Category Archives: breakingnews

Breaking news : Kelly Detavernier wordt de nieuwe N-VA-schepen

Catherine Waelkens (N-VA) diende met een aangetekende brief van 8 december 2015 haar ontslag in als schepen (van Financiën) bij de voorzitter van de gemeenteraad. (Ook een N-VA’er.)
Een ontslagnemende schepen blijft het mandaat uitoefenen tot er een opvolger is geïnstalleerd, en dat moet binnen de twee maanden gebeuren.
Maar hier is de zoektocht naar de opvolger blijkbaar toch snel verlopen. In feite had de Kortrijkse N-VA-fractie geen andere keuze.
Het komt dus raadslid Kelly Detavernier toe. Morgen aan de reguliere pers voorgesteld. En in de gemeenteraad van aanstaande maandag 25 januari legt zij de eed af.
De partij moet nu op zoek naar een andere fractieleider.
En er blijft slechts één “gewoon” raadslid meer over…Liesbet Maddens. Dat wordt een éénvrouwsfractie.
Zo kluchtig allemaal. In deze centrumstad.

(Breaking news) Nieuwe benaming voor café “De Komedie”: DONKEY BLEU’S” !!

Wat zal schepen Adolphe Scherpereel (N-VA) daar nu van zeggen? Zal hij ingrijpen?

De nieuwe uitbaatster van het café van de stadschouwburg wordt mevrouw Petra Lecluyse uit Kuurne die aldaar reeds 6 jaar werkzaam is in het “Sportkaffee”.
Zij wil “De Komedie” omtoveren tot een gezellige brasserie in de sfeer en de stijl van de bekende music bar “La Fayette”, het stamcafé van Tom Barman in Oostende. Zij kiest daarbij voor een nieuwe benaming van het café, namelijk “Donkey Blue’s, (dus niet ‘blues’) ten einde te komen tot een breuk met de slonzige wijze van exploitatie door meerdere vorige uitbaters.
Binnen het stadsbestuur (eigenaar van het pand) vindt men dat toch een vreemde benaming die niet refereert naar wat gebeurt binnen de stadschouwburg. (Vergelijk met de benaming van de cafetaria “Damast” bij het nieuwe museum “Texture”.)
Nu ja, Petra komt van Kuurne, befaamd om zijn ezelfeesten.

Over de keuze van de nieuwe concessiehouder en exploitante meer in een volgend stuk. Want er is toch wat stront aan de knikker in dit dossier…

P.S.
Streefdatum voor heropening van het café is 1 februari volgend jaar.

Arrest nr. 232.068 van de Raad van State in de zaak A.216.525/XII-7918 (1)

Ge moet dat een keer lezen zeg!…
Het arrest dateert al van 20 augustus en is tot op heden zorgvuldig uit de openbaarheid gehouden.
Morgen meer daarover in deze elektronische krant.

De verwerende partij is het OCMW Kortrijk en de verzoekende partij de NV M.D.D. Pharma, een apotheek uit Kortrijk (Zwevegemsestraat) .
De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissing van het OCMW Kortrijk van 9 juli 2015 waarbij de overheidsopdracht “Levering van geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten aan de woonzorgcentra van het OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik, Avelgem” wordt gegund aan de BVBA Distephar.

Distephar is een apotheek uit Loppem.
De levering had een looptijd van vijf jaar en het bedrag werd geraamd op 2.630.000 euro, zonder BTW.

(Wordt vervolgd dus.)

Breaking news: St. Medard moet nu echt zijn vast terras afbreken

Het is nu zeker.
Tegen 21 juli moet het helemaal weg, inclusief palen en funderingen.
We hebben het over het befaamde vaste terras van de horecazaak St. Medard, een grote houten constructie boven het vijvertje in de Begijnhofstraat, vlakbij O.L.Vrouwkerk. Dat terras was na veel vijven en zessen tijdelijk vergund voor de terrasseizoenen van de periode 2012-2014. Het schepencollege heeft nu gemerkt dat het terras nog steeds in gebruik is en daarmee dus in staat van overtreding is.

De bestaande situatie is opnieuw voorgelegd aan het Agentschap Onroerend Goed en dat bracht als bindend advies uit dat het terras geheel en al moet verdwijnen. In elk geval vond het Agentschap geen argumenten om een gunstig advies uit te brengen voor het voortbestaan van het terras.
De exploitant van de horecazaak mag nog wel terrasjes met los meubilair en houten vloer aanleggen in de beuken van het muurtje langs het vijvertje. En dat muurtje mag dienen als zitplaats voor de consumenten.

De intercommunale WIV wordt een NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem

Eindelijk.
De Vlaamse regering heeft zopas de statuten, het business plan en de oprichtingsakte van de nieuwe NV goedgekeurd.
We komen daar nog wel op terug.

De hoop is dat er daar nu bestuurders komen die iets afweten van luchtvaart en economie. En ook voeling hebben met het recreatieve aspect van het terrein. (Daar krijgen ‘amateuristische’  piloten opleiding waarbij tegenstanders van het vliegveld later mee vliegen.)

 

 

 

 

Stad gaat op zoek naar nieuw concept voor brasserie “De Komedie”

Brasserie “De Komedie” aan het Schouwburgplein (pal palend aan onze schouwburg) is stadseigendom. De exploitatie ervan is ooit middels een concessieovereenkomst van 6 januari 1994 in handen gegeven van de BVBA Soval uit Kortrijk.

Nu blijkt dat de vennootschap op 18 maart van dit jaar door de rechtbank in Gent is failliet verklaard.
De laatste balansrekening, te vinden op de webstek van de Nationale Bank, slaat op een boekjaar tussen 01-10-2010 en 30-09-2011.
Eigen vermogen toen: 79.687 euro. Schulden: 90.984 euro.

Ter info:

Er loopt nu nog altijd een rechtsprocedure tegen de BVBA wegens contractuele wanprestatie(s).
En een eerdere rechtsprocedure van april 2011 kon in april 2013 beëindigd door middel van een dadingsovereenkomst die zeer gunstig uitviel voor de zaakvoerder van Soval. (De concessie-overeenkomst is toen helemaal niet ontbonden en de uiteindelijke schadevergoeding voor Stad bedroeg slechts 7.000 euro, terwijl die contractueel kon oplopen tot 34.000 euro).

De nu aangestelde curator mr. Pieter Dewaele liet inmiddels aan het stadsbestuur weten dat er een (bekende) horeca-zakenman uit de streek uitermate geïnteresseerd is om de concessie over te nemen en liefst om te zetten in een handelshuur.
Het stadsbestuur ziet dat niet zitten. Omzetting in handelshuur zonder mededinging te laten spelen kan niet. En daarbij: de administratie beraadt zich over een nieuwe start van de zaak vertrekkend van een geheel nieuw concept.

Het verzwegen gedeelte van het arrest van de Raad van State aangaande de bouw ondergrondse parking Houtmarkt (1)

Het is iets voor later op de dag.
De onderzoeksjournalist van “kortrijkwatcher” (Dieppe Troot) moet er nog van bekomen.

Wie niet kan wachten, leze alreeds op de website van de Raad van State:
het arrest nr. 230.346 van 26 februari 2015 in de zaak A.214.856/XII-7813. Zie pag. XII-7813-23/24.

“Het geding is nog altijd hangende…”

Waarom verzwijgt het College van Burgemeester en Schepenen dit?
Idem, de nieuwe schepen van parkings, Axel Weydts?
De tripartite zou toch volkomen transparant zijn?

En waarom bericht de lokale “embedded press” daar niets over?

Breaking news: Kortrijkse raadsleden van Vlaams Belang verlaten de partij

De alom gewaardeerde Maarten Seynaeve wordt onafhankelijk raadslid. Zijn college Isa Verschaete volgt hem hierbij uit solidariteit. Ook zij vindt namelijk dat Maarten door de partij onheus is bejegend. Hij was jarenlang een geprezen adviseur van twee senatoren van het Vlaams Belang en de partij heeft hem na de verkiezingen geen nieuwe kans meer gegeven.
(Tekst van de persconferentie volgt nog.)

Breaking news toch? Het negatief saldo van het budget 2014 loopt op van -22 naar -38 miljoen

Op 7 juli zal de gemeenteraad een tweede budgetwijziging goedkeuren.
Onze undercover-journalist (wiens naam we in ons colofon niet verklappen) kon alreeds de documenten hieromtrent bemachtigen, nog VOOR de reguliere pers. En dat komt omdat het schepencollege over de evolutie van het budget ditmaal geen jubbelende persbabbel zal organiseren.

De oorspronkelijke begroting 2014 raamde de uitgaven op 157,78 miljoen euro. De ontvangsten op 135,54 miljoen. Negatief saldo: 22,24 miljoen.
Met deze tweede begrotingswijziging loopt het tekort op naar 38,0 miljoen.
– De geraamde uitgaven zijn namelijk gestegen met ca. 9,1 miljoen naar 166,97 miljoen.
– De geraamde ontvangsten dalen met ca. 6,6 miljoen naar 128,93 miljoen.

We hebben het hier nu over totaalsommen van drie soorten uitgaven (en ontvangsten).
– De uitgaven in het exploitatiebudget stijgen met ca. 3 miljoen naar 117,5 miljoen. (Dat is wat men vroeger beschouwde als zijnde “gewone uitgaven”.)
Het saldo is evenwel positief. Ontvangsten 122,2 miljoen. Uitgaven 117,2 miljoen. Verschil: + 4,7 miljoen.

– Het investeringsbudget stijgt met bijna 6 miljoen naar 31,3 miljoen.( Vroeger “buitengewone uitgaven” genoemd.)
Uitgaven 31,3 miljoen. Ontvangsten: 3,6 miljoen. Saldo: – 27,6 miljoen.

– Het liquiditeitenbudget (aflossingen van leningen) blijft ongeveer gelijk: 18,13 miljoen.
Uitgaven 18,1 miljoen. Ontvangsten 3,0 miljoen. Saldo: -15,0 miljoen.

Bij de ontvangsten zien we vooral een daling bij het liquiditeitenbudget (van 12,6 naar 3,0 miljoen!) omdat er minder nieuwe leningen zijn aangegaan, en omdat het gecumuleerd budgettair resultaat beter wordt en blijkbaar nog omdat men (oei!) voor 3 miljoen meer investeringsontvangsten verwacht.
Denk nu vooral niet dat de opbrengsten inzake belastingen dalen.

Later meer over stijgers en dalers in de uitgaven en de ontvangsten.