bijvoorbeeld om een realistische raming van de kostprijs. En van de SP.A is algemeen geweten dat deze partij ook wel ongerust is over het globale kostenplaatje van “Buda-als-kunsteneiland” en liever al dat geld elders of aan iets meer sociaal had besteed.
Maar de meerderheidspartijen moesten zich nu eenmaal neerleggen bij de grote droom van de burgemeester: “Kortrijk moet sidderen“.

In de eerstvolgende gemeenteraad van 11 april komt nu concreet het ontwerp voor de verbouwing van de Pentascoop op de agenda.
Het voorgelegd ontwerp van het architecten- en ingenieursbureau D’Hondt dateert van 15 maart laatsleden. De bouwkundige doorlichting van het complex gebeurde eigenlijk al in december 2002.
Er is dus heelwat gepalaverd. Niet met u of ik, maar met de Bende van Vier
van Buda II, dat wil zeggen: Limelight, Dans in Kortrijk, Happy New Ears en min of meer met Theater Antigone. Waarschijnlijk ook met de privé vzw Beeldenstorm van de burgemeester.
(Is Buda I van de artistieke coördinator Kurt Van Belleghem nu echt geheel uitgerangeerd?)

Volgens de oorspronkelijke timing bij de indiening van het dossier bij de Vlaamse Gemeenschap (ten einde de nodige subsidies in de wacht te slepen) moest het Pentascoop-ontwerp al opgemaakt zijn midden 2003.
Het is er niet van gekomen. Bestuurskracht noemt men dat.
Deze maand pas zal de Raad overgaan tot de vaststelling van de wijze van gunnen van de aanpassings- en verbouwingswerken.
Er is vooral veel te doen geweest omtrent de bestemming van de grote zalen 1 en 2.
De “kunstensector” zag het daar alleszins ook groots. Niet één, maar allebei de zalen moesten helemaal multifunctioneel worden ingericht.

De uitvoerige memorie van toelichting voor de gemeenteraadsleden is klaar en duidelijk opgesteld.
Men geeft een bespreking van de bestaande toestand, een overzicht van de voorbereiding van het ontwerp, een toelichting bij de voornaamste ingrepen en een overzicht van de vier loten met de ramingen van de kosten.

Dat de memorie klaar en duidelijk is, belet niet dat er KANTTEKENINGEN mogelijk zijn.

Laat het ons eerst even hebben over de totale kostprijs van de werken.
Die wordt nu – april 2005 – geraamd op 2.255.702 euro.
In de Gemeenteraad van september 2003 ging het nog om een bedrag van 1.663.750 euro(exclusief BTW) , de ene keer exclusief de akoestische ingrepen en de andere keer niet.
De stad voorzag toen een budget van 1,8 miljoen en in de meerjarenbegroting uiteindelijk een totaalbedrag van 2.228.000 euro. Dit laatste bedrag is dus NU reeds overschreden.
En in de oorspronkelijke raming van het Buro II had men het slechts over 910.000 euro voor de “basisverbouwingswerken”.
(Tussen haakjes maar niet onbelangrijk: die basisverbouwingswerken zouden geprefinancierd worden door Kinepolis! Daar is nu nog nergens meer sprake van.)
De uitrustingswerken zouden nog 1.000.000 euro kosten. Totaal: bijna 2 miljoen.

Al die vroegere ramingen kloppen dus helemaal niet.
Als we onder “basisverbouwingswerken” de ruwbouw en de afwerking zouden verstaan, dan lopen die alleen al op van zowat 900.000 euro naar 1,4 miljoen euro.

Bon.
We houden het voorlopig bij 2,2 miljoen voor de aanpassingen en de verbouwingen.
Wat mogen we hierbij nu evenwel NOOIT vergeten?

Bij de omvorming van de Pentascoop tot een “kunstencentrum” komt er nog van alles bij kijken. Ik geloof overigens niet dat het zal blijven bij die vier loten die nu gegund worden.
Er zijn ten andere enkele zaken waarbij meerwerken zullen mogelijk blijken.
Hoe zit het eigenlijk met de staat van de riolen? Wel goed nagezien?
En is er nu al of niet ergens een schriftelijke inventaris van mogelijke aanwezigheid van asbest?

Puur voor de erelonen van het architecten- en studiebureau voorzag men 150.000 euro. (BTW inclusief). Evenwel te verhogen met 8.000 euro voor akoestisch nazicht en 4.400 euro voor opmetingen en studie van theatertechnieken. (Heeft het Theater Technieken Advies TTAS uit Gent een afzonderlijke rekening ingediend?)
Het honorarium is wel degelijk een procent (tarief 8). Het zal dus hoger oplopen dan de voorziene 150.000 euro.

Allerlei voorbereidende studies hebben ook geld gelost.
Voor het geheel van de voorstudies rondom het ganse Buda-project werd in het totaal 117.925 euro begroot.
Het is natuurlijk moeilijk – of zelfs niet – na te gaan hoeveel daarvan puur betrekking heeft op de Pentascoop. Het cultureel-sociologisch onderzoek van prof. Rudi Laermans steekt ondermeer ook bij die voorbereidende kosten (13.634 euro).
Maar louter in verband met de Pentascoop zijn alleszins studies te vermelden van J.Maertens en J.Lievens over de potenties van het gebouw en de financiële aspecten ( 6.000 en 4.643 euro), over de haalbaarheid van het project door Buro II (3.223 euro) en over het bouwfysisch onderzoek door ir. R.D’Hondt (6.655 euro).

Bij het nu voorziene bedrag van 2,2 miljoen mogen we dus zeker nog ca. 200.000 euro optellen.
Ik heb ooit voorspeld dat de 3 miljoen subsidies die de stad krijgt van het Stadsvernieuwingsfonds Vlaanderen voor het geheel van het Budaproject (Secret Gardens, Leieboorden, de fabriek, de paardenstallen) volledig door het Pentascoop-project zal opgesoupeerd worden.

Niet zonder reden heeft schepen Jean de Bethune van de stadsdirectie Facility er de ontwerper meermaals op gewezen dat het voorziene budget moest gerespecteerd blijven.
Men heeft dan de Bende van Vier ervan kunnen overtuigen dat het door iemand bedachte groot raam in de voorgevel van zaal 1 niet verder kon weerhouden blijven. En …dat is nu wel kluchtig:
ook bekomen dat de zetels van de Limelight-zalen 3, 4 en 5 niet zouden vervangen worden maar gerecupereerd met de verwijderde zetels uit de eretribune van KV Kortrijk.

Nog iets.
De erfpacht te betalen aan de eigenaars van de Pentascoop kost de stad ook enige duiten.
83.200 euro per jaar. En die pacht is beginnen lopen op 1 september 2003, en zal ook tijdens de werken betaald worden.
(Het kadaster schatte de huurprijs de ene keer op 71.040 euro, een andere keer op 66.560 euro.)
Voor de voorziene periode van 36 jaar maakt dit zowat 3 miljoen uit, zonder de driejaarlijkse indexatie.

Weinigen weten dit nog.
Er is ooit een aankoop van het complex mogelijk geweest. De Pentascoop vroeg zowat 2 miljoen (beetje meer?) en de stad bood 1,6 miljoen. Vergelijk met de erfpacht die de stad uiteindelijk zal betalen. En wellicht zal de stad vroeg of laat toch tot de aankoop van het complex overgaan.

P.S.
Een volgende keer in deze stadslog iets meer over wat er zoal wordt verbouwd aan en in de Pentascoop en over wat daar dan al of niet kan gebeuren.

Alweer een idee voor PTK in het kader van NUMISMANIA

Zoals u weet is het stadsbestuur van plan om nog dit jaar de zoveelste gemeentelijke VZW op te richten, nu voor de Promotie en het Toerisme Kortrijk.
Kortrijk op de kaart.
Aan het werk!
Hierbij in deze stadskrant alweer een constructief voorstel.

De VZW PTK zou een stadsmunt kunnen invoeren.
Dat is een betaalpenning, een betaalmiddel dat in Kortrijkse zaken en onder Kortrijkzanen privé zeker ook als geldig wordt aanvaard.
De waarde ervan is dus niet gegarandeerd door de Staat, maar er is wel een garanderende instelling. Bijvoorbeeld: een aantal banken, bedrijven, de vzw Bruisende Stad, de vzw PTK.
De handelaarsverenigingen. Limelight. Kortom, al wie het initiatief plezant vindt.

Die garanderende instelling die het waagt om de stadsmunt uit te geven is bereid om gedurende een bepaalde geldigheidsperiode de munt in te wisselen tegen de nominale waarde.
Het systeem is te vergelijken met dat van jetons of bonnetjes. Het functioneert omdat de partijen (de uitgevende instantie zowel als de gebruikers) met elkaar de stilzwijgende afspraak maken dat ze allemaal de betaalpenning aanvaarden.

De waarde van de betaalpenning mag niet te hoog zijn, anders gaat men die munt terug inwisselen, in plaats van bijvoorbeeld als souvenir te behouden. Anderzijds ook niet te laag, want men moet er toch iets mee kunnen kopen of uitrichten. Vijf euro lijkt redelijk.

Kortrijk werpt zich met zijn twee nieuwe designmeesters op als designstad. Naast Milaan.
(Geen mens, geen culturalist, geen raadslid , geen journalist die zich afvraagt wat er met de vorige twee is gebeurd. Zijn ze dood? Zaten ze verstikt in de lift van de Sint-Amands- Collegetoren? MET HUN CONCEPTNOTA tussen de benen? Vraag het aan Vera.)

De stadsmunt zal daarom heel mooi en bijzonder zijn. Een uniek stuk dat niemand wil missen.
(Kan bijvoorbeeld ook dienen als amulet of scapulier. Men kan ermee een enkelbandje maken.)

Hoe zal de uitgevende instantie dit allemaal bekostigen?
De aanmaak en de propaganda ervoor zal wel 1 euro per munt bedragen. (Als oplage kan de vuistregel gelden dat die bijvoorbeeld de helft bedraagt van het aantal inwoners.)

Elke betaalpenning die achteraf niet wordt ingeleverd betekent voor de uitgevende instantie wel een winst. 5 euro min 1 is namelijk 4 euro.
Als die stadsmunten goed zijn gemaakt zullen die na de geldigheidsperiode onderhevig zijn aan “versterf“. Dat betekent dat de gebruikers die munten gaan verzamelen, of verliezen, of gewoon door vergetelheid niet meer inwisselen. Zie hoeveel oude franken u nog hebt liggen.

Die Kortrijkse stadsmunt moet ook nog een naam krijgen. Nog geen idee. Een “broeltje“?’
Voorwaarden tot succes zijn nog dat de uitgevende instantie vertrouwen geniet, dat er sterke promotie is, dat het stadsbestuur zijn hechte morele steun aan het project verleent (subsidies ook vanuit het project “Imago”) en dat er acceptatie en enthousiasme is bij de bevolking.

Schepen Jean de Bethune! Bestuurders van Buda I en II ! Burgemeester ! Directeur cultuur ! Schepen Bral ! Gidsenkring ! Postzegelverzamelaars ! Hartje Kortrijk ! Designmeesters !
Leiedal !
Dat is nu een keer een schoon voorstel waarbij economie en cultuur samen een eind weegs gaan.
Allez, vooruit.

Een Flash met goed nieuws

Dit bericht bereikte ons vandaag ca. 15 uur.

De Vlaamse regering heeft werkingssubsidies goedgekeurd voor negen festivals voor podiumkunsten voor een totaalbedrag van 2,37 miljoen euro en dit voor het seizoen 2004-2005.
De vzw Humorologie is erbij.

Er zijn ook werkingssubsidies goedgekeurd voor een bedrag van 9,21 miljoen voor 14 kunstencentra.
Limelight is erbij.
Met de toegekende bedragen worden de verleende voorschotten geregulariseerd en zijn de uiteindelijke subsidiebedragen voor 2004-2005 bepaald.