Wat gebeurt er met de kliniek Maria’s Voorzienigheid in de Loofstraat ?

De grote lijnen zijn gekend. Maandenlang bedisseld door een gremium van Leiedal, de stad, de onvermijdelijke Jordi Farrando en het AZ Groeninge. Het participatie-project “Kortrijk spreekt” kwam er niet bij te pas, – zoals altijd als het om belangrijke dingen gaat.
Het gremium is niet in staat gebleken om met innovatieve, fantasierijke plannen voor de dag te komen.
Dat het hoofdgebouw zou worden gesloopt stond in de sterren geschreven.
Maar men heeft die opportuniteit niet durven aangrijpen om met een disruptief plan uit te pakken. Iets waarbij men Kortrijk op de kaart zou zetten. Bijvoorbeeld: uitbreiding van de bestaande vijver, paaldorp, groot recreatief park, sprookjesbos.
Neen.  
De bouwpromotoren krijgen het alweer voor het zeggen.
Er komt een heus bouwprogramma rondom een nieuw plein.  Met residentieel wonen, maar de site zou ook kansen bieden voor hoger onderwijs en kantoorontwikkeling.  (De totale maximale bruto vloeroppervlakte is vastgelegd op ca. 21.300 m².)
Het hele bouwblok wordt autoluw gehouden door het voorzien van gebundeld parkeren aan de rand van het gebied. Het aantal autotoegangen aan de zijde van de Doorniksewijk wordt beperkt.
De bestaande parktuin blijft behouden, maar dat kan moeilijk anders want het parkgebied is grotendeels beschermd als monument.
En nog om ons te troosten behoudt men de bestaande fietsverbinding langs de site, en komt er zelfs een nieuwe bij in het verlengde van de Pater Beckstraat.  Ook komt er een paviljoen aan de kop van het park op de plaats van de illegaal gesloopte villa Nolf.

Zo. Dat weten we dan alweer.
De budgettaire gevolgen van de herontwikkeling worden later in kaart gebracht. U hoort er nog wel van, althans via kortrijkwatcher.

Kortrijk spuit ! (2)

De dienst “spuitenruil” recupereert  via MSOC (Medische Sociaal Opvangcentrum) nu  al sinds 2014  méér drugsspuiten dan er zijn verdeeld.  En toch vinden het Team BOD, de spuitenpatrouille,  de gemeenschapswachten, de politie , Rap en Rein, burgers er telkenjare “naar schatting” 500 zwerfspuiten, – vooral in het centrum en de parken.

(Naar schatting?  Politie geeft tijdens de kantooruren meldingen van zwerfspuiten door aan het meldpunt 1777, maar ’s avonds en in het weekend worden opgehaalde spuiten  niet geregistreerd.)

De  spuitenpatrouille SPAT verwijdert elke woensdag spuiten in het centrum van de stad.  Op termijn kunnen ook meer ervaren leden alleen op pad (Vappers).
(Vrijwilligers van SPAT krijgen geschenkbonnen, in te ruilen bij een warenhuis.)

Het team BOD verwijdert spuiten op openbaar terrein tijdens kantooruren.  Eenvoudige registratie wordt vier keer per jaar doorgegeven aan de coördinator van SPAT.  Melding van opvallende vondsten gebeuren onmiddellijk.
SPAT kan ook op vraag van burgers spuiten opruimen op privédomein (tuinen bijv.)  maar bij onveilige situaties of grote hoeveelheden verwijst men naar externe, commerciële initiatieven.
Gemeenschapswachten signaleren zwerfspuiten aan 1777. Als ze een direct gevaar vormen verwijderen ze die zelf.

 

Vreest Klimaatstad Kortrijk nu al voor een strenge winter?

Kortrijk noemt zich ook Klimaatstad en doet er alles aan om een klimaatverandering tegen te gaan.  (Kortrijk is ook Fietsstad: tegen de opwarming van de aarde.)
Het schepencollege heeft voor de komende winterperiodes  (2016-2020)  nu al een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de aankoop van strooizout.  (Ook genoemd:  “chemische smeltmiddelen voor gladheidsbestrijding”.)

Het totale budget voor één winterperiode (van 1 oktober tot 30 april)  wordt voor de jaren 2017 tot en met 2019 telkens geraamd op 35.000 euro plus 5.202,90 euro.  We vermoeden dat het eerste bedrag slaat op de levering van dooizout in zakken van 25 kg en het tweede bedrag voor de levering in bulk.
Voor 2020  is het budget geraamd op de helft: 17.500 plus 2.601,45 euro.
Ieder jaar zijn de traditionele inschrijvers NV Zoutman uit Roeselare en het Zoutbedrijf Quantannens uit Gistel

Zonder geld naar het stadhuis

Al in oktober 2014 werden een aantal individuele kassa’s voor de ontvangst van baar geld afgeschaft.  Met succes. In het vierde kwartaal van vorig jaar  gebeurden alreeds bijna 85 procent van de betalingen met een bankkaart.
Men gaat nu een stap verder en wil onderzoeken of het volledig ‘cashless’ werken  op het gelijkvloers van het stadhuis een haalbare optie is.
Hierna de voorstellen van gewijzigde procedures, geldig vanaf oktober.

Verkoop en activatie van de UIT-pas
Zou niet meer gebeuren in het stadhuis.  Wel in de bib, de UIT-winkel, de Ontmoetingscentra en de musea.

Registratie van een slachting (Offerfeest)
Zou nu gebeuren aan het onthaal-1777. Er komt een electronisch formulier ter beschikking op de website van stad Kortrijk. De burger kan van thuis uit zijn aanvraag registreren  en de verwerking gebeurt back-office  door de medewerkers van de stadswinkel na de openingsuren.

De verkoop van bedrijfsafvalzakken
Ondernemers kunnen die voortaan ofwel zelf in Marke kopen ofwel op aanvraag wekelijke geleverd krijgen.   Het aanvragen kan on-line gebeuren of telefonisch.  Facturen worden toegestuurd.

De verkoop van groenafvalzakken
De verkoop ervan in het stadhuis zal worden stopgezet. De verkoop bij het team BOD, in de containerparken en bij sommige handelaars blijft behouden.

De verkoop van rattenvergif
Niet meer te koop in het stadhuis. Wel nog bij het team BOD, in containerparken en ontmoetingscentra en de privé-sector.

De verkoop van cadeaubonnen “shop in Kortrijk”
Overgeheveld naar onthaal-1777.

Aanslagbiljet gemeentebelasting
Betalen via de bank.

Facturen
Via de bank.

Contant-belastingen op EID, reispas, rijbewijzen, conformiteitsattesten
De burger wordt aangemaand om te betalen met bankkaart.

Retributies  (aangifte geboorte, huwelijk, overlijden, nationaliteitsverklaring, bouwvergunning, conformiteitsattesten)
De burger wordt maximaal gestimuleerd om te betalen met bankkaart.

Tijdelijke verblijfsvergunning
Worden gratis. (Het gaat om een minimaal bedrag . En moeilijk op te volgen.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stad doet aan indekkingstechniek bij omzetting van leningen

Zonder ook maar één Kortrijkzaan te raadplegen (in het kader van “Kortrijk spreekt”)  heeft Stad  twee leningen bij de Belfius Bank omgezet.
We zijn de lezers van kortrijkwatcher wat uitleg verschuldigd want de gazetten weten weer van niks.

Een lening ten bedrage van 212.391.884,80 EUR waarop momenteel een “lineair CMS spread 30Y-2Y ” startend met een vaste rentevoet tot 01/07/2017  geldig is, om te zetten  in leningen gebruik makend van de techniek van de “lineair CMS spread30Y-2Y” startend met een vaste rentevoet  tot 01/07/2018.
Immers.
Deze indekkingstechniek impliceert dat de kredietnemer zich gedurende de looptijd van de structuur tegen een vaste rentevoet financiert zolang het verschil tussen de 30-jarige rente (IRS 30Y) en de 2-jarige rente (IRS 2Y) groter is dan een vooraf bepaalde barrière. De leningen starten met een vaste rentevoet tot een vooraf vastgelegde datum, in dit geval 01/07/2018.
Immers.
Tot vermelde datum zijn de leningen aldus niet onderhevig aan het risico in geval dat de spread  lager komt dan de barrière.

De leningen ten bedrage van 4.046. 673,58 EUR  waarop momenteel een vaste rentevoet van toepassing is wordt omgezet naar een “Variable Maturity Swap Partially Capped” tot de eindvervaldag van de leningen.
Immers.
De VMS is een rentevoet die periodiek herzien wordt op basis van de IRS 1 jaar.
Deze IRS-referentie wordt vermeerderd met de spread en constante. En die worden bepaald op het moment van afsluiting en ligt vast tot de eindvervaldag. Er is een maximumrenetvoet (cap) geldig gedurende een deel van de looptijd van de indekkingstechniek , in dit geval 01/07/2020.

Zo. Dat weet u dan ook al weer.
Niet thuis proberen na te doen met uw woonlening.

O.L.Vrouwkerk haalt de meeste ontvangsten uit vieringen. En niet Sint-Maarten

Het kerkenplan wil nagaan welke kerken  een neven- of herbestemming kunnen krijgen.  Eén van de (acht) criteria daarbij is de vraag in welke mate er nog activiteiten doorgaan.  Dat kerkenplan (waarvoor Stad 30.000 euro veil had) is er officieel nog altijd niet. Was beloofd voor zomer 2015. (Zonder kerkenplan geen subsidies meer van de Vlaamse overheid.)

Hierna een rangschikking van de opbrengsten uit vieringen in het jaar 2015 en 2014.
Voor de eerste drie geven we de ontvangsten in detail weer.

O.L.Vrouwkerk: 13.000 euro (in  2014: 11.025 euro)
– stoelgeld: 1.190
–  omhalingen: 2.589
– rechten kerkfabriek bij begrafenissen:  5.144 (opvallend hoog)
– rechten kerkfabriek bij huwelijken: ? (er was 200 euro voorzien in budget)
– casueel koster-organist: 4.075

St. Brixius in Marke: 10.061euro  (9.739 euro)
– stoelgeld: 300
– omhalingen: 1.839
– rechten kerkfabriek bij begrafenissen:  3.620
– rechten kerkfabriek bij huwelijken:  897
– rechten kerkfabriek bij andere diensten: 158
– casueel koster-organist: 3.246

St. Maarten: 7.607 euro  (6.956 euro)
– stoelgeld: 834
– omhalingen: 1.558
– rechten kerkfabriek bij begrafenissen: 1.206
– rechten kerkfabiek bij huwelijken: 276 (opvallend laag)
– rechten kerkfabriek bij andere diensten: 473
– casueel koster-organist: 1.229
– ander ontvangsten van vieringen: 1.930

St. Elisabeth: 6.195  (5.371)
St. Rochus: 5.748 (7.460)
St. Elooi: 5.430 (3.771)
St. Eutropius in Heule: 4.915 (6.926)
St. Pius X: 4.303 (5.183)
St. Audomarius in Bissegem: 3.966 (5.625)
St. Jan Baptist: 3.925 (4421)
St. Amandus in Bellegem: 3.592 (5.153)
St. Cornelius in Aalbeke: 3.544 (3.744)
St. Antonius Abt in Rollegem: 3.199 (2.889)
St. Godelieve (watermolen): 2.480 (2.3 83)
H. Damiaan: 2.457 (1.83&)
St. Laurentius in Kooigem: 805 (1.421)

 

 

Welke kerk heeft het meeste hosties gekocht in 2015?

Het aantal kerkgangers in Kortrijk is een zorgvuldig bewaard geheim.  Maar misschien brengt de studie rondom het “kerkenplan” enige uitkomst.  In afwachting van de publicatie ervan (moest al gebeurd zijn) hierna een indicatie over het bedrag besteed aan de aankoop van hosties.  We weten evenwel niet waar onze Kortrijkse parochies die stukken   – samengesteld uit bloem en water  –  kopen, en ook niet wat men ervoor per stuk betaalt.
Ter info.  De Norbertijnenabdij in Tongerlo vraagt voor 250 stuks kleine witte hosties (diameter 31 mm) 4,20 euro.
Pastor Dekimpe vraagt zich af of het aantal verdeelde hosties een betrouwbare barometer is voor het aantal kerkgangers.  Niet iedere parochie heeft evenveel misvieringen.  En  in de O.L.Vrouwkerk bijvoorbeeld zijn er veel begrafenissen.

O.L.Vrouwkerk:  963,02 euro (in 2014:  845,16 euro)
St. Elisabeth:  835,52  (547,30)
St. Rochus:  680,44  (543,30)
St. Elooi:  458,41  (322,35)
St. Brixius in Marke:  457,31  (668,76)
St. Maarten:  402,27  (369,97)
St. Pius X:  400,59  (183,65)
H. Damiaan: 316,81  (184,04)
St. Eutropius in Heule:  300,90  (268,32)
St. Audomarus in Bissegem:   266,80  (181,10)
St. Amandus in Bellegem:  204,82  (325,38)
St. Godelieve op Watermolen:  156,10  (157,90)
St. Jan Baptist:  145,79  (190,68)
St. Antonius Abt in Rollegem:  98,68  (91,21)
St. Cornelius in Aalbeke:  88,50  (232,20)
St. Laurentius in Kooigem:  65,94  (62,18)

 

 

Welke kerk krijgt het meeste stoelgeld ?

Zelfs de meest fervente kerkganger heeft daar geen weet van.
Nochtans een interessant gegeven, zeker in het kader van het lopende “kerkenplan” – waar we nog altijd geen conclusies van konden vernemen.  (Welke kerk krijgt een herbestemming?)
Het bedrag slaat op het jaar 2015 met tussen haakjes het stoelgeld van het jaar tevoren.
In het bisdom Brugge vraagt men 0,20 euro stoelgeld.
Maar nogal wat mensen “vergeten” dat geld in het daartoe voorziene bakje te leggen.  Dus toch geen zeer betrouwbare barometer voor het aantal kerkgangers.
Ook verschilt het aantal misvieringen van parochie tot parochie.  In de kleine deelgemeenten (Aalbeke, Kooigem, Rollegem) is er pas om de veertien dagen een weekendmis.

O.L. Vrouwkerk:  1.190 euro  (1.173 euro)l
St. Maarten:  834  ( 1.441)
St. Elooi:  741  (442)
St. Elisabeth:  681 (685)
St. Rochus:  658  (641)
St. Pius X :  413 (709)
St. Eutropius (Heule):  334  (320)
St. Brixius (Marke):  300  (303)
St. Jan Baptist:  261 (296)
St. Amandus (Bellegem):  260  (412)
H. Damiaan:  227  (305)
St. Audomarus (Bissegem):   220  (399)
St. Godelieve (Watermolen):  156  (181)
St. Laurentius (Kooigem):  64  (130)
St. Antonius Abt (Rollegem):  59  (55)
St. Cornelius (Aalbeke): 56  (79)

 

Over de evolutie van het aantal bezoekers aan de toeristische onthaaldienst

Om Vincent Van Quickenborne (als burgemeester of ook als mens) op stang te jagen volstaat het om als Kortrijkzaan de naam Steve Vanneste te dragen.
Als het aldus genaamde raadslid (voorheen N-VA-er, nu onafhankelijk) ook maar dreigt het woord te vragen schiet de burgemeester al in een kramp  en weet de bevoegde schepen (in dit geval Scherpereel) alreeds dat hij niet zal gevraagd worden om zelf voor een repliek  te zorgen.

Raadslid Vanneste had het jaarverslag 2015 van de gemeentelijke vzw Toerisme Kortrijk ingekeken en was in de gemeenteraad van 4 juli zo roekeloos om te wijzen op het dalend aantal bezoekers aan het toeristisch onthaal in het Begijnhofpark (het vroegere museum 1302).
Wat cijfers.
2010:  40.248 (het jaar van villa Van Thilt)
2011:  38.177
2012:  38.466
2013:  36.010
2014:  37.428
2015:  35.732

De burgemeester kon daar niet mee lachen en verwees naar het feit dat internet nu bestaat.  Hij gaf daarbij geen toelichting omtrent de vraag in hoeverre het gebruik van Tinternet nu gevolgen heeft voor het minder aantal bezoekers aan de onthaaldienst.
Uit het jaarverslag van de vzw Toerisme halen we hieromtrent nog volgende gegevens.
– Er werden 3.681 e-mails beantwoord, tegenover 3.173 in 2014 en 4.082 in 2013.
– Toerisme Kortrijk heeft sinds eind 2012 een Fb-pagina en die is in 2015 gefusioneerd met de Fb-pagina van Stad.  In 2015 was er een maximaal bereik van 100.000 mensen. ( Wel een héél rond getal.) Er is sprake van 5.000 vrienden.
– Er is ook een website in vier talen en er zou gemiddeld 16.800 per maand gekeken naar de advertenties met 380 doorkllkken.

Nog een factcheck

In zijn uiterst droge en korte  repliek wees de burgemeester er nog op dat het aantal overnachtingen in Kortrijk met 20 tot 25 procent is gestegen. Zonder referentie naar de bron of de vergeleken jaren.
Ziehier wat cijfers, uit het jaarverslag.
– 2009:  153.198 overnachtingen
– 2010:  171.787
– 2011:  185.203
– 2012:  206.114
– 2013:  197.397
– 2014:  209.657
– 2015:  ???
De toename tussen 2014 en 2015 is dus officieel niet gekend.
De stijging tussen 2013 en 2014 bedraagt  6,2 procent.

P.S.
– Het Begijnhof kreeg 3.645 bezoekers.
– Het historisch stadhuis 1.467.
– Rondleidingen met gids: 1002.
– Volledige dagtrip: 61 groepen.

 

 

Parkinggebruik in ondergrondse parkings en exploitatieresultaten

(Hierna volgt wat we –  als Kortrijkzaan –  na veel zoeken kunnen weten.)

Veemarkt

In 2015 telde  P Veemarkt 254.675 inritten. Dit is in vergelijking met 2014 een stijging van 4,65 procent.  Gemiddeld rijden 21.223 auto’s per maand  de parking in.  Op een weekdag gemiddeld 710.  Op een zaterdag gemiddeld 1.076 inritten.
De stijging doet zich voor het eerst voor sinds 2011 en is te wijten aan het feit dat de  parking van K-in-Kortrijk zijn eerste uur gratis heeft afgeschaft.
Eind 2015 waren er 99 bewonersabonnementen en 79 persoonsabonnementen.

In 2015 bedroeg de omzet 370.889 euro (excl. BTW).  In vergelijking met 2014 betekent dit wel een daling met 3 procent.  De kosten (1.280.084 euro) daalden met 1,22 procent. Het resultaat voor afschrijvingen en intresten is positief: 32.595 euro.
De omzet bleef in de periode 2004-2007  zo goed als constant.  In 2008-2009 steeg die gestaag omwille van de prijsstijgingen van eind 2007.
Vanaf 2010 stijgt de omzet fors vanwege de renovatie van de omgeving.  Er komt een terugval in 2012 door de tariefafstemming van de parking K-in- Kortrijk.  De daling van de omzet zet zich intussen verder door de dalende ontvangst aan abonnementen.

Schouwburg

Het aantal inritten in 2015:  390. 965.  Een daling met 4,28 procent.  Gemiddelde per maand:  32.580.  Op een weekdag:  1.128 inritten. Op zaterdag: 1.421.
Eind 2015 waren er 61 bewonersabonnementen en 230 persoonsabonnementen.

De omzet bleef in de periode 2006-2008 quasi gelijk. Sedert 2008 komt er een geleidelijke groei dankzij een toename van het aantal inritten. Een minder goed resultaat in 2012 is te wijten aan de toename van de personeelskost  voor toezicht en  opfrissingwerken.
In 2013 is opnieuw een toename te danken aan tariefaanpassingen.  In 2014 zorgen een stijging van de omzet en een daling van de kosten voor het eerst voor een positief resultaat.  In 2015 is het resultaat  weer negatief door daling van de omzet en stijging van de kosten.
(Het jaarverslag 2015 vermeldt hier geen bedragen.)

Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert