Budget voor aankoop dranken in jeugdcentrum Tranzit is verhoogd

vrijdag 17/04/2015

In september 2013 gunde het schepencollege de aankopen van drank voor de dienst ‘protocol’ én het jeugdcentrum aan drankenhandel Nuytten voor een periode van twee jaar en een totaalbedrag van 56.769 euro. Het aandeel jeugd bedroeg voor 2015 dan 10.589 euro.

Het nieuwe jeugdcentrum Tranzit (op Kortrijk Weide) draait echter exponentieel beter dan verwacht. Zo zijn er voor dit jaar reeds 60 fuiven gereserveerd zodat het voorziene bedrag nu reeds helemaal is opgesoupeerd. Na overleg met Financiën is beslist om het gunningsbedrag (zonder nieuwe procedure) te verhogen met 55.123 euro.
De gunning met Nuytten loopt in september af. Straks moet er dus alleszins een procedure ingezet voor een nieuwe gunning. En daarvoor moeten de posten in het meerjarenbudget (tot 2019) worden opgetrokken met 65.000 euro (uitgaven én inkomsten).

Zo.
Dat weet u dan alweer
.

De gigantische campagnebudgetten van “Citymarketing Kortrijk” (2)

maandag 13/04/2015

Om Kortrijk (vooral het centrum dan) op de kaart te zetten zijn er dit jaar vijf campagnes voorzien waarbij de loutere promotie ervan minstens 180.000 euro zal kosten.  
Hierna dus een lijst van de ondersteunende campagnebudgetten vanuit het samenwerkingsverband van de acht stakeholders onder de noemer van “citymarketing”. (Zie een vorige kosteloze editie van kortrijkwatcher.)

Goed bedenken dat onderstaande evenementen zelf onnoemlijk veel geld kosten en daarnaast (daar bovenop) dus nog volop genieten van financiële steun van Stad of van gemeentelijk vzw’s.  
Een voorbeeld, nu.
Voor “Zomer in Kortrijk” gooit de door Stad gesubsidieerde vzw” Feest in Kortrijk” er 131.900 euro tegenaan en voor “Winter In Kortrijk” 107.500 euro.

De promotiebudgetten voor:

– Januari-februari:  Kortrijk Cupido  (20.000 euro)

– Maart-april-mei:  Kortrijk ’t Kriebelt  (40.000 euro)

– Juni-juli-augustus:  Zomer In Kortrijk  (40.000 euro)

– September-oktober-november:  We are Creators (40.000 euro)

– December:  Winter in Kortrijk (40.000 euro)

Er zijn tevens budgetten voorzien voor de pure promotie van bijzondere evenementen “met heel hoge meerwaarde” (50.000 euro) en voor “risico’s en opportuniteiten” (20.000 euro)

De gigantische campagnebudgetten van “citymarketing Kortrijk” (1)

zaterdag 11/04/2015

Maar laat het ons eerst even hebben over de werking en de structuur van wat  heet: “citymarketing Kortrijk”.  
Meteen zal u alreeds een inzicht krijgen over de te besteden budgetten.

CITYMARKETING KORTRIJK is een feitelijk samenwerkingsverband van acht stakeholders, elk met een bepaalde financiële inbreng en een bepaald aantal stemmen.

De stuurgroep komt driewekelijks samen op donderdagochtend in een eigen kantoor, in het stadhuis.  
Verslaggever is Eliza Bruneel, ambtenaar bij vzw Toerisme Kortrijk. (Geen raadslid die daar al ooit een verslag heeft van kunnen inzien, terwijl de projecten waarlijk van enorm gemeentelijk belang zijn.)

Het is een onderdeel van de BTW-plichtige VZW Handelsdistrict Kortrijk Centrum (Leiestraat 22), een vzw die steun krijgt van Stad maar PERTINENT weigert om budgetten en rekeningen publiek te maken. De Raad van Bestuur van het Handelsdistrict is officieel bevoegd, maar de opdracht ‘citymarketing’ is feitelijk in handen van de stuurgroep, en de “rode draad” doorheen beide is schepen van Economie Rudolphe Scherpereel (N-VA).

Hierna even, met naam en toenaam de lijst van stakeholders met hun inbreng en aantal stemmen (in principe 1 stem per 25.000 euro).

– Union (de vroegere NV Sint-Janspoort van het winkelcentrum): Dominique Desmeytere  met  125.000 euro en hiermee 5 stemmen.

– K in Kortrijk: Domique  Desmeytere met 25.000 euro en dus nog 1 stem erbij.

– Decathlon: Bohdan Lamon met 25.000 euro en 1 stem.

– Stad Kortrijk: Mick Vos (kabinetchef van de burgemeester) met 25.000 euro en 1 stem.

– Vzw Handelsdistrict  Kortrijk Centrum:  Nele Muylle met 25.000 euro en 1 stem.

– Kortrijk Xpo: Saskia Soete de Boosere met slechts 15.000 euro en toch 1 stem.

– vzw Toerisme Kortrijk: Eliza Bruneel met slechts 10.000 euro en toch 1 stem.

– De Lijn: nog in onderhandeling.

Het totale budget (zonder inbreng van De lijn) bedraagt dus 250.000 euro.  
Dominique Desmeytere van “K in Kortrijk” heeft de grootste inbreng (150.00 euro ) en overheerst aldus – in nauwe samenwerking met de burgemeester en hier en daar een schepen, als het past – het samenwerkingsverband “Citymarketing” met zijn 6 stemmen.

De vijf voorziene campagnes voor dit jaar om Kortrijk op de kaart te zetten (in elk geval het centrum) zullen minstens 180.000 euro kosten.

(Wordt vervolgd.)

Het spoorrapport van Leiedal over de regio Kortrijk

woensdag 08/04/2015

Naar aanleiding van de nieuwe dienstregeling die de  NMBS lanceerde eind vorig jaar heeft de intercommunale Leiedal enkele bedenkingen en voorstellen gemaakt om het treinaanbod in de regio te verbeteren.

Er worden alvast twee minpunten geformuleerd:

– De verbinding met Rijsel blijft ondermaats met een te lage snelheid (duurtijd 37 minuten) en een magere frequentie van één trein per uur.

– De verbinding met Brugge (en Oostende) is erop achteruitgegaan. Alle treinen stoppen nu in alle stations,  wat de snelheid drastisch heeft verlaagd. In theorie zou dit een IC-verbinding zijn,  in de feiten is het een L-verbinding. (In de ochtend- en de avondspits zijn er wel twee P-treinen.)

Voorstellen op korte termijn:

– Uitbouw van de P-trein tussen Poperinge-Kortrijk- Gent tot een vaste verbinding met stops in Ieper, Komen, Wervik, Menen, Wevelgem en Bissegem.

– Verhogen van het aantal P-treinen tussen Kortrijk en Brugge als snelle verbinding.

Voorstellen op lange termijn (station Kortrijk):

– 3 treinen per uur richting Gent (2 IC en 1 L) waarvan er twee doorrijden naar Brussel en één naar Antwerpen.

– 3 treinen per uur richting Roeselare-Brugge (1 IC en 2 L) waarvan twee verder rijden naar Oostende.

– 3 treinen per uur naar Menen-Ieper-Poperinge.

– 3 treinen per uur naar Oudenaarde (1 IC en 2 L) waarvane er twee doorrijden naar Brussel en één naar Gent-Eeklo.

– 2 treinen per uur naar Lille-Flandre (één vanuit Oostende en één vanuit Antwerpen).

– 1 trein per uur naar Doornik.

P.S. Een werkgroep met vertegenwoordigers van Leiedal, VOKA, KULAK, HOWEST, VIVES en UG campus Kortrijk wil de terugkeren naar de oude regeling voor de treinverbinding Kortrijk-Brugge-Oostende.

Over de herinrichting van het kruispunt Korte en Lange Steenstraat

maandag 06/04/2015

Met het oog op het kwalitatief uitbouwen van het winkel- en wandelgebied in het stadscentrum zijn er midden vorig jaar workshops georganiseerd met de Spaanse stedenbouwkundige Jordi Farrando. (Die gast krijgt hier werk tot aan het eind van zijn dagen.)

Twee ingrepen zijn toen door het schepencollege als prioritair gedefinieerd:
1) aanleg loopstroken en ingrepen aan terrassen op de Grote Markt
2) herinrichting kruising Korte en Lange Steenstraat.

Voor de uitvoering van die technische werken is een bouwaanvraag nodig wegens de aanwezigheid van beschermde gebouwen in de omgeving.
Het bouwvergunningsdossier en de aanbestedingsprocedure voor de herinrichting van het kruispunt Korte en Lange Steenstraat is nu in opmaak. Het verkrijgen van de vergunning kan twee maanden op zich laten wachten. De werken zijn voorzien in de periode eind juni tot midden juli van dit jaar.

Wat wil men zoal doen op dat kruispunt?
– De bestaande zit-/fonteinelementen worden verwijderd en vervangen door drie nieuwe zitelementen.
– De centraal gepositioneerde boom blijft, maar de andere beschadigde boom wordt verwijderd.
– De verharding wordt hersteld met dezelfde materialen die reeds gebruikt zijn in de omgeving.

En wat mag dat kosten?
Zoals hier eerder al is gemeld (29 november 2014) dacht men aan iets van 50.000 euro.
De herinrichting van de Grote Markt is nog een ander paar mouwen. Die zou prioritair een investering vergen van zowat 276.00 euro. (Voor de nieuwe loopstroken alleen al 193.000 euro.)

“Feesten met de Burgemeester” in de Groothandelsmarkt: toch inkomgelden !

vrijdag 03/04/2015

“Feesten met de Burgemeester” is de naam voor wat vroeger bestempeld was als een “Tuinfeest met Q”, met een duidelijk partijpolitiek karakter. Het was een VLD-feest. Bon.
Sinds enige jaren evenwel gaat het evenement (nu de 10de editie) door in de Kortrijkse Groothandelsmarkt “Vier Linden” in Heule en beoogt de samenkomst meer envergure. Ge moet er toch beetje geweest zijn, anders weet je als Kortrijkzaan nooit goed wat je kan overkomen, al of niet Q-gezind zijnde. Tripartite-gezindzijnde.
(Ook goed kunnen totentrekken.)

Er is nog altijd geen retributiereglement voor het gebruik van de KGM gepasseerd in de gemeenteraad. Niet normaal.
Wel heeft het schepencollege op 15 december 2014 een soort interne afspraak goedgekeurd voor het gebruik van het domein voor bepaalde evenementen, bijvoorbeeld een rommelmarkt.
Er is toen bepaald dat er vanaf dit jaar – 2015 dus – voor commerciële activiteiten een forfaitaire vergoeding zal gevraagd worden van 150 euro per dag. Voor niet commerciële activiteiten geldt er geen gebruiksvergoeding. Gemeenteraad weet nergens van.

Inkomgelden mogen in geen enkel geval, standgelden wél. Vanaf 2015.

Voorts moet er met de organisator een gebruiksovereenkomst worden afgesloten met voorwaarden die betrekking hebben op het al of niet toestaan van standgelden, op het afsluiten van de nodige verzekeringen, het betalen van de onkosten, de veiligheid, de op- en afbouw, het maken van reclame.

Voor het “Feesten met de burgemeester” is dit “reglement” van 15 december evenwel nog niet van toepassing.
Het schepencollege heeft dit zo beslist. In aanwezigheid van betrokken partij, met name de burgemeester.

Hoe kon men dit alles dan motiveren? Weet u hoe? NEEN.
Door het feit dat de reservatie én de schriftelijk aanvraag door de ‘organisator van feesten’ (gewone burger Tim Debonné uit Heule, van de vroegere Tinekesfeesten) al is gebeurd VOOR 15 december. Met name op 1 en 10 december 2014.
Zo gaat dat. Moet kunnen.

En zo kan onze burgervader voor zijn eigenste persoonlijke feest toch nog inkomgelden vragen. 5 euro. Online reserveringskost daarenboven 0,50 euro.

Het feest gaat door op 9 mei. De organisator (een burger zoals U en IK) legt beslag op het domein vanaf 7 tot en met 10 mei.
Staat allemaal niet in de lokale ‘embedded press’. Of course. Als persjongens dit vertellen en zich toch naar het evenement begeven is de TOTETREKKERIJ totaal.

De watertaxidienst “Blue Velvet” op de Leie komt zo…(2)

dinsdag 31/03/2015

Volgende donderdag om 14 uur wordt de boot te water gelaten, aan de brug tussen Wevelgem en Lauwe.
Later op 10 en 11 april gebeuren proefvaarten. Officieel start de watertaxidienst evenwel pas en tegelijk met de opening van het grootse evenement (soort stadsfestival) genaamd “De Grote Verleieding” en dat is op 23 mei.
In afwachting kan men alvast (ook tijdens de week) de boot huren voor twee of vier uur. Zonder stuurman kost dat resp. 60 of 90 euro. Er is plaats voor zes personen. Aangezien de boot geen vijf meter lang is en maximaal 20 km per uur haalt is een vaarbrevet niet echt nodig.

De watertaxidienst zelf zal enkel werken op zaterdag en zondag.
Er zijn zes stopplaatsen voorzien: de brug tussen Lauwe en Wevelgem, de brug tussen Marke en Bissegem , het museum Texture aan de Noordstraat, de Collegebrug (vlakbij bar Amorse), de plezierhaven in Kuurne en de Banmolens van Harelbeke.
De boot heeft een vast ponton dichtbij de Broeltorens.
De watertaxi “Blue Velvet” oproepen kan op het GSM-nummer 0497-06 29 00.
Kostprijs tussen twee stopplaatsen is 2,5 euro pp.

Hoeveel spendeert Kortrijk aan cultuur?

zaterdag 28/03/2015

De bedragen hierna vermeld hebben het over het exploitatie- en investeringsbudget van dit en vorig jaar (tussen haakjes). Het gaat dus om begrote (geraamde) uitgaven en ontvangsten. Dat wil niet noodzakelijk zeggen dat die transacties in werkelijkheid zijn uitgevoerd. Voor de reële bedragen van vorig jaar is het nog even wachten op de budgetrekening 2014. Dat wordt waarschijnlijk mei.

Actieplan 09.01 wil van Kortrijk een hippe stad en evenementenstad maken
Hier gaat het om een aantal acties die men in de brede zin van het woord als “cultureel” kan beschouwen.
Het gaat bijvoorbeeld over cultuurparticipatie van mensen in armoede, subsidies voor verenigingen, ‘Uit in Kortrijk, de ontwikkeling van de UIT-PAS, ondersteunen van sociaal-artistieke organisaties (Scala), maar ook over het feestelijk project “De Grote Verleieding”.

Exploitatie-uitgaven: 915.331 euro (542.472)
Exploitatie-ontvangsten: 161.823 euro (168.387)
Saldo: -753.508 euro (-374.085)
Investeringen: 40.000 euro (50.000)
(Hier zijn geen subsidies voor voorzien. Een pure uitgave.)

Actieplan 09.02 heeft als motto dat het stadsbestuur Kortrijk wil realiseren als een “stad van culturele verademing”.
Exploitatie-uitgaven: 2.192.198 euro (2.181.482)
Exploitatie-ontvangsten: 1.303.869 euro (1.381.722)
Saldo: -888.329 euro (-799.760)
Investeringen: 545.000 euro (40.000)
(Pure uitgave.)

Actieplan 09.3 wil van Stad Kortrijk een muziekstad maken
Exploitatie-uitgaven: 232.014 euro (237.430)
Geen ontvangsten.
Investeringen: 540.000 euro (77.760).
(Pure uitgave.)

Totale netto-saldo voor dit jaar: -2.998.851 euro.
Netto-saldo voor vorig jaar: -1.579.035 euro.

Vanwaar dit grote verschil?
Dit jaar gaat er (zéér) veel geld naar het grootscheepse evenement “Leie 2015″. (De tripartite aanziet dit als een prestigeproject!) Verder grote uitgaven naar geplande verbouwingen aan buurtbibliotheken (470.000) en het muziekcentrum (500.000).

Over de kostprijs van de nieuwe jeugdherberg

vrijdag 27/03/2015

Morgen opent de gloednieuwe jeugdherberg aan de Passionistenlaan, nu “jeugdhostel” genoemd.
Het ontwerpteam URA uit Brussel raamde in april 2012 aanvankelijk de kostprijs op 3.944.410 euro (incl. BTW). In het aanbestedingsdossier van vijf maanden later had men het al over 4.285.293 euro. En toen de eerste offertes uiteindelijk binnenliepen schrok men dusdanig van het bedrag van de biedingen dat het schepencollege zich zelfs genoodzaakt zag om de loten 1, 2 en 3 niet te gunnen. Aan de inschrijvers is toen gevraagd om hun prijzen met 10 procent te verlagen…

De voorlopige opleveringen van de zes loten zijn nu binnen. Dat zijn de prijzen:
lot 1: ruwbouw (wind- en waterdicht): 2.876.477 euro
lot 2: vaste inrichting: 326.109 euro
lot 3: sanitair en HVCA (verwarming, ventilatie en airco): 776.471 euro
lot 4: elektrische installatie: 260.794 euro
lot 5: keukeninstallatie: 131.599 euro
lot 6: liftinstallatie: 41.829 euro

Totaal, incl. BTW: 4.413.279 euro.
De gazetten houden het vandaag op “ongeveer 5 miljoen”, en bij de eerste steenlegging had minister Bourgeois over 5,13 miljoen.
Het hangt er natuurlijk vanaf over welke werken (en erelonen?) men het heeft.
Het ereloon voor het ontwerpbureau zou 10 procent bedragen. Er is ook een heel masterplan bedacht voor de gehele site van het vroegere klooster en de school. Ooit raamde men de kostprijs daarvan op 36.300 euro. De oude jeugdherberg moet afgebroken: 41.800 euro? Er komt een “buitenaanleg”: 249.859 euro? Een nieuwe sportzaal: 249.859 euro?

Wie betaalt dat allemaal?
– Stad (de bouwheer) deed de voorfinanciering en heeft de grond ingebracht. (Prijs hiervan niet gekend.)
– “Toerisme Vlaanderen” zou volgens de ene bron 4 miljoen inbrengen, volgens een andere 4.225.000 euro.
– De provincie komt tussen voor 500.000 euro (andere bron: 550.00).
– De hogescholen VIVES en HOWEST (in ruil voor voordeeltarieven): elk 150.000 euro (andere bron: 180.000)

Zo.
Nu weet u weer alles.
Kortrijkwatcher is niet gevraagd op het openingsfeest.

De “Blue Velvet watertaxidienst” komt zo (1)

donderdag 26/03/2015

Als alles goed verloopt start de watertaxidienst “Bleu Velvet” op 4 april.
De boot is 4,6 meter lang, kan tot zes personen vervoeren en is elektrisch aangedreven.
De dienst vaart tijdens het zomerseizoen elke zaterdag en zondag op de Leie met stopplaatsen in Wevelgem, Bissegem, Kortrijk (museum Texture en bar Amorse), Kuurne en Harelbeke. Een rit kan op een GSM-nummer besteld en kost 2,5 euro tussen twee stopplaatsen.
Tijdens de week kan de boot voor twee of vier uur gehuurd worden, met of zonder stuurman.

Initiatiefnemer is ene Gregoir Nieuwenhuyse uit Lauwe.
Hij zal ook een pedalo verhuren voor maximum vier personen.