Category Archives: borat

Durft raadslid Lieven Lybeer zich nog vertonen op CD&V-banken?

Aanstaande maandag 14 mei is er ter stede opnieuw gemeenteraadsdag.
Raadslid Lieven Lybeer (59) liet intussen via de pers weten dat hij bij de volgende verkiezingen geen kandidaat meer is voor de CD&V en dat hij eind dit jaar stopt met de politiek.  Hij vindt zich namelijk “onrespectvol” behandeld door zijn partij.
Kreeg geen bijzondere plaats op de lijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en voor de volgende lijstvorming voor de provincie verwees men hem naar in zijn ogen een onverkiesbare 7de plaats.

Lybeer (ooit een jonge turk) keert zijn partij dus resoluut de rug toe.
Méér nog.
Zijn zoon Niels heeft gekozen voor de lijst (‘het team’) van VLD-burgemeester Vincent Van Quickenborne.  Dat mag en kan.  Daar niet van.
Maar de ultra-christen-democratische ACV-vader liet daarbij intussen alweer via de pers (HLN van 9 mei) zonder blikken of blozen weten dat hij de kandidatuur van zijn zoon op die andere lijst onvoorwaardelijk zal steunen en zelfs wil meewerken aan diens campagne.  Op die pure andere crypto-liberale lijst van Q.

Hiermee plaats Lybeer senior zichzelf de facto buiten de eigen partij. 
Vandaar onze vraag:  komt hij volgende maandag wel naar de Kortrijkse Raad, en zal hij daarbij zonder verpinken plaats nemen tussen zijn (voormalige) partijgenoten?  Handjes schudden in de rij??
Of komt hij zich voortaan aandienen als onafhankelijk raadslid?

Lieven Lybeer (die van ACV-strekking is) heeft alles, maar dan ook alles, in alle hoeken en kanten van zijn (ook meer verborgen) bestaan en leven te danken aan zijn partij.
In alles wat hij is of was.
In zijn studies, zijn beroep(en) en al zijn mandaten, met de bijhorende inkomens en emolumenten.  (Hij was zelfs geruime tijd even waarnemend burgemeester.)
In het verleden was hij tevens in de geschiedenis van Kortrijk de grootste mandatenkampioen.
In de jaren 2008-2009 bijvoorbeeld sleepte hij 34 mandaten uit de brand, waarvan niet minder dan 13 bezoldigd.
In 2016 (2017 is nog niet officieel gekend) kreeg hij als lid van de oppositie niettemin toch nog altijd 13 mandaten, waarvan 8 bezoldigd. (Dat zal nu nog wel ongeveer het geval zijn, behoudens de eengemaakte huisvestingsmaatschappijen.)
Hierna het lijstje van zijn betaalde mandaten in 2016: hij is raadslid,  provincieraadslid,  raadslid van de politiezone VLAS, bestuurder van IMOG, van HOWEST en van drie huisvestingsmaatschappijen.

Voorts is hij beroepshalve nog directeur van de Tieltse Bouwmaatschappij.
Niet te vergeten. Zal hij die functie wel opgeven eind dit jaar?

Quote van de dag: “afbouwen”

Volgens de meest recente mandatenlijst van politiekers bekleedde schepen Lieven Lybeer vorig jaar 30 mandaten, waarvan 12 bezoldigd. Nog vorig jaar was Borat (zijn koosnaam op het stadhuis) een aantal weken out door oververmoeidheid, wat volgens hem niets te maken had met dat hoge aantal mandaten maar wel met het feit dat hij zijn schepenambt bleef uitoefen terwijl hij daarnaast nog waarnemend burgemeester was. Kan gebeuren, als je een centrumstad verwart met een wijk. Over het algemeen nergens een idee over hebt, waar naartoe.

(Volgens onze gemeenteraadwatcher had het alles te maken met het feit dat Lybeer overal wil bij zijn. Zijn aanwezigheidpolitiek is legendarisch.)

“Dat was teveel hooi op mijn vork. Ik zou dat ook niet meer doen, ik heb mijn les geleerd,” aldus de schepen in “Het Laatste Nieuws” van vandaag.
Vervolgens sluit hij niet uit dat hij de komende legislatuur wat zal afbouwen.
“Het begin van een legislatuur is immers een goed moment om eens te bezinnen: ‘Gaat het me de komende jaren nog allemaal lukken?’ Veel hangt af van de verkiezingsuitslag, maar een mandaat opgeven is moeilijk.”

Ja, Lieven. Toen je begin 2009 waarnemend burgemeester werd, heb je ook het plan opgevat om af te bouwen. Om je alzo des te beter te kunnen wijden aan het tijdelijke burgemeesterschap.

P.S.
Op internet vind je op de website van Lieven Lyneer al sinds 2009 deze éne zin: “Momenteel wordt aan mijn site gewerkt. Tot binnenkort.”

Overzicht aantal mandaten van Lybeer met tussen haakjes aantal bezoldigd
2004: 23 (2)
2005: 22 (2)
2006: 32 (5)
2007: 32 (13)
2008: 34 (11)
2009: 34 (13)
2010: 33 (14)
2011: 30 (12)

Geabonneerd op vier kranten: BORAT !

Sinds hij opnieuw gewoon weer patjepeeër schepen is, heeft lapzwans Lieven Lybeer zich op kosten van Stad (dat zijn wij) geabonneerd op Het Nieuwsblad (270 euro), Het Laatste Nieuws (322 euro), De Morgen (298 euro) en het Kortrijks Handelsblad (119 euro). Totaal op onze kosten: 1.009 euroots. Borat wil nu OPNIEUW “immers op de hoogte blijven van wat zowel regionaal als wereldwijd gebeurt“. De kwaliteitskranten De Tijd en De Standaard zijn er dus niet bij.
(Tussen haakjes: een jaarabonnement op HLN is al te krijgen voor 284 euro.)

We vragen ons af of die gazetten bij Lybeer thuis worden bezorgd, en/of niet eerder dienen als gratis leesvoer voor de gehele familie. Heeft Lybeer met zijn 32 mandaten wel voldoende tijd om al die kranten even door te nemen?
Ander vraagje is of die jaarabonnementen al zijn beginnen lopen in deze maand januari. Dat zou niet mogen. Het gaat hier om een niet verplichte stadsuitgave. Zoiets kan pas vanaf maart want de stadsbegroting komt pas in februari in de gemeenteraad.

P.S.
Vanaf heden is Borat de hevigste krantenlezer van geheel het Kortrijkse schepencollege. Proficiat.
Hier is vroeger al gemeld dat schepen Wout Maddens op onze kosten is geabonneerd op drie kranten (847 euro), schepen Alain Cnudde op twee (660 euro) en schepen Filip Santy op één (De Tijd voor 390 euro).
Zeg, in een bestuursperiode van zes jaar loopt dat wel op hoor, in tijden van bezuinigingsmaatrgelen.

Hoe speelt Lieven Lybeer dat eigenlijk klaar ? (2)

(Vorig stuk dateert van 14 augustus 2010.)

De mandatenlijst 2010 van politici is nu ook te lezen via de site van het Rekenhof. Dat deed er ons bij KW aan denken dat onze waarnemende burgemeester (sinds januari 2009) ooit een keer van plan was om een aantal mandaten af te bouwen. Aldus doende zou hij zich beter kunnen wijden aan zijn tijdelijk burgemeesterschap (en niet oververmoeid geraken?).

In 2008 bekleedde schepen Lybeer 34 mandaten waarvan 11 bezoldigd en 23 niet.
In 2009 bekleedde hij nog altijd 34 mandaten waarvan 13 bezoldigd en 21 onbezoldigd.
In 2010 gaat het om 33 mandaten waarvan evenwel 14 bezoldigd en 19 onbezoldigd.

Hierna de lijst van 2010. Merk op hoe hij geheel de sociale welzijnssector en dienstensector overheerst. (En met bestuursleden van dit soort niveau heeft hij het niet lastig.)

Bezoldigde bestuursfuncties:

Provincieraadslid (Ja! Iedereen vergeet dat, telkens opnieuw. Hij soms ook.)
Burgemeester
IMOG
Crematorium
Leiedal
PWA
WIVO (vroeger aangeduid als niet bezoldigd)
Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (2 mandaten)
Makkie cvba
Mentor
Eigen Gift Eigen Hulp
Federatie van Beschutte Werkplaatsen
Hoge School West-Vlaanderen (vroeger aangegeven als niet bezoldigd)

Onbezoldigde bestuursfuncties

Politiezone VLAS
Werkwinkel (2 mandaten)
Politieschool
Kanaal 127
Constructief
Jongerenatelier
Karweibedrijf
BUSO De Kouter
Buurt- en Nabijheidsdienst
Cesie
Conferentie van burgemeesters
Samenwerkingsfonds ter reductie van de globale energiekost (??)
Mobiel
Resoc (2 mandaten)
Vriendenkring Stad
Speel-O-kee/ Skateconstruct

P.S.
Misschien even opmerken dat schepen Guy Leleu dat goed speelt. Hij heeft “slechts” 14 mandaten, maar daarvan zijn er wel 13 bezoldigd.
Jean de Bethune doet het financieel ook goed: 11 betaalde mandaten op een totaal van 28. (Maar hij geeft ook van alles en nog wat aan: bestuurder bij een volleybalclub, een muziekvereniging, parochiale werken, een stichting van zijn vader.)

Borat verloor maar weer eens de pedalen, plus iets veel erger

Voor wie het nog niet wist: Borat is bij de stadsadministratie de koosnaam voor Lieven Lybeer. De loco-burgemeester aanziet dit als een geuzennaam.
Op de laatste gemeenteraad droeg raadslid Marc Lemaitre (SP.a) een voorstel van resolutie voor betreffende het prijzenbeleid (de nettarieven) van Gaselwest. En schepen Guy Leleu deed mondeling een tegenvoorstel. Wie er meer wil over weten leze de weblog van Lemaitre: “kortrijklinksbekeken”.

Het was nog niet echt heel laat (bijna 20 uur) maar toch waren een aantal raadsleden reeds aan een dutje toe, en voorzitter Lybeer had de touwtjes niet meer in handen.
Bij een eerste stemming leek het alsof het voorstel een meerderheid zou halen. Maar eigenlijk wist niemand goed wat voor voorstel ter tafel lag. Waarschijnlijk dachten velen dat het om het tegenvoorstel van Leleu ging. (De schepen zou het tarievenstelsel ter sprake brengen bij Gaselwest.)

Voorzitter Lybeer heropende de stemming met de melding dat die eerste stemming ongeldig was daar hij de stemming nog niet had geopend. (Ja, zo gaat dat: de voorzitter opent de stemming met een advies om voor of tegen te stemmen, anders raken de raadsleden niet wakker en weten ze niet wat te doen.)
Onze verkozen des volks weten gewoon niet altijd op welk knopje te drukken. (Daar zijn er drie van.) Ja, ge moet er een keer geweest zijn om het te geloven.

De tweede stemming ging duidelijk over de resolutie-Lemaitre.
Er werden 36 stemmen uitgebracht. Voor: 15 leden, waaronder Patrick Jolie en Antoon Sansen, leden van de meerderheid! Methusalem Sansen dacht waarschijnlijk dat het nog om het voorstel-Leleu ging. Vijf raadsleden hebben niet gestemd omdat ze afwezig waren. Burgemeester Stefan De Clerck was weer eens eventjes naar buiten gegaan. Maar schepen Filip Santy heeft ook niet gestemd?? Wat wou hij daarmee zeggen?

Raadslid Philippe De Coene opperde intussen nog dat het voorstel Leleu niet mocht ter stemming komen aangezien dit niet was geagendeerd. Voorzitter Lybeer sprak hem niet tegen, terwijl wat De Coene zei gewoon niet juist is. Staande de zitting mag men bij ieder agendapunt vragen stellen, opmerkingen maken, commentaar geven en OOK voorstellen doen. Dat laatste moet zelfs niet schriftelijk gebeuren, ook al iets dat Borat verkeerdelijk denkt.

Zeg. Iets anders. Erg hoor.
Het was vorige maandag alweer een gedenkwaardige gemeenteraad. Lieven Lybeer werd betrapt op grove leugens. Raadslid Carl Decaluwé bestempelde collega Lemaitre als een simplist, een populist die daarenboven zijn dossiers niet kent.
Maar het ergste van al was dat er alweer over diverse belangrijke punten geeneens iets werd gezegd. Enkele voorbeelden.
De subsidie voor Sinergiek, een organisatie die niets uitricht. (En die misschien niet meer bestaat?)
Het verslag van het overlegcomité OCMW-Stad. (Niemand leest dat.)
De overeenkomst met de federale staat inzake de bemiddelingsambtenaar. De juridisch-financiële constructie om de jeugdherberg te financieren (vijf miljoen euro).
De aanpassing van het subsidiereglement ter ondersteuning van feesten in de stad.
De herinrichting van de schoolomgeving in de Pottelberg (182.000 euro).
Proces-verbaal van het onderzoek van de stadskas (30 miljoen beleggingen).
Gezamenlijke aankoop van brandstof voor het wagenpark van Stad, OCMW, de politie en Parko (2,1 miljoen).
Zonnenergie voor de site Callens. (484.000 euro, maar voor 557.000 euro inkomsten verwacht over een periode van 20 jaar.)
Subsidiereglement voor gevelrenovatie van handelspanden. (Geheel nieuw is dat, maar Stad krijgt daar geld voor.)
Premiereglement voor de renovatie van sociaal woonpatrimonium.
Leningen ter financiering van de buitengewone uitgaven. (35 miljoen. Opnieuw bij Dexia?)

Wat er ook erg is?
Als de raadsleden niet tussenkomen bij een bepaald agendapunt reppen de gazetten er ook niet over. En zo weten de Kortrijkzanen nergens van.
EN DAT IS GEWOON ZO.
EN DAAR IS NIETS AAN TE DOEN.
Het is: gewoon Kortrijk

Is wnd. burgemeester Lieven Lybeer een leugenaar? (2)

Volgens “Het Laatste Nieuws” alleszins wel. Grote kop in de regionale editie van vandaag: “Burgemeester liegt over dancing”.
“Het Nieuwsblad” houdt zich gedeisd over de kwestie. Vindt de verklaringen van de burgemeester “moeilijk te vatten
“.

Waarover gaat het? Laat het ons even in het lang en het breed uitleggen, want het gaat om een ernstige zaak.
In de gemeenteraad van 4 juli stelde volksvertegenwoordiger en SP.a-raadslid Philippe De Coene tal van vragen rond de uitbating van de dancing Da Shake op de site Pottelberg. Hij somde een waslijst op van criminele feiten (72 in nog geen twee jaar) die te linken zijn aan het cliënteel van de discotheek. Dracht van een vuurwapen, bommeldingen, vechtpartijen, vandalisme, straatraces, enz., zelfs een gijzeling.

Burgemeester Lieven Lybeer (tevens hoofd van de politiezone) wist nergens van. Allemaal fel overtrokken, gewoon stemmingmakerij. En daarbij: “Ik moet zeggen dat de klachten die jullie formuleren niet tot bij mij komen. Iedere maandag vraag ik dat na bij mijn secretaris – en ik moet zeggen dat uiteindelijk de situatie daar misschien dan toch wel een beetje overdreven wordt. Maar ook andere mensen hebben mij aangesproken om te zeggen “wij hebben geen klachten”.

Dat verklaarde onze voorzitter van de Raad dus op 4 juli – zonder verpinken – tot consternatie van de raadsleden maar ook van zijn schepenen.
Maar wat schreef dezelfde Lieven Lybeer op 27 juni, een week voor de gemeenteraad van juli in een nota aan de dienst Leefmilieu?
We citeren letterlijk: “De exploitatie van de zaak kenmerkte zich de afgelopen jaren door zware overlast en door een onophoudelijke reeks incidenten, waaronder meerdere ernstige criminele feiten…het (politieverslag) is een lange opsomming van vaststellingen en inbreuken.”
Het politierapport maakt melding van zomaar eventjes 76 feiten. Diefstallen, slagen en verwondingen, verdovende middelen, poging tot doodslag, brandstichting, enz. Zelfs beroving van klanten door portiers en security!

Dat politieverslag van 8 bladzijden waarover sprake is op 21 juni persoonlijk aan de burgemeester gericht, dat is bijna twee weken voor de gemeenteraad van juli. Uit datzelfde verslag blijkt overigens dat er in de periode januari 2010 tot en met april 2011 nog 11 tussentijdse verslagen zijn overgemaakt aan de burgemeester!
Aan onze Lieven Lybeer dus die in juli met een uitgestreken gezicht verklaarde dat “de klachten niet tot bij hem komen“. (Vorig jaar was er ook nog een overlegvergadering van buurtbewoners met de burgemeester en de politiediensten.)

Maar wat dreef Lybeer ertoe om zijn gemeenteraad voor te liegen? (Au fond weet onze KW-redactie het nog niet, maar zie nog voetnoot)

Lybeer las met trillende handen een voor hem opgestelde nota voor, nota die – in tegenstelling tot de traditie – niet werd uitgedeeld aan de raadsleden.
* Lybeer vindt dat de politienota van 21 juni vertrouwelijk was. (De andere ook?)
* Lybeer vindt dat hij moest liegen omdat er in die periode net een procedure op gang was gezet over een mogelijke verlenging van de milieuvergunning van de dancing. Hij wou procedurefouten vermijden.

Maar ja, hij is wat onhandig geweest, hij had het beter anders aangepakt.
In HLN van vandaag zegt hij nog : “Het was een leugentje om bestwil, maar ik besef dat ik in de fout ben gegaan. Ik geef dat eerlijk toe.”

De zoveelste blunder van Borat. Gewoon een leugentje. Sorry hoor.
Hier op kortrijkwatcher is al meerdere malen vastgesteld dat Lybeer het politiek bewustzijn heeft van een cactus, meer speciaal een Stetsonia Coryne. Het wordt tijd dat de Kortrijkse bevolking dit begint te beseffen. Maar zonder de voorlichting van de reguliere pers zal dit niet gaan. (Niet iedereen leest kortrijkwatcher.)

P.S. (1)
Da Shake kreeg geen verlenging van de milieuvergunning. Kan men op grond van criminele feiten in de buurt van een bedrijf een milieuvergunning weigeren?
P.S. (2)
Maar wie is toch die secretaris aan wie Lybeer iedere maandag vroeg hoe het zat aan de Pottelberg? En die hem dan vertelde dat er niets aan de hand was?

Is wnd. burgemeester Lybeer een leugenaar? (1)

Volgens VB-raadslid Maarten Seynaeve wel degelijk. Geen twijfel over.
Philippe De Coene van de SP.a daarentegen heeft de belastende term in de gemeenteraad van gisteren niet in de mond genomen.
Hij hield het bij een understatement. Had het eerder over het feit dat de dienstdoende burgemeester Lieven Lybeer de gemeenteraad van juli “niet correct heeft ingelicht”. Niet correct heeft “behandeld.” En dat geeft hem een onaangenaam gevoel. “Want de burgemeester doet de waarheid geweld aan“.

Maarten Seynaeve hanteerde een ietwat drastischer taal.
In de gemeenteraad van juli vond hij het volstrekt ongepast dat de Stadskrant (editie juni) twee pagina’s uitbundige publiciteit heeft gewijd aan de nieuwe drankgelegenheid “De Dingen” in de Budastraat. Dat kan niet. Dat is discriminatoir ten opzichte van andere horeca-uitbaters in de stad. De burgemeester vond dat dit wel kon. Immers, “De Dingen” is een vzw, en heeft geen commerciële doeleinden.

Raadslid Seynaeve heeft inmiddels ontdekt dat “De Dingen” helemaal niet gepatroneerd is als een vzw, en besloot dus gisteren dat Lybeer heeft gelogen.
De burgemeester verweert zich: “Ik heb in juli gewoon het antwoord voorgelezen zoals mij dat is bezorgd door schepen Christine Depuydt.” (Zij was toen afwezig.) En hij besluit: “Ik ben voorgelogen door de diensten.”

Dat is dus een waar compliment vanwege onze burgervader ten opzichte van zijn administratie.
Heel spijtig dat schepen Depuydt gisteren nog niet aanwezig was bij dit voorval…

Het incident bij de interpellatie van De Coene was andere koek.
In een volgend stuk komen we daar uitvoerig op terug. In Nederland tilt men daar zeer zwaar aan als een burgemeester zijn gemeenteraad “niet correct inlicht”. Daar komt dan een motie van wantrouwen bij te pas. En de gebeurtenis zou zeker een landelijk nieuws zijn.

Lieven Lybeer stuurt bedelbrieven rond

UPDATE
De heer Alan Veys is intussen vertrokken bij Sinergiek.

Tien gemeentebesturen (ook stad Kortrijk zelf?) en 11 OCMW’s kregen begin mei een lange brief van onze loco-burgemeester Lieven Lybeer, ditmaal in zijn hoedanigheid van voorzitter van SINERGIEK. Als mandataris van ongeveer 30 mandaten die hij aan het afbouwen is, nu als waarnemend burgemeester.
Die feitelijke vereniging is een organisatie waar u nog nooit van hebt gehoord, maar dat is niet erg.

In die veel te lange brief – met een woordgebruik dat we van burgervader Lieven (alias Borat) niet gewoon zijn – staat dat Sinergiek na twee jaar zijn werking en realisaties wil “continueren”. Continueren.
Het bestuur van de organisatie heeft namelijk zichzelf grondig geëvalueerd en kwam tot het besluit dat men zijn nut op het werkveld heeft bewezen. Uit een brede bevraging bleek dat Sinergiek wel degelijk een nood vervult. (Statutair bekeken moet de vereniging ieder jaar een evaluatie maken. Passons.)
Omwille van die gunstig uitgevallen evaluatie vraagt vzw-voorzitter Lybeer aan de 21 leden (partners) van de vereniging opnieuw om een jaarlijkse bijdrage van 0,10 euro per inwoner te schenken. Voor Kortrijk zou dat neerkomen op ongeveer 7.500 euro van stadswege en een gelijkaardig bedrag van het OCMW. Het OCMW heeft die subsidie al goedgekeurd, woensdag is het de beurt aan ons schepencollege maar het bedrag is al ingeschreven in de begroting. Niet minder dan 12.751 euro !! Begrijpe wie kan.

De non-profit organisatie Sinergiek is ongetwijfeld schatrijk. Op de website van de vzw is over financies (inkomsten en uitgaven) niks te vinden, maar reken die zelf maar uit. De bevolking van de volgende gemeenten én OCMW’s (dubbel tellen) dragen al twee jaar hun steentje bij: Anzegem, Deerlijk, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Zwevegem, plus Menen – hier enkel het OCMW. Tel daar nog per jaar de subsidie bij van Leiedal (2.500 euro) en RESOC Zuid-West-Vlaanderen. En nog een reuzesubsidie van 79.180 euro voor de actie Nette Regio.

Uit de evaluatie kwamen evenwel TOCH een paar aandachtspunten naar boven. Men vergadert te vaak. En het bestuur is te complex. De stuurgroep moet dus afgeslankt tot 12 leden en doet zich in het vervolg voor als dagelijks bestuur. En het beheerscomité zal men hervormen tot een “regionaal forum sociale economie”.

Bandenspanning en hydranten

Maar wat is Sinergiek zult u zeggen? Wat zijn de doelstellingen? Wat zijn de activiteiten?
Om dit te weten te komen dient de website van de feitelijke vereniging (1 pagina) tot niets. Daar lees je dat het gaat om een netwerk dat expertise en diensten bundelt voor (bestaande) partners in de sociale economie. Eerste en tweedelijnsdienstverlening dus. Collectieve ondersteuning. Facilitering. Een katalysator voor streekprojecten met kansengroepen.

De brief van Lieven Lybeer beschrijft in bijlage een aantal activiteiten, specifiek voor Kortrijk.
U herinnert zich die ongetwijfeld. Dat onderzoek “Regie in de gemeente”. De update van de inventarisatie LDE. Het event ‘sociale clausule’. En die keer dat men in Kanaal 127 de bandenspanning van een aantal wagens heeft gecontroleerd. De aanlevering van de aktename DAEB in het kader van de gunning LDE. De infosessie tewerkstelling kansengroepen in de woonzorgsector.

Op meer regionaal vlak vergeten we de opstart niet van de zorg voor hydranten. Memoreren we nog de ondersteuning van het fonds “Venture Filantropy”. De workshop HACCP. Dat regionaal overleg over de oproepen federale ESF. Het lerend netwerk voor isolatie, arbeidszorg, strijk en was.

SINERGIEK !!
HOU TOCH OP ZEG
.

Meneer Alan Veys.
Uw feitelijke organisatie lijdt onder alle mogelijke euvelen die al zijn aangestipt in het witboek interne staatshervorming.
Bekijk de sociale kaart van de regio. Een overdaad aan intermediaire en overlappende structuren. Gebrek aan transparantie. Steeds meer overheadkosten. Territoriumstrijd. De wet van Parkinson in de bureaucratie: het orgaan schept de functie en de functie het orgaan.
Lees nog eens het eindrapport van de studie van Leiedal over sterke besturen in een sterke regio.

Lieven Lybeer kandidaat-burgemeester in 2012

De verkiezingsstrijd is hier in Kortrijk wel vroeg gestart.
Op 25 januari heeft de ACW-raad van Groot-Kortrijk applausgewijs Lieven Lybeer uitgeroepen tot kopman in de strijd voor het burgemeesterschap bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er waren een 60-tal aanwezigen (op ca. 100 leden), waaronder Lybeer zelf. Dat applaus klinkt waarschijnlijk nog hard na op de Damkaai, ten huize van titelvoerend burgemeester Stefaan De Clerck, evenals bij de leden van het CD&V-partijbestuur en het Politiek Comité van “de Middenstand”. En ACW-schepen Guy Leleu is dezer dagen waarschijnlijk niet echt gelukkig. (Bij de verkiezingen van 2006 stond hij op de tweede plaats en kreeg “slechts” 3.037 stemmen achter zijn naam.)

Tja, de CD&V blijft in Kortrijk althans een standenpartij, niettegenstaande vroegere verwoede pogingen van voormalig partij-voorzitter Stefaan De Clerck om daar komaf mee te maken.

Sinds twee jaar al is Lybeer waarnemend burgemeester, en het is duidelijk dat hij daar een bonus bij heeft behaald en zal behalen.
Men is dat nu ten allen kante vergeten wat ooit in een speciale bijlage van “Knack” zwart op wit stond geschreven. “Iedereen bij het ACW erkent dat hij {Lybeer} veel te licht weegt.” Dat stond dus in “Knack covert Kortrijk” te lezen, op pag. 31 in het nummer van 21 maart 2007. Sindsdien is hij blijkbaar gegroeid in zijn taak. Hij heeft zich nu ook verzekerd van een kabinetchef (Véronique Lambert, de vroegere conservator van Museum 1302 en nu ook wonend in Kortrijk) die zijn zwakke flanken afschermt.

Het is duidelijk dat Lybeer een geheel ander mens is dan Stefaan De Clerck. Lieven is het type van politieker dat overal goed doet en daarom goed ontmoet. Ontbreekt op geen enkele receptie. Komt overal op foto. Eigenlijk een soort maatschappelijk werker op stedelijk vlak, koning van het geïnstitutionaliseerde dienstbetoon. Koestert al jaren meer dan 30 mandaten en heeft daarvan nog geen enkel opgezegd, terwijl hij dat ooit heeft beloofd toen hij de burgemeestersjerp mocht omgorden. Is qua deontologie in zijn ambt niet heel sterk. Komt nog wel een keer uit, let maar op.

Met de aanwijzing van Lybeer (de man van de straat) als de opponent van De Clerck (de man van de salons) haalt de partij opnieuw een aloude truc boven om veel kiezers aan te trekken. De raadsverkiezingen verworden op die manier tot een volksraadpleging waarbij ook liberalen, nationalisten en zelfs sociaal-democraten zich genoodzaakt zien om tegen heug en meug een voorkeurstem op de CD&V-lijst uit te brengen. Want – met alle respect – wie verwacht er nu dat ene Vincent of ene Philippe kans maakt op het burgemeesterschap?

Deze electronische krant heeft over dat steeds weer terugkerend perverse spelletje al uitvoerig bericht, middels een overzicht van de verkiezingsuitslagen sinds WO II. Verkiezingen zijn hier altijd een “bolletjeskermis” geweest waarbij de standen tegen mekaar worden uitgespeeld en als het ware iedereen wordt uitgenodigd om aan die interne strijd deel te nemen.

Ter info.
Bij de verkiezingen van 2006 verliep de lijstvorming bij de christendemocraten heel moeizaam, mede omwille van het kartel met de N-VA. Maar uiteindelijk kwam men vanaf de 9de plaats opnieuw uit op het klassieke ritssysteem: afwisselend een kandidaat van de Gilde en iemand van de Middenstand.
Het ACW kreeg 19 plaatsen en daarbij werden 9 kandidaten verkozen. Aan de andere zijde werden evenveel middenstanders verkozen, want Lieve Vanhoutte (N-VA) kan men nu eenmaal geenszins beschouwen als een “gildevrouw”. Zij is van “de Patria”. Inzake naamstemmen wonnen de middengroepen met een totaal van 30.455 tegen 27.968 voor de gildemannen.
Van op de zesde plaats behaalde Lybeer een goede uitslag: 3.521 voorkeurstemmen. (In 2000 nog 2.488 en 1.850 in 1994).
Stefaan De Clerck kreeg in 2000 een monsterscore achter zich met 15.262 stemmen, herleid tot 8.634 in 2006.

Beschouw deze gegevens nu natuurlijk niet als een prognose.
Tegen oktober 2012 staat er ons ook op lokaal vlak nog heel wat te wachten. Grote spanningen ook binnen het schepencollege, bij de terugkeer van Stefaan? Goed onthouden: op bepaalde vlakken komen schepen Wout Maddens (VLD) en Lybeer momenteel goed overeen.

P.S.
De Kortrijkse ACW-raad kent nu twee co-voorzitters. Bram Verschuere bekommert zich om de politiek en Luc Colman om de organisatie.

Publicitaire stunt van Humo kost Stad 13.552 euro

UPDATE
Lezers signaleren ons dat burgemeester Borat – toen hij nog klein was – ook altijd bereid was tot dit soort onnozelheden, daarbij zelfs tot nog veel meer dingen. We zoeken het uit.

Voorafgaand.
Dit bericht is uitsluitend bedoeld om de Kortrijkse horeca nog méér op stang te jagen. Volgens de gazetten willen de neringdoeners terug een goeie ouwe “ordinaire” kerstmarkt op de Grote Markt, en geen flauwe kul zoals die actie “Humo’s bol het af”.

Sinds woensdag proberen vijf knostgekke jongeren – dixit Kortrijkse website van Stad – (nu nog vier) om het zolang mogelijk uit te houden, opgesloten in een wagen op de Kortrijkse Grote Markt. De “knotsgekke, maffe” actie (dixit de website van Stad) wordt volop gesteund door het kabinet van waarnemend burgemeester Lieven Lybeer, bijgenaamd Borat.
Een normaal mens denkt dan, nou – als een of andere firma een reclamestunt wil bedenken op openbaar domein, dan kunnen we dat wel billijken, maar daar ga ikzelf toch geen bijdrage voor leveren. Noch met centen, noch logistiek.
Zo niet Borat. (Hij vraagt niet eens om de voorgeschreven retributie op de inbeslagneming van openbaar domein.)

Stad Kortrijk (onze schepenen, collegiaal als altijd) heeft in onze naam een verbintenis afgesloten met Humo. Met HUMO. (Nu een keer niet met Knack.) Een verbintenis ! Het blad kreeg de toestemming om vanaf 15 december een (niet nader genoemde) actie te voeren op de Grote Markt. Kortrijkzanen, ge moet dat maar ook eens proberen.
Stad (dat zijn wij) besliste om te zorgen voor nadars, afvalbakken, aansluiting elektriciteit, en de organisatie kreeg de beschikking over vijf parkeerplaatsen in de garage van het stadhuis. De politie was bereid om assistentie te verlenen. En Stad zou ook nog zorgen voor de communicatie. Zie de website.
Maar dat is niet alles.

De financiële inbreng van Stad (dat zijn wij) bedraagt 11.200 euro, zijnde 13.552 euro inclusief BTW.
Voor de onvoorziene kosten is 2.000 euro uitgetrokken. De rest van de stadstoelage gaat naar security, het Rode Kruis, de plaatsing van een mobilhome, en – jawel – ook een deel van de hotelkosten in het luxehotel “Damier”. Twee kamers voor vijf nachten.

Voorts zullen de stadsdiensten achteraf nog zelf instaan voor de reiniging van de plaats van de actie.
Humo wordt gevraagd om in te staan voor een tegenbedrag van 11.200 euro.
Ja, dat is Kortrijk, HET KORTRIJK VAN BORAT althans. Aan ons de keuze.

P.S.
Lezersbrief schrijven naar Humo! En nagaan of die wel wordt opgenomen. Zeg intussen ook eens dat Stad 17.000 euro uittrekt voor de MAANDENLANGE opvang van daklozen.