De cumulaties bij de Kortrijkse N-VA (2)

In 2016 was Catherina Waelkens nog een tijdje (tot 25 januari) schepen.  Vandaar dat zij nog aangifteplichtig was.
Bezoldigde mandaten toen ( 3)
– schepen (geniet nu van dit pensioen)
– FIGGA
– AGB SOK
Onbezoldigd (1)
– nog een keer SOK

Zij werd opgevolgd door Kelly Detavernier
Bezoldigd (6)
(Volgens de website van Stad slechts 3.)
– schepen
– raadslid (tot 25 januari)
– IMOG
– bestuurder én lid van het directiecomité WIV
– meewerkende echtgenoot in interieurbedrijf
Onbezoldigd (nul in Staatsblad van 11 augustus – zie pag. 259)
Volgens de website van Stad:
– co-voorzitter vzw FIK
– cvba Bitlar
– vzw Toerisme Leiestreek
– Leiedal (Algemene Vergadering)

An Vandersteene
Bezoldigd (3)
– schepen
– HOWEST
– vzw OVSG
Onbezoldigd (5)
– bestuurder bij de plaatselijke partij
– voorzitter vzw Sportplus
– voorzitter AGB Buda
– voorzitter adviescomité Sculpturen in de Stad
– ondervoorzitter vzw Zuidwest

De recordhouder Rudolphe Scherpereel
Bezoldigd (4)
– schepen
– Leiedal
– nv Luchthaven Kortrijk
– afgevaardigd bestuurder nv ERES
Onbezoldigd (17)
(Volgens de website van Stad 12 en die vergen 80 uren werk;)
– RESOC Zuid-West-Vlaanderen
– vzw Ontmoetingscentra
– vzw Toerisme Leiestreek
– twee functies bij UNIZO
– cvba Kortrijk XPO
– vzw XIM en XOM
– BITLAR
– handelsdistrict Kortrijk
– MIC Vlaanderen
– vzw Mobiel
– nv én vzw Ondernemerscentra
– voorzitter Regionaal Overleg Platform Leren en Werken
– SOK
– voorzitter Toerisme en City Marketing Kortrijk

Piet Lombaerts is geen schepen maar omdat hij bestuurder is bij intercommunales toch aangifteplichtig.
Bezoldigd (4)
– voorzitter gemeenteraad (dubbel presentiegeld!)
Gaselwest
– Eandis
– advocaat
Onbezoldigd (2)
– vzw Buda
– voorzitter vzw Stedelijke Musea

En dan hebben we nog Vlaams parlementslid en woelwater en ijdeltuit Axel Ronse.
(Hij heeft nu een woonst in Kortrijk.)
Bezoldigd (2)
– parlementslid
– voorzitter van commissie in het parlement
Onbezoldigd (4)
– drie functies binnen de N-VA (voorzitter plaatselijke afdeling, lid van de partijraad, bestuurder arrondissement)
– Eurometropool Kortrijk-Rijsel-Doornik

 

De cumulaties bij de N-VA-fractie / maar met een woordje vooraf

We beginnen met die fractie uit de zogenaamde meerderheid (de tripartite!) omdat zij de waarlijk meest ambetante, woelige  partij is in Kortrijk.
Door toedoen van Vloms parlementslid  Axel Ronse (toen nog niet eens Kortrijkzaan) is Steve Vanneste uit de partij gezet.  In oktober vorig jaar heeft Steve  zich dan bekend tot  het Vlaams Blok.
En dan hebben we nog voormalig N-VA-schepen  Catherine Waelkens die begin 2016 spontaan als dusdanig ontslag nam.  Naar verluidt omdat ze gewoon niets te zeggen had en een aantal collega’s aanzag als potverteerders.

We kunnen het niet genoeg herhalen, ook al omdat de “embedded press” er in het geheel niet over rept.
Dit bestuur van een centrumstad heeft decretaal gezien geen meerderheid meer. En dat staat nog altijd niet in de landelijke pers.

Het getuigt van heel veel lef (volksbedrog) dat het College zich steevast een stadscoalitie durft te noemen.  Bij de verkiezingen van 2012 behaalde de triparite samen 26.240 stemmen op 50.534.  Dat is  slechts 51,9 procent. Een nipte meerderheid van 22 zetels op 41.
Intussen  zijn nu er nu niet minder dan vier onafhankelijke raadsleden.
Twee ex-VB’er (met 3.772 stemmen in 2012) en twee ex-N-VA’ers (met 1.776 stemmen).

Als we die stemmen van de vier onafhankelijken  in mindering brengen heeft de zgn.  tripartite  nog 21.392 stemmen oftewel 42,3 procent van de kiezers.
En de gazetten blijven het maar hebben over “de stadscoalitie”…

Tja, dat moesten we toch nog een keer zeggen.
Dat moest ons toch nog eens van het hart.
Morgen dus pas meer over de cumulaties bij de N-VA.
Rudolphe Scherpereel is op zijn sokken een kampioenmandaathouder.
Wanneer doet hij dat allemaal?  Want hij heeft nog een beroep ook.

De cumulaties bij de Kortrijkse oppositie in 2016

CD&V
We vinden drie gemeenteraadsleden die aangifteplichtig zijn (waarvan één ook parlementslid).
Voor de volledigheid vermelden we nog gouverneur Carl Decaluwé en parlementslid plus deelsenator Sabine de Bethune

Roel Deseyn (totaal: 7)

Bezoldigd (2):
– volksvertegenwoordiger (federaal)
– raadslid

Onbezoldigd (5)
– twee functies binnen zijn partij
– bestuurder KH Sint-Leonardzonen
– bestuurder vzw Media
– voorzitter vzw Tuinhier

Jean de Bethune (totaal 25)

Bezoldigd (9):
– bestendigd gedeputeerde
– raadslid
– bestuurder Leiedal
– bestuurder en lid van het directiecomité WIV (vliegveld)
– bestuurder cvba Eigen Haard is Goud Waard
– voorzitter POM West-Vlaanderen
– voorzitter Academie voor de KMO
– bestuurder nv ILKW

Onbezoldigd (16):
– ondervoorzitter RESOC
– lid van het bureau  Eurometropool
– voorzitter ERSV West-Vlanderen
– bestuurder cvba Kortrijk XPO
– voorzitter nv Winkelcentrum
– voorzitter vzw XIM
– voorzitter Stichting de Bethune
– voorzitter vzw Parochiale Werken Marke
– voorzitter nv Kasteel ’t Hooghe
– voorzitter Kerkraad Marke
– bestuurder Muziekvereniging vzw Sint-Jan
– voorzitter vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen
– voorzitter nv Ondernemerscentrum Kortrijk
– voorzitter nv RTW
– zaakvoerder bcba Ter Looveren
– voorzitter Theater Antigone

Lieven Lybeer (totaal 13)

Bezoldigd (8):
– provincieraadslid
– raadslid
– bestuurder IMOG
– bestuurder cvba Eigen Gift Eigen Hulp
– bestuurder cvba Eigen Haard is Goud Waard
– lid van de politieraad
– bestuurder cvba Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij
– bestuurder Howest

Onbezoldigd (5):
– lid van de schoolraad BuSO De Kouter
– voorzitter vzw Karweibedrijf
– bestuurder Kringloopcentrum en vzw Constructief
– bestuurder vzw Mobiel
– voorzitter vzw PWA

Sabine de Bethune (totaal 13)

Had twee bezoldigde functies in 2016: Vlaams Parlementslid en lid van het bureau van de Senaat als deelsenator.
Daarnaast nog 9 onbezoldigde mandaten,  maar niet echt van plaatselijk belang.

Carl Decaluwé (totaal 16)

Slecht één bezoldigde functie: gouverneur !
Daarnaast nog 15 onbezoldigd.
We vermelden er slechts 2 van: lid van het bestuurscomité van de KULAK en voorzitter van de West-Vlaamse Politieschool .

GROEN
Ja!  Er is een Groen gemeenteraadslid met aangifteplichtige mandaten!
Dat komt omdat hij bestuurder is bij een intercommunale.

Mattias Vandemaele

Bezoldigd (3):
– raadslid
– bestuurder IMOG
– bestuurder parkeerbedrijf Parko (nu niet meer)
Vergeten: aangifte van beroep.

Onbezoldigd (geen)

 

 

 

 

 

De cumulaties van Kortrijkse politiekers

Vandaag 11  augustus verschenen in het Staatsblad (eerste editie) de aangiften van de cumulaties in 2016 van politici en bepaalde andere Belgische notabelen.  900 bladzijden lang.
Doe geen moeite om op te zoeken hoe het gestaan is met onze Kortrijkse politiekers.
Wij doen het helemaal voor u, beste (trouwe) lezer van kortrijkwatcher.
Bedankt voor het kijken, straks.  Morgen of overmorgen.

Evolutie van de boeten bij het parkeerbedrijf Parko

Een bepaald soort van “boete” is in het jargon van Parko “naheffing” genoemd.  Voor dit soort van boeten betaalt men 25 euro.
Het gaat om overtredingen inzake parkeerduur of het niet betalen van het geldend tarief in betalende zones.
Men onderscheidt eigenlijk vier soorten van naheffingen:
op betalend parkeren, op de termijn in de blauwe zone (of er ligt geen blauwe schijf), op plaatshouder gemeentelijke parkeerkaart (bewonersparkeren) , op extra kort parkeren (P30 – shop and go).

In 2016 zijn er resp. 48.210,  5.745, 2.748, 14.741 naheffingen opgemaakt
Totaal: 71.444 overtredingen geconstateerd.

Evolutie van het aantal naheffingen (vaststellingen) over een periode van vijf jaar:
– 2012:  59.668
– 2013:  63.266 (eerste jaar van de tripartite)
– 2014:  80.069
– 2015:  70.091
– 2016:  71.444
Over die naheffingen lopen er zéér veel bezwaarschriften binnen bij het schepencollege.  En die worden pas maanden later behandeld.  Meestal (bijna altijd) krijgen de klagers geen gelijk.
Hebben ook geen weet van precedenten om hun verdediging te ondersteunen.
Dat is niet eerlijk.

Opbrengst van de naheffingen:
– 2012:  870.548 euro
– 2013:  1.136.619 euro (de nieuwe coalitie aan het bewind)
– 2014:  1. 699.517 euro
– 2015:  1.466.175 euro
– 2016:  1.499. 944 euro

GAS
Sinds 2015 hebben  bepaalde erkende vaststellers (nu 19 !) bij de parkeerwachters de bevoegdheid om parkeerinbreuken tegen stilstaan en parkeren  middels Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) te beteugelen.  Ook voor overtredingen betreffende verkeersborden C3 (verboden toegang) en F103 (voetgangerszone), vastgesteld met camera’s.
Concreet zijn er 20 vormen van foutparkeren van de eerste categorie (bijv. niet rechts parkeren t.o.v. de rijrichting), en 4 vormen van foutparkeren van de tweede categorie (bijv. parkeren op een plaats voor gehandicapten).  De GAS-boetes bedragen resp. niet minder dan 55 en 110 euro.
De hogere personeelsinzet leidt tot een sterk verhoogd aantal vaststellingen van parkeerinbreuken:  van 3.505 in 2015 tot  6.409 in 2016.
Opbrengst GAS stijgt opzienbarend:
– 2015:  220.550 euro (11 maanden)
– 2016: 651.640 euro

CONCLUSIE
Vorig jaar inde Parko voor 2.151.584 euro aan boeten.
Men zegge het voort.

Jaarverslag Parko opgesmukt door lokale journalist !

Kun je het in de journalistieke beroepsethiek nog bonter maken?
Zou er in heel Vlaanderen welgeteld één autonoom gemeentebedrijf (AGB) te vinden zijn dat zijn jaarverslag met bijgaande jaarrekening gepaard laat gaan met een (lovend) commentaarstuk  van  een plaatselijke journalist?
In Kortrijk kan dat dus.

Naast het ‘woord vooraf’ van Parko-voorzitter Axel Weydts (SPA-schepen) prijkt er in het jaarverslag 2016 een uitermate lovend stuk over de werking van het gemeentebedrijf.
De auteur is niemand minder dan Axel Vandenheede, een alom bekend redacteur bij de “Krant van West-Vlaanderen” (Kortrijks Handelsblad).
In dat stuk roemt hij het parkeerbedrijf als zijnde een “revolutionaire firma”.  Voorzitter Weydts krijgt alle mogelijke  lofbetuigingen toegezwaaid.  En de conclusie luidt dat we met zijn allen in Kortrijk eindelijk eens blij moeten zijn met een parkeerbedrijf als Parko.

Beste Kortrijkzanen, of bezoekers of toeristen;
dat we geen klachten meer horen !

Dat een journalist zich daartoe (tot dit soort kruiperigheid) leent gaat bij alle vaste en streng deontologische opgeleide redactieleden  van kortrijkwatcher de petjes te boven.
Beseft  Vandenheede dan niet dat hij met zo’n wel nu heel letterlijk  “EMBEDDED” stuk zijn onafhankelijkheid totaal in het gedrang brengt?  Voortaan kan hij in zijn weekblad nog onmogelijk ook maar één kritisch artikel schrijven over het gevoerde beleid van schepen Weydts, en dat niet enkel  over zijn bevoegdheid inzake mobiliteit.  Tevens  over zijn functioneren als provincieraadslid en nog andere mandaten.

Omgekeerd begrijpen we ook niet dat een of andere schepen in het land  (buiten Kortrijk) het blijkbaar politiek totaal niet onzindelijk vindt om aan een journalist ook maar te vragen om in een jaarverslag van een gemeentebedrijf de lof te zingen over zijn beleid.
Axel !!
Je liet je toch niet betalen voor dat stuk?

 

Parko: exploitatieresulaten garageparkeren in 2016 weer negatief

P Schouwburg
–  Kosten: 895.734 (stijgend)
Toezicht (personeelskosten) kost veel geld: 378.181
–  Omzet: 750.289 (dalend)
Tickets : 619.643 en abonnementen: 130.646 euro.
Aantal inritten: 400.673
–  Resultaat: min 145.445 euro.
Zonder afschrijvingen en intresten zou het resultaat positief zijn.
In de periode 2006-2016 is enkel in het jaar 2014 een positief resultaat bereikt.

P Veemarkt
–  Kosten: 1.341.669 (stijgend)
Heel hoge jaarlijkse afschrijvingslast (723.963)
  Omzet: 446.225 (stijgend wegens tariefwijziging)
Tickets: 350.126 euro
Aantal inritten: 334.305 (lichtjes stijgend)
–  Resultaat:  min 895.444 euro.
Het resultaat is nog nooit positief geweest.

P Budabrug
Is pas open sinds 11 oktober 2016.  De cijfers zeggen dus nog niet veel.  Het project is gerealiseerd in samenwerking met de Zorggroep H.HART.  Kostprijs 8.100.000 euro, zonder BTW.  Investering van Parko: 7.400.000 euro.
–  Kosten: 593.435
Afschrijving: 457.023
–  Omzet: 46.122
Ontvangsten abonnementen hoog: 40.542 euro/
Aantal inritten in die korte periode toch al 12.253.
– Resultaat:  min 547.313 euro.

P Houtmarkt
Deze buurtparking is pas op 14 juli 2016 geopend.
Kostprijs: 4.286.000 euro, excl. BTW.  De inbreng van het Woonzorgcentrum Sint-Vincentius is niet vermeld in het jaarverslag.
– Kosten : 331.247
Afschrijvingen: 247.412
–  Omzet: 59.806
Aantal inritten in half jaar: 32.805
–  Resultaat: min 271.441 euro

Conclusie:
De garageparkings zijn allen verlieslatend.
Bij de andere bovengrondse parkings dan kennen enkel de P Nieuwsraat en de P Broeltorens een (licht) positief resultaat.
Is de vzw Parko dan geen melkkoe?

 

 

 

Over het toerisme in Kortrijk

(De gegevens komen uit het jaarverslag 2016 van de vzw Citymarketing en Toerisme Kortrijk.)

Bezoekers aan het onthaal: dalende trend
Het onthaal Toerisme Kortrijk is gelegen in het Begijnhofpark aan de ingang van het beleveniscentrum 1302.  (Waarom niet in de raadskelder van het stadhuis?)
Het onthaal (7/7 dagen beschikbaar) kreeg in 2016 29.041 bezoekers over de vloer. Het jaar 2010 was een topjaar (met het succes van Villa Vanthilt?) met 40.248 bezoekers.
Evolutie:
–  2012 (laatste jaar van de vorige coalitie CD&V-VLD):  38.466
–  2013 (eerste jaar van de nieuwe tripartite):  36.010
–  2014:  37.428
–  2015:  35.7732
–  2016:  29.041
Sommigen wijten die daling aan het feit dat er om informatie in te winnen meer en meer wordt gebruik gemaakt van het internet (de website van Stad en van toerismekortrijk). Deze laatste website telde 199.525 bezoekers in 2016.
Geografisch kwamen de meeste bezoekers natuurlijk uit West-Vlaanderen: 15.824 in 2016 tegenover 19.100 in 2015.
Buitenlanders:
– Nederland:  1.255 (min 41% tegenover 2015)
– Frankrijk:  1.446 (min 12,5% )
– Duitsland:  311 (min 26%)
– Engeland:  372 (min 51%)

Groepen met volledig uitgewerkte dagtrip
90 tov. 61 in 2015.  Goed voor 2.807 deelnemers.

Rondleidingen door gidsenorganisaties
855 tov. 1.002.

Allerhande culinaire wandelingen en fietstochten
131 tov. 136

Overnachtingen
Er zijn in Kortrijk 1.186 bedden beschikbaar in hotels, 103 in gastenkamers, 16 in  huurvakantiewoningen, 216 in jeugdlogies, 81 in vakantielogies.
Eigenaardig is dat de cijfers voor 2016 nog niet gekend zijn.
In 2015: 228.632 tov. 209.657 in 2014.

BUDGET 2016
Stadstoelage vzw Toerisme Kortrijk:  126.100 euro.
Uitgaven voor toeristische promotie / productontwikkeling: 110.000 euro

Samenwerkingsovereenkomst met Westtoer
Die overeenkomst loopt van 1 januari 2014 tot 31 december 2019.
Jaarlijkse bijdrage door de stad:  23.507 euro.

Samenwerkingsovereenkomst met Toerisme Leiestreek
“Loyaliteitsbijdrage” van stad:  10.000 euro.

 

Dienstmededeling

In de volgende edities van deze elektronische stadskrant mag u interessant (en weinig bekend, soms verrassend ) cijfermateriaal uit 2016 verwachten over :
– toerisme in Kortrijk
– citymarketing
– ons parkeerbedrijf Parko
– het stadsontwikkelingsbedrijf (SOK)

Zaken die je nooit leest in de printmedia en waarover onder Kortrijkzanen vaak totaal verkeerde opvattingen circuleren.
Komkommertijd !

Wie kreeg wat van de Koning Boudewijnstichting in 2016 ?

Kortrijk Sport CB: 1.000 euro
Voor de deelname van het G-basketteam aan de Special Olympics in mei 2015 in La Louvière.  (Het G-basketteam is bedoeld voor jongens en meisjes vanaf 14 jaar met een mentale beperking.)

Radio Quindo: 5.000 euro
Ondersteuning voor “Toekan”: een taalstimuleringsproject voor Kortrijkse kinderen met taalachterstand.  Die kinderen leren radioreportages maken, filmpjes en foto’s.

Oikonde: 5.000 euro
Voor de aankoop van starterspakketten voor residenten die na begeleiding  op zelfstandige basis willen gaan wonen.

KULAK: 10.000 euro
Steun aan studenten van de universiteit die niet voldoen aan de criteria voor een studietoelage, gesubsidieerde woning, goedkopere maaltijden, psychosociale begeleiding.