Het team Bouwen, Milieu en Wonen krijgt volgende maand vier GOA’s

Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen zijn nu nog behandeld door twee “Gemeentelijke Stedenbouwkundige Ambtenaren” (de GSA’s).  Milieu-aanvragen door de milieuambtenaar.

Maar op 23 februari treedt de zgn. omgevingsvergunning in werking.  Eindelijk.  Het decreet is na een lange lijdensweg goedgekeurd in 2014 en het uitvoeringsbesluit is een jaar geleden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  (In Nederland bestaat de omgevingsvergunning al sinds 2010.)

De omgevingsvergunning verenigt én vervangt de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de verkavelingsvergunning. Volgend jaar ook nog de sociaal-economische vergunning voor bepaalde handelsvestigingen.
Alle aspecten die bij één project horen worden dus samengevoegd  in één vergunningsaanvraag, (liefst digitaal) ingediend bij één loket, waarna in de meeste gevallen één openbaar onderzoek komt en is één mogelijke adviesronde  georganiseerd.
De dossiers zal men  digitaal behandelen.  (Aanvragen op papieren formulieren  zet men om van analoog naar digitaal.  Werk aan de winkel.)
De omgevingsvergunning geldt voor onbepaalde tijd maar kan wel vervallen.  (Er komen meer controles.)

Bij de inwerkingtreding van die nieuwe vergunning is de functie van “Gemeentelijke Omgevingsambtenaar” in het leven geroepen, de GOA.
De gemeenteraad is bevoegd om die aan te wijzen.
In Kortrijk worden de bestaande twee GSA’s omgezet in GOA’s.
En Stad vindt het noodzakelijk om met ingang van 1 februari twee bijkomende GOA’s aan te wijzen.
(Dat moet toch nog goedgekeurd in de gemeenteraad?)

Bestaat vliegveld Kortrijk-Wevelgem (EBKT) nog wel?

Even nog  een  woordje  vooraf.
Kortrijks burgemeester Van Quickenborne   heeft zichzelf  ooit als deskundig adviseur laten aanstellen in het bestuur van de  intercommunale vliegveld EBKT. 
(Grappig. Leest hij nu dit stuk?)

Als we naar de luchtvaartkaarten  van LIDO kijken zou men denken van niet…
Deze ‘chart provider’ voor de luchtvaart heeft namelijk ons  eigenste vliegveld alhier – in luchtvaarttaal genaamd EBKT – gewoon van de kaart geveegd!

Hoe dat zo komt?
Onder druk van EASA (European Aviation Safety Agency) heeft het Bestuur der Luchtvaart de apparatuur  (localizer, DME, enz.) om in Wevelgem op instrumenten te landen (IFR – in de volksmond: “blind landen”) op EBKT uitgeschakeld.
Wegens onjuiste info van die systemen (op de grond)  is IFR-landen niet meer mogelijk.

Landen kan enkel nog ‘op zicht’ (VFR) en dat vergt minstens 5 km zichtbaarheid.
Vandaar dat vele ‘ jets’ met  IFR-vliegplan vaak moeten uitwijken naar andere vliegvelden (Lille, Oostende, ook Brussel).
Aantal gevallen niet gekend, evenmin als de resulterende min-ontvangsten voor het vliegveld en méér-uitgaven voor de luchtvaartmaatschappijen.
Vandaar ook dat het professioneel verkeer vorig jaar is gedaald  met bijna 4 procent tot 4.165 bewegingen.

De luchthavendirecteur Stefaan Van Eeckhoutte gebruikt hierbij een zedige uitspraak om dat trafiekresultaat in 2016 te verklaren.  In een persmededeling van 13 januari luidt het zo: “Goede cijfers zakelijk verkeer gedrukt door technische elementen“.
Verder in de tekst zegt hij nog dat in de laatste twee maanden van 2016 de groei van het professioneel verkeer (met name het buitenlands zakelijk en commercieel vervoer) is “aangetast” door een aantal maatregelen inzake luchtruim, de vliegprocedures en verkeer- en weersinformatie, opgelegd door de F.O.D.  Mobiliteit.
“Er wordt gewerkt aan oplossingen.”
Over verantwoordelijkheden wordt niet gerept.

Verbazingwekkende punten in het actieplan 2017 van de vzw Citymarketing en Toerisme

Uit vorige stukken in deze digitale krant  KW kon u vernemen dat het jaaractieplan 2017 van de gemeentelijke vzw Citymarketing&Toerisme (nog wel geleid  door de burgemeester zelf  én schepen Scherpereel) tamelijk rommelig is en dat er voor een aantal punten geeneens  een  budget is vermeld.
We willen u tussentijds evenwel niet onthouden van een aantal voor dit jaar bijeen gescharrelde actiepunten die hier en daar bij de betrokkenen evenals bij gewone Kortrijkzanen  veel  verbazing kunnen opwekken.

Personeel
Men wil overgaan tot het aanwerven of ‘realiseren’  (ja?)  van niet minder dan drie medewerkers:
–  een productenontwikkelaar voor toerisme
–  een stafmedewerker communicatie en marketing
–  een creatieve coach om handelaars en horeca te betrekken bij koopweekends en campagnes voor citymarketing.

Cremabi en Tripod II
Kent u al iemand die daar al iets over heeft gehoord?
–  Cremabi is dus een EFRO-project (JA hoor) dat als doel heeft het bevorderen  van het  ondernemerschap en het versterken van het concurrentievermogen.   De vzw Designregio Kortrijk is de projectleider en aangezochte partners zijn Kortrijk,  Biënnale Interieur en VOKA.  Het project loopt van 1/04/2016 tot 31/03/2018.
–  Tripod II  is dan  (ja) een Interreg project ook  met als titel “Transregional project for innovation and promotion of design”.  Verder geen nieuws daaromtrent.

CLIK
Staat voor “Creating Light Linkages”.  (Wat dacht u anders??)
De steden Rijsel, Kortrijk, Doornik  (Eurometropool) willen via verlichting, lichtspektakels,  lichtwandelingen  hun toeristische aantrekkingskracht en uitstraling vergroten.  Er komt hier een lichtstudie.  (De vorige vergeten?)
Kortrijk mikt hierbij op gebouwen in de historische kern en het museum Texture.  Opstart van het project in september 2017.

Vier grote citymarketingcampagnes
Tot 60 km ver rondom of minstens 30 km :
–  We Love Kids (februari–mei)
–  Zomer in Kortrijk
–  We are Creators (oktober-november)
–  Winter in Kortrijk

Magazine  “K en the City”
De vzw van Stad wil dit magazine maximaal redactioneel ondersteunen en tevens instaan voor de verspreiding in de logies- en toeristische sector.  (Is dit puur commercieel gedoe een taak voor Stad?)

Lifestyle-journalisten
De vzw wil lifestile-journalisten begeleiden en ondersteunen ook door het aanbieden van ‘programma’s op maat’. Tja.  Stad doet aan journalistiek…

Website www.toerismekortrijk.be
Up to date houden en bijwerken in vier talen.

App Joyn
Een  open source ‘Smart City Platform’ van voormalig centrum manager Maarten Decramer.  Kost geld.
( Nu weten we waarom hij het hier is afgetrapt. Straks ook over mevrouw  Bruneel??)
De lokale handel en horeca in Groot-Kortrijk verder digitaal versterken en  slimmer maken en anderzijds het sociale verenigingsleven extra dynamiseren.
Dit is wat ‘Het Opzet’ (gevestigd in Kortrijk) beoogt.
Voor meer info: www.urbain.hetopzet.be .

SEA /SEO bij Google
De ranking van bepaalde webdinges  van Stad wil men verhogen!

In het actieplan is sprake van zowel SEA (Search Engine Advertising) als van SEO (Search Engine Optimization).  In het budget van de vzw is enkel sprake van SE0 en dat is niet hetzelfde marketingmiddel als SEA.
In SEO is je rang (de al of niet hogere plaats) afhankelijk van de kwaliteit en instellingen van de website.

Grote ad hoc media-events 
De vzw wil die ondersteunen en ook organiseren, met ‘klantenadviseurs’.

Bevergem-route
De vzw wil die verder promoten.
Wat knullig…

Jaarlijks twee nieuwe projecten
Niet concreet gemaakt…Niemand weet ( tot op heden althans waarover dit gaat.)

WOI
Hier zal bijzonder (dit jaar dus) veel aandacht aan besteed.  Hoe?  En waarom? En waarover?

 

 

 

 

 

 

 

 

Een heel dure vzw met rommelig jaaractieplan (3)

De vzw ‘Citymarketing en Toerisme Kortrijk’ heeft tot doel (citaat hoor)
“het bundelen van de krachten op vlak van beleving, evenementen, marketing en promotie en Kortrijk op de kaart te zetten als enerzijds aantrekkelijke winkelstad en anderzijds trendy ‘mini-city-break’-bestemming voor dag- en verblijftoeristen.  Om de economische impact voor de ondernemers (retail, horeca, handel) te verhogen, positioneert Kortrijk zich als creatieve, innovatieve en ondernemende stad.”
(Einde citaat.)

Om die missie te vervullen voorziet het jaaractieplan  voor 2017  vier grote actiepunten met vele, zéér vele  diverse onderdelen.

Actie 1 wil meer toeristen aantrekken en omvat 13 onderdelen.

Wat is hier nu zo rommelig aan?
–  Voor vier onderdelen is niet het minste budget vermeld en voor twee is er sprake van een zgn. “algemeen budget”.
–  In de toelichting bij het actieplan staat te lezen dat Stad 23.502 euro betaalt aan Westtoer en Toerisme Leiestreek voor het opzetten van een marketingcampagne (ook niet nader  toegelicht).
In het budget voor dit punt staat een bedrag van 27.681 euro ingeschreven.
Het toppunt is nog wel dat schepen Scherpereel in de gemeenteraad van december in Aalbeke  zei dat we 27.000 euro krijgen (dus ontvangen) van Westtoer.
–  En wat betekent dit nu?  We gaan lifestyle-journalisten begeleiden en ondersteunen en ‘programma’s op maat’ aanbieden.
De 3 partijen -coalitie  zal  zich nog meer bemoeien met de perse!

Actie 2 wil elk jaar een zichtbaar en trendy project  ontwikkelen.
–  Niet nader beschreven.
Men heeft  het over toeristische productontwikkeling en “groepsarrangementen”.
(In de gemeenteraad van december had de burgemeester het vaag over een meer trendy-design in het straatmeubilair.)
–  Actie 2 omvat acht onderdelen waarvan vier zonder nader aangegeven budget.
–  Men wil een deeltijdse horecamanager aantrekken?   Budget  niet vermeld.   (Wordt het misschien een ambtenaar?)

Actie 3 heeft het over het samenstellen van een beleveniskalender
voor bijna alle weekends in de binnenstad.
Wat is hier op dit punt dan alweer zo “rommelig” aan ?
–  Veertien onderdelen waarvan vijf zonder gekend budget.
–  Men zal een ‘creatieve coach’ inschakelen voor de koopweekends.
Voor de koopweekends  en evenementen bij de koopzondagen is dan tweemaal 65.000 euro voorzien.  Slechts éénmaal 65.000 euro te vinden in de begroting.
(In de toelichting is nog melding gemaakt van het aanwerven van een ‘stafmedewerker communicatie en marketing’.  Bij het team Communicatie en Recht is er toch al zo iemand aan het werk? )
–  Wat zijn dat  “klantadviseurs” bij grote evenementen en ad-hoc mediaevents??
(In het team  Communicatie bestaan ze ook al,  lijfelijk.)
Die zouden allerhande beurzen ondersteunen, terwijl het onderdeel nr. 14 van ket jaaractieplan uitdrukkelijk stelt dat “er niet meer wordt ingezet op beurzen  want dit is de taak van de musea en Toerisme Leiestreek”.  En nochtans voorziet de begroting 5.000 euro voor “het visueel in de kijker zetten van beurzen”.

Actie 4 wil elk jaar (elk jaar) een nieuwe project opzetten in samenwerking met andere toeristische partners.
–   Veertien onderdelen voor dit punt, waarvan vijf zonder aangegeven budget.  Voor twee ervan  zijn de organisatiekosten verschoven naar onthaal toerisme.
–  Hier is opnieuw  het klassieke  bedrag van 27.681 euro vermeld van Westtoer.  (Is dat nu een uitgave of een ontvangst?)
–  Onderdeel 14 zegt dat er niet  meer zal ingezet op beurzen, omdat dit enerzijds door de musea wordt opgenomen en anderzijds door Toerisme Leiestreek.  Nochtans vinden we in het budget 5.000 euro terug als uitgave om “beurzen visueel in de kijker te zetten”.
–  Er is 45.000 euro voorzien voor “het opbouwen van een goede relatie met Kortrijk Regional Convention Bureau”, terwijl schepen Scherpereel op de gemeenteraad van december (in Aalbeke) verklaarde dat dit bedrag niet noodzakelijk voor dat Bureau is bedoeld.

Wat vinden we niet concreet terug in de actieplannen, terwijl er toch gewag van gemaakt wordt in de toelichting?
–  De aanwerving van een halftijdse productontwikkelaar voor nieuwe toeristische producten.
–  Het verplaatsen van de dienst toerisme “naar het hart van de stad”.
–  “We besteden bijzondere aandacht aan de herdenking van de Eerste Wereldoorlog”.
–  De kwalitatieve bevraging bij de handelaars.
–  Wat de twee (!) jaarlijkse, nieuwe projecten juist inhouden.

Tenslotte nog dit.
Er is in het totaal voor 393.600 euro aan uitgaven voorzien in het budget. (Vooral voor communicatie!)
Een verband tussen de uitgaven in het budget opgesomd en die uit de lijst van actiepunten is ongeveer volledig zoek.  Als we de aangegeven bedragen van de vier actiepunten samentellen komen we aan 438.993 euro….Wat een rommel is me dat.

P.S.
De vzw heeft tot op heden geen loonkosten.
Het personeel bestaat uit  5 stadmedewerkers (4,2 FE) uit het team Communicatie en Recht.
Is de algemene coördinator mevrouw Eliza Bruneel nu al vervangen door een nieuwe kracht?  (Burgemeester zegt van wel, maar daar hebben we op onze redactie geen weet van.  Reguliere perse ook niet.)

 

Een heel dure vzw met rommelig jaaractieplan (2)

Er moet ons toch eerst en vooral nu nog iets van het hart, – dan.
De vzw ‘Citymarketing en Toerisme Kortrijk’ is geleid door twee co-voorzitters, respectievelijk de burgemeester (Q) zelf en schepen Rudolphe Scherpereel .
Dat is hoegenaamd niet serieus.
Een gemeentelijke vzw mag (kan) uit de aard der zaak  niet geleid door leden van het Schepencollege.  (In Nederland is dit ondenkbaar.)

De Raad van Bestuur van een gemeentelijke vzw moet een jaaractieplan  en een begroting opmaken en daarmee naar College van Burgemeester en Schepenen trekken, ter beoordeling.
Daar wordt dan beslist wat die gemeentelijke  vzw zoal eventueel kan krijgen als stadstoelage. ( Zelfs oordelen dat men over een en ander plan niet akkoord gaat, het zou kunnen.)
En wie zetelt daar dan in dat Schepencollege, om daarover enige  stelling in te nemen?  Over de hier besproken vzw?
Juist.  De eigenste co-voorzitters Van Quickenborne én Scherpereel van de vzw zelf.

Eigenlijk zouden die co-voorzitters ten minste bij de bespreking van HUN  actieplan en HUN  budget de zitting moeten verlaten.
( Au fond geen voorzitter willen zijn!)
Dat men dat niet inziet is betekenisvol voor de arrogante machtscoalitie van deze tripartite.

Straks heeft ook de vzw ‘Feest in Kortrijk’ ook al co-voorzitters  met twee schepenen!  Die vzw krijgt dientengevolge  niet minder dan 403.000 euro.  Een recordbedrag in de geschiedenis van Kortrijk. Dat systeem van co-voorzitters van meerdere partjjen is tevens een manier om mekaar goed n de gaten te houden en om afwisselen in de pers te komen. )

Zo.
Nu weten we waarom het budget van de vzw Citymarketing en Toerisme in één klap is verhoogd van 296.600 euro naar 393.600 euro.  En waarom die vzw van Stad niet minder dan 373.600 euro krijgt.  (Er is nog een inkomst van Kortrijk Xpo ter waarde van 20.000 euro, maar dat is nergens toegelicht.)

Hoe wordt die stadtoelage nu verdeeld?
*  Drie bedragen berusten op samenwerkingsovereenkomsten waar zéér weinig mensen weet van hebben:
– met toerisme: 126.2100 euro
– met citymarketing: 25.000 euro
– met ‘Kortrijk Regionaal Convention Bureau’:  45.000 euro.
*  Daarnaast zijn er nog drie bedragen die voortkomen uit overdrachten:
– uit het budget Imago (ook voor citymarketing bedoeld):  140.000 euro
– uit het budget Economie (voor de koopweekends): 20.000 euro
– nog uit het budget Economie (voor de SuperShopping): 5.000 euro.
*  Tenslotte is er nog een bedrag weggelegd komende van het team communicatie en dienstig voor het facebookbeheer: 12.500 euro.

In de kop  van dit stuk hebben we het over een rommelig actieplan.
Alvast hier reeds enkele bedenkingen.
*  Vandaag lezen we in de krant (Het Laatste Nieuws) dat het systeem van de koopzondagen helemaal wordt herbekeken.  Er blijven er nog drie over. Met gratis  ondergronds parkeren en bonnetjes van 40 euro. In het jaarplan 2017 is daar absoluut nog geen sprake van.  Moet het budget nu niet herzien worden, zowel aan inkomsten- als aan uitgavenzijde?
*  Er is 45.000 euro voorzien voor het Regionaal Convention Bureau.
Vorig jaar is dat bedrag niet uitbetaald.  Men was er niet tevreden over.  (Geen mens weet  wat dit bureau uitricht of zelfs wat het is gehuisvest.)
Nu. Voor dit jaar zei schepen Scherpereel  op de gemeenteraad van 5 december 2016 in Aalbeke doodgemoedereerd dat die 45.000 euro niet noodzakelijk naar dat Convention Bureau zou gaan! …
*  Er is een bedrag uit het budget Economie niet vermeld.
Er zou een aardige toelage gaan naar de (vlugge) start-up van een digitaal platform  voor handel en horeca, de APP genaamd ‘Joyn’.  Schepen Scherpereel wist het niet meer juist om  hoeveel geld het ging , maar hij meent dat het +/- zou gaan om 15.000 euro.  Dat cijfer komt ook niet voor bij de uitgaven van de vzw.
* Tenslotte willen we nog opmerken dat de bedragen van de stadstoelagen moeilijk terug te vinden zijn of niet corresponderen met de programmatie-uitgaven.

(Wordt vervolgd.)

 

 

 

Een heel dure gemeentelijke vzw maar wel met het meest belabberde jaaractieplan 2017 (1)

De gemeentelijke vzw ‘Feest in Kortrijk’  (FIK) krijgt van Stad in 2017 het meeste geld toegestopt: niet minder dan 403.000 euro.  (Velen herinneren zich nog dat de VLD- co-voorzitter Arne Vandendriessche altijd heeft gezegd dat hij méér zou doen met minder geld.)

Hierna volgt de vzw Toerisme en Citymarketing met  373.600 euro.
De co-voorzitters zijn schepen Rudolphe  Scherpereel (N-VA) en sinds december 2015 – voor citymarketing dan – ook de burgemeester Vincent Van Quickenborne (VLD).
Ene VLD’er Abbas Ladha moest hiervoor als bestuurder de weg ruimen.

Om de orde van grootte van dat bedrag te beseffen vergelijken we  even met de stadtoelage voor enkele andere toch belangrijke gemeentelijke vzw’s:
– vzw Kortrijkse Schouwburg: 176.250 euro
– vzw Jongerenatelier: 172.000 euro
– vzw Sportplus: 150.000 euro
– vzw Stedelijke musea : 121.250 euro.

Voorheen bestond alleen de vzw Toerisme en die kreeg 126.000 euro.
Bij de uitbreiding van de vzw met ‘citymarketing’ als taak dacht men eerder (december 2015) zelfs om het budget te verhogen tot 434.100 euro. Een stijging van 304.304.350 euro,  wel te verstaan:  enkel voor citymarketing .

In de gemeenteraad van 5 december 2016 in Aalbeke  is het actieplan en de begroting 2017 van de vzw ‘Citymarketing & Toerisme Kortrijk’ nogal langdurig besproken.  Raadslid Stefaan De Clerck  (CD&V) had het daarbij over “geen stevig document”.
Dat is waarlijk een eufemisme.
In een volgende bijdrage meer hierover.

 

 

Kortrijk groeit tot 75.646 inwoners

Dit heuglijke nieuws bereikte “Het Laatste Nieuws” op 5 januari bij monde van schepen van bevolking Koen Byttebier (VLD).
De schepen bezorgde de krant meteen gewillig als altijd een structurele uitleg voor deze demografische ontwikkeling.  “We zorgden voor betaalbare woningen, interessante jobs en voor een veilige, groene en (enz.)

Tja.
Tussen 1 januari 2016 en 1 januari  2017 steeg het bevolkingsaantal in Kortrijk dus met 140 inwoners.  140.
Er zijn in het verleden grotere stijgingen genoteerd. (Ook dalingen hoor.)
– Tussen 2008 en 2009 kwamen er 288 inwoners bij.
– Tussen 2009 en 2010 : +682.

Aan wat voor ander en beter beleid was dat dan toen wel te  danken?
–  Kan het zijn dat de door de schepen nu genoteerde bevolkingsstijging gewoon te wijten is aan een natuurlijk accress? (Het aantal geboorten min het aantal overlijdens?)
–  Is het groeipercentage in andere vergelijkbare steden (regionale of centrumsteden) of naburige gemeenten  nu misschien zelfs hoger?
(Het groeipercentage waarvan sprake in 2016  bedroeg alhier in Kortrijk   0,001 % !)
–  Of telt men bij die aangroei van 140 inwoners (140) ook de erkende vluchtelingen erbij?
–  Of kennen de vele rust- en verzorgingstehuizen alhier steeds meer succes?
(De vergrijzing,  ook van immigranten.)

Dat we het niet weten !

Het is wachten geblazen op een weeral nieuwe,  nog meer actuele uitgave in 2017 van het Agentschap Binnenlands Bestuur inzake “gemeentelijke profielschetsen”.
Dat Kortrijk behoort tot de steden met meer betaalbare  woningen dan elders , dat is (nu) juist.
Maar hier stelt zich toch weer de vraag of dit ergens ook maart iets heeft te maken  het gevoerde beleid. Is het niet gewoon een kwestie van vraag en aanbod? Kan het zijn dat Kortrijk veel verouderde (dus goedkope) woningen en smalle rijwoningen (dus goedkope)  in de aanbieding heeft?

En dat Stad op eigen houtje in het bedrijfsleven zorgt voor “interessante jobs”, dat  is om te lachen zeker?

Voor veel geld Kunst op Kortrijk-Weide (3)

We berichtten daar vroeger al een paar keer over.  (De gazetten niet.)
Op de site Kortrijk-Weide komt er in het kader van “kunstintegratie in publieke ruimte” een  – jawel – kunstwerk.  De meerjarenbegroting voorzag voor de “bemiddeling, het ontwerp en de realisatie” van het project 130.000 euro.
(Hoe dat zo komt, dat weet enkel een of andere Joost.)

Het College heeft nu beslist het project BRICK PLAY van het architectencollectief MAP13  uitgerekend uit  Barcelona (Spanje) te selecteren als winnaar van twee andere kandidaten .
Hoe dat kunstwerk er zal uitzien weten we waarlijk nog niet.  (Hier en daar maakt men gewag van een soort oven.)  Er komen trouwens nog workshops met de ‘stakeholders’ en de bevolking. Ja zeg.
Maar MAP13  staat bij kenners wel bekend als een bureau dat graag werkt met bakstenen en daar speelse, raar gekromde gewelven mee laat bouwen.
(De bakstenenproducent Wienerberger België heeft zijn hoofdzetel in Kortrijk en kleiputten in de buurt, dus dat wordt de leverancier?)

Nog even de voorgeschiedenis, want die is nogal geruisloos en in nevelen verhuld  verlopen.
Al in maart 2016 hebben de curatoren/bemiddelaars Patrick Ronse (van Be-Part uit Waregem) en de internationaal bekende, enigszins roemruchte Hilde Teerlinck het onderzoekstraject gestart.  Zij waren daartoe aangesteld op voorstel van een in brede middens van de stad volslagen onbekende adviesraad :  ‘Kunst in de publieke ruimte’.
Het concept was genaamd “PLAY” en sloeg (toen althans) op een kunstenparcours met bestaande én nieuwe werken van hedendaagse (twee?) nationale én internationale kunstenaars.
Voor die fase van ‘onderzoek en ontwikkeling’ was  in 2016 12.500 euro voorzien.
Hoeveel de curatoren voor hun job (reisjes) van vorig jaar hebben gefactureerd weten we niet.

Na een adviesronde (met wie?) zijn er in oktober 2016 drie kunstprojecten voorgelegd aan het Schepencollege.  Stel u voor!!  Hoe dat er daar dan aan toegaat….
Het ging om het werk ‘E3’ van de Zwitserse kunstenaars Sabina en Daniel Baumann (bekend om hun Street Paintings) ,  ‘Bring Your Own ‘ van de zeer veelzijdige duizendpoot Berliner Olaf Nicolai, en ‘Brick Play’ van MAP13 uit Barcelona.
Het drievoudig architectenteam uit Barcelona kreeg dus de opdracht.
(Zou Jordi Farrando – ook  uit Barcelona  –  én onze eeuwige adviseur inzake ruimtelijke ordening enige invloed  hebben gehad bij die keuze?)

Voor 2017 is er nu een budget voorzien van 77.500 euro.
Voor 2018: 31.200 euro.
Op de duur geraken we toch nog aan het voorheen begrote budget van 130.000 euro?

P.S.
Een verslag van de adviesraad “Kunst in openbare ruimte” zal u tevergeefs zoeken op de website  van Stad.  Overigens ook niet van andere adviesraden , hoewel beloofd.

Dat Kortrijkse kerkenplan is bijlange nog niet af…

Onder de  toen nog bevoegde schepen Catherine Waelkens voor kerkfabrieken en financies (ex-N-VA, nu onafhankelijk raadslid) is al in 2014 het studiebureau “Urbain Architectencollectief” uit Gent aangesteld met als opdracht het maken  van 1) een inventaris en
2) een categorisering van alle kerkgebouwen en andere panden (bijv. kapellen) op Kortrijks grondgebied.  ‘Panden’  die op een of andere manier al of niet (of min of meer) gebruikt worden voor de eredienst.

De ‘categorisering’ van dat patrimonium  stoelt op acht parameters, waarbij  criteria als erfgoedwaarde, polyvalentie, onderhouds- en investeringskosten vooral in het oog springen.
De studie wil dan in een tweede fase uitmonden in een “kerkenplan” dat drastisch zal concluderen welke van die gebouwen hun huidige bestemming kunnen behouden, of in aanmerking kunnen komen voor een nevenbestemming, of een herbestemming of zelfs nuttig zijn voor de sloop.
Voorts wil  het kerkenplan daarna concrete uitspraken doen over de middelen (budget, personeel, parochies en kerkgebouwen) waarmee de ‘Kerk in Kortrijk’ zal georganiseerd worden.
Op termijn hoopt Stad hiermee dat die besluiten zullen leiden tot een aanzienlijke daling van de jaarlijkse stedelijke toelagen aan de kerkfabrieken.
(Hou dit stil, lezers. praktiserende kerkgangers vooral.)

De studie van het bureau mocht toen maximaal 30.000 euro kosten en is in het najaar 2015 afgerond. (Factuur niet gekend.)
Er was in september 2015 een soort infomoment voor de kerkfabrieken en hun bestuurders plus parochiale teams.
(Raadsleden kregen de studie niet te zien.)
De nieuwe deken Morlion gaf toen de aanwezigen een soort huiswerk mee met de vraag naar mogelijk zinvolle soorten bestemmingen van de Kortrijkse kerkgebouwen.

Vervolgstappen

Mikpunt voor het voorleggen door de kerkfabrieken van het huiswerk kerkenplan was wel degelijk half 2016.
Dat is niet gelukt, naar verluidt vanwege de omzichtigheid (de ‘koudwatervrees’ ) bij diverse kerkelijke delegaties om tot besluiten te komen.
Men verwacht nu toch in 2017 een soort kerkenplan 2.0.
Het Urbain Architectenbureau mag inmiddels alweer de ‘vervolgstappen’ begeleiden.
De prestaties van het studiebureau zijn  voor dat vervolgwerk nu geplafonneerd op 15.500 euro (incl. BTW).  (Offerte niet gekend.)

Kan het architectenbureau voor die prijs wel het gekonkelfoes, de achterkamerpolitiek en de onkunde (mediocriteit) bij de vele betrokken partijen voor vele maanden nog wel volgen,  eventueel ingrijpen (redelijkheid aanbrengen) en daarover rapporteren?
Dat wespennest in kaart brengen??

Op 4 januari 2017 bestaat kortrijkwatcher 12 jaar

En we gaan door !
De stadsweblog genaamd  ‘ kortrijkwatcher’  was de eerste in Vlaanderen.  Burgerjournalistiek !!
En de meeste (allemaal?) zijn intussen verdwenen.
Er verschenen tot op heden hier op KW 2.360 berichten. Een gemiddelde van 196 per jaar.
Beste wensen – lezers dan  –  van de gehele éénmansredactie.
Tot volgend jaar!

P.S.
Het oorspronkelijke editoriaal “over kortrijkwatcher”  blijft nog altijd onverminderd geldig.  Daar moet geen jota aan veranderd.  Niets.
Reguliere perse gaat (in het Kortrijkse althans) niet vooruit.
Die banaliteit.   Dat volstrekt tekort aan (dossier)kennis .  Die stijl.  Die fouten.

Het is erg.

 

Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert