Category Archives: cultuur

Twee BV’s gespot in Kortrijk

Vorige zondag (28 mei) op een zachte vooravond zag ik Marc Didden met zijn “beste vriend” tafelen op een terras aan onze Grote Markt, – aan de zonnige kant dan.

Ik dacht (hoopte) : zal hij daarover iets of wat rapporteren in de krant ‘De Morgen’?
En jawel hoor.
In “Zeno” van vandaag 3 juni (een bijvoegsel van De Morgen) wijdt hij zijn wekelijkse column aan zijn verblijf alhier ter stede.
Titel: “een boeiend bestaan“.

Nu een uittreksel.
De naam van die beste vriend (wereldwijd bekend) vermelden we niet aangezien Didden het ook niet doet.

Verzuringsgraad
” ’s Avonds was het te doen op een terras van een pizzeria op de Kortrijkse markt, waar mijn gezelschap en ik ons tegoed deden aan twee soorten carpaccio, die qua uitzicht en kruiding erg deden denken aan mediterrane  sferen (…) maar uiteindelijk toch niet zo lekker smaakten als verhoopt, vanwege een erg hoge verzuringsgraad bij het voltallige personeel.”
DIE ZIT.

We vroegen ons nog af wat voor gebeuren beide bekende heren dan wel naar Kortrijk kon hebben gelokt.

Een parel van een zaal
” De bedoeling van deze uitstap (…) was een bezoek te brengen aan de prachtige Kortrijkse Stadsschouwburg.  (…) Het is een parel van een zaal die helemaal gebouwd lijkt om er mensen gelukkig te maken (…) waar de mensen zich (…) gelukkig voelen als een klad kermisvogels terwijl ze met een Bavik in de hand wachten op het grote moment.”
ZIT GOED

P.S.
Die avond van 28 mei was er in de schouwburg een recital te horen van Will Tura “en zijn veelkoppige en uitstekende band”.

MAAR WAAR HEEFT DIDEN EN VRIEND GESLAPEN?

 

Een heel bijzonder geschenk aan de stad Kortrijk: een chatsjkar !

Een chatsjkar (letterlijk: een kruissteen) is een traditioneel Armeens christelijk gedenkteken in de vorm van een stele, een staande steen van 2 meter hoog.  Centraal staat een kruis, soms boven een zonneschijf.  De steen is gegraveerd en gedecoreerd met rozetten, vlechtwerk en plantkundige motieven als bladeren, granaatappels en druiven.

In februari heeft onze Armeense culturele vereniging NAREK ter stede de wens geuit om zo’n kunstwerk aan  stad te schenken als “symbool van hun erkentelijkheid en respect voor de stad”.
(???)
Het adviescomité ‘Kunst in publieke ruimte’ stelde voor om bij aanvaarding van het geschenk de  kruissteen te plaatsen bij de Sint-Maartenskerk.   En dat zal gebeuren aan de rechtervleugel van de kerk, binnen het omheinde gedeelte.
De kerkgemeenschap en de kerkfabriek gaan akkoord.

Het aanvaarden van schenkingen is wel een bevoegdheid van de gemeenteraad.
Zal de plaatsing van het monument gepaard gaan met een ‘inzegening’?
(Toen de stad Maastricht laatst een keer zo’n cadeau kreeg kwam er een stoet van notabelen de plechtigheid bijwonen, inclusief de bisschop.)

 

 

 

Fontein ‘De Golf’ op Schouwburgplein alweer in de problemen

Hoe vaak zou die fontein van Olivier Strebelle  al hebben gewerkt sinds de ingebruikname ervan in maart 2003?
Nu is er alweer vastgesteld dat het bassin van de fontein niet meer waterdicht is en dat hiervoor een structureel herstel nodig is.  (Gevolg nog : overmatig waterverbruik.)
Geraamde kostprijs van de werken ditmaal: 42.289 euro.

De geschiedenis van het kunstwerk is een ware lijdensweg.
In 1996 is Olivier Strebelle uitgeroepen tot laureaat van de wedstrijd ‘Kunstwerk op het Schouwburgplein’.  Zes jaar nadat de gemeenteraad , toen nog geleid door burgemeester de Bethune,   besliste om de fontein te kopen zou het kunstwerk eindelijk gaan spuiten.
De constructie is samengesteld uit elf buizen (aanvankelijk acht) van elk 23 meter lang.  Hoogte 7 m en lengte 12 meter.  Gewicht : vijf ton, bovenop de ondergrondse garage van toen nog de NV Ladeuze.

De problemen waren al van in den beginne legio.
Er was waterinsijpeling in de ondergrondse parking, het debiet van het waterbassin was te klein waardoor de pompinstallatie niet kon functioneren en de fontein snel droog kwam te staan.  Het hellend vlak (aangelegd door Ladeuze) bestond uit dunne arduintegels die één na één afbraken omdat ze op een verkeerde manier waren geplaatst.
In de ondergrondse parkeergelegenheid moesten nog bijkomende stabiliteitswerken uitgevoerd.  Er waren de nodige erfpachtproblemen met de NV Ladeuze.  En tot overmaat van ramp raakten ook nog eens elf stalen spuitkoppen zoek.
Zgn. optimalisatiewerken kosten al meteen 174.420 euro.
Er was zelfs een dading nodig met de kunstenaar. Hij kreeg een deel van zijn honorarium niet uitbetaald !
Het werk mag gezien worden, – daar niet van.  Maar het heeft tot op heden (ook aan onderhoud) een fortuin gekost.  (Er was ook ongezien vandalisme.)

Vandaag laatste dag om te solliciteren als teamcoach voor Kortrijkse Schouwburg en Muziekcentrum

Al sinds februari van vorig jaar is er geen leidinggevende coach meer in het cultureel centrum Schouwburg en het Muziekcentrum Track.  Stel u voor ! (Hoe  het er hier in Kortrijk op cultureel-logistiek vlak aan toegaat.)

Lieselotte Deforce is het toen afgetrapt richting cultuurstad Gent (is nu office manager bij t-theater).
Omstreeks mei vorig jaar is er voor de opvolging wel een sollicitatieproef geweest waarbij zich 28 kandidaten hadden aangemeld.  Daarvan zijn er 22 toegelaten.  Uiteindelijk doorstonden er  slechts 5 de voorlaatste fase van de proef en bij het ultieme interview bleef er niemand meer over….

Men heeft intussen begin dit jaar de toelatingsvoorwaarden “verruimd”. Versoepeld.
Een masterdiploma met ervaring in de culturele sector is een pluspunt, maar niet echt meer nodig.   Nu volstaat een 4 jaar leidinggevende ervaring in de culturele sector mits men tevens slaagt in een niet nader bepaalde maar wel typisch Kortrijkse capaciteitstests.

Begin maart waren er een tiental kandidaten in de running en is de inschrijvingsperiode om een of andere reden toch nog verlengd tot en met dinsdag 21 maart.  Het begin van de astronomische lente.
Kandidaten, opgelet !
Zich inschrijven met een e-mail kan niet !!
Ga nu maar onmiddellijk naar de website van stad Kortrijk, rubriek vacatures  en vul daar in bijlage het bijpassende formulier in.
Haast u !

Voor veel geld Kunst op Kortrijk-Weide (3)

We berichtten daar vroeger al een paar keer over.  (De gazetten niet.)
Op de site Kortrijk-Weide komt er in het kader van “kunstintegratie in publieke ruimte” een  – jawel – kunstwerk.  De meerjarenbegroting voorzag voor de “bemiddeling, het ontwerp en de realisatie” van het project 130.000 euro.
(Hoe dat zo komt, dat weet enkel een of andere Joost.)

Het College heeft nu beslist het project BRICK PLAY van het architectencollectief MAP13  uitgerekend uit  Barcelona (Spanje) te selecteren als winnaar van twee andere kandidaten .
Hoe dat kunstwerk er zal uitzien weten we waarlijk nog niet.  (Hier en daar maakt men gewag van een soort oven.)  Er komen trouwens nog workshops met de ‘stakeholders’ en de bevolking. Ja zeg.
Maar MAP13  staat bij kenners wel bekend als een bureau dat graag werkt met bakstenen en daar speelse, raar gekromde gewelven mee laat bouwen.
(De bakstenenproducent Wienerberger België heeft zijn hoofdzetel in Kortrijk en kleiputten in de buurt, dus dat wordt de leverancier?)

Nog even de voorgeschiedenis, want die is nogal geruisloos en in nevelen verhuld  verlopen.
Al in maart 2016 hebben de curatoren/bemiddelaars Patrick Ronse (van Be-Part uit Waregem) en de internationaal bekende, enigszins roemruchte Hilde Teerlinck het onderzoekstraject gestart.  Zij waren daartoe aangesteld op voorstel van een in brede middens van de stad volslagen onbekende adviesraad :  ‘Kunst in de publieke ruimte’.
Het concept was genaamd “PLAY” en sloeg (toen althans) op een kunstenparcours met bestaande én nieuwe werken van hedendaagse (twee?) nationale én internationale kunstenaars.
Voor die fase van ‘onderzoek en ontwikkeling’ was  in 2016 12.500 euro voorzien.
Hoeveel de curatoren voor hun job (reisjes) van vorig jaar hebben gefactureerd weten we niet.

Na een adviesronde (met wie?) zijn er in oktober 2016 drie kunstprojecten voorgelegd aan het Schepencollege.  Stel u voor!!  Hoe dat er daar dan aan toegaat….
Het ging om het werk ‘E3’ van de Zwitserse kunstenaars Sabina en Daniel Baumann (bekend om hun Street Paintings) ,  ‘Bring Your Own ‘ van de zeer veelzijdige duizendpoot Berliner Olaf Nicolai, en ‘Brick Play’ van MAP13 uit Barcelona.
Het drievoudig architectenteam uit Barcelona kreeg dus de opdracht.
(Zou Jordi Farrando – ook  uit Barcelona  –  én onze eeuwige adviseur inzake ruimtelijke ordening enige invloed  hebben gehad bij die keuze?)

Voor 2017 is er nu een budget voorzien van 77.500 euro.
Voor 2018: 31.200 euro.
Op de duur geraken we toch nog aan het voorheen begrote budget van 130.000 euro?

P.S.
Een verslag van de adviesraad “Kunst in openbare ruimte” zal u tevergeefs zoeken op de website  van Stad.  Overigens ook niet van andere adviesraden , hoewel beloofd.

Het nieuwe ‘stadsmuseum’ komt er niet tijdens deze bestuursperiode

(Niet dus.  Staat alweer niet in de gazetten.)

Eind 2013 (het eerste jaar van de nieuwe tripartite) kreeg het bestuur van de vzw Stedelijke Musea geheel onverwacht te horen dat er iemand (ja, wie??) had besloten om het Broelmuseum te sluiten en dat het ‘museum 1302’ in het Begijnhofpark zou omgeturnd worden tot een zgn. stadsmuseum.  Een ‘stadsmuseum’.  Proef de term.

Het bestuur van de vzw heeft toen (eind 2013 dus) een vlammende brief gestuurd naar het schepencollege. Die problematiek  heeft jammer genoeg alweer de   “embedded press” alhier en elders niet gehaald.
(De besluitvorming rondom de verhuis van het Vlasmuseum naar een pand in de Noordstraat is ook geheel in het geheim en in achterkamers genomen.   In het kader van  “Kortrijk spreekt”. )

Het palaver en al het gedoe rondom de inrichting, het opzet van dat nieuwe stadsmuseum (werktitel: Museum X) blijft maar aanslepen en heeft al vele centjes gekost.
Nu hoopt men dat er in januari van volgend jaar een scenograaf/interieurarchitect kan aangesteld.  Met een budget van 1.300.000 euro.  Enfin.
Een eerste voorontwerp verwacht men midden 2017 en een tweede in januari 2018.  Een definitief ontwerp wil men  bekend maken op 11 juli 2018.  Het pand “1302” zal men  daarna sluiten en leegmaken.
In 2019 starten  de inrichtingswerken en op 11 juli 2019 komt eindelijk de feestelijke opening
.  Onder een ander schepencollege…
(Woord vooraf ongetwijfeld door een andere schepen van cultuur.)

Hoe staat het nu met de financiering van dat project?
Hierover is er nu fantastisch nieuws te melden.
Het beschikbaar budget zou 1.400.000 euro bedragen:
–  stadsbegroting 2016-2019:  931.000 euro
–  Felixfonds: 469.000 euro.
(Het Felixfonds is een soort rare stadsrekening met vroeger opgespaarde reserves van de bestaande musea.  Geen mens weet daar iets van.)

Maar optimisten verwachten nog voor 355.000 euro mogelijke “bonussen“:
–  reserves vzw stedelijke musea over de jaren 2012-2016:  200.000
–  reserves over de jaren 2017-2018:  100.000
–  sponsoring:  50.000
–  bijdrage “Vrienden van de Musea”:  ?
–  crowdfunding (peter- en meterschap):  5.000
Totaal van de bonussen: 355.000 euro.
Algemeen totaal 1.755.000 euro.

 

 

 

Hoeveel zou het regionaal erfgoeddepot kunnen kosten?

We beginnen het heel langzaam steeds nauwkeuriger  te weten.
Want het schepencollege heeft nu bij hoogdringendheid 5 van de 7  werken eindelijk gegund.

(Voor bepaalde loten was  de verbintenistermijn al in augustus verstreken!  En is het stadsbestuur blijkbaar ontsnapt aan het betalen van een schadevergoeding aan de betrokken ingeschreven firma’s.)

Na eindeloos veel palaver heeft men in september 2014 beslist om op de site Vier Linden in Heule een “intergemeentelijk cultureel en onroerend erfgoeddepot voor het zuiden van West-Vlaanderen” te bouwen.  In de gemeenteraad van februari 2015 dacht schepen Rudolphe  Scherpereel  nog dat de werken zouden voltooid zijn eind dit jaar.  Het zal wel  eind 2017 worden. (Is er nu al een stedenbouwkundige vergunning?)

Hierna de gunningsbedragen voor 5 werken met tussen haakjes de ramingen, allemaal incl. BTW.
1.  Ruwbouw en omgevingsaanleg: 1.843.377 euro  (1.899.372)
2.  Gevelsuitingen / gordijngevel:  260.102 euro  (209.319)
3.  Schrijnwerk en afwerking:  250.406 euro  (209.310)
4.  HVAC en sanitair:  774.639 euro  (778.873)
5.  Elektriciteit:  335.430 euro  (322.920)

Wat moet daar nu nog bij komen als werken? (De prijzen hierna zijn ramingen.)
– goederenlift:  65.327 euro
–  depotinrichting :  337.430 euro
–  beveiliging:  67.715 euro

Voor de leveringen van los meubilair zijn de kosten geschat op 62.339 euro.
Studies?  119.291 euro.
Nutsaansluitingen:  19.965 euro.

TOTAAL:  4.136.484 euro.

Over de financiering van dat bedrag is officieel nog niet veel geweten.
–  De inbreng van Stad bestaat uit de grond ter waarde van 550.000 euro plus 1 miljoen voor de bouw.  Dit bedrag wil men recupereren door de verkoop van het gebouw  van het Rijksarchief in de Guido Gezellestraat.  (In de gemeenteraad van komende maandag 14  november wil de CD&V die verkoop  beletten.)
– Voorts hoopt men op een subsidie van het Vlaams Fonds voor (bovenlokaal) Culturele  Infrastructuur.
(Het erfgoeddepot Potyze Sint-Andries kreeg een half miljoen.)

Vijf Alte Kameraden stellen tentoon in de Paardenstallen

Morgen (donderdag 10 november om 19u30) is de vernissage.
Zes  kunstenaars van divers allooi  exposeerden  33 jaar geleden  (1983)  in de vroegere galerij van de schouwburg (Waterpoort) hun werken  onder de titel “Kleur-zwart/wit”.
Het ging om Rik Vermeersch (zoon van José), Philippe Bouttens, Piet Moerman, Stefaan Roelstraete, Dirk Van Severen,  en Rik Sadet.  Ze kenden elkaar toen via de Kortrijkse Academie.

En nu zijn die gasten  daar weer, met vijf althans.  (Rik  Sardet is nu meer bezig met lay-out en drukwerk en heeft zijn huidige deelname beperkt tot het ontwerpen van de uitnodiging voor de tentoonstelling “Kleur-Zwart/Wit”.)

De expositie is geen retrospectieve.  Het gaat om recent werk.
Van Vermeersch mogen we beeldhouwwerk verwachten.  Van Bouttens keramische beelden en schilderijen.  Van Moerman woeste schilderijen.  Van Roelstraete een van zijn bizarre “installaties”.   Dirk Van Severen komt met foto’s die hopelijk weer (zoals ooit in Tielt) commotie veroorzaken.
Op de vernissage voeren de schepen van cultuur  (past niet goed in dit gremium) en  Stefaan Roelstraete het woord.

De tentoonstelling (die eigenlijk publiek pas op vrijdag 11 november begint) is enkel te bezoeken op  vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur.  En dit tot zondag 27 november. Gratis toegang.
De ingang van de Paardenstallen vindt u naast de Budatoren (vroeger Tacktoren genoemd).

Naar een tweede moslimbegraafplaats in Kortrijk

Velen  – zelfs  binnen de betrokken gemeenschap –  hebben  geen weet  van het bestaan van een moslimkerkhof in Kortrijk.
Het dossier heeft vele lange jaren aangesleept maar uiteindelijk is er zonder veel tamtam begin 2004 een moslimbegraafplaats aangelegd, netjes afgescheiden van het kerkhof  in de deelgemeente Marke (Spinnerijstraat).
Het perk in Marke telde 86 mogelijke ‘percelen’ en heeft nu bijna zijn capaciteit (voor volwassen) bereikt.  Er zouden nog 7 plaatsen  vrij zijn en met een gemiddelde van  5 begravingen per jaar (een echte groeitendens is er niet) is het schepencollege beginnen uitkijken naar een andere locatie.

Men heeft (zonder al te veel participatie  ‘Kortrijk spreekt”) een beschikbaar terrein gevonden bij de begraafplaats te Heule (Mellestraat) dichtbij de ringlaan R8 en aan linker ingang van het bestaande kerkhof.  De bushalte van lijn 60 is vlakbij.
Het terrein heeft een oppervlakte van circa 700 m² en biedt de mogelijkheid voor 140 à 150 graven. Er zijn nog allerhande werken uit te voeren: aanleg paden,  planten van hagen en struiken ter afsluiting van het park.
Kostprijs voor het “begraafklaar” van het terrein  maken nog onbekend.

 

Houders van een UITPAS met een kansentarief het meest te zien bij sportactiviteiten

Houders van een UITPAS met een zgn.  kansentarief betalen slechts 20 procent van het normale tarief.  De aanbieders van activiteiten derven hierbij 40 procent, maar de overige 40 procent is dan  terugbetaald door Stad aan de aanbieder, via middelen die voortspruiten  het Vlaamse Participatiedecreet “vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede”.
Een  eerste terugbetaling aan diverse organisatoren gebeurde onlangs voor de periode van 1 september 2015 tot 31 mei 2016. Hieruit kan men opmaken welke activiteiten het meest geliefd zijn bij de kansarmen met een UITPAS.
Begin juli waren er 2.650 UITPASsen geactiveerd, waarvan 541 met kansentarief.

De rangschikking (let eens op de laatste plaats):

KSV Kortrijk: 1.610,00 euro.
KV Kortrijk: 936,80
VZW Sportplus: 712,40
Buda Kunstencentrum: 437,00  (film?)
De Warande : 313,20
Festival van Vlaanderen Kortrijk: 196,80
Schouwburg Kortrijk: 194,40
De Speelvogel: 35,00
Theater Antigone: 34,40
Sportdienst Kuurne: 25,20
OC De Vonke: 20.00
Zwembad ’t Badhuis Menen: 17,60
Sportdienst Wevelgem: 16,00
Zwembad De Treffer (Waregem) : 13,60
Dienst Jeugd en Cultuur Avelgem: 12,80
De Kreun:10;00
GC Forum (Wervik): 9,60
OC Aalbeke: 4,00
Stedelijke Musea: Kortrijk: 2,40 euroots